Det kan være din nuværende eller tidligere arbejdsgiver
Vil du anbefale en ven at arbejde hos virksomheden?
Synes du, at du får en rimelig løn hos virksomheden?
Synes du, at din løn hos virksomheden er passende i forhold til leveomkostningerne i dit område?
Hvordan vil du beskrive arbejdskulturen hos virksomheden?
Vælg alle relevante svar:
Bedøm din generelle oplevelse af jobsamtalen hos virksomheden.
Bedøm sværhedsniveauet for din jobsamtale hos virksomheden.
Hvor lang tid gik der, fra din første jobsamtale hos virksomheden at til du modtog et jobtilbud?
Omkring en dag eller to
Omkring en uge
Omkring to uger
Omkring en måned
Mere end en måned
Hvilken påklædning vil du anbefale til en jobsamtale hos virksomheden?
Vælg alle relevante svar:
Hvilke jobsamtaleaktiviteter var der hos virksomheden?
Vælg alle relevante svar:
Fortsæt