Senest opdateret: 31. januar 2024

Anvendelsesområde

Bemærk, at denne side og de politikker, procedurer og oplysninger, der er på denne side, kun er til brugere i Den Europæiske Union (“EU”) og kun vedrører Indeeds drift i EU. Den gælder ikke for brugere i andre dele af verden. 

Oplysninger om månedlige aktive modtagere af vores tjeneste i EU 

Datapåstand: I gennemsnit ca. 40,5 mio. månedlige aktive tjenestemodtagere fra Indeed Ireland Operations Limited i EU

Kilde: Indeed Internal Data, juli-december 2023

Rapporteringsmetode

Til beregning af det gennemsnitlige antal månedlige aktive tjenestemodtagere fra Indeed Ireland Operations Limited i EU har vi brugt antallet af unikke besøgende blandt brugere i EU og fjernet dubletter fra dette tal, hvad angår brugere, der var logget ind på flere enheder. I denne kontekst betyder “tjenester fra Indeed Ireland Operations Limited” websitene Indeed, SimplyHired og Gigajob. Udgivere af jobannoncer, som stammer fra Indeed, eller andre sider, der er tilsluttet vores API’er for at trække jobannoncer, så de kan vises til sidernes brugere, er ikke inkluderet. Til beregning af gennemsnittet har vi brugt det simple halvårlige glidende gennemsnit fra 1. juli 2023 til 31. december 2023.

Kommerciel kommunikation

I henhold til Indeeds servicevilkår er kommerciel kommunikation forbudt på vores website. Hvis du gerne vil erklære, at det indhold, du har leveret til Indeed, er eller indeholder kommerciel kommunikation, kan du gøre det her. Alt indhold, der identificeres af dig som kommerciel kommunikation, kan blive fjernet fra vores website uden varsel.

Rapport om gennemsigtighed

Indeed leverer regelmæssigt opdateringer om gennemsigtighed med detaljer om de foranstaltninger, vi udfører for at beskytte vores community, vores tilgang til at håndtere forespørgsler om medlemsdata og oplysninger om vores moderationspraksis. 

I februar 2025 udgiver Indeed sin første rapport om gennemsigtighed, der er dedikeret til forordningen om digitale tjenester. Hvis du vil have omfattende indblik i Indeeds engagement i gennemsigtighed, kan du læse vores nyeste overordnede rapport om gennemsigtighed.

Mekanisme til anmeldelse og fjernelse af ulovligt indhold

Brugerne kan rapportere mistanke om ulovligt indhold til Indeed via portalen til rapportering af onlinesikkerhed her: https://dsa-reporting-and-appeals.indeed.com/. Indeeds moderatorer gennemgår hver indsendelse nøje og informerer den bruger, som har rapporteret indholdet, om Indeeds beslutning, hvad angår det pågældende indhold. Brugere, der har rapporteret indhold, får også mulighed for at appellere Indeeds beslutning. 

Mekanismer til håndtering af klager

Brugere, der ikke er tilfredse med en beslutning, som Indeed har truffet for en rapportering om mistanke om ulovligt indhold via portalen til rapportering af onlinesikkerhed her: https://dsa-reporting-and-appeals.indeed.com/., eller en beslutning, som Indeed har truffet for at begrænse, fjerne eller deaktivere adgang til indhold, suspendere eller opsige en tjeneste eller suspendere eller opsige en konto, kan indsende en klage. Seksmånedersperioden begynder den dag, hvor brugeren blev informeret om beslutningen. Vi kræver, at brugerne inkluderer følgende oplysninger i klageformularen: e-mailadresse, referencenummer og den specifikke årsag til klagen, herunder hvorfor brugeren er uenig i Indeeds beslutning. 

Udenretslig tvistbilæggelse

Organer for udenretslig tvistbilæggelse, som beskrevet i artikel 21 i forordningen om digitale tjenester, er uafhængige organer med myndighed til at undersøge de problemer, de bliver forelagt. Forordningen om digitale tjenester kræver, at hver medlemsstat etablerer et organ for udenretslig tvistbilæggelse. 

Fra den seneste dato for udgivelsen af denne side er der ikke etableret et organ for udenretslig bilæggelse af tvister. 

Mekanismer til indholdsmoderation

Indeeds Trust & Safety-team bestræber sig på at beskytte jobsøgere og arbejdsgivere mod svindel og kvalitetsovertrædelser ved at implementere automatiske og manuelle systemer til at identificere og fjerne svigagtige konti og brugergenereret indhold, der ikke overholder Indeeds politikker og servicevilkår. Indeed definerer svindel som konti eller jobopslag, der henvender sig til jobsøgere eller arbejdsgivere med skadelige handlinger eller ulovlige aktiviteter.  Du kan finde oplysninger om alle Indeeds politikker her. 

Indeed har fastsat regler for automatisk at finde potentielle problematiske konti, som bliver gennemgået af vores moderatorer, og vores Trust & Safety-team bruger proaktivt forskellige værktøjer og specifik ekspertise til manuelt at identificere konti, som det automatiske system kan overse.

Brugere kan også proaktivt rapportere potentielt svigagtige konti og alt andet brugergenereret indhold på platformen, herunder jobopslag, indhold på virksomhedssider og meddelelser.  Disse rapporter gennemgås af uddannede moderatorer.

Hos Indeed er jobsøgernes bedste interesse også i centrum, idet vi bestræber os på at sikre, at jobopslagene på vores website er af den højst mulige kvalitet. Hvis jobopslagene skal være synlige på vores website, skal de tilbyde ledige jobs (ikke uddannelsesmuligheder, udløbne stillinger osv.), indeholde en detaljeret og nøjagtig beskrivelse af jobbet og være uden vulgært eller ulovligt indhold foruden at skulle opfylde andre kriterier, som er beskrevet her.
Ligesom med svigagtige konti har Indeed mekanismer, som automatisk gør opmærksom på brugergenereret indhold, der måske ikke lever op til vores politikker og standarder, med henblik på manuel moderation. Hvis et opslag kan rettes, giver vi arbejdsgiveren feedback og henviser til hjælpecentret til arbejdsgivere for at hjælpe dem med at gøre det. Derudover kan brugerne gøre opmærksom på jobs, de finder problematiske, via linket “Rapportér job” nederst i hvert jobopslag. Vi bruger disse rapporteringer til løbende at forbedre håndhævelsen af vores politikker.

Kontakt os 

Brugere 

Indeed har udpeget et kontaktpunkt for brugere, der er arbejdsgivere, og brugere, der er jobsøgere. Hvis du er jobsøger, skal du kontakte hjælpecentret for jobsøgere. Arbejdsgivere kan kontakte os via hjælpecentret for arbejdsgivere. 

Hvis du er bruger baseret i EU, og du gerne vil rapportere en mistanke om ulovligt indhold, skal du rapportere via vores portal til rapportering af onlinesikkerhed. 

Retshåndhævende myndigheder 

Retshåndhævende myndigheder og retslige eller administrative myndigheder, der gerne vil indsende et påbud om at handle mod ulovligt indhold i henhold til artikel 9 i forordningen om digitale tjenester, kan kontakte os via vores portal til anmodning for retshåndhævende myndigheder. Sørg for, at alle anmodninger overholder kravene i artikel 9, stk. 2, i forordningen om digitale tjenester.

Retshåndhævende myndigheder og retslige eller administrative myndigheder, der gerne vil indsende et påbud om at levere oplysninger i henhold til artikel 10 i forordningen om digitale tjenester, kan kontakte os via vores portal til anmodning for retshåndhævende myndigheder. Sørg for, at alle anmodninger overholder kravene i artikel 10, stk. 2, i forordningen om digitale tjenester. 

Du kan finde yderligere oplysninger om og instruktioner i, hvordan du indsender en anmodning om brugerdata i Indeeds vejledning til anmodning om data for retshåndhævende myndigheder. Vi besvarer anmodninger om brugeroplysninger ved modtagelse af en gyldig juridisk anmodning med snævert omfang.

Når du har gennemgået oplysningerne og er klar til at indsende din anmodning, skal du kontakte os via vores portal til anmodninger for retshåndhævende myndigheder med al relevant dokumentation. Din anmodning bliver sendt til Indeeds Law Enforcement Response-team med henblik på gennemgang. 

Europa-Kommissionen 

Det eneste kontaktpunkt til direkte kommunikation med Europa-Kommissionen, medlemsstaternes myndigheder og Det Europæiske Råd for Digitale Tjenester er DSA-POC-Authorities@indeed.zendesk.com.   

Engelsk er det foretrukne sprog til kommunikation med dette kontaktpunkt. Inkluder dit fulde navn og navnet på den EU-baserede myndighed, som du henvender dig til Indeed på vegne af. Den e-mailadresse, du skriver fra, skal være tilknyttet den relevante EU-baserede myndighed. 
Dette kontaktpunkt er reserveret til interaktion med de myndigheder, der er angivet ovenfor, og Indeed besvarer ikke andre e-mails, der sendes til dette kontaktpunkt.