Tårnby Kommune

Om Tårnby Kommune

Tårnby Kommune er en københavnsk forstadskommune på Amager og hører til Region Hovedstaden. Til kommunen hører også Øresunds-øerne Saltholm og Peberholm. I forbindelse med Strukturreformen 2007 indgik kommunen en samarbejdsaftale med Dragør Kommune, så en række af Dragør Kommunes opgaver varetages af Tårnby Kommune. Kommunen er fordelt på 4 sogne (under – mere...