Forsvaret
Modtag ugentlige opdateringer med nye jobs og anmeldelser

Forsvaret karriere og ansættelse

Om os
Forsvaret er Kongeriget Danmarks væbnede styrker, der har ansvaret for forsvaret af riget. Forsvarschefen er i kraft af sin rolle som chef for Forsvarskommandoen øverstkommanderende, selv om den opgave de jure tilfalder Dronningen. Forsvaret er organiseret som en enhed under Forsvarsministeriet, der varetager den politiske og bevillingsmæssige styring – mere... af Forsvaret. Det er dog Folketinget, der udstikker rammerne for Forsvarets opgaver og økonomi. Siden 1988 er det sket gennem indgåelse af fireårige forsvarsforlig, der nyder bred politisk opbakning. Det samlede budget for Forsvaret andrager ca. 21 mia. kr. (2008), svarende til 1,3% af bruttonationalproduktet (2006). Der er værnepligt for mænd i Danmark, og lige under 1 mio. danske mænd mellem 18 og 49 år er til rådighed for Forsvaret i tilfælde af krig. Aktuelt beskæftiger Forsvaret ca. 24.000 ansatte.

Forsvaret omfatter følgende fire værn: Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet. Ifølge forsvarsloven er Forsvarets formål at bidrage til at fremme fred og sikkerhed ved at forebygge konflikter og krig, hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet samt at fremme en fredelig udvikling i verden under hensyntagen til menneskerettighederne. Det sker gennem en aktiv deltagelse i NATO-samarbejdet i form af konfliktforebyggelse, krisestyring samt forsvar af alliancens område. Forsvaret skal også deltage i tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, dialog og samarbejde med lande uden for NATO med særlig vægt på Central- og Østeuropa. Kun i enkelte tilfælde - med Irakkrigen som det seneste - har Danmark deltaget i internationale operationer uden NATO-mandat.
 – mindre
Om os

Hvordan er det at arbejde hos Forsvaret?

3,8
Balance mellem arbejde/fritid
3,8
Kompensation/Fordele
3,7
Jobsikkerhed/Forfremmelse
3,6
Ledelse
3,9
Kultur

Hvad siger personer om ledelsen hos Forsvaret?

50 %
af de ansatte synes godt om direktørens præstation
Direktør-godkendelse er baseret på 16 bedømmelser
5,0
Godt sted at være ansat stort kammeratskab
Skrevet af Faglært chauffør mest i speciel transport (tidligere ansat) fra Næstved den 11 juni 2018
En arbejdsdag kunne nemt bestå af transport af køretøjer på 10-50tons på henholdsvis sættevogne/sætteblokvogne.

Man lærer hele livet ikke mindst i trafikken, de sidste 10 år i forsvaret var jeg også noget der hedder kørevejleder altså lære de sidstankomne op.


Det har været ret sjovt at få den civile chauffør uddannelse og
 - mere...
Fordele
Optjeningen af MF timer.
Ulemper
weekend arbejde
Se Forsvaret anmeldelser om ledelsen