Inklusion af personer med handicaps og tilgængelighed hos Indeed

Indeed tror på styrken i det menneskelige potentiale og tilstræber at fjerne barrierer, der forhindrer arbejdsgivere i at få adgang til talenter. Vores første skridt på vejen mod inklusion af personer med handicaps handler om at gøre vores website og funktioner tilgængelige for alle.

En hvid, amputeret mand og en sort mand ser sammen på en bærbar computer på en café

Tilgængelighed er en afgørende faktor i vores mission

Ved hjælp af uddannelse og evaluering arbejder vi konstant på at udvikle vores processer og tilbud, så de bliver mere inkluderende. Vores kombination af faglige eksperter og medarbejdere, der er villige til at dele deres praktiske erfaringer, betyder, at vi bevæger os fremad med empati, en påskønnelse af den oplevede intersektionalitet og ønsket om at gøre livet bedre for brugerne.

Indeed ønsker at hjælpe alle med at finde et job, og tilgængelighed er en afgørende komponent i vores mission.

En ung kvinna som bär hörlurar använder teckenspråk under ett videosamtal

Mere end en tjekliste

Indeed følger de krav til designere og udviklere, der er defineret i de internationale retningslinjer for tilgængeligt webindhold (WCAG – Web Content Accessibility Guidelines), for at forbedre tilgængeligheden for personer med handicaps. Da vi henviser til en WCAG 2.1, AA-standard, tilstræber vi løbende, at vores tilbud opfylder behovet hos alle mennesker, som defineret i den amerikanske lov om handicap (Disabilities Act) og paragraf 508 i den amerikanske lov om rehabilitering (Rehabilitation Act).

Vi har udarbejdet virksomhedsspecifikke standarder for digital tilgængelighed for på bedst mulig vis at støtte udviklingen af tilgængelighedsløsninger hos Indeed. Disse standarder fastsætter, hvordan Indeed fortolker succeskriterierne for WCAG, og de indeholder forventninger til compliance med vejledning fra Indeed-specifikke use cases. De skal alle hjælpe os med at bevare fokus på de personer, der bruger vores platform.

En person med kort, sort hår sidder afslappet og bruger sin forstørrelsesteknologi og sine hovedtelefoner i en browser på sin bærbare computer

 

Indeed-teamet anerkender, at inkluderende oplevelser ikke kan defineres af en tjekliste. Derfor gør vi mere. Indeed iværksætter følgende tiltag for at øge inklusionen af personer med handicaps samt tilgængelighed i praksis på vores arbejdspladser, i vores materiale og produkter:

 • Vi inddrager både teknisk tilgængelighed og brugeroplevelser i vores interne politikker.
 • Vi sørger for, at vores teams i hele organisationen løbende uddannes i tilgængelighed.
 • Vi tildeler tydelige tilgængelighedsmål og -ansvarsområder til hvert team, når der opstår mulighed for forbedringer.
 • Vi sætter fokus på handicapbevidsthed og -stolthed i hele organisationen.

Hjælpeteknologier

Indeed-produkterne understøtter følgende kombinationer af browsere/skærmlæsere:

 • Windows: JAWS med Chrome, NVDA med Chrome.
 • Mac: VoiceOver med Safari.
 • iOS: VoiceOver med Safari.
 • Android: Talkback med Chrome.

Denne liste er baseret på brancheforskning og brugerdata. Vi tester også vores produkter og serviceydelser med en lang række browser- og tastaturindstillinger.

En mørkhåret mand med skæg lytter med lukkede øjne opmærksomt til sin telefon og det hjælpeprogram, han bruger

Arrangementer, hvor Indeed er vært

Indeed prioriterer, at alle, der vælger at deltage i vores arrangementer, få en positiv oplevelse. Vi bestræber os på at være inkluderende, hvilket betyder, at vi også lægger stor vægt på tilgængelighed.

Ved arrangementer, hvor Indeed er vært, har vi forpligtet os til følgende:

 • At sikre en tilgængelig webside, der følger WCAG 2.1 AA-standarder.
 • At sørge for maskinoversatte undertekster og/eller automatiserede livetranskriptioner af onlinepræsentationer.
 • At Indeed sørger for, at bygninger, hvor vi er vært for fysiske arrangementer, opfylder myndighedernes bestemmelser for handicapadgang
 • At stille vandskåle og opholdsområder til rådighed for servicedyr ved fysiske arrangementer
 • At sørge for ekstra tid mellem sessioner ved fysiske arrangementer, så deltagerne har tid nok til at komme fra et lokale til et andet
Mennesker, der bruger rum med reduceret sensorisk påvirkning til et Indeed FutureWorks-arrangement
 • At vi ved fysiske arrangementer med en forventet varighed på mere end fire timer stiller mindst ét lokale til rådighed med reduceret sensorisk påvirkning til deltagere eller oplægsholdere, der kan have brug for en pause fra stimuli. Dette vil være et stillelokale, hvor telefonopkald og møder ikke er tilladt.
 • At vælge aktiviteter efter fysiske arrangementer, der omfatter inkluderende muligheder.
 • At stille siddepladser til rådighed i lange gangområder ved fysiske arrangementer for personer, der har brug for at holde pause mellem sessionerne
 • At sørge for, at der er en kontaktperson til stede ved fysiske arrangementer, som kan svare på spørgsmål og om muligt yde anden service.
Et nærbillede af et skilt, der anmoder om feedback til et Indeed-arrangement for jobsøgere

Under forudsætning af en rimelig tidsfrist vil vores team gøre alt for at tilbyde følgende serviceydelser:

 • Tegnsprogstolke
 • Tale-til-tekst-app eller -enhed
 • Braille-versioner eller Braille-venlige digitale versioner af Indeeds konferencemateriale (efter behov)
 • Andre serviceydelser.

Med ovenstående liste kan vi ikke tage højde for alle brugeres behov, men andre serviceydelser kan muligvis være tilgængelige efter anmodning. Vores team ønsker, at alle deltagere får en positiv og inkluderende oplevelse, og vi vil gøre vores bedste for at opfylde de behov, vi bliver gjort opmærksom på.

Anmodning om tilgængelighedsservice ved arrangementer, hvor Indeed er vært

Vi ønsker, at du skal have en positiv oplevelse under din deltagelse i vores arrangementer. Hvis du anmoder om tilgængelighedsservice, skal du huske at oplyse følgende:

 • Den type service, du ønsker.
 • Varigheden af den ønskede service (ved et arrangement, der strækker sig over flere dage).
 • Særlige ting, vi skal være opmærksomme på for at opfylde dette behov.
 • Et muligt alternativ, hvis den specifikke anmodning af en eller anden grund ikke kan imødekommes.

Du kan se kontaktoplysningerne på websitet for det arrangement, du deltager i.

En deltager undersøger et produkt til et Indeed-arrangement

Dit perspektiv er vigtigt for os

Vi sætter pris på din feedback vedrørende Indeeds tilgængelighed. Fortæl os om din oplevelse af Indeed, især hvis du har oplevet tilgængelighedsbarrierer.

Er du klar til at hjælpe os med at blive bedre? Fortæl os lidt om dig selv i denne korte undersøgelse.

Del din oplevelse Gennemfør undersøgelsen
En kvinde med trådløse hovedtelefoner sidder ved et bord og drikker noget varmt, mens hun arbejder på sin bærbare computer