Københavns Kommune
Få ugentlige opdateringer, nye jobs og anmeldelser

Københavns Kommune karriere og ansættelse

Om os
Københavns Kommune er Danmarks folkerigeste kommune. Den omfatter den centrale del af landets hovedstad, København, inklusiv store dele af Amager og eksklusiv Frederiksberg. Efter årtier med en stagnerende tendens i indbyggertallet, har kommunen i de senere år oplevet befolkningsfremgang, således at der pr. 1. april 2011 var 541.559 indbyggere. Kommunen – mere... beskæftiger i alt ca. 50.000 ansatte og er dermed landets næststørste offentlige arbejdsgiver, kun overgået af staten. Det samlede budget er på 31,5 mia. kr. (2010).

I forbindelse med Kommunalreformen forblev kommunen selvstændig, men er nu en del af Region Hovedstaden og har mistet sin amtslige status. Statslige opgaver i Københavns Kommune varetages af Statsforvaltningen Hovedstaden.
 – mindre
Se Om os

Hvordan er det at arbejde hos Københavns Kommune?

3,1
Balance mellem arbejde/fritid
2,9
Kompensation/Fordele
2,5
Job sikkerhed/Forfremmelse
2,7
Lederskab
3,1
Kultur