Nedenfor finder du Indeeds vilkår og betingelser, herunder vores cookie- og privatlivspolitik. Vi er godt klar over, at vi giver dig en hel masse oplysninger. Indeed gør det af gode grunde: Vi ønsker, at du får så megen viden som muligt om, hvad vi gør for dig hos Indeed. Vi ønsker ikke, at du skal spekulere over nogen af vores processer eller procedurer eller gisne om, hvad din interaktion med Indeed betyder. Vi ønsker, at du skal forstå den. Derfor bliver vi nødt til at forklare den i detaljer. Vi råder dig til at læse disse vilkår og alle afsnit, der måtte være af interesse for dig. Når du accepterer at fortsætte, sker det i henhold til dem.

Cookiepolitik

 
 
Vi har flyttet dette afsnit til vores privatlivscenter. Besøg vores privatlivscenter for at se Indeeds cookiepolitik. Kun tilgængelige i EU, Norge, Schweiz, Storbritannien, Brasilien og USA i øjeblikket.
 

Privatlivspolitik

Vi har flyttet dette afsnit til vores privatlivscenter. Besøg vores privatlivscenter for at læse Indeeds privatlivspolitik.

Privatlivsrettigheder i Californien

Når du gør brug af de rettigheder, der er angivet i dette afsnit af vores privatlivspolitik, erklærer du, at du er bosat i Californien: 

Andre borgere: Du kan indsende en bekræftet anmodning til Indeed vedrørende dine persondata. Selvom Indeed ikke sælger dine persondata, kan du ikke desto mindre indgive en formel anmodning om at få slettet de persondata om dig, som opbevares af Indeed. Denne proces er beskrevet i afsnit 10 i vores privatlivspolitik, som også indeholder de adresser, anmodninger til Indeed vedrørende dine persondata skal sendes til.

Retten til at kende dine persondata

Du har ret til at anmode om, at vi oplyser, hvilke persondata om dig vi indsamler, bruger, videregiver og “sælger” (dette udtryk forklares nærmere i afsnit 13.2 nedenfor). Du kan få flere oplysninger om, hvordan du udøver denne rettighed, i afsnit 10 i vores privatlivspolitik.

Følgende afsnit i vores opsummering af Indeeds privatlivspolitik indeholder oplysninger om de kategorier af persondata, vi har indsamlet i løbet af de sidste tolv (12) måneder (afsnit 3), hvorfor vi indsamler disse oplysninger (afsnit 4) og oplysninger om de tredjeparter, som vi har videregivet oplysningerne til (afsnit 5). 

Vi dækker også disse emner mere udførligt i vores samlede privatlivspolitik: Afsnit 2.1, 2.2 og 2.3 i privatlivspolitikken forklarer de kategorier af privatdata, vi indsamler, afsnit 4, 5 og 9 forklarer de formål, vi bruger dine persondata til, og afsnit 4.12 til og med 4.168, 9 og 11 i privatlivspolitikken forklarer vores videregivelse af dine persondata til tredjeparter.

Retten til at fravælge salg af dine persondata

Du kan få mere at vide om Indeeds tilgang til Californiens “Do not sell my personal information-bestemmelse“, hvorfor den gælder for din brug af vores webside, og hvordan du kan udøve denne rettighed, ved at besøge vores side om fravalg af CCPA. Der forklarer vi, hvordan Californien i den californiske forbrugerbeskyttelseslovgivning (California Consumer Protection Act, CCPA) har defineret visse overførsler af persondata mellem Indeed og dets tilknyttede organisationer, som er nødvendige for de produkter og tjenester, vi tilbyder vores brugere, som “salg”. Vi “sælger” ikke dine persondata i traditionel forstand. Du kan få flere oplysninger om Indeeds tilknyttede organisationer og overførsler mellem tilknyttede organisationer i vores privatlivscenter.

I henhold til loven “Shine the Light” i Californien (Civil Code afsnit 1798.83) har borgere i Californien én gang pr. kalenderår ret til at anmode om og modtage oplysninger om en virksomheds videregivelse af bestemte kategorier af persondata til andre virksomheder til disses direkte markedsføringsformål. Hvis du er borger i Californien og bruger af vores webside, kan du anmode om en kopi af disse oplysninger fra Indeed ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum). Inkluder dit navn og din e-mailadresse i din anmodning. Indeed forbeholder sig ret til at anmode om yderligere persondata fra dig til bekræftelse af din identitet, inden denne anmodning besvares. 

Ret til ligebehandling ved udøvelse af dine privatlivsrettigheder

Vi diskriminerer ikke imod dig for udøvelse af nogen af dine rettigheder i henhold til CCPA.

FAQ om privatliv

Du kan få flere oplysninger om Indeeds håndtering af privatliv ved at besøge vores FAQ om privatliv.

Introduktion til Indeeds servicevilkår

Hver gang du tilgår eller bruger Indeeds online- og/eller mobiltjenester og websider, herunder, men ikke begrænset til, alle Indeeds mobil-apps, browserudvidelser eller plug-ins (under ét kaldet “Indeed-apps”), uanset hvor de er downloadet fra, og enhver software, tjeneste eller funktion eller ethvert program og element leveret af eller på vegne af Indeed på eller i forbindelse med sådanne tjenester eller websider (under ét kaldet “Websiden”), herunder, men ikke begrænset til, produkter, programmer og tjenester beskrevet i disse servicevilkår, (a) erklærer du, at du har læst og forstået vores cookiepolitik og privatlivspolitik, og (b) accepterer du vilkårene og betingelserne i disse servicevilkår (“Aftalen”), som er gyldige for følgende selskab eller selskaber:

 • Indeed Brasil Pesquisa de Empregos Ltda., Rua Fidêncio Ramos, 302, Torre B, 12º andar, São Paulo, SP, 04551-010, Brasil, udelukkende hvis og når du opholder dig i Brasilien (“Indeed Brazil”), og/eller
 • Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, hvis og når du opholder dig i USA (“Indeed, Inc.”), og/eller
 • Indeed India Operations (Pte.) Ltd., Ground Floor, Block C, Divyasree Omega Hitech City Road, Kondapur, Hyderabad TG 500084 India, udelukkende hvis og når du opholder dig i Indien (“Indeed India”), og/eller
 • Indeed Singapore Operations (Pte.) Ltd., 10 Collyer Quay #24-01, Ocean Financial Centre, Singapore 049315, udelukkende med henblik på arbejdsgiveres brug af Indeed Ads Program og Indeed CV-søgningsprogrammet, hvis det er relevant, hvis og når du er i Asien og Stillehavsregionen* (medmindre du har en indsættelsesordre udstedt af et andet Indeed-selskab. I så fald er du under kontrakt med Indeed Ireland Operations Limited) (“Indeed Singapore”), og/eller
 • Indeed Japan K.K., 6th Floor, Sumitomo Fudosan Azabu-juban Bldg. 1-4-1, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073, Japan, hvis og når du opholder dig i Japan (medmindre du er en arbejdsgiver, der har haft konti hos Indeed Singapore siden før den 1. oktober 2021, i hvilket tilfælde din kontrakt bliver hos Indeed Singapore, indtil andet meddeles) (“Indeed Japan”), og/eller
 • Indeed UK Operations Ltd., 20 Farringdon Road, 3rd Floor, London EC1M 3HE, United Kingdom, udelukkende hvis og når du primært får support af Indeeds kontor i Storbritannien, og/eller
 • Indeed France SAS 29 Rue de Berri, Washington Plaza, 4th Floor, 75008 Paris, Frankrig, udelukkende hvis og når du primært får support af Indeeds kontor i Frankrig, og/eller
 • Indeed Canada Corp., 2 Bloor West, 12th Floor, Toronto, ON M4W3E2, Canada, udelukkende hvis og når du primært får support af Indeeds kontor i Canada, og/eller
 • Indeed Italy S.r.l., Piazza Filippo Meda 3, Milano, CAP 20121, Italy, udelukkende hvis og når du primært får support af Indeeds kontor i Italien, og/eller
 • Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland, i alle andre situationer (“Indeed Irland”).

Alle henvisninger til “Indeed” eller “vi” i denne aftale betyder det relevante selskab som angivet ovenfor.

*I forbindelse med denne aftale defineres Asien og Stillehavsregionen som følgende lande og territorier: Amerikansk Samoa, Antarktis, Australien, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Cocosøerne, Cook-øerne, Fiji, Filippinerne, Fransk Polynesien, Franske Sydlige og Antarktiske Territorier, Guam, Heard-øen og McDonald-øerne, Hongkong, Indonesien, Juleøen, Kina, Kiribati, Laos, Macao, Malaysia, Maldiverne, Marshall-øerne, Mikronesien, Mongoliet, Myanmar, Nauru, Nepal, New Zealand, Niue, Norfolk-øen, Nordmarianerne, Ny Kaledonien, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn, Salomonøerne, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Sydgeorgien og De Sydlige Sandwichøer, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Wallis og Futuna samt Østtimor.

Websiden stilles udelukkende til rådighed for enkeltpersoner, som søger efter jobopslag eller efter tjenester eller oplysninger i forbindelse med deres nuværende stilling eller jobsøgning (“Jobsøgere”), for enkeltpersoner og/eller organisationer, som søger efter oplysninger vedrørende rekruttering eller HR, som søger efter jobsøgere, eller som ønsker at offentliggøre oplysninger om ledige stillinger på egne eller andres vegne, herunder, men ikke begrænset til, bureauer, som handler på vegne af flere parter og rekrutteringsbureauer (“Arbejdsgivere”), og for enkeltpersoner og/eller organisationer, der ønsker at deltage i Indeed Udgivere-programmet (“Udgivere”). Indeed kan også fungere som rekrutteringsbureau på vegne af arbejdsgivere, som køber sådanne tjenester, gennem sine tilknyttede organisationer, f.eks. Indeed Hire, Inc. Du anerkender og accepterer, at din tilladelse til at bruge websiden automatisk bortfalder, hvis du forsøger at bruge websiden til noget andet formål. Hvis du tilgår eller bruger websiden i egenskab af ansat eller anden repræsentant for en arbejdsgiver eller udgiver, accepterer du denne aftale på vegne af dig selv samt den pågældende arbejdsgiver eller udgiver, alt efter hvad der er relevant, og du erklærer og garanterer, at du er bemyndiget til at forpligte denne arbejdsgiver eller udgiver, alt efter hvad der er relevant i forhold til denne aftale. Hvis du bruger teknologiske hjælpemidler til at tilgå websiden og har brug for hjælp, kan du ringe til Indeed på 1-800-462-5842 (USA) eller 1-866-439-8615 (Canada) eller kontakte os. Du anerkender, at Indeed ejer ophavsretten til websiden, Indeed-apps og tjenester, herunder i samlinger af oplysninger, der er tilgængelige gennem det ovenstående.

Vi kan ændre denne aftale ved at give dig besked om ændringerne på enhver rimelig måde, herunder at slå en revideret aftale op på websiden. Sådanne ændringer gælder ikke for eventuelle krav fremsat inden datoen for udgivelse af den reviderede aftale, hvorved ændringerne trådte i kraft, eller inden vi på anden måde gav dig besked om disse ændringer. Ved at tilgå eller bruge websiden efter eventuelle ændringer af denne aftale accepterer du disse ændringer. Under overskriften “Senest opdateret” i hvert enkelt afsnit af vores servicevilkår er det angivet, hvornår aftalen senest blev ændret. Vi kan til enhver tid og uden at pådrage os noget erstatningsansvar vælge at ændre eller fjerne hele eller dele af websiden (herunder adgang til websiden via eventuelle links fra en tredjepart), opkræve, ændre eller give afkald på alle gebyrer påkrævet for at bruge websiden eller tilbyde muligheder til nogle af eller alle brugere af websiden.

Bemærk, at Indeed og dets tilknyttede organisationer ejes direkte eller indirekte af et børsnoteret japansk moderselskab, Recruit Holdings Co., Ltd.

Vi har forpligtet os til at sikre, at der hverken er moderne slaveri eller menneskehandel i vores forsyningskæde eller i nogen del af vores forretning. Se vores fuldstændige erklæring om moderne slaveri for at få flere oplysninger.

Du kan endvidere se CSR-politikken for Indeed India Operations Private Limited.

Denne aftale inkorporerer hermed alle eventuelle yderligere vilkår og betingelser, som Indeed har slået op via websiden eller på anden måde har gjort tilgængelige for dig. Når du får adgang til eller bruger websiden eller et produkt, et program eller en tjeneste fra Indeed, accepterer du at være bundet af Indeeds servicevilkår, herunder “servicevilkårene for alle brugere“, alle eventuelle yderligere vilkår og betingelser, som Indeed har slået op via websiden eller på anden måde gjort tilgængelige for dig, og:

Indeeds generelle servicevilkår

Senest opdateret: 5. maj 2022

A. Servicevilkår for jobsøgere

1. Jobannoncer eller jobopslag

Indeed kan gøre jobannoncer, som annoncerer beskæftigelsesmuligheder, og andet jobrelateret indhold tilgængeligt, herunder links til tredjepartswebsider (“Jobopslag” eller “Jobannoncer”), gennem Indeeds søgeresultater eller på anden måde via websiden. Søgning efter jobannoncer på Indeed er gratis for jobsøgere. Jobannoncer oprettes og leveres af tredjeparter, som Indeed ikke har kontrol over. Du anerkender og er indforstået med, at Indeed ikke har kontrol over jobannoncernes indhold, links til eller fra jobannoncerne eller betingelser, som tredjeparter måtte pålægge, når en jobsøger har indsendt en ansøgning eller forladt websiden. Nogle af disse tredjeparter kan for eksempel forsøge at opkræve et gebyr fra jobsøgerne for at søge et bestemt job, selvom Indeed bestræber sig på, at sådanne jobannoncer ikke er tilgængelige på websiden. Hvis du forlader Indeeds webside og vælger at besøge en tredjepartswebside, accepterer du de vilkår og betingelser, som tredjeparten pålægger. Arbejdsgiveres websider kan bruge konverteringssporing eller API’er eller andre funktioner leveret af Indeed, som informerer os om, at en ansøgning er færdiggjort på en arbejdsgivers webside. En arbejdsgiver, som installerer en sådan funktion, er i henhold til denne aftale forpligtet til at afgive enhver meddelelse om dette, og indhente ethvert forudgående tilsagn til brug af dette, som gældende lov måtte kræve. Du anerkender og accepterer dog, at Indeed ikke har nogen kontrol over en sådan arbejdsgiver eller dennes webside. Du accepterer Indeeds brug af, og modtagelse af oplysninger fra, en sådan funktion til konverteringssporing. Med undtagelse af sponsorerede, fremhævede eller betalte placeringer bliver de jobannoncer, der findes på eller linkes til fra websiden, indekseret eller slået op automatisk. Indeed er ikke forpligtet til at screene nogen jobannoncer eller til at inkludere bestemte jobannoncer i søgeresultaterne eller andre opslag og kan ekskludere eller fjerne enhver jobannonce fra websiden eller dit søgeresultat af enhver grund eller uden begrundelse. Du forstår og accepterer, at Indeed ikke har nogen forpligtelse til at vise dig bestemte jobannoncer eller alle jobannoncer. Vi kan ikke bekræfte nøjagtigheden eller fuldstændigheden af nogen jobannonce eller andre oplysninger indsendt af en arbejdsgiver eller anden bruger, herunder denne arbejdsgivers eller brugers identitet. Indeed påtager sig intet ansvar og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for indholdet, nøjagtigheden, fuldstændigheden, lovligheden, pålideligheden eller tilgængeligheden i/af enhver jobannonce, Company Pages, screeningsspørgsmål og -svar og vurderinger. Indeed kan endvidere stille søgemuligheder til rådighed, som indsnævrer søgeresultater for jobannoncer efter kategorier af jobtyper (dvs. fuld tid, deltid og så videre). Sådanne kategorier oprettes helt og holdent af Indeed og afspejler muligvis ikke direkte eller indirekte indholdet i jobannoncerne. Indeed kan omformatere jobopslag, så du tydeligere kan læse dem på en mobiltelefon. Placering af en jobannonce på en bestemt side (f.eks. Indeed Gigs) udgør ingen erklæring (i juridisk forstand) vedrørende jobbets natur. Indeed kan i visse tilfælde blive kompenseret af arbejdsgivere, der slår jobannoncer op, hvilket er med til at holde Indeed gratis for jobsøgere, men alle jobannoncer betragtes som reklame. Indeed viser jobannoncer på baggrund af en kombination af arbejdsgivertilbud og relevans, f.eks. søgeord, andre angivne oplysninger og aktiviteter udført på Indeed. Du har ikke tilladelse til at bruge Indeeds webside eller dens indhold til andet end ikke-kommercielle formål. I forbindelse med afsnit A i Indeeds generelle servicevilkår betyder alle henvisninger til “dig” eller “din” dig som enkeltperson eller organisation, som tilgår denne webside i egenskab af jobsøger. Indeed kan gøre det muligt at ringe til et telefonnummer i en jobannonce ved hjælp af telefon-appen på en mobilenhed. Indeed kan ikke garantere, at det telefonnummer, der udtrækkes af annoncen, er det korrekte nummer på arbejdsgiveren eller for den viste jobannonce.

2. CV’er, profiler og anbefalede jobs

Når du opretter et offentligt CV gennem websiden (“Indeed-CV”) eller uploader en fil med et CV på websiden (samlet kaldet “Dit CV” eller “Jobsøgers CV”), anmoder du om og giver Indeed tilladelse til at gøre dit CV tilgængeligt for tredjeparter, f.eks. arbejdsgivere, som Indeed mener kan have en interesse i dit CV. Hvis du ikke vil have, at Indeed gør dit CV tilgængeligt for tredjeparter, eller hvis du ikke vil kontaktes af arbejdsgivere, kan du angive, at dit Indeed-CV eller den uploadede fil skal være privat. Hvis du angiver, at dit CV skal være privat, påvirker det ikke dine tidligere ansøgninger eller forhindrer, at arbejdsgivere, som du har svaret, kontakter dig. Du kan læse mere om privatlivsindstillingerne for dit CV her.

Når du opretter et Indeed-CV eller uploader en fil med et CV på Indeed, kan Indeed dele jobannoncer, som matcher indholdet af dit CV, med dig. Indeed kan desuden over for dig fremhæve elementer i dit CV, som kan matche de angivne kvalifikationer i jobannoncen, eller over for dig fremhæve elementer, der fremgår af jobannoncen og muligvis mangler i dit CV. Sådanne fremhævelser siger ikke noget om, hvorvidt du er kvalificeret til jobbet, eller hvorvidt du bør ansøge. En ansøgning ud fra sådanne jobannoncer er ingen garanti for jobsamtaler eller ansættelse. Selv hvis Indeed fremhæver elementer, eller en jobannonce bliver delt med dig, påtager Indeed sig intet ansvar og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for en jobannonces eller fremhævelses indhold, nøjagtighed, fuldstændighed, lovlighed, pålidelighed eller tilgængelighed. Når du opretter eller uploader dit CV, anmoder du Indeed om og giver Indeed autorisation til, eller en Indeed-leverandør, at gennemgå eller scanne dit CV og komme med feedback (efter Indeeds skøn), inklusive forslag til ændringer. Indeed påtager sig intet ansvar for og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for de ændringer, som du måtte foretage på baggrund af feedback fra Indeed. Indeed påtager sig intet ansvar for og fraskriver sig alt ansvar for de CV- eller ansøgningsoplysninger, du slår op, sender eller modtager gennem websiden. Når du uploader en fil med dit CV på websiden, accepterer du, at Indeed muligvis konverterer CV-filen til en anden filtype. Det er dit ansvar at gennemgå dit CV for at sikre, at indholdet vises som tiltænkt, og at det indeholder de korrekte oplysninger eller eventuelle oplysninger, du vil inkludere eller opdatere. Hvis du ser en unøjagtighed i sådant materiale, er det dit ansvar at korrigere disse oplysninger eller kontakte Indeed for at få det gjort. Det kan tage nogle få dage, før opdateringer af din konto eller dit CV vises på websiden. Indeed kan maskere eller skjule dine kontaktoplysninger som din e-mailadresse og/eller telefonnummer på eksempelvis dit CV eller i din ansøgning og erstatte dem med et alias for at bekæmpe svindel. Indeed giver dig ikke noget løfte om, at alle eller dele af dine kontaktoplysninger maskeres eller skjules, og beslutningen om at maskere eller skjule sådanne oplysninger træffer Indeed alene efter eget skøn. Indeed forbeholder sig ret til at begrænse dine muligheder for at indstille dit CV til at være offentligt og kan til enhver tid ændre et offentligt CV til privat for at forhindre ulovlig adfærd, for at bekæmpe svindel eller af enhver anden årsag efter Indeeds eget skøn .

Hvis du har en Indeed-konto, et Indeed-CV eller en uploadet fil med dit CV, accepterer du, at Indeed knytter dataene i dit CV til din profil på Indeed (“Indeed-profil”). Din Indeed-profil består af oplysninger, som du giver på websiden i afsnittet “Profil” på din konto. Dette omfatter dit Indeed-CV, dine resultater fra de Indeed Assessments, som du måtte have besvaret, og andre oplysninger, som du vælger at inkludere, f.eks. den jobtitel, de jobtyper og den arbejdstid, som du foretrækker, og om du er klar til et nyt job, eller din foretrukne løn. Oplysningerne på din Indeed-profil kan være tilgængelige for tredjeparter, f.eks. arbejdsgivere, medmindre andet er angivet på websiden. Hvis du ikke vil have, at Indeed gør din profil tilgængelig for tredjeparter, eller hvis du ikke vil kontaktes af arbejdsgivere, kan du angive, at dit Indeed-CV eller den uploadede fil skal være privat. Din besvarelse på en Indeed Assessment knyttes til din Indeed-profil. Du kan vælge, om din Indeed Assessment-besvarelse skal være tilgængelig for de arbejdsgivere, der får vist din Indeed-profil. Du kan aktivere den funktion, som viser, at du er klar til et nyt job, på din profil, så arbejdsgiverne ved, at du kan begynde at arbejde med det samme. Indeed kan deaktivere denne funktion på din profil efter et bestemt tidsrum, men du kan aktivere den manuelt igen.

Indeed kan også automatisk sende dig anbefalede jobs via den e-mailadresse, du har brugt til at oprette en Indeed-konto eller ansøge om et job. Indeed kan udvælge disse anbefalede jobs ud fra en række forskellige faktorer, inklusive, men ikke begrænset til, alle oplysninger om dig selv, som du angiver på websiden (herunder dit og din Indeed-profil), dine søgninger på websiden, jobs, du klikker på, jobs, som du ansøger om, eller materialer, du angiver i en jobansøgning til en arbejdsgiver gennem Indeed.

3. Ansøgning om jobs gennem Indeed

Alle CV- eller ansøgningsoplysninger, som du indsender gennem websiden, herunder persondata i et CV, en ansøgning eller svar på screeningsspørgsmål og vurderinger (“Indeed Apply”), er underlagt denne aftale (herunder afsnit D.3.) og Indeeds privatlivspolitik. Før du indsender en ansøgning, accepterer du, at du er ansvarlig for at gennemse og bekræfte, at du ansøger om job hos den pågældende arbejdsgiver. Når du opgiver oplysninger til en arbejdsgiver (eksempelvis i form af en jobansøgning, et CV, en e-mail eller på anden måde), har Indeed ingen kontrol over den pågældende arbejdsgivers brug eller videregivelse af disse oplysninger. Hvis du vil anmode arbejdsgiveren om at slette, ændre eller fortroligholde sådanne oplysninger, skal du rette henvendelse direkte til arbejdsgiveren. (Alle henvisninger på websiden til “Ansøg nu”, “Nem ansøgning gennem Indeed”, “Enkel ansøgning”, “Ansøg fra din telefon”, “Ansøg med Indeed”, “Fortæl, om du kommer til et rekrutteringsarrangement” eller lignende henviser til “Indeed Apply”). Indeed kan bruge dine ansøgningsmaterialer til at afgøre, om du kan være interesseret i et jobopslag, og Indeed kan kontakte dig vedrørende et sådant jobopslag. Indeed kan gemme sådanne oplysninger, uanset om et jobopslag er blevet lukket eller ikke længere er til rådighed på websiden. For at opretholde kvaliteten af websiden og tjenesterne kan Indeed efter eget skøn fastsætte grænser for din mulighed for at ansøge ud fra jobopslag eller andre Indeed-tjenester. Når du tilkendegiver din interesse i et jobopslag gennem Indeed Apply eller ved at give deltagersvar til et rekrutteringsarrangement, sender du desuden oplysninger om dit CV og din ansøgning til Indeed, og du anmoder om og giver Indeed tilladelse til at gøre sådanne ansøgningsoplysninger tilgængelige for den eller de relevante arbejdsgivere for de pågældende jobopslag. Når du beder Indeed om at videresende en ansøgning eller en meddelelse, herunder, men ikke begrænset til, et underskrevet ansættelsesbrev, til en arbejdsgiver via Indeed Apply eller Indeeds videresendelsessystem, eller beder Indeed om at gemme en sådan ansøgning, er du indforstået med, at dette sker uden garantier, og at Indeed forbeholder sig ret til at omformatere en sådan ansøgning eller meddelelse.

Du anerkender og accepterer, at arbejdsgivere kan anmode om, at Indeed samler dit ansøgningsmateriale, CV, dine besvarelser på screeningsspørgsmål, dine vurderingssvar og andre oplysninger, som du giver til Indeed, i ét dokument, og du accepterer, at Indeed dermed samler disse ansøgningsmaterialer på dine vegne. Når du ansøger om et job på Indeed, accepterer du, at Indeed udfører automatisk behandling af din ansøgning, da denne behandling er en væsentlig del af denne aftale. Du accepterer desuden, at din ansøgning og eventuelle svar sendt til dig fra arbejdsgiveren (herunder ansættelsesbreve) gennem Indeed bliver behandlet og analyseret af Indeed i henhold til denne aftale og Indeeds privatlivspolitik.

Når du ansøger om et job ved hjælp af Indeed Apply, vil Indeed forsøge at sende din ansøgning ved hjælp af de kontaktoplysninger, vi har modtaget fra en arbejdsgiver eller dennes agent, hvilket kan omfatte at sende din ansøgning til et rekrutteringssystem, som arbejdsgiveren har valgt. Vi kan ikke garantere, at disse meddelelser og ansøgninger bliver leveret, modtaget, åbnet, læst eller reageret på. Indeed garanterer endvidere ikke, at en bestemt arbejdsgiver modtager, får besked om, åbner, læser eller svarer på sådant CV- eller andet ansøgningsmateriale, eller at der ikke opstår fejltagelser under overførsel eller opbevaring af disse data. Indeed garanterer desuden ikke, at grænsefladen er fejlfri. Indeed kan dog advare dig, hvis en af ovenstående hændelser indtræffer. Bemærk, at jobannoncer kan udløbe i perioden mellem indsendelsen og modtagelsen af din ansøgning. Indeed er ikke ansvarlig for jobannoncer, der er udløbet, eller for at levere ansøgninger, før en jobannonce udløber. Endvidere kan vi ikke holdes ansvarlige for gyldigheden af de kontaktoplysninger, vi har modtaget af arbejdsgiverne. Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for tredjeparters websiders funktionalitet, herunder, men ikke begrænset til, rekrutteringssystemer. Tredjeparters websider, herunder rekrutteringssystemer, som arbejdsgivere benytter, kan fraskrive sig ansvaret for tekniske problemer, herunder fejl i leveringen af ansøgninger. Vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis et rekrutteringssystem af en eller anden grund afviser eller undlader at levere en ansøgning til en arbejdsgiver. Hvis du ikke er tryg ved at sende en ansøgning eller meddelelser på denne måde eller ved, at din ansøgning eller dine meddelelser bliver opbevaret hos Indeed, skal du ikke bruge Indeed Apply eller Indeeds videresendelsesfunktioner. Send i stedet din ansøgning eller dine meddelelser direkte til arbejdsgiveren ved hjælp af en anden metode, du foretrækker, eksempelvis som brevpost. Du kan kontakte arbejdsgiveren direkte for at finde alternative ansøgningsmetoder, hvis du ikke ønsker at ansøge gennem Indeed. Når du bruger Indeed Apply-systemet, giver du dit fulde samtykke til ovenstående.

Hvis du har brug for alternative metoder til screening eller ansøgning, skal du kontakte arbejdsgiveren direkte for at anmode om dette, da Indeed ikke er ansvarlig for arbejdsgiverens ansøgningsproces.

Når du bruger Indeed, accepterer du, at Indeed ikke er ansvarlig for indholdet af arbejdsgiverens jobansøgning, meddelelser, screeningsspørgsmål, vurdering af kompetencer eller deres format eller leveringsmetode, og at Indeed ikke garanterer, at arbejdsgiveren har modtaget din ansøgning, eller at du modtager meddelelser fra arbejdsgiveren. Bemærk, at Indeed ikke vælger de spørgsmål, arbejdsgiverne stiller, eller træffer beslutninger om arbejdsgivernes kvalifikationskriterier for jobs. Visse spørgsmål kan være markeret som valgfrie, hvilket udelukkende betyder, at ansøgningen kan indsendes til arbejdsgiveren uden at besvare dem. Indeed kan ikke garantere, at arbejdsgiveren tager en sådan ansøgning i betragtning eller træffer en bestemt afgørelse angående en sådan ansøgning. Indeed kan informere jobsøgere om, at en arbejdsgivers krav fra en jobbeskrivelse ikke synes at være til stede på et CV eller i en ansøgning. Disse oplysninger præsenteres uden nogen garanti, og Indeed garanterer ikke, at en opdatering af et CV eller en ansøgning vil føre til et jobtilbud. Indeed kan ikke garantere identiteten af en arbejdsgiver eller enkeltpersoner, som arbejder for en arbejdsgiver, og opfordrer jobsøgere til at udvise forsigtighed, når de ansøger om job. Indeed kan ikke stille nogen garantier for sundheds- og sikkerhedsmæssige tiltag i en arbejdsgivers rekrutterings- eller jobsamtaleprocesser. Indeed anbefaler, at jobsøgere følger de bedste fremgangsmåder for sundhed og sikkerhed som anbefalet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eller en lignende institution. Indeed kan ikke garantere, at et jobtilbud er legitimt, og opfordrer alle jobsøgere til at bekræfte legitimiteten af et jobtilbud, inden de gør noget, der kan have negativ betydning for deres nuværende jobsituation. Jobsøgere er selv ansvarlige for at bekræfte legitimiteten af en arbejdsgiver eller et jobtilbud.

Indeed kan sende en meddelelse om kontosikkerhed, f.eks. for at informere dig om, at du for nylig har interageret med en kompromitteret konto. Indeed hverken kan og garanterer ikke, at sådanne meddelelser altid sendes eller modtages, og du accepterer derfor, at Indeed ikke er ansvarlig for dette. Indeed stiller ingen garantier og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden, rettidigheden eller pålideligheden af sådanne meddelelser.

Indeed kan bruge dit ansøgningsmateriale (inklusive CV’er og svar på screeningsspørgsmål) og dine nylige aktiviteter på Indeed til at fastslå, om ordlyden i en bestemt jobsøgers CV og svarene på screeningsspørgsmålene svarer til ordlyden i et jobopslag eller en CV-forespørgsel, eller omvendt. Du accepterer og giver dit samtykke til, at Indeed kan adskille de matchende CV’er og screeningsspørgsmål fra dem, som ikke matcher, og præsentere dem for arbejdsgivere som henholdsvis matches og ikke-matches. Indeed kan også bruge sådanne oplysninger til at forbedre websiden eller andre Indeed-produkter eller -tjenester (herunder ved at vise eller på anden måde gøre potentielt relevante jobopslag og CV’er tilgængelige for jobsøgere og arbejdsgivere). Indeed kan også over for dig fremhæve elementer i dine tidligere ansøgningsmaterialer (herunder elementer på dit CV og tidligere svar på screeningsspørgsmål), som kan matche kvalifikationer i Jobopslaget, eller over for dig fremhæve elementer, der fremgår af jobopslaget, men muligvis ikke matcher dine ansøgningsmaterialer. Sådanne fremhævelser siger ikke noget om, hvorvidt du er kvalificeret til jobbet, eller hvorvidt du bør ansøge. En ansøgning ud fra sådanne jobopslag er ingen garanti for jobsamtaler eller ansættelse. Selv hvis Indeed fremhæver elementer, eller et jobopslag bliver delt med dig, påtager Indeed sig intet ansvar og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for et jobopslags eller en fremhævelses indhold, nøjagtighed, fuldstændighed, lovlighed, pålidelighed eller tilgængelighed.

Ved at bruge Indeed Apply og besvare screeningsspørgsmål anerkender du, at arbejdsgivere kan have instrueret Indeed i at udsende meddelelser om afslag, hvis dine svar ikke matcher de svar, som arbejdsgiveren søger efter, og du anerkender, at Indeed ikke tager stilling i forbindelse med udsendelse af sådanne afslag. Indeed kan tilbyde arbejdsgivere mulighed for at aktivere en funktion kaldet Employer Assist på deres konto. Aktivering af Employer Assist betyder, at arbejdsgiveren beder Indeed om at sende en meddelelse på arbejdsgiverens vegne til jobsøgeren, hvori vedkommende informeres om, at arbejdsgiveren har besluttet ikke at gå videre med ansøgningen. Disse meddelelser sendes automatisk efter en vis periode valgt af arbejdsgiveren, medmindre arbejdsgiveren indikerer sin interesse i din ansøgning til Indeed. Du anerkender og accepterer, at Indeed ikke tager stilling i forbindelse med afsendelse af disse meddelelser, og at disse meddelelser udelukkende er et resultat af arbejdsgiverens beslutning om at aktivere Employer Assist, og ikke foretager sig noget i forbindelse med din ansøgning på Indeed inden for den periode, som arbejdsgiveren har valgt. Interaktioner, som arbejdsgiveren har direkte med dig og ikke gennem et værktøj leveret af Indeed (for eksempel ved at ringe eller sende dig e-mail direkte i stedet for gennem en af Indeeds videresendelsestjenester), er ikke synlige for Indeed og forhindrer ikke i sig selv afsendelse af en meddelelse om afvisning fra Employer Assist.

Når du søger efter job i Indeed jobsøgningsappen og derefter ansøger om et job, herunder job på tredjepartswebsider, kan Indeed foreslå dig at inkludere oplysninger fra din Indeed-profil i din ansøgning. Det er dit ansvar at gennemse forslagene, før du accepterer dem og inkluderer dem i din ansøgning. 

For jobsøgere i Japan: Du anerkender, at når du bliver kontaktet af Indeed, under navnet Indeed Hire (herefter kaldet “Indeed Hire Japan”), fungerer Indeed som rekrutteringsbureau (som defineret i gældende lovgivning). Indeed Hire Japan leverer tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår og regler, der fremgår af deres webside. Indeed Hire Japan sender dig udelukkende jobopslag, som Indeed Hire Japan har besluttet, at du måske kan være interesseret i. Desuden kan du til enhver tid afslutte dit forhold til Indeed Hire Japan .

Du accepterer, at Indeed i bestræbelserne på at bekæmpe svindel og spam kan kræve, at brugerne bekræfter deres e-mailadresse. Når du ansøger om et job gennem Indeed, accepterer du, at du muligvis skal bekræfte din e-mailadresse, og at du kan risikere, at din ansøgning bliver afvist, hvis du ikke bekræfter din e-mailadresse.

4. Kommunikation og andre handlinger på websiden

Når du får vist, sender, opbevarer eller modtager materialer (inklusive jobopslag, CV’er, meddelelser, ansøgninger, spørgsmål og svar i ansøgninger samt andre oplysninger) gennem eller ved hjælp af websiden, kan Indeed bruge disse materialer til eksempelvis dataanalyse, kvalitetskontrol eller forbedring af websiden eller andre Indeed-produkter eller -tjenester (herunder at levere bedre søgeresultater og andre visninger for jobsøgere og arbejdsgivere) ved hjælp af automatisering eller på anden måde. Når en arbejdsgiver får vist, sender, opbevarer eller modtager materialer gennem eller ved hjælp af websiden, kan Indeed informere dig om sådanne handlinger. Vi kan desuden informere dig om, at en arbejdsgiver har foretaget sig andet vedrørende en jobannonce, dit CV eller din ansøgning, f.eks. at sætte en jobannonce på pause eller lukke den, åbne dit CV eller din ansøgning, læse dit CV eller din ansøgning, besvare dit CV eller din ansøgning og træffe en beslutning vedrørende din ansøgning eller jobannoncen. Indeed kan informere arbejdsgiveren om dine aktiviteter på websiden eller din brug af websiden, f.eks. om du er online på Indeed, og du giver hermed dit samtykke til, at Indeed kan foretage disse handlinger.

Hvis du har aktiveret push-beskeder i din browser og ønsker at deaktivere dem, kan du gøre dette i indstillingerne for browseren.

Indeed kan give dig mulighed for at få en sms-påmindelse om en jobsamtale fra Indeed, når en arbejdsgiver har aftalt en jobsamtale med dig. I sådanne tilfælde skal du angive dit telefonnummer på Indeeds samtykkeerklæring. Ved at angive dit telefonnummer erklærer og bekræfter du, at det er dit telefonnummer, og at du har ret til at modtage sms-beskeder på dette nummer. Indeed sender udelukkende en sms-påmindelse om jobsamtalen, og du accepterer at modtage denne sms-påmindelse på din mobiltelefon, herunder meddelelser, der sendes af automatiske opkaldssystemer. Du anerkender, at hvis ordene “automatiseret”, “automatisk” eller lignende ord anvendes på websiden i forbindelse med opkald eller sms-beskeder, henviser de ikke til oprettelsen eller lagringen af et telefonnummer. Indeed ringer kun til det nummer, som du har oprettet og gemt, da du gav dit nummer til Indeed. I tilfælde af at du skifter telefonnummer, accepterer du omgående at opdatere din Indeed-konto med det nye nummer. Du accepterer, at du ved at angive dit telefonnummer eller bruge websiden indgår i et forretningsforhold med Indeed, og at Indeed kan sende sms-beskeder til dig i forbindelse med dette forhold. Bemærk også, at eftersom disse sms-beskeder er afhængige af funktionalitet leveret af tredjepartsudbydere, kan der opstå tekniske forsinkelser, som skyldes disse udbydere. Vi kan heller ikke stå inde for tredjeparters tekniske funktionalitet i forbindelse med modtagelse af sådanne sms-beskeder.

Indeed kan desuden indsætte funktioner i meddelelser vedrørende din ansøgning, så du kan ringe direkte til tredjeparter. Bemærk, at denne funktion udelukkende leveres som en gratis service, og at sådanne opkald ikke foretages gennem eller spores af Indeed. Du skal betale almindelig opkaldstakst til din teleudbyder.

Du kan modtage meddelelser, herunder, men ikke begrænset til, sms-beskeder, e-mails eller e-mailnotifikationer, i forbindelse med din eller (hvis du har ansøgt om et job) en arbejdsgivers aktivitet på eller brug af websiden, Indeed Apply, Indeed Chat eller andre kommunikationstjenester, -produkter eller -funktioner, der stilles til rådighed på eller via websiden. Disse meddelelser og notifikationer leveres i alle tilfælde udelukkende som en gratis tjeneste, og du bør ikke forlade dig på dem. Hvis du for eksempel accepterer en anmodning om en jobsamtale, er det dit eget ansvar at følge op over for arbejdsgiveren for at sikre, at denne er bekendt med dit svar. Undlad at forlade dig på notifikationer via Indeed. Indeed fraskriver sig ethvert ansvar for overførsel eller opbevaring af sådanne gratis meddelelser, kan ikke garantere, at de leveres eller modtages, og garanterer ikke for den dato og det klokkeslæt, de bliver sendt på. Hvis en afsendt meddelelse er sendt til en konto, som er blevet lukket, bliver meddelelsen ikke leveret.

Indeed kan bruge din e-mailadresse til at oprette et e-mailalias til din kommunikation i stedet for at vise din rigtige e-mailadresse til arbejdsgiveren. Når en arbejdsgiver har dine kontaktoplysninger, accepterer du, at Indeed ikke er ansvarlig for eller har noget erstatningsansvar i forbindelse med den måde, arbejdsgiverne bruger oplysningerne på. Hvis du vælger at sende en e-mail fra en tredjeparts-e-mailklient, kan den person, du kommunikerer med, muligvis se din e-mailadresse i stedet for dette alias. Hvis du sender eller modtager kommunikation på eller gennem websiden, accepterer du, at din kommunikation behandles, analyseres, gennemses og opbevares, herunder via automatiserede funktioner, med henblik på dataanalyse, kvalitetskontrol, håndhævelse af reglerne for websiderne og andre Indeed-politikker, ændring af indhold og for at forbedre websiderne eller andre Indeed-produkter eller -tjenester.

Indeed kan aktivere chatbots, som giver dig mulighed for en række handlinger på websiden, f.eks. at ansøge om et job, aftale en jobsamtale eller på anden måde interagere med websiden, arbejdsgivere eller jobopslag på websiden (“Chatbot”). Du accepterer, at en chatbot er en automatiseret tjeneste, som ikke indebærer kontakt med et menneske. Det er dit ansvar at sikre, at oplysninger indsendt via en chatbot er nøjagtige og fuldstændige. Indeed er ikke ansvarlig for tab, skader eller besvær, der opstår som følge af din brug (eller manglende mulighed for at bruge) en chatbot eller af oplysninger, du indsender via en chatbot.

Indeed forbeholder sig retten til efter eget skøn at aktivere eller deaktivere Indeed Chat eller andre kommunikationsfunktioner for udvalgte arbejdsgivere eller jobopslag og til at give dig besked om, at Indeed Chat eller andre kommunikationsfunktioner er tilgængelige for et bestemt job eller en bestemt arbejdsgiver. Med Indeed Chat kan du tilgå eller få vist dine meddelelser ved at besøge dashboardet med dine Indeed Chat-meddelelser. Indeed kan efter eget skøn og til enhver tid deaktivere Indeed Chat for arbejdsgivere eller jobsøgere uden forudgående varsel. Bemærk, at hvis du bruger Indeed Chat til at kommunikere med en arbejdsgiver, sender Indeed dine meddelelser ifølge arbejdsgiverens anvisninger.

5. Virtuel kommunikation

Arbejdsgivere kan give dig mulighed for at deltage i virtuel kommunikation og fjernkommunikation ved hjælp af Indeed-produkter, herunder, men ikke begrænset til, Indeed jobsamtale, Indeed Hiring Platform, jobsamtaler via telefon, virtuelle møder og jobsamtaler via video (“Virtuelle Jobsamtaler”). Du er indforstået med, at Indeed ikke er telekommunikationsudbyder, og at Indeed udelukkende tilbyder dig denne mulighed for at kommunikere med arbejdsgivere via tjenester, som tilbydes via tredjepartsleverandører. Bemærk også, at eftersom disse telekommunikationstjenester kan afhænge af funktionalitet leveret af tredjepartsudbydere, kan der opstå tekniske forsinkelser eller defekter, som skyldes disse udbydere. Vi kan ikke garantere nogen tredjeparts tekniske evne til at modtage, sende eller levere support til sådan telefon- eller videokommunikation. Indeed stiller ingen garantier vedrørende aspekter af din virtuelle jobsamtale, herunder transmission af telefon- eller videokommunikation, lyd- og billedkvalitet, datasikkerhed eller dataforbrug og -begrænsninger. Indeed har intet erstatningsansvar i forbindelse med krav, der måtte blive fremsat som følge af din brug af virtuelle jobsamtaler, og du friholder Indeed fra alle sådanne krav.
Du er indforstået med, at Indeed ingen garanti kan stille vedrørende arbejdsgiverens tidsplan eller tilgængelighed for gennemførelse af virtuelle jobsamtaler og ikke kan garantere gyldigheden af de kontaktoplysninger, vi har modtaget. Du er desuden indforstået med, at arbejdsgiveren er ansvarlig for alle spørgsmål, kommentarer eller beslutninger vedrørende ansættelse. Arbejdsgiveren er desuden ansvarlig for alle tilpasninger, du måtte have brug for under virtuelle jobsamtaler.

BEMÆRK! Virtuelle jobsamtaler optages muligvis. Du er indforstået med, at en arbejdsgiver muligvis aktiverer optagelse af en virtuel jobsamtale. Du accepterer at respektere sådanne beskeder (visuelt, lydbesked eller andet), som angiver, at en arbejdsgiver har aktiveret optagelse af en virtuel jobsamtale. Hvis du ikke accepterer at blive optaget, skal du forlade den virtuelle jobsamtale øjeblikkeligt. Når du deltager i virtuelle jobsamtaler, accepterer du, at den virtuelle jobsamtale kan blive optaget, og at Indeed og tredjepartsudbydere muligvis lagrer og tilgår optagelsen. Du accepterer også, at en arbejdsgiver, der aktiverer optagefunktionen og efterfølgende får adgang til, lagrer, bruger eller analyserer optagelsen, er uden for Indeeds kontrol. DU ER LIGELEDES INDFORSTÅET MED, AT INDEED IKKE HAR NOGET ERSTATNINGSANSVAR I FORBINDELSE MED KRAV, DER MÅTTE BLIVE FREMSAT SOM FØLGE AF EN SÅDAN OPTAGELSE AF VIRTUELLE JOBSAMTALER, OG DU FRIHOLDER INDEED FRA ALLE SÅDANNE KRAV.

DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DER INGEN BESKYTTELSE ER AF OPLYSNINGER, DU VIDEREGIVER, ELLER DATA, DU OVERFØRER, MENS DU DELTAGER I EN VIRTUEL JOBSAMTALE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, AUDIOVISUELT INDHOLD, SPØRGSMÅL OG SVAR SAMT FOTOS ELLER BILLEDER AF DIG. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT INDEED IKKE ER ANSVARLIG FOR AT SIKRE ELLER BESKYTTE DATA ELLER OPLYSNINGER, DU VIDEREGIVER ELLER OVERFØRER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF VIRTUELLE JOBSAMTALER. INDEED HAR INTET ERSTATNINGSANSVAR I FORBINDELSE MED MISBRUG AF DATA, DU VIDEREGIVER ELLER OVERFØRER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF VIRTUELLE JOBSAMTALER.

DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DU TILGÅR OG BRUGER VIRTUELLE JOBSAMTALER PÅ EGET ANSVAR OG EGEN RISIKO, OG INDEED FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DIN BRUG AF VIRTUELLE JOBSAMTALER.

6. Indeed Assessments

Indeed Assessments er et onlineværktøj til tilvejebringelse og gennemgang af kompetencevurderinger, som arbejdsgivere har udvalgt (“Vurderinger”) og besvarelser fra jobsøgere (“Besvarelser”) via websiden. Arbejdsgivere kan bruge værktøjet Indeed Assessments til at sende dig vurderinger, som du kan besvare. Når du har sendt en besvarelse, kan arbejdsgiveren bruge Indeed Assessments-platformen til at gennemse besvarelsen. Hvis der er flere versioner af den samme vurdering, vurderes den procentvise besvarelse for en jobsøger kun i forhold til andre besvarelser af den samme version af den pågældende vurdering.

En vurdering evaluerer kun en bestemt kompetence. Den evaluerer ikke en jobsøgers kvalifikationer til et job. Om en bestemt kompetence er relevant for et job, eller hvorvidt en jobsøger er kvalificeret og den rette til et job, besluttes udelukkende af den arbejdsgiver, der sender vurderingen og gennemser din besvarelse. Modtagelsen eller besvarelsen af en vurdering er ingen garanti for at få et job eller et jobtilbud eller et jobtilbud til en bestemt løn eller yderligere kommunikation eller handling fra en arbejdsgivers side. En arbejdsgiver er den eneste part, der kan vurdere, om en besvarelse viser, at en jobsøger er kvalificeret. Arbejdsgivere kan have instrueret Indeed i at udsende meddelelser om afvisning, hvis du ikke har besvaret vurderingerne på en måde, der er acceptabel for arbejdsgiveren, og du anerkender, at Indeed ikke tager stilling i forbindelse med udsendelse af sådanne afvisninger. Arbejdsgiveren er den eneste part, der kan vurdere, om en vurdering, som er besvaret flere gange, skal tages i betragtning i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Du anerkender og er indforstået med, at arbejdsgivere (eller deres rekrutteringsbureauer) udvælger de vurderinger, der skal knyttes til deres ledige jobs, og at Indeed ikke vælger de vurderinger, der sendes af arbejdsgivere, og ingen kontrol har over arbejdsgivernes valg eller brug af vurderinger. Du accepterer, at spørgsmålene i en vurdering udelukkende stilles af den arbejdsgiver, der sender vurderingen. Du accepterer desuden, at Indeed ikke er ansvarlig for at tilbyde alternative screeningsmetoder, hvis det kræves ifølge den amerikanske handicaplovgivning (Americans with Disabilities Act) eller tilsvarende lovgivning, og at ansvaret for at tilbyde sådanne alternative metoder alene påhviler arbejdsgiverne. Hvis du har brug for en form for tilpasning eller en eller flere alternative metoder til vurderingen, screeningen eller ansøgningen, skal du gøre arbejdsgiveren opmærksom på dette. Indeed kan give dig den tekniske mulighed for at anmode om en sådan alternativ metode eller anden tilpasning fra arbejdsgiverens side, men Indeed garanterer ikke, at arbejdsgiveren modtager eller besvarer en sådan anmodning. Indeed følger retningslinjerne i WCAG 2.1 (Level AA) i vores bestræbelser på at designe og udvikle handicapvenlige tilbud som beskrevet i vores erklæring om handicapvenlighed, men Indeed garanterer ikke, at metoden til levering af et vilkårligt vurderingsspørgsmål er i overensstemmelse med den amerikanske handicaplovgivning (Americans with Disabilities Act) eller tilsvarende lokal lovgivning.

Du accepterer og anerkender, at brugbarheden og værdien af vurderinger og besvarelser afhænger af, at deres indhold forbliver fortroligt. Du accepterer derfor at holde indholdet af vurderinger og besvarelser fortroligt og ikke at reproducere eller diskutere det med andre, undtagen i de tilfælde hvor du kommunikerer med en arbejdsgiver om en vurdering, som arbejdsgiveren har sendt til dig, og din besvarelse.

Indeed er ikke ansvarlig for at screene en vurdering eller en besvarelse eller at inkludere en vurdering eller en besvarelse på websiden, og Indeed kan uden varsel udelukke eller fjerne en vurdering eller en besvarelse fra websiden uden grund og uden erstatningsansvar. Links til vurderinger, som du har fået tilsendt, kan fortsat være aktive, efter at en arbejdsgiver har sat en jobkampagne på pause eller lukket den på Indeed. Når en arbejdsgiver sætter en jobannonce på pause eller lukker den (eksempelvis fordi arbejdsgiveren har besat stillingen), kan Indeed ikke garantere, at arbejdsgiveren gennemser eventuelle relaterede beskeder eller opdateringer, herunder vurderinger, besvarelser og anmodninger om tilpasning. Du kan stadig vælge at besvare vurderingen for at føje resultatet til din Indeed-profil eller bruge det i en anden jobansøgning.

Indeed kan også give dig mulighed for at vælge en vurdering, der skal fuldføres uafhængigt af et særligt job, og din besvarelse bliver associeret med din Indeed-profil. Du kan vælge, om besvarelsen skal være tilgængelig for arbejdsgivere, der ser din Indeed-profil, men Indeed tæller besvarelsen med det formål at lave statistik over indsamlede besvarelser, også selvom din besvarelse er skjult.

Du accepterer som jobsøger, at dine besvarelser, ansøgninger og anden kommunikation, der sendes gennem Indeed Assessments, bliver behandlet og analyseret af Indeed i henhold til denne aftale og Indeeds privatlivspolitik. Du anmoder Indeed om og autoriserer Indeed til at stille din besvarelse til rådighed for den arbejdsgiver, der sender vurderingen, eller (i tilfælde af vurderinger, der er valgt af dig) for enhver arbejdsgiver, der ser din Indeed-profil. Du er indforstået med, at det sker uden garanti, og at Indeed forbeholder sig retten til at vise eller omformatere besvarelser på en måde, der gør det muligt for arbejdsgivere at gennemse din besvarelse sammen med besvarelser fra andre jobsøgere. Indeed kan samle resultaterne af alle vurderinger, der er valgt af jobsøgere, med det formål at vise din procentvise besvarelse. Du anerkender også, at når du har anmodet Indeed om at sende din besvarelse til en arbejdsgiver, kan anmodningen ikke annulleres. Indeed garanterer ikke, at en bestemt arbejdsgiver vil modtage, åbne, læse eller svare på en besvarelse, eller at der ikke opstår fejltagelser under overførsel af disse data. Indeed kan dog advare dig, hvis en af ovenstående hændelser indtræffer.

Som jobsøger må du ikke oprette eller indsende en besvarelse, som (i) indeholder personfølsomme oplysninger, eksempelvis oplysninger om bankkonti eller kreditkort, oplysninger om onlinekonti, CPR-nummer (eller tilsvarende i andre lande), sundhedsoplysninger eller andre kategorier af data, som er underlagt særlige bestemmelser om persondata i noget land, (ii) indeholder immaterielle aktiver, forretningshemmeligheder, fortrolige oplysninger, annoncer, tilbud, kædebreve, pyramidespil, investeringsmuligheder eller anden uønsket erhvervsmæssig kommunikation (medmindre vi udtrykkeligt har givet tilladelse til dette skriftligt), eller (iii) direkte eller indirekte overtræder reglerne for websiden.

Indeed fungerer ikke som et rekrutteringsbureau ved at stille værktøjet Indeed Assessments til rådighed. Når du bruger Indeed Assessments, anerkender og accepterer du, at Indeed ikke leverer ansatte til arbejdsgivere eller jobmuligheder til jobsøgere. Indeed stiller alene et værktøj til rådighed, der giver arbejdsgivere og jobsøgere mulighed for at udveksle vurderinger og besvarelser efter eget valg. Arbejdsgiverne og jobsøgerne bærer hele ansvaret for de oplysninger, der findes i en vurdering eller en besvarelse, for eventuelle anmodninger om jobsamtaler eller afgivne tilbud, for eventuelle problemer som følge af accept eller afvisning af et jobtilbud samt alle andre problemer, der kan opstå som følge af brug af Indeed Assessments.

Som jobsøger accepterer du, at dine rettigheder i henhold til relevant arbejdsmarkeds-, ligestillings- eller diskrimineringslovgivning, den amerikanske lov om rimelig kreditvurdering (Fair Credit Reporting Act), tilsvarende lovgivning på delstatsniveau eller lignende lovgivning om forbruger- eller kreditvurderingsbureauer udelukkende må udøves i forhold til arbejdsgiveren.

Indeed er ikke en begunstiget tredjepart og har intet erstatningsansvar i forbindelse med eventuelle aftaler mellem en arbejdsgiver og en jobsøger, uanset om Indeed modtager betaling fra arbejdsgiveren i forbindelse med transaktionen. Indeed har intet erstatningsansvar for omkostninger eller skader, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med en sådan transaktion.

Indeed påtager sig intet ansvar og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for indhold, nøjagtighed, gyldighed, fuldstændighed, lovlighed, pålidelighed eller tilgængelighed på websiden, værktøjet Indeed Assessments samt eventuelle vurderinger eller besvarelser.

7. Løn, karriere, ansættelse og andre oplysninger givet af Indeed

Indeed kan give brugerne visse oplysninger og visse typer indhold, der udelukkende er til informationsformål. Indeed kan for eksempel give dig data om det anslåede lønniveau for et bestemt jobopslag, antallet af ansøgninger for et bestemt jobopslag, besvarelser af bestemte screeningsspørgsmål i forbindelse med et bestemt jobopslag eller sandsynligheden for, at en bestemt hændelse vil indtræffe, for eksempel at du bliver udvalgt til en jobsamtale. Disse oplysninger fra Indeed er baseret på estimater og leveres udelukkende til orientering og uden garantier. De kan desuden ændre sig eller være mere eller mindre korrekte. Indeed kan også inkludere lønestimater på andre sider end jobopslag på websiden. Bemærk, at alle lønsatser er anslåede tal baseret på oplysninger leveret til Indeed af en række tredjeparter, herunder fra organisationer tilknyttet Indeed. Disse tal vises udelukkende til Indeeds brugere for at muliggøre sammenligninger på et overordnet niveau. Mindstelønnen kan variere efter jurisdiktion, og du bør kontakte arbejdsgiveren for at få oplyst de faktiske lønsatser. Indeed kan efter eget skøn føje en etiket eller et mærke til navne på arbejdsgivere eller jobannoncer, f.eks. “Lydhør arbejdsgiver”, “Aktiv arbejdsgiver” eller “Ansat via Indeed”. Arbejdsgivere kan også bede Indeed om at tilføje sådanne etiketter. Indeed fastlægger den metode, der ligger til grund for beslutningen om disse etiketter eller mærker, samt hvilke arbejdsgivere der er kvalificeret hertil. Manglende etiket eller mærke kan indikere, at Indeed ikke har tilstrækkelige data til at vurdere, om en arbejdsgiver er kvalificeret. Nogle af dataene kan være leveret af arbejdsgiveren, og Indeed garanterer ikke for nøjagtigheden af sådanne data. Indeed garanterer ikke for nøjagtigheden af en etiket eller et mærke, der er føjet til navne på arbejdsgivere eller jobannoncer på baggrund af data, som arbejdsgiveren har leveret, inklusive data i jobannoncer. Indeed viser muligvis også oplysninger, der er offentligt tilgængelige om arbejdsgivere, på Company Pages. Oplysningerne på Company Pages præsenteres udelukkende til orientering og i promoveringsøjemed og kan blive ændret samt indsamlet fra eller oprettet af tredjeparter. Indeed påtager sig intet ansvar og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for en Company Pages indhold, nøjagtighed, fuldstændighed, lovlighed, pålidelighed eller tilgængelighed. Kontakt arbejdsgiveren for at få de mest nøjagtige og opdaterede virksomhedsoplysninger.

Ligeledes gives Indeeds oplysninger i forbindelse med karriere eller rekruttering udelukkende til orientering, og de må ikke på nogen måde udlægges som professionel karrierevejledning eller personaletjenester (medmindre andet udtrykkeligt er anført af Indeed i tjenester som f.eks. Indeed Hire i Japan). Du er indforstået med, at Indeed kan komme med forslag eller oplysninger om de bedste fremgangsmåder, men også, at det i sidste ende er dit eget ansvar at afgøre, hvordan du vil udføre din job- eller kandidatsøgning. Du er også indforstået med, at Indeed ikke fungerer som rekrutteringsbureau eller personaleservice, når vi tilbyder sådanne vejledninger om karriere eller rekruttering (medmindre andet udtrykkeligt er anført af Indeed i tjenester som f.eks. Indeed Hire i Japan). Du er endvidere indforstået med, at når du henviser til eller bruger sådanne vejledninger om karriere eller rekruttering, er det ingen garanti for, at du bliver indkaldt til en jobsamtale, får besat en stilling eller bliver ansat, og du har selv det fulde ansvar for din brug af disse tjenester eller vejledninger. Som bruger af websiden kan du til enhver tid få tilsendt e-mails fra Indeed med vejledninger om karriere eller rekruttering som en del af tjenesten til dig. Disse e-mails kan omfatte, men er ikke begrænset til, tips til at forbedre dit CV, eller hvordan du bruger dit CV effektivt i ansøgningsprocessen, ofte stillede spørgsmål under en samtale, de næste skridt, efter at du har sendt en ansøgning, og hvordan du forbereder dig til et nyt job, når du er blevet ansat.

Indeed kan som en del af sine tjenester give dig mulighed for at engagere tredjeparter, nogle gange kaldet karrierecoaches eller professionelle skribenter, til at diskutere jobsøgning, CV-skrivning eller karrierestrategier, enten via websiden eller fysisk. Uanset hvordan du interagerer med dem, anerkender du, at disse tredjeparter ikke er ansat hos Indeed, og at Indeed ikke er ansvarlig for indholdet af en sådan diskussion. Undlad at videregive oplysninger, du betragter som fortrolige eller følsomme, til sådanne tredjeparter. Indeed garanterer ikke for effektiviteten af råd, anbefalinger eller vejledning, som du måtte modtage fra disse tredjeparter. Du accepterer, at Indeed, i det maksimale omfang, loven tillader, intet erstatningsansvar har som følge af en diskussion, du har med en sådan tredjepart.

8. Dine jobsøgerdata

Som jobsøger kan du foretage forskellige handlinger på vores webside, og du leverer forskellige oplysninger. Du kan for eksempel søge efter jobs, og Indeed registrerer og gemmer titlerne på de jobs, du søger efter og klikker på, hvor de pågældende jobs er placeret, det generelle løninterval eller anciennitetsniveau for de jobs, du får vist (hvis dette er angivet i jobopslagene), de jobopslag, du ansøger om, din samlede aktivitet eller tidspunktet for din seneste aktivitet på Indeed, de oplysninger, du leverer direkte til Indeed, herunder ønsket løn eller tidligere erfaring, eller oplysninger i din Indeed-profil eller ethvert andet aspekt af din adfærd på websiden eller afgivne oplysninger. Du ved præcist, hvilke data det drejer sig om, for det er dig, der har afgivet oplysningerne eller udført aktiviteten, og dataene vedrører udelukkende din aktivitet. Hvis du har en Indeed-konto eller et jobsøger-CV, accepterer du, at Indeed kan associere disse data med din Indeed-profil og bruge disse observerede faktuelle data til at foreslå job til dig samt til at foreslå dig eller dit offentlige CV over for eventuelle arbejdsgivere, som måtte være interesserede i en person, som svarer til din adfærd på Indeed. Du accepterer desuden, at Indeed kan kontakte dig baseret på denne observerede adfærd eller de afgivne oplysninger på vegne af arbejdsgivere eller Indeed selv. Bemærk, at førnævnte handlinger ikke omfatter oplysninger, der er sendt til dig af en tredjepart, men Indeed kan offentligt vise det faktum, at du for nylig har brugt Indeeds webside til at korrespondere med en tredjepart. Hvis du indstiller dit CV til at være offentligt, kan Indeed endvidere dele alle de foregående oplysninger om dig med tredjepartsarbejdsgivere. Hvis du ikke ønsker, at sådanne oplysninger bliver delt med andre, kan du gøre dit CV privat. Når du foretager ændringer af din Indeed-profil, herunder, men ikke begrænset til, opdaterer, sletter eller ændrer indstillinger i dit CV, kan det tage nogle få dage, før ændringerne afspejles.

Herudover kan du have mulighed for at give Indeed bestemte demografiske oplysninger om dig selv, f.eks. race, etnicitet, køn, alder, medlemskab af LGBTQ+-fællesskabet samt handicap (“Demografiske oplysninger”). Når du vælger at angive demografiske oplysninger, er du indforstået med, at Indeed kan bruges disse oplysninger til at evaluere og forbedre vores produkter og videregive samlede oversigter over oplysninger om jobansøgere til arbejdsgivere. Hvis du ikke vil have, at dine demografiske oplysninger skal bruges på denne måde, skal du ikke give dem til Indeed (eller hvis du allerede har givet dine demografiske oplysninger til Indeed, kan du anmode om at få dem fjernet). Du anerkender og accepterer ligeledes, at andre jobsøgeres demografiske oplysninger er personlige oplysninger, og i det omfang loven tillader det, giver du afkald på enhver ret til at anmode om eller få vist de demografiske oplysninger vedrørende enhver anden jobsøger. 

9. Screeningsværktøjer

Indeed kan stille screeningsværktøjer til rådighed for arbejdsgivere til brug i disses ansøgningsproces, herunder screeningsspørgsmål, telefonscreeningsværktøjer og vurderinger. Indeed giver disse værktøjer i licens til arbejdsgivernes brug, som bestemmes af arbejdsgiverne. Som jobsøger accepterer du, at arbejdsgiveren har besluttet at bruge disse værktøjer som led i ansøgningsprocessen. De spørgsmål, der bliver stillet, er udelukkende bestemt af arbejdsgiveren og bliver ikke stillet af Indeed. Arbejdsgiveren er den eneste part, der kan bestemme, hvilke svar der kvalificerer en kandidat, og er eneansvarlig for brugen af screeningsværktøjet, herunder eventuelle resultater, der anses for at have en “uønsket effekt”. Du anerkender endvidere, at arbejdsgiveren er eneansvarlig for at tilbyde alternative screeningsmetoder, hvis dette kræves ifølge den amerikanske handicaplovgivning (Americans with Disabilities Act) eller tilsvarende lovgivning. Indeed følger retningslinjerne i WCAG 2.1 (Level AA) i vores bestræbelser på at designe og udvikle handicapvenlige tilbud som beskrevet i vores erklæring om handicapvenlighed, men Indeed garanterer ikke, at metoden til levering af disse spørgsmål er i overensstemmelse med den amerikanske handicaplovgivning (Americans with Disabilities Act) eller tilsvarende lokal lovgivning.

10. Vilkår for Indeed Hiring Platform

Indeed Hiring Platform er en platform, der er designet til at automatisere og strømline arbejdsgiveres beslutningsprocesser i forbindelse med rekruttering og ansættelse. Det sker ved at give brugerne adgang til forskellige produkter, f.eks. Indeed jobsamtale, eller relaterede tjenester (“Indeed Hiring Platform”). Arbejdsgivere kan give dig mulighed for at deltage i rekrutteringsaktiviteter, der kan være understøttet af Indeed Hiring Platform. Du anerkender og er indforstået med, at arbejdsgivere vælger den metode og måde, som Indeed Hiring Platform bruges på i forbindelse med deres ledige job, og at arbejdsgiveren bestemmer jobkravene og de bestemte behov i forbindelse med sine ansættelsesprocesser. DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT ARBEJDSGIVEREN ER ANSVARLIG FOR AT OVERHOLDE GÆLDENDE LOVGIVNING VEDRØRENDE SIN REKRUTTERINGS- OG ANSÆTTELSESPRAKSIS, HERUNDER DEN AMERIKANSKE DISKRIMINATIONSLOVGIVNING, OG AT ARBEJDSGIVEREN SKAL HOLDE INDEED SKADESLØS MOD ALLE KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ARBEJDSGIVERENS BRUG AF INDEED HIRING PLATFORM ELLER LIGNENDE PRODUKTER. INDEED FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR OG GARANTERER IKKE, AT ARBEJDSGIVERENS BRUG AF TJENESTERNE OVERHOLDER DEN AMERIKANSKE DISKRIMINATIONSLOVGIVNING ELLER LIGNENDE LOVGIVNING.  Indeed har ingen kontrol over og deltager ikke i rekrutterings- eller beslutningsprocesser vedrørende arbejdsgiverens ansættelsesprocesser. Du er endvidere indforstået med, at Indeed ikke fungerer som rekrutteringsbureau ved at tilbyde Indeed Hiring Platform og relaterede værktøjer. Når du bruger Indeed Hiring Platform, er du indforstået med, at Indeed ikke leverer ansatte til arbejdsgivere eller jobmuligheder til jobsøgere. Indeed stiller alene Indeed Hiring Platform til rådighed som et værktøj, der giver arbejdsgivere og jobsøgere mulighed for at udveksle oplysninger efter eget valg.

11. Lovvalg og konfliktløsning

Denne aftale og eventuelle konflikter, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller i forbindelse med websiden (“Konflikt”), er i enhver henseende, herunder, men ikke begrænset til, spørgsmål om denne aftales gyldighed, opbygning og håndhævelse, underlagt loven i Texas, USA, hvis du befinder dig i USA, eller loven i Irland, hvis du befinder dig andetsteds, uden at konflikter mellem disse steders retsprincipper kan få retsvirkning. Alle søgsmål, sagsanlæg eller andre retshandlinger i forbindelse med en sådan konflikt skal indgives ved retten i Travis County, Texas, USA, hvis du befinder dig i USA, eller i Dublin, Irland, hvis du befinder dig andetsteds. Begge parter accepterer hermed, at den føderale eller statslige domstol i Travis County, Texas, USA (hvis du befinder dig i USA) eller Dublin, Irland (hvis du befinder dig andetsteds) har enekompetence.

Du fraskriver dig desuden hermed enhver ret til en nævningesag i forbindelse med enhver retshandling eller proces, der på nogen måde måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug af websiden eller disse servicevilkår, hvis du befinder dig i USA.

12. Fraskrivelse af kollektivt søgsmål

Når du bruger websiden eller relaterede programelementer og som gengæld for de tjenester, Indeed tilbyder, anerkender du, at Indeed udelukkende kan tilbyde dig disse tjenester på de vilkår og betingelser, der er fremsat heri. Som del af din modydelse for din brug af websiden og Udgivere-programmet accepterer du ikke at ville sagsøge Indeed som del af eller repræsentant for en gruppe, tilslutte dig et kollektivt søgsmål eller på nogen måde agere som modpart til Indeed i et kollektivt søgsmål mod Indeed i forbindelse med din brug af websiden. Som jobsøger anerkender du desuden, at din brug af jobsøgning, Indeed Apply og andre gratis tjenester på websiden ikke er købt. Din accept af denne aftale, inklusive denne fraskrivelse af kollektivt søgsmål, er en vigtig del af aftalen, som giver dig mulighed for at bruge websiden gratis. Hvis du er uenig i nogen del af disse vilkår, må du ikke fortsætte med at bruge websiden. Intet i dette afsnit begrænser dog din ret til et individuelt søgsmål, herunder søgsmål af begrænset værdi, underlagt afsnit 11 ovenfor.

B. Servicevilkår for arbejdsgivere

De følgende vilkår og betingelser gælder for alle arbejdsgivere og andre brugere, der tilgår eller bruger websiden som tiltænkt for enkeltpersoner og/eller organisationer, der ønsker at offentliggøre oplysninger om ledige stillinger på egne eller andre vegne, herunder, men ikke begrænset til, bureauer, som handler på vegne af flere parter eller i øvrigt tilkendegiver deres accept af denne aftale. I forbindelse med afsnit B i Indeeds generelle servicevilkår betyder alle henvisninger til “dig” eller “din” dig som enkeltperson eller organisation, der tilgår denne webside i egenskab af arbejdsgiver.

1. Arbejdsgiverkonti

Når du opretter en Indeed-konto eller en Company Page eller slår jobopslag op, der reklamerer for beskæftigelsesmuligheder og andet jobrelateret indhold, herunder links til tredjepartswebsider (“Jobopslag” eller “Jobannoncer”) på websiden, enten som led i Indeed Ads-programmet eller på anden måde, accepterer du, at denne aftale, vilkårene for enhver Indeed-tjeneste, du benytter, og alle Indeeds politikker, herunder Indeeds privatlivspolitik og cookiepolitik, gælder for dig.

Som arbejdsgiver er din konto til erhvervsbrug, ikke privat brug. Indeed er ikke ansvarlig for og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for en tredjeparts brug af din e-mail på en upassende eller svigagtig måde. Når du bliver tilmeldt og får en Indeed-konto, accepterer du at modtage obligatoriske opdateringer via e-mail vedrørende unormal aktivitet på din Indeed-konto. Hvis du forsøger at sende en e-mail fra et navn eller en e-mailadresse, der ikke er ægte, nøjagtig, aktiv eller fuldstændig, forbeholder vi os ret til at kassere den pågældende e-mail, og forsøg på at sende den er i modstrid med vores vilkår.

I visse tilfælde kan flere brugere være knyttet til den samme konto (en “Forbundet Konto”). Der oprettes en forbundet konto, når den eller de primære kontoejere (“Administratorer”) af en arbejdsgiverkonto inviterer andre brugere til den samme konto. Administratorer kan give disse andre brugere forskellige adgangs- og funktionsniveauer (“Roller”) for kontoen som beskrevet på websiden, herunder, men ikke begrænset til, adgang til kontodata eller køb af tjenester fra Indeed under en sådan konto. Hvis du er administrator og føjer en bruger til en eller flere roller, erklærer du over for Indeed, at du er bemyndiget repræsentant for kontoen og er bemyndiget til at tillade, at dataene og adgangen bliver delt. Du accepterer endvidere at skadesløsholde og friholde Indeed mod eventuelle påstande, krav, sagsanlæg, søgsmål, fordringer, skader, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, forlig, domme, omkostninger og udgifter (herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer og sagsomkostninger), der kan forekomme som resultat af delingen af disse data, adgangen til din konto og køb, der måtte blive foretaget under kontoen. Du accepterer, at Indeed intet erstatningsansvar har i forbindelse med nøjagtigheden af ovenstående udsagn, og at du bærer hele ansvaret for denne nøjagtighed. Ved brug af en forbundet konto kan alle brugere med adgang til bestemte roller få adgang til nogle eller alle kontooplysninger, herunder, men ikke begrænset til, følgende: kommunikation og handlinger vedrørende alle andre brugere og ansøgere på den forbundne konto, CV-kontakter og faktureringsoplysninger. Du giver dit samtykke til denne adgang. Når en forbundet konto benyttes, kan brugere med adgang til bestemte roller også have mulighed for at købe Indeed-produkter under din konto, og du er indforstået med, at du er ansvarlig for betalingen af alle sådanne køb, der foretages.

Adresseændring: Hvis du har oplyst en faktureringsadresse til os og ændrer denne faktureringsadresse fra en adresse i USA til en adresse uden for USA, eller fra en adresse uden for USA til en adresse i USA, er du fortsat underlagt denne aftale med den samme Indeed-part i resten af den kalendermåned, hvor ændringen blev foretaget. Fra og med den første dag i den efterfølgende kalendermåned accepterer du hermed, at du er underlagt denne aftale med den relevante Indeed-part for det nye territorium som identificeret i første afsnit af denne aftale.

Hvis der er registreret et kreditkort for din Indeed-arbejdsgiverkonto til betaling af et bestemt Indeed-produkt eller en bestemt Indeed-tjeneste, kan Indeed opkræve betaling for eventuelle yderligere produkter eller tjenester, du bestiller, på det samme kort.

Du er indforstået med, at Indeed kan sende jobsøgere meddelelser, der informerer dem om, at en arbejdsgiverkonto er blevet kompromitteret, herunder hvis en sådan konto er forbundet med dig. Indeed hverken kan og garanterer ikke, at sådanne meddelelser altid sendes eller modtages, og du accepterer derfor, at Indeed ikke er ansvarlig for dette. Indeed stiller ingen garantier og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden, rettidigheden eller pålideligheden af sådanne meddelelser.

Indeed kan komme med forslag, anbefalinger eller oplysninger til brugere, der kan yde support til eller forbedre deres oplevelse på Indeeds websider. Du er indforstået med, at sådanne tilbud tilbydes som en gratis tjeneste og uden garanti, og at din brug af disse oplysninger sker efter dit eget skøn. Du er som arbejdsgiver ansvarlig for din brug af websiden og de værktøjer, der tilbydes på websiden, herunder dine beslutninger i forbindelse med jobbeskrivelsen, kravene til jobbet, og hvem du har jobsamtale med eller ansætter. Indeed påtager sig intet ansvar for og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for de handlinger, som du måtte foretage på baggrund af oplysninger fra Indeed.

2. Arbejdsgivertjenester, inklusive Indeed Apply og screeningsspørgsmål

Du accepterer også, at Indeed som en tjeneste over for jobsøgere kan aktivere videresendelsesfunktionen i Indeed Apply til brug i forbindelse med dine jobopslag, at alle jobsøgere, som ønsker at vise interesse for et sådant jobopslag, kan gøre dette gennem Indeed Apply, og at Indeed sender ansøgningerne til den e-mailadresse, du har oplyst os. Du accepterer også, at Indeed kan aktivere en chatbot, som giver jobsøgere mulighed for at ansøge ud fra din jobannonce ved at besvare spørgsmål. De svar, jobsøgeren indsender, præsenteres for dig som en ansøgning. Når du bruger Indeeds værktøj til administration af kandidater, herunder, men ikke begrænset til, dit Employer Dashboard eller aktiverer videresendelsesfunktionen i Indeed Apply for dine jobopslag, anerkender og accepterer du, at Indeed kan stille funktioner til rådighed, der giver dig mulighed for at træffe foranstaltninger i forbindelse med en jobsøger, f.eks. værktøjer til at arrangere en jobsamtale, få vist et CV og afvise en kandidat. Du accepterer, at du ved at bruge sådanne værktøjer til administration af kandidater pålægger Indeed at samle kandidatens ansøgningsmaterialer, CV, besvarelser på screeningsspørgsmål, vurderingssvar og andre oplysninger, som du giver til Indeed, i ét dokument. Du accepterer endvidere, at Indeed ikke er ansvarlig for opbevaring eller lagring af dette ansøgningsmateriale, og at du er ansvarlig for din egen overholdelse af alle relevante krav til opbevaring af materialet. Når du bruger disse værktøjer, sender du oplysninger til Indeed og anmoder os om samt bemyndiger os til at gøre disse oplysninger tilgængelige for den pågældende jobsøger. Når du for eksempel vælger, om en kvalifikation foretrækkes eller er påkrævet (herunder markerer den som afgørende), kan disse oplysninger blive fremhævet over for jobsøgerne. Du giver endvidere dit samtykke til, at alle oplysninger, der er delt gennem Indeed, bliver behandlet og analyseret af Indeed i henhold til denne aftale og Indeeds privatlivspolitik Indeed kan gemme disse oplysninger, uanset om en ledig stilling er blevet besat.

Du er ansvarlig for indholdet af dine e-mails, ansøgningsformularer, screeningsspørgsmål eller deres format, Company Pages, som du opretter, opdaterer eller administrerer, alle jobopslag, du slår op, og alle meddelelser, som du sender gennem Indeed Apply eller på anden måde. Du accepterer, at Indeed ikke er ansvarlig for dette indhold og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for sådant indhold, herunder for, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med loven. Du accepterer, at Indeed kan afvise eller fjerne alle jobopslag, enhver del af en eventuel Company Page eller ethvert spørgsmål til jobsøgere af enhver grund eller uden begrundelse. Indeed garanterer endvidere ikke, at jobsøgeres e-mails eller ansøgningsmaterialer bliver leveret, at du modtager dem, eller at der ikke sker fejl under overførsel eller lagring af dataene. Du er alene ansvarlig for at kontrollere dit arbejdsgiver-dashboard for at få vist jobansøgninger og andre oplysninger. Meddelelser som f.eks. e-mails, som du modtager om ansøgninger eller andre aktiviteter, leveres udelukkende som en gratis tjeneste, og du bør ikke forlade dig på dem.

Hvis en afsendt meddelelse er sendt til en konto, som er blevet lukket, bliver meddelelsen ikke leveret. Hvis du ikke er tryg ved at sende en meddelelse, herunder, men ikke begrænset til, et ansættelsesbrev til en jobsøger gennem Indeeds videresendelsesfunktioner, skal du ikke bruge Indeeds videresendelsesfunktioner, men kontakte jobsøgeren via de personlige oplysninger, der er angivet i jobsøgerens CV eller ansøgning, eller via en metode efter eget valg. Når du bruger Indeed Apply-funktionen, forsøger Indeed at sende ansøgninger ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har givet til Indeed, men Indeed har ikke mulighed for at kontrollere de kontaktoplysninger, du har angivet. Hvis du angiver forkerte kontaktoplysninger, er det dit ansvar at korrigere dem, iværksætte en relevant reaktion eller træffe de nødvendige forholdsregler for at beskytte de involverede jobsøgeres personlige oplysninger, og du skadesløsholder Indeed i forbindelse med eventuelle erstatningsansvar som følge heraf.

Når du bruger videresendelsesfunktionen i Indeed Apply til dine jobopslag, anerkender og accepterer du, at Indeed kan føje funktioner til de pågældende Indeed Apply-e-mails. Indeed kan for eksempel maskere eller skjule kontaktoplysninger, f.eks. e-mailadresser på CV’er eller i ansøgninger, og erstatte dem med et alias. Indeed kan desuden på dine vegne udsende påmindelses-e-mails til jobsøgere, du ønsker at indkalde til en jobsamtale. Indeed kan desuden på dine vegne sende e-mails til jobsøgere for at indikere, at dit jobopslag kan stemme overens med jobsøgerens CV. Når du bruger screeningsspørgsmål, kan du få mulighed for at anmode Indeed om at sende meddelelser om afslag, hvis jobsøgeren ikke har besvaret spørgsmålene som beskrevet i instruktionerne online. Hvis du gør brug af denne mulighed, accepterer du, at du instruerer os om at udsende meddelelser om afslag til sådanne kandidater og markere dem som afvist i dit kandidat-dashboard. Du anerkender endvidere, at Indeed ikke tager stilling til overførslen eller opbevaringen af disse afslag eller alle andre beskeder om afslag (som sker rent mekanisk), at der ikke stilles garantier for overførsel eller opbevaring, og at jobsøgeren muligvis ikke har besvaret screeningsspørgsmålene nøjagtigt. Når du bruger Indeeds værktøj til administration af kandidater, kan du få mulighed for at sende automatiske meddelelser om afslag til kandidater, hvis status du har indstillet som “afslået”. Hvis du vælger denne mulighed, anerkender du, at Indeed ikke tager stilling til overførslen eller opbevaringen af meddelelser om afslag.

Du accepterer, at Indeed kan træffe foranstaltninger for at prøve at identificere og reducere spamansøgninger, og at en metode til dette kan inkludere at pålægge et krav om et følgebrev til sådanne ansøgere. Indeed kontrollerer ikke identiteten af jobsøgere, som ansøger om dit job, og Indeed kender ikke jobsøgerens grunde til at ansøge om jobbet. Vi kan derfor ingen garanti give om jobsøgerens kvalifikationer eller interesse i dit jobopslag. Du accepterer, at Indeed Apply og Indeeds videresendelsesfunktioner stilles til rådighed for dig uden garantier, og Indeed påtager sig intet ansvar for kommunikationen mellem dig og jobsøgeren. Ansvaret for denne kommunikation er alene dit og jobsøgerens.

Når du bruger et automatisk telefonscreeningsprodukt, accepterer du, at du anmoder Indeed om at sende jobsøgeren et telefonnummer, som jobsøgeren kan ringe til med det formål at besvare dine screeningsspørgsmål telefonisk. Du accepterer, at disse spørgsmål er en del af din ansøgningsproces, som du selv har fastlagt, og at de ikke stilles af Indeed. Du accepterer desuden, at du kun beder Indeed om at registrere jobsøgerens svar på dine screeningsspørgsmål, og at Indeed sender dig optagelsen med svarene på spørgsmålene. Du giver dit samtykke til, at Indeed lytter til og analyserer optagelsen i henhold til Indeeds privatlivspolitik. Indeed fraskriver sig ethvert ansvar for overførsel eller opbevaring af sådanne telefonscreeninger og -svar, kan ikke garantere, at de leveres eller modtages, og kan ikke garantere for den dato og det klokkeslæt, de bliver sendt på.

Du skal friholde, forsvare og skadesløsholde Indeed, dets agenter, tilknyttede organisationer og licensholdere i forhold til ethvert krav eller erstatningskrav fra tredjepart (inklusive, men ikke begrænset til, rimelige sagsomkostninger), som opstår på grund af en Company Page, der er oprettet af dig, eller som du gør krav på, et jobopslag eller screeningsspørgsmål (eller svar på disse), der er slået op af dig, eller en meddelelse, der er sendt af dig (inklusive alle spørgsmål til jobsøgere indeholdt i noget af det foregående). Indeed kan stille analysedata om jobannoncer til rådighed på en Company Page eller andre steder på websiden og kan efter Indeeds eget skøn stille analysedata i forbindelse med din arbejdsgiverkonto til rådighed for alle i din virksomhed. Hvis du har forsømt at betale en faktura eller har en udestående saldo for et hvilket som helst Indeed-produkt, forbeholder Indeed sig i det omfang, loven tillader det, ret til at suspendere eller stoppe din brug af det pågældende Indeed-produkt samt eventuelt andre Indeed-produkter, herunder, men ikke begrænset til, Indeed-produkter, hvor du ikke har en ubetalt faktura eller udestående saldo. Indeed kan vælge at pålægge (i) strafgebyrer for forsinket betaling i henhold til USA’s centralbanks samtidige rentesats plus 10 % eller den maksimale rentesats, der er tilladt ved lov, alt efter hvilket beløb der er lavest, og (ii) et lovpligtigt engangsbeløb for inddrivelsesomkostninger, hvis det er fastsat i gældende lovgivning, og (iii) eventuelle rimelige gebyrer til advokater, som Indeed pådrager sig under inddrivelse af sådanne forsinkede betalinger.

Når du får vist, sender, opbevarer eller modtager materialer (inklusive jobopslag, CV’er og meddelelser) gennem eller ved hjælp af websiden, kan Indeed bruge disse materialer til eksempelvis dataanalyse, kvalitetskontrol eller forbedring af websiden eller andre Indeed-produkter eller -tjenester (herunder at levere bedre søgeresultater og andre visninger for jobsøgere og arbejdsgivere) ved hjælp af automatisering eller på anden måde. Når du får vist, sender, opbevarer eller modtager materialer gennem eller ved hjælp af websiden eller bare bruger eller besøger websiden, kan Indeed informere en jobsøger om, at du har foretaget dig noget vedrørende eksempelvis en jobannonce, jobsøgerens CV eller en ansøgning, f.eks. at sætte en jobannonce på pause eller lukke den, åbne CV’et eller ansøgningen, læse CV’et eller ansøgningen, besvare CV’et eller ansøgningen og træffe en beslutning vedrørende ansøgningen eller jobannoncen, og du giver hermed dit samtykke til, at Indeed kan gøre dette.

Indeed kan efter eget skøn føje en etiket eller et mærke til navne på arbejdsgivere eller jobannoncer, f.eks. “Lydhør arbejdsgiver”, “Aktiv arbejdsgiver” eller “Ansat via Indeed”. Arbejdsgivere kan også bede Indeed om at tilføje sådanne etiketter. Indeed fastlægger den metode, der ligger til grund for beslutningen om disse etiketter eller mærker, samt hvilke arbejdsgivere der er kvalificeret hertil. Manglende etiket eller mærke kan indikere, at Indeed ikke har tilstrækkelige data til at vurdere, om en arbejdsgiver er kvalificeret. Nogle af dataene kan være leveret af arbejdsgiveren, og Indeed garanterer ikke for nøjagtigheden af sådanne data. Indeed garanterer ikke for nøjagtigheden af en etiket eller et mærke, der er føjet til navne på arbejdsgivere eller jobannoncer på baggrund af data, som arbejdsgiveren har leveret, inklusive data i jobannoncer.

Hvis du tilgår eller bruger et API (Application Programming Interface) fra Indeed, herunder tilgår og bruger websiden eller nogle af Indeeds apps eller et rekrutteringssystem gennem et API, accepterer du at være bundet af denne aftale, vilkårene for Indeed API, Indeeds privatlivspolitik, reglerne for websiden og andre regler eller politikker, som Indeed har gjort tilgængelige. DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DU TILGÅR OG BRUGER API’ER PÅ EGET ANSVAR OG EGEN RISIKO, OG INDEED FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DIN BRUG AF ET INDEED-API. Det er dit ansvar jævnligt at gennemse enhver Indeed-app eller websiden for at få de mest opdaterede oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, forklaringer på, hvordan funktioner fungerer, ansvarsfraskrivelser og videregivelser i forbindelse med de leverede tjenester eller opkrævningsmetode) om Indeeds produkter og tjenester. Når du bruger et program via API’et i stedet for direkte at bruge websiden eller en Indeed-app, accepterer du alle oplysninger, der angives på websiden eller i en Indeed-app. Brugen af et program via API’et i stedet for direkte brug af websiden eller en Indeed-app er ikke en undskyldning for manglende oplysninger eller forståelse i forbindelse med Indeeds produkter og tjenester, hvis disse oplysninger på nogen måde er angivet på websiden eller i en Indeed-app.

Du accepterer, at Indeed i bestræbelserne på at bekæmpe svindel og spam kan kræve, at brugerne bekræfter deres e-mailadresse, inklusive jobsøgere der ansøger om dit job. E-mailverificering garanteres ikke. Du er ansvarlig for din brug af software, der afviser ansøgninger fra ikke-verificerede adresser

3. Jobmatch

Indeed kan bruge jobsøgeres ansøgningsmateriale (inklusive CV’er og svar på screeningsspørgsmål) og deres nylige aktiviteter på Indeed til at fastslå, om ordlyden i deres CV og svarene på screeningsspørgsmålene svarer til ordlyden i dit jobopslag eller din CV-forespørgsel eller omvendt. Desuden accepterer du og giver dit samtykke til, at Indeed kan adskille de matchende CV’er og screeningsspørgsmål fra dem, som ikke matcher, og præsentere dem for dig som henholdsvis matches og ikke-matches. Indeed kan også bruge sådanne oplysninger til at forbedre websiden eller andre Indeed-produkter eller -tjenester (herunder ved at vise eller på anden måde gøre potentielt relevante jobopslag og CV’er tilgængelige for jobsøgere og arbejdsgivere).

4. Løn, ansøgninger eller andre oplysninger leveret af Indeed

Indeed kan give brugerne visse oplysninger og visse typer indhold, der udelukkende er til informationsformål. Indeed kan eksempelvis vise jobsøgerne data om den anslåede løn for et bestemt jobopslag, antallet af ansøgninger til et jobopslag, svar på bestemte screeningsspørgsmål i forbindelse med et jobopslag eller give dig et anslået antal ansøgninger til dit jobopslag. Alle sådanne tal fra Indeed er udelukkende estimater til orientering, kan komme fra en tredjepart, og de kan ændre sig eller være mere eller mindre korrekte. Hvis du deltager i Indeed Ads Program, og dit annoncebudget for sponsorerede jobs er angivet pr. faktisk ansøger, faktureres du på baggrund af Indeeds opgørelse over antallet af ansøgninger, som fremgår af dit arbejdsgiver-dashboard, og ikke på baggrund af antallet af ansøgninger, der muligvis oplyses jobsøgere til orientering. Indeed kan også inkludere lønestimater på andre sider end jobopslag på websiden. Bemærk, at alle lønsatser er anslåede tal baseret på oplysninger leveret til Indeed af en række tredjeparter, herunder fra organisationer tilknyttet Indeed. Disse tal vises udelukkende til Indeeds brugere for at muliggøre sammenligninger på et overordnet niveau. Mindstelønnen kan variere efter jurisdiktion, og du bør kontakte arbejdsgiveren for at få oplyst de faktiske lønsatser. Indeed kan desuden levere data vedrørende visninger af din jobannonce. Sådanne tal leveres udelukkende til orientering og kan til enhver tid ændres, og Indeed garanterer ikke, at de er nøjagtige. Indeed forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre målemetoden for sådanne tal.

5. Screeningsværktøjer

Indeed kan stille screeningsværktøjer til rådighed for dig til brug under ansøgningsprocessen, herunder screeningsspørgsmål, telefonscreeningsværktøjer og vurderinger. Indeed giver dig licens til disse værktøjer, og du kan bruge dem, som du vil. Ved at bruge et screeningsprodukt, som er stillet til rådighed for dig af Indeed, accepterer du, at du har til hensigt at bruge disse værktøjer som et led i din ansøgningsproces, og at de indholdsmæssige spørgsmål, du stiller eller vælger, fastlægges af dig alene og ikke stilles af Indeed. Du er den eneste part, som kan afgøre, hvilke svar der gør en kandidat kvalificeret. Du er eneansvarlig for brugen af screeningsværktøjet, herunder eventuelle resultater, der anses for at have en “uønsket effekt”. Du anerkender endvidere, at du er eneansvarlig for at tilbyde alternative screeningsmetoder, hvis dette kræves ifølge den amerikanske handicaplovgivning (Americans with Disabilities Act) eller tilsvarende lovgivning. Indeed følger retningslinjerne i WCAG 2.1 (Level AA) i vores bestræbelser på at designe og udvikle handicapvenlige tilbud som beskrevet i vores erklæring om handicapvenlighed, men Indeed garanterer ikke, at metoden til levering af disse spørgsmål er i overensstemmelse med den amerikanske handicaplovgivning (Americans with Disabilities Act) eller tilsvarende lokal lovgivning. Du accepterer at ville skadesløsholde Indeed i forbindelse med alle krav, der opstår som resultat af din brug af et screeningsværktøj, herunder påstande om, at et givet screeningsværktøj ikke overholder Americans with Disabilities Act eller tilsvarende lovgivning, eller at et sådant screeningsværktøj giver en “uønsket effekt”.

Indeed kan tilbyde arbejdsgivere mulighed for at aktivere en funktion kaldet Employer Assist på deres konto. Aktivering af Employer Assist betyder, at arbejdsgiveren beder Indeed om at sende en meddelelse på arbejdsgiverens vegne til jobsøgeren, hvori vedkommende informeres om, at arbejdsgiveren har besluttet ikke at gå videre med ansøgningen. For at forhindre, at en meddelelse om afslag bliver sendt, skal du indikere din interesse i ansøgningen på Indeed. Alle interaktioner, som du har direkte med en jobsøger og ikke via et værktøj fra Indeed (for eksempel hvis du ringer til en jobsøger eller sender en e-mail direkte i stedet for ved hjælp af en af Indeeds videresendelsestjenester), er ikke synlige for Indeed og forhindrer ikke en meddelelse om afslag fra Employer Assist i at blive sendt. Hvis du aktiverer Employer Assist, skal du interagere med en jobsøger gennem et værktøj leveret af Indeed for at forhindre meddelelsen om afslag fra Employer Assist i at blive sendt. Hvis du aktiverer Employer Assist, accepterer du, at du instruerer Indeed i at sende disse meddelelser til kandidater, som du ikke interagerer med inden for din valgte tidsramme, og du accepterer at skadesløsholde Indeed fra alle erstatningskrav, der måtte opstå som følge heraf. Du accepterer endvidere, at Indeed kan give jobsøgere besked om den estimerede tidsramme, inden for hvilken de kan forvente at høre fra dig, på baggrund af den tidsramme, du vælger i Employer Assist.

6. Kommunikation gennem Indeed

Du kan modtage meddelelser, e-mails eller e-mailnotifikationer i forbindelse med din eller en jobsøgers aktivitet på eller brug af websiden, Indeed Apply, Indeed Chat eller andre kommunikationstjenester, -produkter eller -funktioner, der stilles til rådighed på eller via websiden. Disse meddelelser og notifikationer leveres i alle tilfælde udelukkende som en gratis tjeneste, og du bør ikke forlade dig på dem. Hvis du for eksempel ønsker at afholde en jobsamtale med en jobsøger, er det dit eget ansvar at følge op over for jobsøgeren for at sikre, at denne er orienteret om jobsamtalen. Undlad at forlade dig på notifikationer via Indeed. Indeed fraskriver sig ethvert ansvar for overførsel eller opbevaring af sådanne gratis meddelelser, kan ikke garantere, at de leveres eller modtages, og garanterer ikke for den dato og det klokkeslæt, de bliver sendt på. Hvis en afsendt meddelelse er sendt til en konto, som er blevet lukket, bliver meddelelsen ikke leveret.

Indeed kan bruge din e-mailadresse til at oprette et e-mailalias til din kommunikation i stedet for at vise din rigtige e-mailadresse til jobsøgeren. Når en jobsøger har dine kontaktoplysninger, accepterer du, at Indeed ikke er ansvarlig for eller har noget erstatningsansvar i forbindelse med den måde, arbejdsgiveren bruger oplysningerne på. Hvis du vælger at sende en e-mail fra en tredjeparts-e-mailklient, kan den person, du kommunikerer med, muligvis se din e-mailadresse i stedet for dette alias. Hvis du sender eller modtager kommunikation på eller gennem websiden, accepterer du, at din kommunikation behandles, analyseres, gennemses og opbevares, herunder via automatiserede funktioner, med henblik på dataanalyse, kvalitetskontrol, håndhævelse af reglerne for websiderne og andre Indeed-politikker, ændring af indhold og for at forbedre websiderne eller andre Indeed-produkter eller -tjenester.

Hvis du slår et jobopslag op direkte på Indeed, bliver ansøgninger specifikt kun sendt til dit Indeed-dashboard. Eventuelle andre notifikationer, du modtager, leveres udelukkende som en gratis tjeneste til dig. Eksempelvis modtager du muligvis ikke e-mailnotifikationer om ansøgninger, hvis en jobsøger ikke har besvaret screeningsspørgsmålene korrekt, selvom disse ansøgninger sendes til dit Indeed-dashboard. Indeed forbeholder sig retten til efter eget skøn at aktivere eller deaktivere Indeed Chat eller andre kommunikationsfunktioner for udvalgte arbejdsgivere eller jobopslag og give jobsøgere besked om, at Indeed Chat eller andre kommunikationsfunktioner er tilgængelige for et bestemt job eller en bestemt arbejdsgiver. Med Indeed Chat kan du tilgå eller få vist dine meddelelser ved at besøge dashboardet med dine Indeed Chat-meddelelser. Hvis du ikke ønsker at benytte Indeed Chat, kan du deaktivere funktionen ved at benytte dit Indeed Chat-dashboard. Indeed kan efter eget skøn og til enhver tid deaktivere Indeed Chat for arbejdsgivere eller jobsøgere uden forudgående varsel.

7. Virtuel kommunikation 

Indeed kan give dig mulighed for at administrere virtuel kommunikation og fjernkommunikation med jobsøgere ved hjælp af Indeed-produkter, herunder, men ikke begrænset til, Indeed-jobsamtale, Indeed Hiring Platform, jobsamtaler via telefon, virtuelle møder og jobsamtaler via video (“Virtuelle jobsamtaler”). Dette kan inkludere at give dig adgang til planlægning, videomøder, webmøder, mødelokaler og andre samarbejdstjenester udbudt af tredjepartsteleudbydere. Du er indforstået med, at Indeed ikke er telekommunikationsudbyder. Indeed fraskriver sig ethvert ansvar vedrørende transmission af virtuel kommunikation. Indeed garanterer ikke for (1) sådanne tjenesters tilgængelighed på det tidspunkt, hvor du prøver at bruge dem, (2) kvaliteten af sådanne tjenester eller (3) de datoer eller klokkeslæt for din virtuelle jobsamtale, du har aftalt med jobsøgerne. Indeed bekræfter desuden ikke identiteten eller kvalifikationerne for de jobsøgere, du aftaler virtuelle jobsamtaler med.

DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DER INGEN BESKYTTELSE ER AF OPLYSNINGER, DU VIDEREGIVER, ELLER DATA, DU OVERFØRER, MENS DU DELTAGER I EN VIRTUEL JOBSAMTALE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, AUDIOVISUELT INDHOLD, SPØRGSMÅL OG SVAR SAMT FOTOS ELLER BILLEDER AF DIG. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT INDEED IKKE ER ANSVARLIG FOR AT SIKRE ELLER BESKYTTE DATA ELLER OPLYSNINGER, DU VIDEREGIVER ELLER OVERFØRER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF VIRTUELLE JOBSAMTALER. INDEED HAR INTET ERSTATNINGSANSVAR I FORBINDELSE MED MISBRUG AF DATA, DU VIDEREGIVER ELLER OVERFØRER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF VIRTUELLE JOBSAMTALER. DU ANERKENDER OG ER ENDVIDERE INDFORSTÅET MED, AT INDEED INTET ERSTATNINGSANSVAR HAR I FORBINDELSE MED TILGÆNGELIGHEDEN TIL ELLER OPBEVARINGEN AF OPTAGELSER AF VIRTUELLE JOBSAMTALER.

DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DU TILGÅR OG BRUGER VIRTUELLE JOBSAMTALER PÅ EGET ANSVAR OG EGEN RISIKO, OG INDEED FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DIN BRUG AF VIRTUELLE JOBSAMTALER.

Efter anmodning fra dig kan Indeed sende invitationer til yderligere repræsentanter for din virksomhed om at deltage i virtuelle jobsamtaler. Du er indforstået med og accepterer, at Indeed sender sådanne invitationer på dine vegne baseret på de e-mailadresser, du oplyser for de pågældende repræsentanter, men at Indeed ikke er ansvarlig for unøjagtigheder i de angivne kontaktoplysninger. Indeed er desuden ikke ansvarlig for dine repræsentanters adfærd eller handlinger. Du bærer hele ansvaret for dette. Du erklærer, at du har tilladelse til at forpligte yderligere repræsentanter for din virksomhed i forhold til Indeeds servicevilkår, hvilket du gør ved at sende invitationer til repræsentanterne.

Du er indforstået med, at Indeed udelukkende tilbyder dig denne mulighed for at kommunikere med jobsøgere via tjenester, som tilbydes via tredjepartsleverandører. Indeed er ikke part i dine virtuelle jobsamtaler og deltager ikke i eventuelle arrangementer, du måtte lave med jobsøgere. Du er ansvarlig for alle anmodninger om tilpasninger fra jobsøgere. Hvis der for eksempel anmodes om en sprogtolk, er det dit ansvar at stille en til rådighed, hvis du er juridisk forpligtet til at gøre det.

Optagelse af virtuelle jobsamtaler: Du kan som arbejdsgiver få mulighed for at optage virtuelle jobsamtaler. Du anerkender og er indforstået med, at du ikke optager, gemmer eller analyserer virtuelle jobsamtaler uden tilladelse fra jobsøgere og alle deltagere. Når du optager en virtuel jobsamtale, erklærer og garanterer du over for Indeed, at du har sikret dig alt nødvendigt samtykke, og at du overholder al gældende lovgivning, inklusive statslig og føderal lovgivning. Når du deltager i virtuelle jobsamtaler, accepterer du, at Indeed og tredjepartsudbydere muligvis lagrer og tilgår optagelsen. Du accepterer dog, at Indeed ikke er forpligtet til at gemme eller beholde nogen optagelser af en virtuel jobsamtale. DU ACCEPTERER ENDVIDERE AT SKADESLØSHOLDE OG FRIHOLDE INDEED MOD EVENTUELLE PÅSTANDE, KRAV, SAGSANLÆG, SØGSMÅL, FORDRINGER, SKADER, ERSTATNINGSANSVAR, FORPLIGTELSER, TAB, FORLIG, DOMME, OMKOSTNINGER OG UDGIFTER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ADVOKATSALÆRER OG SAGSOMKOSTNINGER), DER KAN FOREKOMME SOM RESULTAT AF OPTAGELSEN AF VIRTUELLE JOBSAMTALER.

8. Company Pages

Når du slår en jobannonce op direkte på Indeed eller indsender en anmodning om en landingsside på Indeed, f.eks. Indeed Next, kan Indeed automatisk oprette en Company Page til dig. Du er indforstået med, at Indeed kan vise offentligt tilgængelige oplysninger om din virksomhed på denne Company Page i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du bemyndiger Indeed til at gøre krav på en sådan Company Page til dig på dine vegne. Siden mærkes med “Verificeret profil”, og du får mulighed for at redigere og tilføje oplysninger på denne Company Page. På Company Pages kan enkeltpersoner, som ikke er tilknyttet den virksomhed, der ejer den pågældende Company Page, slå brugerindhold (som defineret nedenfor) op, herunder, men ikke begrænset til, svar på spørgsmål på Company Pages. Indeed kan desuden inkludere alle de jobannoncer, du har slået op på websiden, på din Company Page, herunder, men ikke begrænset til, annoncer, du har slået op direkte på Indeed, samt annoncer, der er indekseret af Indeed. Du accepterer, at det indhold, du redigerer eller angiver på en Company Page, udelukkende er dit ansvar, uanset om det er forfattet af eller for dig, herunder, men ikke begrænset til, foto(s) eller videoer, du har overført, samt tredjepartswebsider, der kan opnås adgang til via det indhold, du angiver på en Company Page. 

Indeed kan desuden tilbyde Indeed Company Pages Premium, som indeholder funktioner, der kun er tilgængelige via et abonnement. Abonnementet kan faktureres som angivet i en indsættelsesordre. Indeed forbeholder sig ret til til enhver tid og efter eget skøn at ændre eller fjerne disse funktioner. Desuden kan disse funktioner indeholde analyser eller andre tal, som Indeed ikke står inde for nøjagtigheden af, og du er ansvarlig for at fastslå deres egnethed i forbindelse med den tilsigtede brug eller det tilsigtede formål. Du kan til enhver tid annullere din deltagelse i Indeed Premium Company Pages-programmet ved at give Indeed besked. En sådan annullering træder generelt i kraft ved start af den næste kalendermåned. Hvis du har forudbetalt et årsabonnement, træder annulleringen i kraft med det samme, og Indeed foretager en forholdsmæssig refusion af den uudnyttede abonnementsperiode. Denne refusion kan også indeholde eventuelle gældende rabatter. Alle månedsabonnementer på Company Pages Premium fornys automatisk, indtil de annulleres af dig. Årsabonnementer skal fornys hvert år. Du er ansvarlig for alle skatter, hvor det er relevant og påkrævet.

9. Indeed Academy

Hvis du eller nogen i din virksomhed er medlem af Indeed Academy, må Graduate-logoerne udelukkende bruges af medlemmerne personligt og udelukkende til at vise deres Graduate-status. Brug af Graduate-logoet til at repræsentere organisationer eller til kommercielle formål er ikke tilladt. Du accepterer og anerkender endvidere, at du ikke hævder at rekruttere på vegne af Indeed, arbejde for Indeed eller indgå i nogen form for fællesansættelses- eller konsulentforhold med Indeed. Intet i denne aftale må endvidere udlægges som bevis for et joint venture, partnerskab, agentur-agent-forhold eller arbejdsgiver-medarbejder-forhold mellem dig og Indeed, og ingen af parterne har ret, magt eller tilladelse til på nogen måde at forpligte eller binde den anden, undtagen hvor der er indgået en særskilt skriftlig aftale herom. Hvis du erklærer noget andet, kan Indeed efter eget skøn fjerne dig fra Indeed Academy.

10. HR-administrationsværktøjer

Indeed kan stille softwareværktøjer til HR-administration til rådighed for arbejdsgivere og deres ansatte (“HR-administrationsværktøjer”). Hvis du som ansat bruger HR-administrationsværktøjer, accepterer du, at denne brug er underlagt bestemmelserne i denne aftale. Du anerkender desuden, at Indeed udelukkende stiller HR-administrationsværktøjerne til rådighed for dig og din arbejdsgiver, og at Indeed ikke påtager sig noget ansvar for brugen. Indeed leverer ikke juridisk rådgivning og kan ikke garantere, at din arbejdsgiver konfigurerer eller bruger et HR-administrationsværktøj i overensstemmelse med gældende lovgivning. Din arbejdsgiver har det fulde ansvar for at sikre denne overensstemmelse. Hvis du har spørgsmål om, hvorvidt en bestemt konfiguration af et HR-administrationsværktøj er lovlig eller passende, skal du stille dem direkte til din arbejdsgiver.

11. Lovvalg og konfliktløsning

Denne aftale og en eventuel konflikt, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne aftale, eller som på anden måde er relateret til websiden, er i enhver henseende, herunder, men ikke begrænset til, spørgsmål om denne aftales gyldighed, opbygning og håndhævelse, underlagt loven i Brasilien, hvis du befinder dig i Brasilien, loven i Indien, hvis du befinder dig i Indien, loven i Texas, hvis du befinder dig i USA, loven i Singapore, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsregionen*, loven i Japan, hvis du befinder dig i Japan, loven i England og Wales, hvis du primært arbejder med Indeeds kontor i Storbritannien, loven i Frankrig, hvis du primært arbejder med Indeeds kontor i Frankrig, loven i Italien, hvis du primært arbejder med Indeeds kontor i Italien, loven i Ontario, Canada, hvis du primært arbejder med Indeeds kontor i Canada, eller loven i Irland, hvis du befinder dig andetsteds, uden at konflikter mellem disse steders retsprincipper kan få retsvirkning. Alle søgsmål, sagsanlæg eller andre retshandlinger i forbindelse med en sådan konflikt skal indgives ved retten i São Paulo, delstaten São Paulo, Brasilien, hvis du befinder dig i Brasilien, Bangalore, delstaten Karnataka, Indien, hvis du befinder dig i Indien, Travis County, Texas, USA, hvis du befinder dig i USA, Singapore, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsregionen*, Tokyo, Japan, hvis du befinder dig i Japan, London, England, hvis du primært arbejder med Indeeds kontor i Storbritannien, Paris, Frankrig, hvis du primært arbejder med Indeeds kontor i Frankrig, Milano, Italien, hvis du primært arbejder med Indeeds kontor i Italien, provinsen Ontario, hvis du primært arbejder med Indeeds kontor i Canada, eller Dublin, Irland, hvis du befinder dig andetsteds. Begge parter accepterer hermed rettens enekompetence i São Paulo, delstaten São Paulo, Brasilien, hvis du befinder dig i Brasilien, Bangalore, delstaten Karnataka, Indien, hvis du befinder dig i Indien, Travis County, Texas, USA, hvis du befinder dig i USA, Singapore, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsregionen*, Tokyo, Japan, hvis du befinder dig i Japan, London, England, hvis du primært arbejder med Indeeds kontor i Storbritannien, Paris, Frankrig, hvis du primært arbejder med Indeeds kontor i Frankrig, Milano, Italien, hvis du primært arbejder med Indeeds kontor i Italien, provinsen Ontario, hvis du primært arbejder med Indeeds kontor i Canada, eller Dublin, Irland, hvis du befinder dig andetsteds.

Du accepterer at frasige dig retten til at indgive et indenretligt sagsanlæg for at få udleveret en brugers ID-oplysninger fra Indeed. Hvis du har til hensigt at få udleveret brugeroplysninger fra Indeed Inc., accepterer du at gøre dette i henhold til en gyldig føderal anmodning eller anmodning i Texas, der er adresseret til og korrekt leveret til vores registrerede agent i Texas hos Indeed, Inc., c/o CT Corporation, 1999 Bryan Street, Suite 900, Dallas, TX 75201, USA. Du accepterer ligeledes at underordne dig enekompetencen for den relevante domstol i staten Texas eller den føderale domstol i forbindelse med en sådan udlevering.

Du fraskriver dig desuden hermed enhver ret til en nævningesag i forbindelse med enhver retshandling eller proces, der på nogen måde måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug af websiden eller disse servicevilkår, hvis du befinder dig i USA.

12. Fraskrivelse af kollektivt søgsmål

Ved at bruge websiden og som gengæld for de tjenester, Indeed tilbyder, anerkender du, at Indeed udelukkende kan tilbyde dig disse tjenester på de vilkår og betingelser, der er fremsat heri. Som del af din modydelse for din brug af websiden og disse tjenester accepterer du ikke at ville sagsøge Indeed som del af eller repræsentant for en gruppe, tilslutte dig et kollektivt søgsmål eller på nogen måde agere som modpart til Indeed i et kollektivt søgsmål mod Indeed i forbindelse med din brug af websiden. Hvis du er uenig i nogen del af disse vilkår, må du ikke fortsætte med at bruge websiden. Intet i dette afsnit begrænser dog din ret til et individuelt søgsmål, herunder søgsmål af begrænset værdi, underlagt afsnit 11 ovenfor.

13. Skadesløsholdelse

Du skal forsvare, skadesløsholde og friholde Indeed, Indeeds agenter, tilknyttede organisationer og licensgivere mod alle krav eller erstatningsansvar (herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer), der måtte opstå som følge af: (a) din manglende overholdelse af ethvert vilkår i denne aftale, (b) din brug af og adgang til websiden eller et produkt, et program eller en tjeneste fra Indeed, (c) dit tab af eller din videregivelse af oplysninger, du har fået gennem din brug af websiden eller et produkt, et program eller en tjeneste fra Indeed, (d) din overtrædelse af relevant lovgivning eller relevante bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, den amerikanske lov om rimelig kreditvurdering (Fair Credit Reporting Act), alle gældende love om ansættelse, ligestilling eller diskrimination samt relevante databeskyttelseslove eller love om beskyttelse af personlige oplysninger, (e) din krænkelse af enhver tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, ejendomsret eller privatlivsret, (f) enhver påstand om, at dit indhold har forårsaget skade for en tredjepart, eller (g) dine handlinger som arbejdsgiver, herunder, men ikke begrænset til, handlinger eller manglende handlinger i forbindelse med: screening, ansættelse, forfremmelse eller degradering af en medarbejder eller jobsøger, eller (h) aktiviteterne fra tredjepartstjenesteudbydere, som du ansætter til at hjælpe dig med aktiviteter i forbindelse med brugen af Indeeds produkter og tjenester, for eksempel, men ikke begrænset til: facilitere dine sourcingaktiviteter eller spore konverteringsrater for jobsøger til jobansøger. Denne forpligtelse til forsvar og skadesløsholdelse er stadig gyldig efter udløbet af denne Aftale og efter din brug af websiden eller et produkt, et program eller en tjeneste fra Indeed.

14. Udvidede kampagneværktøjer

Indeed kan tilbyde dig en tjeneste, der hjælper med koordinationen af jobannoncer inden for virksomheder med stor geografisk udbredelse, f.eks. franchiser eller store virksomheder med mange afdelinger, f.eks. Indeed Central eller Groups (“Udvidede kampagneværktøjer”) . Du anerkender og accepterer, at brugen af udvidede kampagneværktøjer involverer deling af franchisetagerens kontooplysninger med franchisegiveren eller deling af et lokalt kontors kontooplysninger med koncernhovedsædet, hvis det er relevant. Disse oplysninger kan omfatte elementer som antallet af dine forretningssteder og konti, oplysninger om dine jobannoncer (indhold, klik, visninger osv.), dine kontaktoplysninger og dit forbrugsniveau. Franchisegiveren eller koncernhovedsædet kan anmode om, at Indeed kontakter henholdsvis franchisetagere eller lokale kontorer, ved at give Indeed deres kontaktoplysninger og kan vise indholdet af jobannoncerne til Indeed ved brug i forbindelse med udvidede kampagneværktøjer. Når du bruger udvidede kampagneværktøjer, accepterer du, at disse oplysninger bliver delt, og du erklærer og garanterer, at i) alle de oplysninger, du giver Indeed, er nøjagtige, og at ii) du har alle fornødne rettigheder og bemyndigelse til at give Indeed disse oplysninger og til at tillade Indeed at dele dem i forbindelse med udvidede kampagneværktøjer. Du kan anmode Indeed om at give adgang til og kontrol over din konto med udvidede kampagneværktøjer til yderligere brugere. Du er indforstået med og accepterer, at når du indsender sådanne anmodninger, kontakter Indeed de pågældende brugere ved hjælp af de kontaktoplysninger, du leverer (navn, e-mailadresse og jobtitel). Indeed er ikke ansvarlig for at bekræfte brugerne, inden en sådan anmodning efterkommes.

15. Import af kandidater

Indeed kan stille en platform til rådighed for dig, der giver dig, eller en, der agerer på vegne af dig eller er bemyndiget af dig (f.eks. en rekrutteringstjeneste), mulighed for at uploade oplysninger om jobansøgere til Indeed og interagere med disse personer og anmode Indeed om at interagere med disse personer på vegne af dig (herefter “Import af kandidater). I det omfang, de oplysninger, som du angiver eller på anden måde gør tilgængelige for Indeed gennem vores tjeneste til import af kandidater, omfatter kunders persondata, instruerer du Indeed i at behandle sådanne oplysninger på dine vegne i henhold til denne aftale og andre gældende databehandlingsappendiks. Kunders personlige data og Indeed som anvendt i dette afsnit skal have de betydninger, der fremgår af databehandlingsappendikset. Når du bruger funktionen til import af kandidater, instruerer du Indeed i at vise oplysningerne for interaktionerne (inklusive virtuelle jobsamtaler, som i øjeblikket er planlagt eller som tidligere er blevet afholdt) mellem dig eller Indeed og jobsøgerne inden for deres Indeed-konti, og du repræsenterer og garanterer, at du, og tredjeparter, som du måtte have autoriseret til at uploade kunders persondata til platformen, har indhentet alle de nødvendige rettigheder og tilladelser fra, og leveret alle de nødvendige oplysninger og videregivelser til jobsøgere som krævet i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, for at du kan levere eller på anden måde stille kunders persondata til rådighed for Indeed ved at bruge funktionen til import af kandidater, og uden at begrænse det foregående, (a) ingen person, hvis persondata, du leverer eller på anden måde stiller til rådighed for Indeed ved hjælp af funktionen til import af kandidater har udøvet nogen rettighed eller fremsat en anmodning til dig, der ville forhindre eller på anden måde begrænse din mulighed for at dele en sådan persons persondata med Indeed til behandling i forbindelse med denne aftale, og (b) alle jobsøgere har givet deres samtykke til, at deres data deles med Indeed (i henhold til Indeeds vilkår og privatlivspolitik), og at Indeed kan kontakte dem via e-mail som en del af din ansættelsesproces, herunder at anmode dem om at oprette en konto hos Indeed. Du accepterer at ville forsvare og skadesløsholde Indeed i forhold til enhver overtrædelse af den foregående sætning. Du accepterer ligeledes, at Indeed kun er ansvarlig for kunders persondata i henhold til databehandlingsaftalen, når den modtages af Indeed , og du er ansvarlig for kunders persondata indtil en sådan modtagelse af Indeed.

C. Servicevilkår for udgivere

De følgende vilkår (“Vilkår for IPP”) for Indeed Udgivere-programmet gælder for alle udgivere, som tilgår, deltager i eller bruger Indeed Udgivere-programmet (“Udgivere-programmet”) eller på anden måde tilkendegiver deres accept af disse vilkår for IPP, og de definerer de vilkår og betingelser, der er relevante for din deltagelse i programmet. Alle henvisninger til “Indeed” betyder Indeed, Inc. I forbindelse med afsnit C i Indeeds generelle servicevilkår betyder “du” eller “udgiver” en fysisk eller juridisk person, som er identificeret i en tilmeldingsformular, der er indsendt af den samme eller tilknyttede personer, og/eller ethvert bureau eller netværk, som handler på denne eller disse personers vegne og dermed også skal overholde disse vilkår for IPP.

1. Indeed Udgivere-programmet

Hvorvidt bestemte ansøgere eller websider skal godkendes til deltagelse i Udgivere-programmet eller en del heraf, afgøres helt efter Indeeds eget skøn. Udgivere kan ikke deltage, hvis deres ejendom på nettet ikke overholder vilkårene i Indeeds politik for acceptabel brug for tilknyttede organisationer (“AAUP”). For at deltage som udgivere i programmet skal alle deltagere være mindst 18 år gamle. Ansøgere erklærer og garanterer, at alle oplysninger, som indsendes til Indeed, er sande, nøjagtige og fyldestgørende.

Udgiveren anerkender, at denne ved at tilgå websiden eller deltage i Udgiver-programmet kan komme i kontakt med indhold (inklusive brugerindhold som defineret nedenfor), som denne betragter som skadeligt, stødende, truende, uanstændigt eller forkasteligt, inklusive, men ikke begrænset til, eksplicit sprogbrug eller andet potentielt stødende materiale, og udgiveren anerkender, at Indeed intet erstatningsansvar har i forhold til sådant indhold.

2. Udgiverens forpligtelser

Jobsøgningsresultater, JobrollTM, betaling pr. klik-annoncer og Indeed-logoer eller andre elementer, der stilles til rådighed af Indeed til brug på websider for tilknyttede organisationer eller websider med fælles branding af Indeed og den tilknyttede organisation (under ét kaldet “Programelementerne”), må kun optræde på webadresser, som Indeed har gennemgået og accepteret til deltagelse (“Accepterede webadresser”). Udgiveren skal orientere Indeed om alle ændringer af den type indhold, der kan tilgås på en sådan accepteret webadresse. Udgiveren accepterer at ville følge de specifikationer, Indeed til enhver tid stiller til rådighed for at muliggøre korrekt levering, visning, sporing og rapportering af programelementerne.

Udgiveren skal forsyne hvert enkelt vist programelement med en etiket med teksten “Job fra Indeed”, hvor ordet “Job” skal være et hyperlink til http://www.indeed.com eller en anden Indeed-webside som aftalt med Indeed, og ordet “Indeed” skal være Indeeds logobillede og ligeledes et hyperlink til http://www.indeed.com eller en anden Indeed-webside som aftalt med Indeed. Vi stiller Indeed-logobilledet til rådighed online, så du let kan finde det.  

Udgiveren accepterer at overholde samtlige vilkår i AAUP. Udgiveren har ikke tilladelse til at bruge Indeeds webside eller dens indhold til andet end ikke-kommercielle formål. Udgiveren accepterer ikke at ville tilgå (eller forsøge at tilgå) websiden på andre måder end via den grænseflade, Indeed har stillet til rådighed, medmindre udgiveren i en særskilt skriftlig aftale med Indeed specifikt har fået tilladelse hertil. Det er forbudt at bruge et automatisk system eller program til at udtrække data fra websiden (f.eks. skærmudtræk, gennemsøgning, gengivelse, duplikering, kopiering, salg, handel eller videresalg). Udgiveren accepterer, at denne er eneansvarlig for (og at Indeed intet ansvar eller erstatningsansvar har over for denne eller nogen tredjepart for) en eventuel forsømmelse af udgiverens forpligtelser i henhold til nærværende vilkår for IPP samt for eventuelle konsekvenser af en sådan forsømmelse (herunder tab eller skader, som vedkommende kan påføre Indeed).

Udgiveren accepterer, at denne ikke må uploade nogen form for skadelig kode til Indeed eller overføre den til eller via websiden (som brugerindhold eller andet), og at udgiveren ikke må bruge eller misbruge websiden til egen kommerciel vinding. “Skadelig kode” betyder enhver software (nogle gange kaldet “virus”, “orme”, “trojanske heste”, “tidsindstillede bomber”, “tidslåse”, “drop dead-anordninger”, “fælder”, “adgangskoder”, “cancelbots” eller “trap door-anordninger”), som (a) er designet til at beskadige, forstyrre, deaktivere, ødelægge, begrænse, påvirke, opsnappe, ekspropriere eller på anden måde hæmme data, lagringsmedier, programmer, systemer, udstyr eller kommunikation ved hjælp af en hvilken som helst hændelse, herunder, men ikke begrænset til, (i) overskridelse af et antal eksemplarer, (ii) overskridelse af et antal brugere, (iii) udløb af et tidsrum, (iv) øgning af en værdi til en bestemt dato eller et bestemt tal eller (v) brug af en funktion, eller som (b) kan gøre det muligt for en uautoriseret person at forårsage et sådant resultat eller (c) kan give en uautoriseret person adgang til oplysninger om en anden person uden denne persons vidende og tilladelse. Indeed forbeholder sig ret til at bruge forskellige metoder til at registrere og blokere ovenstående unormale aktiviteter samt til at screene brugerindhold for at forhindre misbrug, f.eks. spam eller svindel. Sådanne registreringsmetoder er imidlertid ikke perfekte, og der kan forekomme falske positiver. Hvis udgiveren bruger websiden, accepterer udgiveren, at Indeed håndhæver ovenstående regler eller forsøger at undgå spam, svindel eller anden afvigende aktivitet. Sådanne foranstaltninger kan resultere i en midlertidig eller permanent suspendering eller lukning af udgiverens konto, af dennes adgang til Indeeds videresendelsestjenester eller dennes brug af alle andre funktioner på websiden, med eller uden varsel. Indeed har intet ansvar eller erstatningsansvar for en sådan suspendering eller lukning samt konsekvenser som følge heraf. Vi forbeholder os ret til af enhver grund eller uden begrundelse at kassere enhver meddelelse, herunder, men ikke begrænset til, meddelelser med en vedhæftet fil af typen .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .so, .dll, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh eller .zip eller andre vedhæftede filer, der indeholder scripts, makroer eller anden kode, eller andre meddelelser, vi mistænker for at være skadelige eller spam. Indeed forbeholder sig endvidere ret til at foretage undersøgelser for at fastslå, om udgiveren udfører scam, sender spam til Indeed eller dets brugere eller på anden måde udfører svigagtig aktivitet på Indeed på forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til, undersøgelser af udgiverens aktiviteter ved at oprette profiler og navne, som tilhører Indeed. Indeed forbeholder sig ret til at overdrage alle oplysninger indsamlet under sådanne undersøgelser til politiet eller en anden tredjepart, hvis Indeed har god grund til at tro, at udgiverens brug af websiden overtræder disse vilkår. Eftersom Indeed ønsker at forbyde, at automatiske enheder følger enkeltlinks, der er slået op af udgiveren, skal alle hyperlinks til Indeeds webside indeholde brugen af rel=”nofollow”. Dette gælder for redaktionelt placerede links, links, der er oprettet af Indeeds API, eller andre linkmekanismer.

Indeed forbeholder sig ret til at iværksætte de handlinger, vi finder nødvendige, herunder retsforfølgelse uden yderligere varsel, i forbindelse med eventuel uautoriseret brug af websiden. Hvis udgiveren ønsker at benytte websiden i kommercielt øjemed, hvis udgiveren ønsker at benytte websiden i en anden egenskab end jobsøger eller arbejdsgiver, eller hvis udgiveren ønsker at købe Indeed-tjenester, som gør brug af websiden, skal udgiveren have forudgående skriftlig tilladelse fra Indeed til at gøre dette eller have accepteret Indeeds servicevilkår online.

Indeed forbeholder sig ret til (men har ingen forpligtelse til) til enhver tid og uanset af hvilken årsag at slette brugere samt at tilbagekalde brugernavne eller webadresser. Indeed forbeholder sig også ret til efter eget skøn at suspendere udgiverens deltagelse i Udgivere-programmet, hvis der er mistanke om overtrædelser af AAUP. Udgiveren accepterer hermed at ville forsvare, skadesløsholde og friholde Indeed mod alle krav, fordringer, erstatningskrav, udgifter, tab, skadeserstatning og advokatsalærer, der opstår som følge af eller i forbindelse med udgiverens overtrædelse eller påståede overtrædelse af AAUP. Det foregående er en tilføjelse til, ikke en erstatning for, eventuelle andre retsmidler, Indeed kan have som resultat af udgiverens overtrædelse af AAUP. Udgiveren må desuden under ingen omstændigheder udgive sig for at være eller agere som Indeed på nogen webside (herunder at byde på Indeeds navne eller varemærker på nogen annonceringsplatform i forbindelse med markedsføring på søgemaskiner), herunder, men ikke begrænset til, tredjepartswebsider. Enhver markedsføring, der udføres af udgiveren, skal overholde alle love i den jurisdiktion, hvor markedsføringen udføres, herunder, men ikke begrænset til, e-mail- og sms-lovgivning samt generel reklamelovgivning, og udgiveren accepterer at ville forsvare og skadesløsholde Indeed i forhold til alle handlinger, krav og fordringer fra en tredjepart eller krav, der fremsættes mod Indeed som følge af overtrædelse af disse love.

Indeed må ikke behandles som udgiver eller talsmand i forbindelse med oplysninger, der er leveret af udgiveren eller en anden leverandør af informationsindhold. Indeed kan heller ikke pådrage sig erstatningsansvar som følge af nogen handling foretaget i god tro for at begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af materiale, som Indeed eller dets brugere betragter som uanstændigt, sjofelt, lystent, beskidt, overdrevet voldeligt, chikanerende eller på anden måde stødende, uanset om det pågældende materiale er beskyttet i henhold til grundlov eller forfatning, eller som følge af nogen handling foretaget med det formål at give de tekniske muligheder for at begrænse adgangen til det materiale, som er beskrevet ovenfor, eller gøre disse muligheder tilgængelige for leverandører af informationsindhold eller andre.

Visse dele af websiden, herunder områder, hvor udgiveren kan oprette en Indeed-konto, kræver, at udgiveren bliver tilmeldt eller oplyser en e-mailadresse. Hvis udgiveren bliver tilmeldt, accepterer denne at ville (a) angive sandfærdige, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige oplysninger om udgiveren som præciseret i Indeeds tilmeldingsformular (herunder udgiverens e-mailadresse) og (b) være ansvarlig for at hemmeligholde og bruge udgiverens brugernavn og adgangskode og ikke overdrage eller videresælge dennes brug af eller adgang til websiden til nogen tredjepart. Bemærk, at alle enkeltpersoner, som udgiveren har oplyst sit brugernavn og sin adgangskode til, og som kan besvare bekræftelsesspørgsmålene om dennes Indeed-konto, kan få adgang til oplysninger vedrørende udgiverens Indeed-konto.

Udgiveren giver hermed Indeed tilladelse til at henvise til udgiveren og dennes websider i Indeeds markedsføringsmaterialer, uanset hvor sådanne markedsføringsmaterialer vises.

3. Betaling til udgiveren

Udgiveren modtager betaling som provision for gyldige klik modtaget (som det alene opgøres af Indeed og underlagt eventuelle maksimumbeløb som alene fastlagt af Indeed) i forhold til programelementer vist på accepterede webadresser. UDGIVEREN ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT BELØBET FOR EN SÅDAN PROVISIONSBETALING I HVERT ENKELT TILFÆLDE ALENE FASTLÆGGES AF INDEED EFTER DETS EGET SKØN, OG AT PROVISIONSBELØBET KAN VÆRE UNDERLAGT ET MAKSIMUMBELØB, SOM LIGELEDES FASTSÆTTES AF INDEED EFTER DETS EGET SKØN OG TIL ENHVER TID KAN ÆNDRES. Desuden anerkender og accepterer udgiveren, at alle kreditkortoplysninger og lignende fakturerings- og betalingsoplysninger, som udgiveren stiller til rådighed for Indeed, kan blive videresendt fra Indeed til virksomheder, der agerer på vegne af Indeed, f.eks. betalingsplatforme, udelukkende med det formål at gennemføre en betaling til udgiveren og servicere dennes konto. Udgiveren modtager ingen kompensation for transaktioner, der udføres af udgiveren eller en part, som agerer på vegne af udgiveren. Indeed er desuden ikke forpligtet til at betale, hvis Indeed afgør, at der er tale om kunstige og/eller svigagtige visninger eller klik, eller hvis udgiveren ikke overholder nærværende vilkår for IPP. Uden begrænsning af ovenstående skal udgiveren desuden refundere andelen af den indtjening, der er udbetalt til udgiveren, hvis den skyldes kunstige eller svigagtige visninger. Dashboards eller andre visninger af klikantal kan aldrig betragtes som kontraktligt bindende for Indeed. Alle provisionsbeløb kan være underlagt en overordnet beløbsgrænse, som kan indføres efter Indeeds eget skøn og til enhver tid kan ændres.

4. Betalingsbetingelser

Indeed betaler udgiveren inden for tredive (30) dage efter afslutningen af hvert kvartal, under forudsætning af at det skyldige beløb til udgiveren er mindst hundrede amerikanske dollars (100 USD). Hvis det skyldige beløb til udgiveren er mindre end 100 USD, overføres saldoen til de efterfølgende kvartaler, indtil saldoen ved afslutningen af et kvartal er mindst hundrede amerikanske dollars (100 USD). Det er alene udgiverens ansvar at oplyse og opretholde nøjagtige kontakt- og betalingsoplysninger på udgiverkontoen. Indeed kan tilbageholde alle betalinger, hvis udgiveren ikke overholder disse vilkår for IPP, og Indeed har ikke yderligere forpligtelser over for udgiveren.

5. Ophør

Begge parter kan til enhver tid og af enhver eller uden begrundelse med eller uden varsel og uden ansvar opsige disse vilkår for IPP og deltagelsen i Udgivere-programmet. Hvis du opsiger aftalen i forbindelse med disse vilkår for IPP, kan du gøre det ved at sende en meddelelse via e-mail til support-at-indeed dot com eller en anden e-mailadresse angivet af Indeed (eller for Indeed). Alle bestemmelser i denne aftale, der på grund af deres art stadig er gyldige efter ophøret af aftalen, vil stadig være gyldige efter ophør, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelser vedrørende fortrolighed, ansvarsfraskrivelser, skadesløsholdelse og begrænsninger af erstatningsansvar.

Hvis en udgiver opsiges fra Udgivere-programmet, uanset af hvilken årsag eller af hvilken part, skal udgiveren omgående fjerne alle indsættelseskoder og andre programelementer fra alle sider på sine websider.

6. Fortrolighed

Udgiveren må ikke videregive fortrolige oplysninger om Indeed uden Indeeds forudgående skriftlige samtykke. “Fortrolige oplysninger om Indeed” inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende: (a) al software, teknologi, programmering, specifikationer, materialer, retningslinjer og dokumentation fra Indeed vedrørende Udgivere-programmet, (b) click-through-rater eller anden ydelsesstatistik vedrørende Udgivere-programmet, som Indeed stiller til rådighed for udgiveren, og (c) alle andre oplysninger, som Indeed skriftligt har betegnet som “Fortrolige” eller en tilsvarende betegnelse.

7. Skadesløsholdelse

Udgiveren skal skadesløsholde, forsvare og friholde Indeed, dets agenter, tilknyttede organisationer, licensgivere og partnere mod alle krav eller erstatningskrav fra tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, rimelige sagsomkostninger), der opstår som følge af udgiverens brug af programmet, udgiverens ejendom, webside eller udgivertjenester, eller af manglende overholdelse af disse vilkår for IPP.

8. Lovvalg og konfliktløsning

Disse vilkår for IPP og en eventuel konflikt, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse vilkår for IPP, eller som på anden måde er relateret til websiden (“Konflikt”), er i enhver henseende, herunder, men ikke begrænset til, spørgsmål om disse vilkår for IPP og denne aftales gyldighed, opbygning og håndhævelse, underlagt loven i Brasilien, hvis udgiver befinder sig i Brasilien, loven i Indien, hvis udgiver befinder sig i Indien, loven i Texas, hvis udgiver befinder sig i USA, loven i Singapore, hvis udgiver befinder sig i Asien og Stillehavsregionen*, loven i Japan, hvis udgiver befinder sig i Japan, loven i England og Wales, hvis udgiver primært arbejder med Indeeds kontor i Storbritannien, loven i Frankrig, hvis udgiver primært arbejder med Indeeds kontor i Frankrig, loven i Italien, hvis udgiver primært arbejder med Indeeds kontor i Italien, loven i Ontario, Canada, hvis udgiver primært arbejder med Indeeds kontor i Canada, eller loven i Irland, hvis udgiver befinder sig andetsteds, uden at konflikter mellem disse steders retsprincipper kan få retsvirkning. Alle søgsmål, sagsanlæg eller andre retshandlinger i forbindelse med en sådan konflikt skal indgives ved retten i São Paulo, delstaten São Paulo, Brasilien, hvis udgiver befinder sig i Brasilien, Bangalore, delstaten Karnataka, Indien, hvis udgiver befinder sig i Indien, Travis County, Texas, USA, hvis udgiver befinder sig i USA, Singapore, hvis udgiver befinder sig i Asien og Stillehavsregionen*, Tokyo, hvis udgiver befinder sig i Japan, London, England, hvis udgiver primært arbejder med Indeeds kontor i Storbritannien, Paris, Frankrig, hvis udgiver primært arbejder med Indeeds kontor i Frankrig, Milano, Italien, hvis udgiver primært arbejder med Indeeds kontor i Italien, provinsen Ontario, hvis udgiver primært arbejder med Indeeds kontor i Canada, eller Dublin, Irland, hvis udgiver befinder sig andetsteds. Begge parter accepterer hermed rettens enekompetence i São Paulo, delstaten São Paulo, Brasilien, hvis udgiver befinder sig i Brasilien, Bangalore, delstaten Karnataka, Indien, hvis udgiver befinder sig i Indien, Travis County, Texas, USA, hvis udgiver befinder sig i USA, Singapore, hvis udgiver befinder sig i Asien og Stillehavsregionen*, Tokyo, Japan, hvis udgiver befinder sig i Japan, London, England, hvis udgiver primært arbejder med Indeeds kontor i Storbritannien, Paris, Frankrig, hvis udgiver primært arbejder med Indeeds kontor i Frankrig, Milano, Italien, hvis udgiver primært arbejder med Indeeds kontor i Italien, provinsen Ontario, hvis udgiver primært arbejder med Indeeds kontor i Canada, eller Dublin, Irland, hvis udgiver befinder dig andetsteds.

Du fraskriver dig desuden hermed enhver ret til en nævningesag i forbindelse med enhver retshandling eller proces, der på nogen måde måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug af websiden, Udgivere-programmet eller disse servicevilkår, hvis du befinder dig i USA.

9. Fraskrivelse af kollektivt søgsmål

Ved at bruge websiden eller et hvilket som helst programelement og som gengæld for de tjenester, Indeed tilbyder, anerkender udgiveren, at Indeed udelukkende kan tilbyde udgiveren disse tjenester på de vilkår og betingelser, der er fremsat heri. Som del af din modydelse for udgiverens brug af websiden og Udgivere-programmet accepterer udgiveren ikke at ville sagsøge Indeed som del af eller repræsentant for en gruppe, tilslutte sig et kollektivt søgsmål eller på nogen måde agere som modpart til Indeed i et kollektivt søgsmål mod Indeed i forbindelse med udgiverens brug af websiden eller Udgivere-programmet. Som udgiver er brugen af websiden og Udgivere-programmet endvidere gratis, og udgiveren anerkender, at en del af den pris, denne betaler for at bruge websiden og Udgivere-programmet, er dennes accept af disse servicevilkår, inklusive denne fraskrivelse af kollektivt søgsmål. Hvis udgiveren er uenig i nogen del af disse vilkår, må udgiveren ikke fortsætte med at bruge websiden, Udgivere-programmet eller nogen af programelementerne. Intet i dette afsnit begrænser dog udgiverens ret til et individuelt søgsmål, herunder søgsmål af begrænset værdi, i henhold til jurisdiktionskravene i afsnit 8 ovenfor.

D. Servicevilkår for alle brugere

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle jobsøgere, arbejdsgivere, udgivere og andre brugere, som tilgår eller bruger websiden, eller som på anden måde tilkendegiver deres accept af denne aftale. I forbindelse med afsnit D i Indeeds generelle servicevilkår betyder alle henvisninger til “dig”, “du” eller “din” dig som enkeltperson eller organisation, som tilgår denne webside i enhver egenskab.

1. Adgang til eksterne websider

Websiden indeholder links til andre websider på internettet, der ejes og/eller drives af tredjepartsleverandører og andre tredjeparter (“Eksterne Websider”). Du anerkender, at Indeed intet ansvar eller erstatningsansvar har for sådanne tredjeparter eller for selve materialerne eller tilgængeligheden af dem på eller via sådanne eksterne websider. Du bør kontakte administratoren eller webmasteren for den pågældende eksterne webside, hvis du er bekymret for sådanne links eller for materialer på en ekstern webside.

Indeed kan desuden tilbyde links til tredjepartswebsider, der tilbyder dig tjenester, som du kan benytte eller drage fordel af. Vi kan til enhver tid ophøre med at tilbyde sådanne tredjepartswebsider eller -tjenester. Hvis du vælger at bruge sådanne tredjepartswebsider eller -tjenester, indgår du en aftale med den pågældende tredjepart alene og på eget ansvar. Når du indgår en aftale med sådanne parter, overdrager du dine data direkte til dem, og dine rettigheder og deres forpligtelser er underlagt deres privatlivspolitikker og servicevilkår. Vi er ikke ansvarlige for indhold eller tjenester leveret af disse tredjeparter, og vi fraskriver os ethvert erstatningsansvar i forbindelse med alle hændelser, der kan indtræffe, når du benytter dig af sådanne tredjeparter. Vi er desuden ikke ansvarlige for eventuelle betalinger, du kan blive bedt om af en sådan tredjepart. På websiden vil du få besked om, at der er tale om tredjepartswebsider og -tjenester og ikke Indeed.

Indeed kan for eksempel give dig adgang til et link på Indeed til tjenester til baggrundstjek, der stilles til rådighed og udføres af en tredjepart (hver især kaldet en “Tredjepartstjeneste til baggrundstjek”). Denne tjeneste kan f.eks. give en jobsøger mulighed for at anmode om sit eget baggrundstjek eller give en arbejdsgiver mulighed for at anmode om et baggrundstjek af en jobsøger. Hvis du vælger at bruge dette link og disse tjenester, indgår du en kontrakt direkte med tredjepartstjenesten til baggrundstjek, og Indeed er ikke en part i denne kontrakt. Vær opmærksom på, at Indeed hverken kan eller vil samle, tilgå, få vist, analysere, manipulere, ændre, evaluere eller gemme de baggrundstjekrapporter, som tredjepartstjenesten til baggrundstjek har leveret dig eller nogen anden Indeed-bruger. Du anerkender hermed dette. Indeed fungerer udelukkende som en teknisk kanal, der muliggør overførslen af baggrundstjek, der sendes til dig via en tredjepartstjeneste til baggrundstjek. Herudover accepterer du fuldt ud at skadesløsholde og forsvare Indeed imod krav, der måtte opstå som følge af din brug af ydelser leveret af en tredjepartstjeneste til baggrundstjek eller et baggrundstjek, som en tredjepartstjeneste til baggrundstjek leverer til dig.

Sider på websiden kan indlejre indhold og oplysninger, der stilles til rådighed af tredjeparts-API’er, som er underlagt yderligere vilkår og betingelser, som disse tredjeparter pålægger. Websiden kan for eksempel inkludere funktioner og indhold fra Google Maps, som er underlagt de nuværende versioner af: (1) Yderligere servicevilkår for Google Maps/Google Earth og (2) Googles Privatlivspolitik. Oplysninger på Company Pages inkluderer offentligt tilgængelige oplysninger og/eller oplysninger, der er leveret af den pågældende virksomhed og/eller fra tredjeparter. Data om virksomheder i Japan kan for eksempel komme fra Toyo Keizai Shinpo Inc.

Bemærk, at selvom aftalen beskriver Indeeds tjenester generelt, kan tjenesternes tilgængelighed variere, og du bør tjekke websiden på din geografiske placering for at se, hvilke tjenester der stilles til rådighed for dig.

2. Brug af vores webside

Når du bruger websiden, accepterer du, at Indeed får kendskab til, behandler, analyserer, lagrer og registrerer alle dine aktiviteter på websiden samt alle interaktioner og al kommunikation, du har med, på eller gennem websiden. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, at vi får kendskab til, behandler, analyserer og registrerer, hvilke områder af websiden du besøger (inklusive, men ikke begrænset til, webadresser), hvilket indhold du får vist, hvilke oplysninger du indtaster, hvorvidt du klikker på, ruller i, holder musen over eller på anden måde interagerer eller kommunikerer med eller gennem websiden, og hvor du i så fald gør det, tidspunktet for hver aktivitet og den tid, du bruger på hver aktivitet. Indeed indsamler data fra brugere, der besøger vores webside i privat browsing-tilstand, “inkognito-tilstand” eller lignende tilstande. Du accepterer, at Indeed kan bruge tredjepartsleverandører til at oprette, gemme, behandle, analysere og registrere alle sådanne interaktioner og aktiviteter samt kommunikation udført med, på eller gennem websiden, og at sådanne leverandørers aktiviteter er en udvidelse af websiden. Når du bruger websiden, bemyndiger du Indeed og sådanne leverandører til at foretage forbindelser med ledninger, linjer, kabler eller instrumenter, inklusive kommunikationssystemer, der muligvis oprettes i forbindelse med websiden. Websiden kan ikke fungere som tiltænkt af Indeed, medmindre Indeed udfører disse handlinger. Hvis du ikke ønsker, at dine handlinger bliver behandlet, analyseret eller registreret på denne måde, skal du ikke bruge websiden.

Det er forbudt at bruge et automatisk system eller program til at udtrække data fra websiden (f.eks. skærmudtræk eller gennemsøgning), uanset om det drives af en tredjepart eller på anden vis. Indeed forbeholder sig ret til at iværksætte de handlinger, vi finder nødvendige, herunder retsforfølgelse uden yderligere varsel, i forbindelse med eventuel uautoriseret brug af websiden. Hvis du ønsker at benytte websiden i kommercielt øjemed, hvis du ønsker at benytte websiden i en anden egenskab end jobsøger eller arbejdsgiver, eller hvis du ønsker at købe Indeed-tjenester, som gør brug af websiden, skal du have forudgående skriftlig tilladelse fra Indeed til at gøre dette eller have accepteret Indeeds servicevilkår online. Du kan kontakte os for at få flere oplysninger. Vi forbeholder os ret til (men har ingen forpligtelse til) til enhver tid og uanset af hvilken årsag at slette brugere samt at tilbagekalde brugernavne eller webadresser.

Indeed kan fra tid til anden teste vores webside og tjenester. Sådanne test kan påvirke, men er ikke begrænset til, annonceleveringssystemet, målgruppen, resultatet af annoncer, placeringen af annoncer, profilerne, CV’erne, CV-søgningen, jobsøgningen, anbefalingerne, notifikationerne og formateringen. Du accepterer, at Indeed kan udføre sådanne test, der har til formål at forbedre effektiviteten af vores tjenester uden forudgående varsel til dig. Du accepterer, at du betaler alle gebyrer, der fremgår af den gældende indsættelsesordre eller en anden aftale under sådanne test.

Indeed kan komme med forslag, anbefalinger eller oplysninger til brugere, der kan yde support til eller forbedre deres oplevelse på Indeeds websider. Du er indforstået med, at sådanne tilbud tilbydes som en gratis tjeneste og uden garanti, og at din brug af disse oplysninger sker efter dit eget skøn. Indeed påtager sig intet ansvar for og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for de handlinger, som du måtte foretage på baggrund af oplysninger fra Indeed.

3. Brugerindhold

På visse dele af websiden, f.eks. opslagstavler og fora eller jobopslagssider, kan brugerne have mulighed for at opslå indhold som jobopslag, CV’er, oplysninger, tekst, billeder, lyd, video, meddelelser og andre materialer (i det følgende bruges betegnelsen “Brugerindhold” om alle sådanne materialer, som en bruger indsender, slår op, viser eller på anden måde gør tilgængelige på eller gennem websiden, eller andet materiale, som en bruger sender til Indeed, herunder hvor det er angivet, at alle sådanne materialer kan blive slået op på websiden eller en tredjepartswebside, herunder, men ikke begrænset til, mobilapps). Disse funktioner er designet til at hjælpe brugerne med at indhente oplysninger om karrierer og virksomheder, til at lade brugerne få kendskab til jobs, til at stille oplysninger til rådighed om potentielle jobkandidater og lette anden kommunikation. Brugerindhold leveres af tredjepartsbidragydere, som ofte benytter anonymiserede profilnavne. Brugerindhold kan være unøjagtigt, ufuldstændigt, vildledende eller bedragerisk. Når en bruger opdaterer indhold, kan det tage nogle få dage, før ændringen afspejles i brugerindholdet. Eksempelvis er websiden vært for Company Pages, hvor enkeltpersoner, som ikke er tilknyttet den virksomhed, der ejer den pågældende Company Page, kan slå brugerindhold op, herunder, men ikke begrænset til, svar på spørgsmålene på disse Company Pages. Indeed anbefaler ikke og er ikke ansvarlig for noget brugerindhold, herunder de meninger, råd, oplysninger eller udsagn, disse måtte indeholde. Visse elementer af sider med jobsøgningsresultater på Indeed kan ligne indhold, som Indeed har produceret, men er faktisk en reproduktion af brugergenererede søgeforespørgsler. Jobannoncer eller andet brugerindhold kan blive omformateret eller få tilføjet formuleringer som “Drevet af Indeed”. Indholdet vedbliver at være brugerindhold på trods af omformateringen eller tilføjelsen af “Drevet af Indeed” eller lignende formuleringer. Websiden kan give brugerne mulighed for at slå brugerindhold op som f.eks. foto eller videoer fra tredjepartskilder (f.eks. konti på de sociale medier eller platforme til videodeling). Fjernelse af sådant indhold fra en tredjepartskilde påvirker ikke visningen på Indeed, og hvis en bruger vil fjerne sådant indhold fra Indeed, skal brugeren fjerne indholdet direkte fra websiden. Du anerkender, at du, når du tilgår websiden, kan komme ud for indhold (inklusive brugerindhold), som du betragter som skadeligt, stødende, truende, uanstændigt eller forkasteligt, herunder, men ikke begrænset til, eksplicit sprogbrug eller andet potentielt stødende materiale, og du anerkender, at Indeed intet erstatningsansvar har for sådant indhold.

Du må ikke slå brugerindhold op, som er ulovligt, svigagtigt, diskriminerende, truende, nedsættende, krænkende, injurierende, uanstændigt eller på anden måde forkasteligt, eller som indeholder seksuelle, etniske, racistiske eller på anden måde diskriminerende bemærkninger, eller som ikke har noget relevant eller konstruktivt indhold. Du må ligeledes ikke slå brugerindhold op, som indeholder patentbeskyttede oplysninger, forretningshemmeligheder, fortrolige oplysninger, annoncer (bortset fra jobannoncer, der er tilladt i denne aftale), tilbud, kædebreve, pyramidespil, investeringsmuligheder eller anden uønsket kommerciel kommunikation (undtagen hvor vi udtrykkeligt har givet tilladelse hertil skriftligt), eller som opfordrer til, eller resulterer i, spam eller for store mængder af meddelelser.

Du må ikke slå brugerindhold op, som indeholder officielle identifikationsoplysninger (om dig eller en anden person), f.eks. et CPR-nummer, pasnummer, kørekortnummer eller lignende numre, koder eller ID’er. At slå sådanne identifikationsoplysninger op kan medføre identitetstyveri og andre negative konsekvenser. Indeed kan fjerne alle sådanne identifikationsoplysninger, men har ikke pligt til at gøre det, har intet ansvar og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar i forbindelse med opslag af sådanne identifikationsoplysninger. Indeed forbeholder sig ret til at ændre, hvordan CV’er vises på websiden, herunder, men ikke begrænset til, at skjule felter, ændre formatet og udskifte visuelle elementer.

Indeed er ikke forpligtet til det, men kan overvåge brugerindhold og forbeholder sig ret til at slette brugerindhold eller dele deraf, som Indeed efter eget skøn vurderer er i strid med ovenstående regler, herunder brugerindhold, der ikke er relateret til den bestemte del af websiden, det er opslået på, som er en annonce, rekruttering eller anden kommerciel meddelelse (bortset fra jobannoncer tilladt i denne aftale), eller som Indeed efter eget skøn vurderer er upassende. Indeed kan begrænse din brug af websiden, herunder, men ikke begrænset til, dine muligheder for at kontakte andre arbejdsgivere eller jobsøgere. Hvis du mener, at brugerindhold er i strid med denne aftale eller vores politikker, skal du kontakte Indeed øjeblikkeligt, så vi har mulighed for at vurdere, om det skal fjernes. Du anerkender og accepterer, at Indeed ingen forpligtelse har til at agere vært for eller fjerne noget brugerindhold, og i) vurderingen af, om brugerindhold er i strid med Indeeds politik, ii) hvorvidt noget brugerindhold skal offentliggøres eller tilbagetrækkes fra offentliggørelse, og iii) hvorvidt et materiale, som en part forsøger at slå op på Indeed, skal ekskluderes, vil altid være Indeeds eget skøn. Du accepterer, at Indeed intet ansvar har over for dig eller nogen anden, hvor et sådant ansvar måtte opstå fra dennes redaktionelle beslutninger. Du anerkender og accepterer, at Indeed er en interaktiv computertjeneste og ikke har nogen forpligtelse til at screene noget brugerindhold eller at inkludere noget brugerindhold (herunder, men ikke begrænset til, jobannoncer) i sine søgeresultater eller andre opslag og kan ekskludere eller fjerne ethvert brugerindhold fra offentliggørelse af enhver grund eller uden begrundelse.

Indeed forbeholder sig ret til at videregive alt brugerindhold og andre relevante oplysninger samt de omstændigheder, der er relateret til deres overførsel, til enhver tredjepart i forbindelse med driften af websiden for at beskytte sig selv, sine tilknyttede organisationer, sine partnere og sine besøgende samt for at overholde juridiske forpligtelser eller imødekomme anmodninger fra offentlige myndigheder. Det betyder f.eks., at Indeed kan imødekomme stævninger, ransagningskendelser, anmodninger fra politiet eller en domstol om at oplyse en brugers elektroniske adresse og identitet eller andre oplysninger, der anmodes om på behørig vis. Når du i fortrolighed eller på anden måde slår noget op på Indeed (f.eks. anonyme virksomhedsanmeldelser eller en fortrolig jobannonce), kan din identitet gøres synlig efter en juridisk anmodning, herunder, men ikke begrænset til, anmodninger fra offentlige myndigheder eller politiet.

Uden at begrænse ovenstående generelle oplysninger forbeholder Indeed sig ret til (men er ikke forpligtet til) at fjerne eventuelle jobopslag, der direkte eller indirekte diskriminerer jobsøgere. Direkte diskrimination betyder f.eks., at det i et jobopslag specifikt angives, at det kun er jobsøgere, som opfylder bestemte kriterier, der kan søge jobbet, hvorved andre udelukkes på grund af f.eks. køn, race, alder eller handicap. Indirekte diskrimination betyder f.eks., at et jobopslag implicit udelukker visse kategorier af jobsøgere ved at gøre det umuligt for dem at leve op til jobkravene. Du er indforstået med og accepterer, at det er dit ansvar at undlade at slå jobopslag op, der direkte eller indirekte diskriminerer jobsøgere eller på anden vis er i strid med den gældende lovgivning.

Bemærk: I paragraf 230 i den amerikanske censurlov (Communications Decency Act) er følgende angivet:
(1) Behandling af udgiver eller talsmand
Ingen udbyder eller bruger af en interaktiv computertjeneste må behandles som udgiveren af eller talsmanden for oplysninger, som tilvejebringes af en anden udbyder af informationsindhold.
(2) Civilt erstatningsansvar
Ingen udbyder eller bruger af en interaktiv computertjeneste kan pådrage sig erstatningsansvar som følge af-
(A) nogen handling foretaget i god tro for at begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af materiale, som udbyderen eller brugeren betragter som uanstændigt, sjofelt, lystent, beskidt, overdrevet voldeligt, chikanerende eller på anden måde stødende, uanset om det pågældende materiale er beskyttet i henhold til grundlov eller forfatning, eller
(B) nogen handling foretaget med det formål at give tekniske muligheder for at begrænse adgangen til materiale, som beskrevet i paragraf (1).

4. Licens til brugerindhold og feedback

Du giver, i det omfang loven tillader det, Indeed en ikke-eksklusiv, global, tidsubegrænset (kun tilbagekaldelig som beskrevet herunder), fuldt betalt, royalty-fri, overdragelig og underlicenserbar (med flere lag underlicenstagere) ret og tilladelse til at fremstille, bruge, sælge, underlicensere, gengive, distribuere, opføre, fremvise, udarbejde afledte værker af samt på anden måde benytte alt brugerindhold, som du slår op eller sender, med det formål at udgive materiale på Indeeds webside eller hos dets udgivere eller tredjepartswebsider, at vedligeholde Indeeds webside og at reklamere for Indeed og det pågældende brugerindhold uden begrænsning. Du er indforstået med, at ingen kompensation i nogen form skal skyldes eller betales til dig i forbindelse med Indeeds udøvelse af disse rettigheder i henhold til den licens, der gives i dette afsnit. I det omfang en kompensation skal betales i henhold til gældende lov som et resultat af, eller i forbindelse med, Indeeds udøvelse af disse rettigheder, frasiger du dig hermed alle rettigheder til en sådan kompensation.

Du giver endvidere Indeed, dets tilknyttede organisationer og underlicenstagere licens til at bruge dit navn, dit brugernavn og/eller dine varemærker og logoer i forbindelse med (i) sådant brugerindhold (ii) markedsføringsmateriale for Indeed, der indeholder eller integrerer et sådant brugerindhold, eller (iii) handlinger foretaget af Indeed for at promovere eller offentliggøre sådant brugerindhold (f.eks. jobopslag), herunder uden begrænsning brugen af nøgleord på tredjepartssøgemaskiner på internettet. I det omfang, sådant brugerindhold indeholder dit navn, din stemme eller et billede eller foto af dig, fraskriver du dig hermed uigenkaldeligt alle juridiske og billighedsretlige retsmidler vedrørende erstatningskrav i forbindelse med krænkelse af dine publiceringsrettigheder (eller tilsvarende), som opstår direkte eller indirekte som følge af Indeeds udøvelse af sine rettigheder i henhold til den licens, der gives i medfør af denne aftale.

Du erklærer og garanterer, (i) at du ejer det brugerindhold, som du indsender, slår op, viser eller på anden måde gør tilgængeligt på eller gennem websiden, eller at du på anden måde har ret til at give den licens, der er omtalt i dette afsnit, (ii) at det brugerindhold samt indsendelsen, opslaget, visningen eller tilgængeligheden af det på eller gennem websiden ikke er i strid med gældende lovgivning eller nogen anden persons eller noget andet selskabs privatlivsrettigheder, offentlighedsrettigheder, ophavsrettigheder, kontraktrettigheder, immaterialrettigheder eller andre rettigheder, og (iii) at indsendelsen, opslaget, visningen eller tilgængeligheden på eller gennem websiden ikke resulterer i et brud på en kontrakt mellem dig og en tredjepart. Du accepterer at ville betale alle royalties, gebyrer, erstatninger og andre beløb, der skal betales til en person eller en enhed som følge af sådant brugerindhold. Du accepterer at ville forsvare, skadesløsholde og friholde Indeed og dets tilknyttede organisationer imod alle erstatningskrav som følge af sådant brugerindhold. Hvis du ønsker at anmode om tilbagekaldelse af den licens, du giver i dette afsnit, til ethvert stykke brugerindhold, skal du sende et bekræftet anmodningsbrev til den postadresse, der er anført ovenfor, hvori du anmoder om fjernelse af det pågældende brugerindhold. Vedlæg en kopi af dit pas eller personnummerbevis (så vi kan bekræfte din identitet). Det bekræftede anmodningsbrev skal indeholde (a) en underskrift fra rettighedshaveren til det pågældende brugerindhold eller en person bemyndiget til at agere på vegne af rettighedshaveren, (b) identifikation af det brugerindhold, licensen skal tilbagekaldes for, samt oplysninger, som i rimeligt omfang gør det muligt for Indeed at finde og fjerne det pågældende brugerindhold på websiden, (c) dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse, (d) en erklæring om, at du i god tro mener at være rettighedshaver eller bemyndiget af rettighedshaveren til at tilbagekalde tilladelsen for det pågældende brugerindhold, og (e) en erklæring om, at oplysningerne i anmodningen er nøjagtige og afgivet under strafansvar, samt at du er rettighedshaver eller bemyndiget til at agere på vegne af rettighedshaveren med hensyn til det pågældende brugerindhold. Du skal muligvis betale et gebyr for besvarelsen og udførelsen af en sådan anmodning. Kontakt Indeed for at få yderligere oplysninger.

Du kan efter eget skøn og til enhver tid give Indeed feedback og relateret materiale vedrørende websidens funktionalitet og ydelse, herunder, men ikke begrænset til, identifikation af potentielle fejl, forbedringer, ændringer, fejlrettelser eller udvidelser (“Feedback”). Hvis du i forbindelse med din evaluering eller på anden måde afgiver feedback, giver du hermed Indeed en ikke-eksklusiv, global, tidsubegrænset, uigenkaldelig, royalty-fri og underlicenserbar (med flere lag underlicenstagere) ret og licens til at fremstille, bruge, sælge, underlicensere, reproducere, distribuere, opføre, vise, udarbejde afledte værker af samt på anden måde udnytte al sådan feedback til ethvert formål uden begrænsninger. Du accepterer, at Indeed kan videregive noget eller al feedback til enhver tredjepart på enhver måde, og du accepterer, at Indeed kan underlicensere noget eller al feedback i enhver form til enhver tredjepart uden begrænsning. Ved at afgive feedback accepterer du, at din afgivelse af denne feedback er sket uden vederlag, uopfordret og uden begrænsninger og ikke giver Indeed nogen særlige, fortrolighedsmæssige eller andre forpligtelser, samt at vi har ret til at bruge denne feedback uden yderligere kompensation til dig og offentliggøre denne feedback over for hvem som helst på ikke-fortroligt grundlag. Du anerkender endvidere, at Indeed ikke ved at acceptere eventuel feedback fraskriver sig retten til at bruge lignende eller beslægtede ideer, som allerede var kommet til Indeeds kendskab, udviklet af vores ansatte eller indhentet fra andre kilder end dig.

5. Regler for brug af vores webside

Du accepterer ikke at ville tilgå (eller forsøge at tilgå) websiden på andre måder end via den grænseflade, Indeed har stillet til rådighed, medmindre du i en særskilt skriftlig aftale med Indeed specifikt har fået tilladelse hertil. Du accepterer, at du ikke deltager i nogen aktivitet, som forstyrrer eller afbryder driften af websiden (eller de servere og netværk, der er knyttet til websiden). Medmindre du i en særskilt skriftlig aftale med Indeed specifikt har fået tilladelse til det, accepterer du, at du ikke vil udføre gennemsøgning eller udtrækning, gengive, duplikere, kopiere, sælge, handle med eller videresælge websiden med noget formål. Brug eller opgivelse af et falsk, forfalsket eller opdigtet navn eller kontaktoplysninger i forbindelse med websiden er grund til øjeblikkeligt ophør af din Indeed-konto og mulighed for at bruge websiden. Du accepterer, at du er eneansvarlig for (og at Indeed ikke har noget ansvar eller erstatningsansvar over for dig eller nogen tredjepart for) en eventuel forsømmelse af dine forpligtelser i henhold til denne aftale samt for eventuelle konsekvenser af en sådan forsømmelse (herunder tab eller skader, den kan påføre Indeed).
Du accepterer, at du ikke må uploade skadelig kode til Indeed eller overføre den til eller via websiden (som brugerindhold eller andet), og at du ikke må bruge eller misbruge websiden til egen kommerciel vinding. “Skadelig kode” betyder enhver software (nogle gange kaldet “virus”, “orme”, “trojanske heste”, “tidsindstillede bomber”, “tidslåse”, “drop dead-anordninger”, “fælder”, “adgangskoder”, “cancelbots” eller “trap door-anordninger”), som (a) er designet til at beskadige, forstyrre, deaktivere, ødelægge, begrænse, påvirke, opsnappe, ekspropriere eller på anden måde hæmme data, lagringsmedier, programmer, systemer, udstyr eller kommunikation ved hjælp af en hvilken som helst hændelse, herunder, men ikke begrænset til, (i) overskridelse af et antal eksemplarer, (ii) overskridelse af et antal brugere, (iii) udløb af et tidsrum, (iv) øgning af en værdi til en bestemt dato eller et bestemt tal eller (v) brug af en funktion, eller som (b) kan gøre det muligt for en uautoriseret person at forårsage et sådant resultat eller (c) kan give en uautoriseret person adgang til oplysninger om en anden person uden denne persons vidende og tilladelse. Uden begrænsning af ovenstående, og udelukkende anført som eksempel, må brugere ikke gøre følgende:

 • Udarbejde eller udsende uønsket kommerciel e-mail (“spam”). Sådan aktivitet inkluderer, men er ikke begrænset til:
  • at sende meddelelser, som overtræder den amerikanske CAN-SPAM Act eller anden relevant anti-spam-lovgivning
  • at imitere eller give sig ud for at være en anden person eller dennes e-mailadresse eller at oprette falske konti med det formål at udsende spam
  • at foretage datamining på websiden eller af indhold, tjenester eller ejendom leveret af Indeed “Indeeds Ejendom”
  • at sende meddelelser til brugere, som har bedt om ikke at blive kontaktet
  • at sælge, udveksle eller distribuere kontaktoplysninger for en bestemt person til/med en tredjepart uden den pågældende persons vidende og fortsatte samtykke hertil og
  • at bruge kontaktpersoner fra Indeed CV-søgning i modstrid med Indeeds politik, som denne er fastlagt af Indeed. Dette kan f.eks. være indikeret af lave svarrater fra de kontaktede personer.
 • Sende, uploade, distribuere eller sprede ulovligt, injurierende, chikanerende, nedsættende, svigagtigt, krænkende, uanstændigt eller på anden måde stødende indhold eller tilbyde at gøre det. Indeed kan blokere overførslen af sådant indhold.
 • Med vilje distribuere virus, orme, fejl, trojanske heste, beskadigede filer, svindelnumre eller anden skadelig kode eller elementer af destruktiv eller svigagtig art.
 • Starte eller videresende pyramidespil eller lignende ordninger.
 • Overføre indhold, som kan være skadeligt for mindreårige.
 • Udgive sig for at være en anden person (ved at bruge en e-mailadresse eller på anden måde) eller på anden måde fejlrepræsentere sig selv eller kilden til en e-mail.
 • Overføre en anden persons immaterielle ejendom eller andre patentbeskyttede eller fortrolige oplysninger uden ejerens eller licensgiverens tilladelse. Brugere, som gentagne gange slår andres immaterielle ejendom op, bliver bortvist fra Indeed.
 • Krænke andres lovmæssige rettigheder (f.eks. privatlivsrettigheder og offentlighedsrettigheder).
 • Promovere eller opfordre til ulovlige aktiviteter.
 • Blande sig i andre Indeed-brugeres brug af websiden.
 • Oprette flere brugerkonti i forbindelse med en overtrædelse af denne aftale eller oprette brugerkonti automatisk eller under falske eller svigagtige forudsætninger.
 • Sælge, handle med, videresælge eller på anden måde udnytte en Indeed-konto til uautoriserede kommercielle formål eller overføre en Indeed-konto.
 • Ændre, tilpasse, oversætte eller foretage reverse engineering på nogen del af websiden.
 • Fjerne meddelelser om ophavsret eller varemærker eller andre ophavsretlige meddelelser i eller på websiden.
 • Omformatere en hvilken som helst del af de sider, som udgør websiden, eller foretage framing af dem uden udtrykkelig skriftlig tilladelse hertil fra Indeed.
 • Kontakte andre Indeed-brugere vedrørende MLM-programmer (Multi-Level Marketing), jobs, som brugerne skal betale for at få, eller ethvert andet emne, som Indeed betragter som skadeligt for sine brugere.
 • Oprette flere Indeed-konti uden tilladelse.
 • Oprette flere Indeed-konti under et andet navn end virksomhedens eget i et forsøg på at opnå større synlighed med det gratis opslagssystem.
 • Omgå eventuelle begrænsninger eller suspenderinger af funktioner.
 • Angive falske oplysninger.
 • Udføre udtræk fra Indeed CV-søgningsdatabasen.
 • Udføre udtræk eller på anden måde replikere Indeed-indhold til konkurrenceformål.
 • Bruge blokeringssoftware eller tilsvarende software i forbindelse med din brug af websiden, hvis og i det omfang sådan software forstyrrer eller forhindrer visning af jobannoncer.

Indeed forbeholder sig ret til at anvende alt brugerindhold (herunder indholdet af meddelelser eller materiale sendt gennem eller til websiden eller Indeed) til at forhindre potentielt ulovlige eller skadevoldende aktiviteter eller andre aktiviteter, som er skadelige for andre brugere. Indeed forbeholder sig ret til at bruge forskellige metoder til at registrere og blokere ovenstående unormale aktiviteter samt til at screene brugerindhold for at forhindre misbrug, f.eks. spam eller svindel. Sådanne registreringsmetoder er imidlertid ikke perfekte, og der kan forekomme falske positiver. Hvis du bruger websiden, accepterer du, at Indeed håndhæver ovenstående regler eller forsøger at undgå spam, svindel eller anden afvigende aktivitet. Sådanne foranstaltninger kan resultere i en midlertidig eller permanent suspendering eller lukning af din konto, af din adgang til Indeeds videresendelsestjenester eller din brug af alle andre funktioner på websiden, med eller uden varsel. Indeed har intet ansvar eller erstatningsansvar for en sådan suspendering eller lukning samt konsekvenser som følge heraf.
Vi forbeholder os ret til ikke at levere en meddelelse, herunder, men ikke begrænset til, jobansøgninger, som Indeed mistænker for at være skadelige eller spam, for at bekæmpe svindel eller af enhver anden årsag. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, meddelelser med en vedhæftet fil af typen .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh eller .zip eller andre vedhæftede filer, der indeholder scripts, makroer eller anden kode. Indeed forbeholder sig endvidere ret til at foretage undersøgelser for at fastslå, om du udfører et svindelnummer, sender spam til Indeed eller dets brugere eller på anden måde udfører svigagtig aktivitet på Indeed på forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til, undersøgelser af dine aktiviteter ved at oprette profiler og navne, som tilhører Indeed. Indeed forbeholder sig ret til at overdrage alle oplysninger indsamlet under sådanne undersøgelser til politiet eller en anden tredjepart, hvis Indeed har god grund til at tro, at din brug af websiden overtræder disse vilkår.

Du må ikke bruge websiden eller på anden måde udveksle tjenester eller penge med Indeed, hvis du optræder på en eller flere af følgende lister, som administreres af den amerikanske regering: (a) Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, Denied Persons List, (b) Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, Unverified List, (c) Defense Trade Controls – List of Debarred Parties, og (d) Specially Designated Nationals, Terrorists, Narcotics Traffickers, Blocked Persons and Vessels List og (e) Bureau of Industry and Security, Department of Commerce, The Entity List. Hvis du optræder på en sådan liste, kan Indeed opsige denne aftale og tilbagekalde din licens til at bruge websiden uden yderligere forpligtelser af nogen art over for dig.

6. Registrering hos og kontakt til Indeed

Visse dele af websiden, herunder områder hvor du kan oprette en Indeed-konto, kræver, at du bliver tilmeldt eller oplyser en e-mailadresse. Hvis du bliver tilmeldt, accepterer du at ville (a) angive sandfærdige, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige oplysninger om dig selv som præciseret i vores tilmeldingsformular (herunder din e-mailadresse) og (b) tage ansvar for hemmeligholdelse og brug af dit brugernavn og din adgangskode og ikke overdrage eller videresælge din brug af eller adgang til websiden til nogen tredjepart. Bemærk, at alle enkeltpersoner, som du har oplyst dit brugernavn og din adgangskode til, og som kan besvare bekræftelsesspørgsmålene om din Indeed-konto, kan få adgang til oplysninger vedrørende din Indeed-konto. Vi råder dig til at beskytte vigtige data og til ikke at uploade fortrolige oplysninger til websiden. Vi forbeholder os ret til til enhver tid (men har ingen forpligtelse til) at slette brugere eller at tilbagekalde brugernavne eller webadresser. Indeed opfordrer dig til at aktivere tofaktorgodkendelse på din konto. Hvis du ikke aktiverer tofaktorgodkendelse på din konto, skal du være opmærksom på, at al fortsat brug sker på egen risiko. Hvis nogen får uautoriseret adgang til din konto, kan de muligvis kontakte brugere eller foretage sig andet gennem din konto, og Indeed har muligvis begrænsede muligheder for at afhjælpe sådanne situationer.

Du accepterer, at Indeed som en del af dets tjenester over for dig kan kommunikere med dig eller tage initiativ til kommunikation med dig på vegne af en tredjepart gennem din Indeed-konto eller på andre måder, f.eks. via e-mail, telefon (herunder mobiltelefon) eller brevpost, herunder ved brug af kontaktoplysninger, som du har oplyst til Indeed, eller som Indeed kan have indhentet fra tredjepartskilder. Ved at give Indeed et mobiltelefonnummer bekræfter du, at du er den primære bruger og abonnent for det angivne telefonnummer, og du giver udtrykkeligt dit samtykke til at modtage kommunikation via dette mobilnummer. Hvis du som jobsøger har oplyst dit telefonnummer i forbindelse med din jobansøgning, accepterer du, at arbejdsgiveren kan kontakte dig på det pågældende nummer. Når du giver Indeed et mobiltelefonnummer og giver dit samtykke til at modtage kommunikation, er denne kommunikation en integreret del af de tjenester, du har tilmeldt dig. Du kan til enhver tid framelde dig ved at besvare sms-beskeden med teksten “STOP” eller ved at kontakte Indeed-kundesupport. For god ordens skyld: Du accepterer og er indforstået med, at hvis du besvarer en sms-påmindelse fra Indeed med teksten “STOP”, opsiges dit abonnement på sms-påmindelser fra Indeed. Du kan dog fortsat modtage sms-påmindelser vedrørende bestemte produkter, du abonnerer på, f.eks. Text2Apply og Hiring Events. For at framelde dig disse skal du svare “STOP” på sms’er, der specifikt kommer fra disse produkter. Bemærk, at når du svarer “STOP” på en sms, opsiger du kun dit abonnement på sms-beskeder og kan stadig modtage anden kommunikation fra Indeed. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til at modtage sms-beskeder ved at opsige aftalen ved lukning af din Indeed-konto. Når du aktiverer tofaktorgodkendelse, bekræfter du, at du er ejeren af det angivne telefonnummer. Tilbagekaldelse af et samtykke ved at besvare “STOP” eller opsige aftalen gælder ikke for et telefonnummer, som arbejdsgiveren allerede har, og som du har oplyst som en del af en jobansøgning. Når en arbejdsgiver har dit telefonnummer, accepterer du, at Indeed ikke er ansvarlig for eller har noget erstatningsansvar i forbindelse med den måde, arbejdsgiverne bruger nummeret på.

7. Ansvarsfraskrivelser

Indeed fraskriver sig ethvert ansvar eller erstatningsansvar for nøjagtigheden, indholdet, fuldstændigheden, lovligheden, pålideligheden, brugbarheden eller tilgængeligheden af oplysninger eller materiale, som vises eller linkes til i søgeresultater på Indeed (herunder jobopslag), eller som på anden måde gøres tilgængelige på websiden af Indeed eller tredjeparter (herunder brugerindhold), uanset om indholdet er betalt eller kan bruges gratis. Indeed fraskriver sig ethvert ansvar eller erstatningsansvar for nøjagtigheden, indholdet, fuldstændigheden eller pålideligheden af oplysninger, der udelukkende leveres af Indeed til orientering, herunder, men ikke begrænset til, Indeed Analytics-data som det anslåede antal ansøgere, den anslåede organiske trafik og lønoplysninger eller oplysninger, der kommer fra en tredjepart. Du anerkender, at du ikke betaler Indeed for ovennævnte oplysninger. Indeed fraskriver sig ethvert ansvar for sletning, manglende lagring, fejllevering eller forsinket levering af alle oplysninger, e-mails, vedhæftede filer eller materialer (herunder brugerindhold). Indeed garanterer ikke, at websiden altid er fejlfri, sikker eller beskyttet. Indeed fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for eventuel skade, der måtte opstå som følge af at downloade eller tilgå oplysninger eller materialer på websiden eller på andre sider eller tjenester på internettet, som tilgås via websiden. Indeed har under ingen omstændigheder noget erstatningsansvar over for dig eller en tredjepart som følge af din brug, dit misbrug eller din afhængighed af websiden. Indeed har endvidere under ingen omstændigheder noget erstatningsansvar over for dig eller en tredjepart som følge af din brug, dit misbrug eller din tillid til en tredjepartsside eller -tjeneste, som du linker til fra Indeeds webside.

Indeed fraskriver sig endvidere ethvert erstatningsansvar for eventuelle tekniske defekter på websiden, herunder, men ikke begrænset til, fejl i telefonnetværk eller -tjenester, computersystemer, servere eller udbydere, computer- eller mobiltelefonudstyr, software, manglende levering af e-mail (herunder vedhæftede filer), konto-logon eller andre tjenester leveret af Indeed på grund af tekniske problemer eller trafikbelastning på internettet, en tredjepartswebside (herunder, men ikke begrænset til, rekrutteringssystemer) eller en kombination heraf, herunder skader på din eller en anden persons computer, mobilenhed eller anden hardware eller software, i forbindelse med eller som resultat af brug eller download af indhold i forbindelse med websiden eller tjenesterne. Indeed er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab eller skader på indhold eller for personskade eller dødsfald som resultat af nogen persons brug af websiden, tjenester, brugerindhold eller tredjepartsapps, -websider, -software eller -indhold, der er slået op på eller gennem websiden, eller overført til brugere eller nogen interaktion mellem brugere på websiden eller tjenesterne, online såvel som offline.

WEBSIDEN SAMT ALLE DE MATERIALER, OPLYSNINGER, RÅD, JOBOPSLAG, KARRIEREVEJLEDNINGER, BRUGERINDHOLD, PRODUKTER, FUNKTIONER OG TJENESTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER GENNEM WEBSIDEN, LEVERES “SOM DE ER OG FOREFINDES” OG UDEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI. DU BRUGER INDEED OG WEBSIDEN PÅ EGEN RISIKO. INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT OG I SÅ VIDT ET OMFANG, SOM LOVEN TILLADER DET, ALLE GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, LOVBEFALEDE ELLER PÅ ANDEN VIS, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT IKKE-KRÆNKELSE AF EJENDOMSRET, TITEL, TJENESTEKVALITET, OG AT WEBSIDEN OG DE LEVEREDE TJENESTER FUNGERER UAFBRUDT OG ER FEJLFRI, SIKRE ELLER BESKYTTEDE. INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE WEBSIDENS SIKKERHED, DRIFTSSIKKERHED, TILGÆNGELIGHED OG YDEEVNE SAMT FOR ALLE DE MATERIALER, OPLYSNINGER, RÅD, JOBOPSLAG, BRUGERINDHOLD, FUNKTIONER, PRODUKTER OG TJENESTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER GENNEM WEBSIDEN. INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE TJENESTER ELLER VARER, DER ER MODTAGET GENNEM ELLER ANNONCERET PÅ WEBSIDEN ELLER MODTAGET VIA EVENTUELLE LINKS, SOM INDEED HAR STILLET TIL RÅDIGHED. INDEED ER IKKE ANSVARLIG FOR TREDJEPARTERS HANDLINGER, INDHOLD, OPLYSNINGER ELLER DATA, OG DU FRITAGER OS, VORES DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBEJDERE OG AGENTER FRA ALLE KRAV OG ERSTATNINGSKRAV, KENDTE OG UKENDTE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED ETHVERT KRAV, DU MÅTTE HAVE MOD SÅDANNE TREDJEPARTER.

DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DIN DOWNLOAD ELLER ANDEN INDHENTNING AF MATERIALER ELLER DATA GENNEM WEBSIDEN HELT OG HOLDENT SKER EFTER DIT EGET SKØN OG PÅ EGET ANSVAR, OG AT DU BÆRER DET FULDE ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER FOR TAB AF DATA, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DOWNLOAD ELLER INDHENTNING AF SÅDANNE MATERIALER ELLER DATA.

8. Begrænsninger af erstatningsansvar

INDEED ELLER DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER ELLER INDEEDS ELLER DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE HAR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER NOGET ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR NOGEN BRUGER SOM FØLGE AF DEN PÅGÆLDENDE BRUGERS BRUG, MISBRUG ELLER AFHÆNGIGHED AF WEBSIDEN. DENNE BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVARET SKAL FORHINDRE UDBETALING AF ERSTATNING I TILFÆLDE AF INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER DOKUMENTEREDE SKADER ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER, UANSET OM ET SÅDANT ERSTATNINGSKRAV ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, DELIKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED), SKADESLØSHOLDELSE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SELV HVIS INDEED ELLER DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER ELLER INDEEDS ELLER DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR ET SÅDANT ERSTATNINGSKRAV, OG UANSET OM ET EVENTUELT RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT PÅTÆNKTE FORMÅL. DENNE BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVARET GÆLDER, UANSET OM SKADERNE OPSTÅR SOM RESULTAT AF BRUG, MISBRUG ELLER AFHÆNGIGHED AF WEBSIDEN SOM RESULTAT AF AT STOLE PÅ ELLER SKADER FORÅRSAGET AF OPLYSNINGER, DER ER OFFENTLIGGJORT PÅ WEBSIDEN, SOM RESULTAT AF MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSIDEN ELLER SOM RESULTAT AF AFBRYDELSE, SUSPENDERING ELLER AFVIKLING AF WEBSIDEN (HERUNDER EN SÅDAN ERSTATNING PÅDRAGET AF TREDJEPARTER). DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER ENDVIDERE MED HENSYN TIL ERSTATNING, DER ER PÅDRAGET I FORBINDELSE MED ANDRE TJENESTER ELLER VARER MODTAGET GENNEM ELLER ANNONCERET PÅ WEBSIDEN ELLER MODTAGET VIA EVENTUELLE LINKS STILLET TIL RÅDIGHED PÅ WEBSIDEN. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER ENDVIDERE OG UDEN BEGRÆNSNING OMKOSTNINGERNE I FORBINDELSE MED AT TILVEJEBRINGE ELLER ERSTATTE VARER ELLER TJENESTER, TABT FORTJENESTE ELLER TABTE DATA. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER ENDVIDERE MED HENSYN TIL WEBSIDENS FUNKTION ELLER MANGLENDE FUNKTION ELLER TIL EVENTUELLE OPLYSNINGER ELLER HANDELSVARER, SOM VISES PÅ, LINKES TIL ELLER PÅ ENHVER ANDEN MÅDE ER RELATERET TIL WEBSIDEN. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER, UANSET OM ET EVENTUELT BEGRÆNSET RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER DET PÅTÆNKTE FORMÅL, OG I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER. I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, ER DET MAKSIMALE SAMLEDE ERSTATNINGSBELØB, SOM INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE KAN BETALE FOR SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDLAG, UANSET OM DE OPSTÅR SOM FØLGE AF KONTRAKT, DELIKT (HERUNDER FORSØMMELSE) ELLER PÅ ANDEN MÅDE, BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DU HAR BETALT INDEED FOR BRUG AF WEBSIDEN.

Uden begrænsning af det foregående har Indeed eller dets tilknyttede organisationer eller Indeeds eller disses tredjepartslicenshavere intet ansvar eller erstatningsansvar og kan ikke vurderes at have misligholdt eller brudt denne aftale i tilfælde af forsinket eller manglende funktion eller ydelse, som opstår som følge af eller direkte eller indirekte skyldes handlinger, årsager eller omstændigheder uden for disses kontrol, herunder, men ikke begrænset til, følgende force majeure-begivenheder: (a) naturkatastrofer eller naturkræfter, (b) oversvømmelser, brande, storme, jordskælv, epidemier, eksplosioner eller lignende, (c) krig, invasion, fjendtligheder (uanset om der er erklæret krig), terrortrusler eller -handlinger, optøjer, opstande, anden civil uro eller forstyrrelser, militære forstyrrelser eller sabotage, (d) regeringsindgreb, -bestemmelser eller -lovgivning eller regulering eller bestemmelser fastsat af nationale eller udenlandske domstole eller tribunaler, (e) handlinger, embargoer eller blokader, der indtræffer på eller efter ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale, (f) indgreb fra offentlige myndigheder, (g) nationale eller regionale nødsituationer, (h) strejker, arbejdskonflikter eller afbrydelser, forsinkelser eller andre forstyrrelser af industrien eller mangel på arbejdskraft eller materialer, (i) nedbrud, afbrydelser, tab, uregelmæssigheder eller defekter i forsyningsselskaber (inklusive varme, lys eller aircondition), kommunikation, computere (software og hardware og inklusive, men ikke begrænset til, computervirus) eller telekommunikation, (j) fejl i internet, computerudstyr, telekommunikationsudstyr, elektricitet eller andet udstyr eller mekaniske fejl eller mangler, (k) tab af data på grund af strømafbrydelser eller mekaniske problemer med informationslagrings- eller indlæsningssystemer, (l) tredjeparters manglende overholdelse og (m) andre begivenheder uden for Indeeds kontrol.

9. Påstande om krænkelse

Krænkelse af amerikansk ophavsret Den amerikanske Digital Millennium Copyright Act fra 1998 (“DMCA”) giver regres for ophavsretshavere, som mener, at materiale, der er offentliggjort på internettet, krænker deres rettigheder i henhold til den amerikanske ophavsretslovgivning. Hvis du i god tro mener, at materiale, som Indeed er vært for, krænker din ophavsret, kan du (eller din agent) sende os et påkrav med anmodning om, at materialet bliver fjernet, eller at adgangen til det bliver blokeret. Påkravet skal indeholde følgende oplysninger som krævet af U.S. Code afsnit 17, §512(c)(3)(A): (a) en fysisk eller elektronisk underskrift for en person bemyndiget til at agere på vegne af ejeren af den eneret, der hævdes at være blevet krænket, (b) identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket (eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på websiden er omfattet af den samme meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne værker), (c) identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende eller genstanden for krænkende aktivitet, samt oplysninger, der i rimeligt omfang gør det muligt for Indeed at finde materialet på websiden, (d) navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse (hvis den er tilgængelig) for den klagende part, (e) en erklæring om, at den klagende part i god tro mener, at brug af materialet på den måde, der klages over, ikke er bemyndiget af ophavsretsejeren, dennes agent eller loven, og (f) en erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige og afgivet under strafansvar, samt at den klagende part er bemyndiget til at agere på vegne af ejeren af den eneret, som hævdes at være blevet krænket. Hvis du i god tro mener, at et påkrav om krænkelse af ophavsretten fejlagtigt er blevet indgivet imod dig, har du i medfør af DMCA mulighed for at sende en anfægtelse til Indeed. Påkrav og anfægtelser skal opfylde de aktuelt gældende lovkrav fastsat i DMCA. Yderligere oplysninger fås på http://www.loc.gov/copyright/. Påkrav og anfægtelser i forbindelse med websiden skal sendes skriftligt til Indeed Copyright Notice, 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA (copyright @ indeed.com) (fjern mellemrummene inden afsendelse af en e-mail). Vi anbefaler, at du kontakter en advokat, inden du indgiver et påkrav eller en anfægtelse. Vær endvidere opmærksom på, at det ifølge DMCA er strafbart at indgive falske påstande.
Andre påstande om krænkelse. Hvis påstande om krænkelse ikke involverer amerikansk ophavsret, skal du kontakte os via kontaktformularen på websiden.

10. Lovvalg og konfliktløsning

Hvis du hverken er jobsøger eller arbejdsgiver som defineret i denne aftale og ikke bruger websiden som tiltænkt af Indeed, er denne aftale i enhver henseende, herunder, men ikke begrænset til, denne aftales gyldighed, opbygning og håndhævelse, underlagt loven i Travis County, Texas, USA.

11. Individualitet og reformering

Alle bestemmelser i denne aftale kan håndhæves separat. Hvis en bestemmelse i denne aftale besluttes at være eller bliver uden retskraft eller ulovlig, skal en sådan bestemmelse reformeres i det mindste omfang, der er nødvendigt, for at denne aftale forbliver i kraft i overensstemmelse med Aftalens vilkår som ændret gennem en sådan reformering. Bestemmelsens manglende retskraft eller ugyldighed påvirker ikke andre bestemmelser i denne aftale, og denne aftale er fortsat i kraft og fortolkes og håndhæves, som om en sådan bestemmelse ikke var inkluderet eller var blevet ændret som angivet ovenfor, alt efter omstændighederne.

12. Filtrering af hensyn til mindreårige

Vi meddeler dig hermed, at der findes kommercielt tilgængelige forældrekontrolanordninger (i form af computerhardware og -software samt filtreringstjenester), som kan hjælpe dig med at begrænse adgang til materiale, der er skadeligt for mindreårige. Du kan få hjælp til at finde oplysninger om leverandører af denne type beskyttelse fra GetNetWise og OnGuard Online. Bemærk, at Indeed ikke anbefaler nogen af de produkter eller tjenester, der står opført på sådanne websider.

13. Mindreåriges brug af websiden

Websiden må ikke bruges af personer under 16 år. Hvis de lokale love kræver en anden minimumsalder, for at Indeed lovligt kan levere tjenesterne på websiden til dig, gælder denne dog som minimumsalder. I alle jurisdiktioner uden for EU skal en af dine forældre, din værge eller en anden ansvarlig voksen overvåge din brug af Indeed, hvis du er under 18 år eller myndighedsalderen. Indeed benytter en række foranstaltninger for at sikre, at vi ikke accepterer brugere, der ikke opfylder kravene til minimumsalder eller andre gældende krav i forhold til alder. Hvis du ikke opfylder disse krav til alder, skal du sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum i adressen, når du sender e-mailen).

14. Brug af elektronisk underskrift

Nogle steder på websiden er det muligt at benytte elektroniske underskrifter, som leveres af en udbyder af tredjepartstjenester. Når du bruger elektroniske underskrifter på websiden, accepterer du, at din elektroniske underskrift er beregnet til at godkende det dokument, du underskriver, og din elektroniske underskrift har den samme gyldighed og virkning som en manuel underskrift. Indeed fraskriver sig alle garantier forbundet med elektroniske underskrifter, herunder fejl i forbindelse med softwaren eller underskriftens gyldighed. Indeed er ikke en juridisk registrator. Din brug af elektroniske underskrifter sker på eget ansvar, og det er dit ansvar at sikre, at dit dokument modtages, og opbevare dine egne kopier

15. Betaprodukter

Indeed kan tilbyde betatestprodukter eller -funktioner på vores webside. Du kan se, at et produkt eller en funktion tilbydes som beta eller på testbasis, fordi dette fremgår af produktnavnet eller funktionen, eller fordi navnet indeholder ordet “beta”. Sådanne betatestprodukter eller -funktioner kan blive tilbudt i begrænsede mængder, på begrænsede steder og i en begrænset periode. Indeed kan til enhver tid standse eller annullere hele eller dele af et betaprodukt eller en betafunktion uden forudgående varsel til dig. BETAPRODUKTER ELLER -FUNKTIONER ER I EN TESTFASE OG LEVERES, SOM “DE ER OG FOREFINDES”. DE FORMODES AT INDEHOLDE FEJL, OG ET AF DE PRIMÆRE FORMÅL MED DENNE BETATEST ER AT FÅ FEEDBACK OM PRODUKTETS YDEEVNE. DU RÅDES TIL AT SIKRE VIGTIGE DATA, VÆRE FORSIGTIG OG IKKE PÅ NOGEN MÅDE VÆRE AFHÆNGIG AF, AT BETAPRODUKTET ELLER -FUNKTIONEN ELLER TILHØRENDE MATERIALER FUNGERER KORREKT. Hvis du er blevet inviteret til at teste et betaprodukt eller en betafunktion, accepterer du, medmindre andet udtrykkeligt fremgår heri eller er skriftligt aftalt med Indeed, at betaprodukter eller betafunktioner og dokumentation, der leveres sammen med betaproduktet eller betafunktionen, er fortroligt ejendomsretligt materiale, der tilhører Indeed. Du må kun give autoriserede brugere, som har opnået retmæssig adgang til betaprodukter eller betafunktioner, tilladelse til at få adgang til betaprodukter eller betafunktioner og tilhørende dokumentation. Du er indforstået med, at du ikke må overføre, kopiere, offentliggøre, levere eller på anden måde stille sådanne fortrolige oplysninger til rådighed over for en tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Indeed.

16. Spørgsmål og klager

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende websiden, kan du bruge Indeeds Hjælpecenter. Når du bruger Indeeds Hjælpecenter, tilgår du et Zendesk på en tredjepartswebside og accepterer at modtage cookies fra Zendesk som beskrevet i Zendesks cookiepolitik. Bemærk, at kommunikation med Zendesk ikke nødvendigvis er sikker. Du bør derfor ikke opgive kreditkortoplysninger eller andre følsomme oplysninger i din e-mailkorrespondance med os. Borgere i Californien kan kontakte Complaint Assistance Unit under Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs ved at skrive til 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, USA eller ringe til (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

17. Diverse

Denne aftale (herunder ethvert andet afsnit i denne aftale som vilkårene for Indeed Ads-programmet eller vilkårene for Indeed CV) udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til dens emne, herunder alle bestemmelser, der gælder for parterne, og den tilsidesætter og erstatter alle forudgående eller samtidige overenskomster eller aftaler, skriftlige eller mundtlige, vedrørende dette emne. 

Ved at tilgå eller bruge websiden tilkendegiver du din accept af denne aftale og accepterer at ville overholde alle gældende love og bestemmelser, herunder eksport- og geneksportlovgivning, copyrightlovgivning og anden lovgivning vedrørende immaterialret i USA eller andetsteds. Du erklærer, garanterer og forpligter dig til, at du ikke (a) befinder dig i eller er statsborger i et land, som er underlagt embargo, sanktioner eller andre restriktioner fra den amerikanske regering eller som er udpeget som et terroriststøttende land af den amerikanske regering, (b) figurerer på nogen liste over begrænsede slutbrugere udarbejdet af den amerikanske regering eller (c) er genstand for sanktioner i overensstemmelse med amerikansk lovgivning, som er indført af regeringen i det land, hvor du bruger Indeed. Hvis (a), (b) eller (c) gælder for dig, må du ikke bruge websiden eller tjenesterne, og Indeed kan opsige denne aftale og annullere din adgang til websiden eller tjenesterne uden yderligere forpligtelser af nogen art over for dig. Materialet på websiden leveres med “begrænsede rettigheder”. Brug, duplikering eller offentliggørelse, som udføres af den amerikanske regering, er underlagt begrænsninger som angivet i relevante love og bestemmelser. Den amerikanske regerings brug af materialerne udgør en anerkendelse af Indeeds ejendomsret til dem.
Du er indforstået med og anerkender, at Indeed eller dets tilknyttede organisationer eller Indeeds eller disses licensgivere ejer alle rettigheder og al adkomst til websiden samt alle ejendomsrettigheder i forbindelse hermed. Indeed forbeholder sig alle rettigheder, som ikke specifikt er overdraget heri. Du må ikke ændre nogen meddelelser om ophavsret, ophavsretligt beskyttet tekst, henførelser af varemærker og servicemærker, patentangivelser eller andre tegn på ejerskab til de materialer, du får adgang til gennem websiden, med undtagelse af dit brugerindhold. Enhver brug af materialer eller beskrivelser, enhver afledt brug af websiden eller dens materialer og enhver brug af data mining, robotter eller tilsvarende redskaber til indsamling og udvinding af data er strengt forbudt. Du må under ingen omstændigheder foretage framing af nogen del af websiden eller det materiale, den indeholder.

I tilfælde af en uløselig konflikt mellem Indeeds nærværende generelle servicevilkår og vilkårene for Indeed Ads-programmet, vilkårene for Indeed CV-søgningsprogrammet, vilkårene for Indeed Targeted Ads, servicevilkårene for udgivere eller en anden undergruppe af vilkår, som er relevant for dig, har vilkårene for Indeed Ads-programmet, vilkårene for Indeed CV-søgningsprogrammet, vilkårene for Indeed Targeted Ads, servicevilkårene for udgivere eller en anden undergruppe af vilkår, som er relevant for dig, forrang, hvad angår Indeed Ads-programmet, Indeed CV-programmet, Indeed Targeted Ads, servicevilkår for udgiver eller en anden undergruppe af vilkår, som er relevant for dig, og Indeeds nærværende generelle servicevilkår har ellers forrang.

En eventuel fraskrivelse af en bestemmelse i denne aftale er kun gyldig, hvis den foreligger skriftligt og er underskrevet af Indeed. Denne aftale samt eventuelle ændringer og yderligere aftaler, du måtte indgå med Indeed i forbindelse med websiden, udgør hele aftalen mellem dig og Indeed vedrørende websiden. Hvis en bestemmelse i denne aftale af en kompetent domstol kendes ugyldig, påvirker ugyldigheden af den pågældende bestemmelse ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser i denne aftale, som fortsat vil være i kraft. Du accepterer, at denne aftale udelukkende kan ændres, revideres, korrigeres eller tilsidesættes med et dokument underskrevet af en bemyndiget repræsentant for begge parter. For at undgå enhver tvivl udgør e-mail- eller telefonkommunikation mellem dig og en Indeed-medarbejder ikke en ændring eller revision af denne aftale.

Alle meddelelser til Indeed skal sendes til det relevante Indeed-selskab, som er identificeret i første afsnit af denne aftale, med anbefalet post, luftpost eller dag til dag-kurer, betragtes som indgivet ved modtagelse og skal henvise til det program, der udgør emnet for meddelelsen (dvs. Indeed Ads-programmet, Indeed CV-søgningsprogrammet eller Indeed Udgivere-programmet). Meddelelser til dig kan indgives ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, der er angivet for din konto, eller ved at slå en meddelelse op på grænsefladen for din konto. De betragtes som modtaget, når de er afsendt (for e-mail) eller ikke senere end femten (15) dage efter at være blevet slået op (for meddelelser i din grænseflade for Indeed Ads).

Du må ikke overdrage eller uddelegere nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden forudgående skriftligt tilsagn fra Indeed, og ethvert forsøg på at gøre det er ugyldigt. Indeed kan frit overdrage eller uddelegere sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden at give dig besked herom. Indeed kan endvidere overdrage enhver aftale mellem dig og Indeed til ethvert relateret Indeed-selskab ved at informere dig om denne overdragelse. Der er ikke et juridisk partnerskab, bureauforhold eller ansættelsesforhold mellem Indeed og dig. Når Indeed leverer websiden eller relaterede tjenester til dig, sker dette udelukkende i Indeeds egenskab af tjenesteudbyder.

18. Specifikke vilkår for Apple

Ud over din aftale med de foregående vilkår og betingelser, og uden hensyn til modstridende indhold heri, gælder følgende bestemmelser for din brug af en hvilken som helst mobilapp-version af websiden, som er kompatibel med operativsystemet iOS tilhørende Apple Inc. (“Apple”, en sådan mobilapp benævnes herefter “Appen”). Apple er ikke en part i henhold til denne aftale og ejer ikke og er ikke ansvarlig for appen. Apple stiller ingen garantier for appen undtagen i forbindelse med refusion af købsprisen for den, hvis det er relevant. Apple er ikke ansvarlig for vedligeholdelse eller andre supporttjenester for appen og kan ikke holdes ansvarlig i forbindelse med eventuelle andre krav, tab, erstatningsansvar, skader, omkostninger eller udgifter i forbindelse med appen, herunder erstatningskrav vedrørende et produkt fra tredjepart, påstande om, at appen ikke lever op til eventuelle gældende juridiske krav, krav opstået som følge af forbrugerbeskyttelseslovgivning eller tilsvarende lovgivning samt påstande om krænkelse af immaterialrettigheder. Eventuelle forespørgsler eller klager i forbindelse med brugen af appen, herunder vedrørende immaterialrettigheder, skal stiles til Indeed som beskrevet i afsnittet “Spørgsmål eller klager” ovenfor. Licensen, du har fået i forbindelse hermed, er en ikke-overdragelig licens til at bruge appen på et produkt af mærket Apple, som kører Apples operativsystem iOS, og som ejes eller kontrolleres af dig, eller som det i øvrigt er tilladt i henhold til de brugsregler, der er fastsat i servicevilkårene for Apples App Store. Du skal endvidere overholde vilkårene i enhver tredjepartsaftale, der kan gælde for dig, når du bruger appen, eksempelvis en abonnementsaftale fra din udbyder af mobildata. Apple og Apples datterselskaber er begunstigede tredjeparter i henhold til denne aftale, og når du accepterer vilkårene og betingelserne i denne aftale, har de ret (og betragtes som havende accepteret denne ret) til at håndhæve denne aftale over for dig som begunstiget tredjepart i henhold til aftalen. Uanset det foregående er Indeeds ret til at indgå, tilbagekalde eller ophæve variationer, fraskrivelser eller forlig i henhold til denne aftale ikke betinget af godkendelse fra nogen tredjepart.

19. Indeed-apps

Ved at bruge en eller flere Indeed-apps, herunder, men ikke begrænset til, Indeed Job Search, Indeed Resume Search, Indeed Employer, Indeed Job Spotter eller andre, accepterer du, at din brug af Indeed-appen er underlagt alle de vilkår og betingelser, der er fremsat heri. Du accepterer endvidere, at Indeed-appen kan sende dig push-beskeder, hvis du slår modtagelse af beskeder til og/eller tilmelder dig modtagelse af sådanne beskeder. Ved at downloade og bruge Indeed-appen anmoder du Indeed om at foretage ændringer af formatet for alle jobopslag, som de vises på din telefon, så du bedre kan bruge dit CV. Du anerkender endvidere, at din brug af Indeed-apps muligvis vil kræve brug af mobildata via din mobiludbyder. Du er ansvarlig for at betale for al brug af data, der påløber i forbindelse med din brug af Indeed-appen, og Indeed fraskriver sig ethvert ansvar for sådan databrug. Hvis du giver Indeed-apps tilladelse til at kende din placering, kan de endvidere give dig forslag og indsamle oplysninger fra dig baseret på din geografiske placering. Visse placeringsdata, som indsamles via Indeed-apps, knyttes til din konto (f.eks. rådata om din placering, som indsamles af en iOS-app). Andre placeringsdata, som indsamles via Indeed-apps, knyttes ikke til din konto (f.eks. nøjagtige placeringsdata, som indsamles af en iOS-app), men bruges stadig af Indeed. Den juridiske enhed, som (i) leverer tjenester til dig gennem Indeed-apps, (ii) ejer eller er licensgiver for de immaterielle rettigheder til Indeed-apps og/eller (iii) har adgang til eller kontrollerer persondata via Indeed-apps, kan til tider være en tilknyttet organisation for Indeed, også hvis den organisation, der er identificeret som udvikler af appen på en hvilken som helst onlineside med apps, er Indeed, Inc.

20 Betalinger

Du er indforstået med, at der kan kræves betaling for tjenester, som Indeed tilbyder, eller som vores websider understøtter, for at få adgang til eller fortsætte brugen af dem. Hvert produkt kan have sine egne betalingsbetingelser, der er specifikke for tjenestens behov og funktion, og sådanne vilkår vil blive aftalt på websiden, i en separat aftale, i en indsættelsesordre eller som angivet på websiden mellem dig og Indeed. For at undgå tvivl og hvor et produkt eller en indsættelsesordre har produktspecifikke vilkår, der overlapper hinanden, eller som er i konflikt med betalingsbetingelserne i dette afsnit, er du indforstået med og accepterer, at de produktspecifikke vilkår gælder. 

Indeed kan afkræve betaling fra dig på forskellige måder, afhængigt af den tjeneste der leveres, inklusive baseret på klik, deltagersvar, ansøgninger, visninger, abonnementer og/eller et platformgebyr, hvis det er relevant. Gebyrer er udelukkende baseret på Indeeds målinger, herunder, men ikke begrænset til, antallet af Indeeds ansøgninger, klik eller ITA-brandvisninger. Indeeds opgørelse over antallet af sådanne visninger er bindende. Indeeds målinger kan omfatte målinger fra tredjepartsleverandører. Indeed fraskriver sig enhver garanti for målinger leveret af tredjepartsleverandører. Indeeds fastsættelse af antallet af, herunder, men ikke begrænset til, ansøgninger, klik eller ITA-brandvisninger er bindende, selv i tilfælde hvor tallet omfatter målinger leveret af en tredjepartsleverandør.

Indeed kan overføre dine forudbetalte midler for brug af ét produkt til brug af et andet produkt, hvis du anmoder om dette gennem et kommunikationsmiddel, herunder via telefon, websiden eller e-mail.  Du anerkender og accepterer endvidere, at hvis der er registreret et kreditkort for din Indeed-arbejdsgiverkonto til Indeed Ads-programmet eller andre Indeed-tjenester, opkræver vi betalingen for dine deltagersvar, medmindre du har angivet andet, på dette kreditkort. 

Faktureringsmodeller

I forbindelse med betalinger, der er baseret på et abonnement, opkræves du betaling som angivet i en indsættelsesordre eller på websiden. Hvis du køber en abonnementsplan, anerkender og accepterer du, at abonnementet bliver fornyet automatisk, og at Indeed løbende opkræver betaling fra dig, indtil du opsiger abonnementet, og opsigelsen træder i kraft, hvilket muligvis først sker ved den næste faktureringsperiode. Et abonnement bliver ikke opsagt, hvis du sætter det på pause. Abonnementet bliver fortsat fornyet automatisk, når det bliver genoptaget. Efter anmodning fra dig kan Indeed efter eget skøn sætte dit abonnement og tilknyttede afgifter på pause. Når Indeed genoptager abonnementet, fortsætter det i den resterende løbetid, til det udløber og automatisk bliver fornyet. Du kan finde oplysninger vedrørende CV-abonnementet eller -planen på websiden. DER YDES IKKE REFUSION ELLER KREDIT FOR DELVIST ANVENDTE FAKTURERINGSPERIODER I HENHOLD TIL DEN RELEVANTE CV-ABONNEMENTSPLAN. BELØB FOR FREMTIDIGE FORUDBETALTE OG UBRUGTE FAKTURERINGSPERIODER KAN RESULTERE I EN FORHOLDSMÆSSIG REFUSION AF DE UBRUGTE FAKTURERINGSPERIODER, HVILKET BESTEMMES EFTER INDEEDS EGET SKØN. I forbindelse med opsigelse har du dog fortsat adgang til tjenesten indtil afslutningen af den indeværende faktureringsperiode. 

Faktureringspolitik

Du anerkender og accepterer, at alle kreditkortoplysninger og lignende fakturerings- og betalingsoplysninger, som du stiller til rådighed for Indeed, kan blive videresendt fra Indeed til virksomheder, der agerer på vegne af Indeed, f.eks. betalingsplatforme og/eller kreditvurderingsselskaber, udelukkende med det formål at kontrollere din kreditværdighed, gennemføre en betaling til Indeed og servicere din konto. Indeed kan desuden videregive oplysninger i forbindelse med legitime retshandlinger, f.eks. vidnestævninger, ransagningskendelser og retskendelser, eller for at etablere eller håndhæve sine juridiske rettigheder eller forsvare sig imod søgsmål. Du er indforstået med, at Indeed kan indhente opdaterede betalingsoplysninger for kredit- og debetkort gennem betalingskortnetværk, kortudstedere eller andre tredjepartskilder. Du er endvidere indforstået med, at Indeed kan bruge de opdaterede kortoplysninger til at opkræve beløb, som du skylder Indeed. Indeed har intet erstatningsansvar i forbindelse med sådanne tredjeparters brug eller videregivelse af disse oplysninger. Du kan få tilsendt fakturaer via elektronisk post, medmindre andet er angivet af Indeed. Hvis du har forsømt at betale en faktura eller har en udestående saldo for et hvilket som helst Indeed-produkt, forbeholder Indeed sig i det omfang, loven tillader det, ret til at suspendere eller stoppe din brug af det pågældende Indeed-produkt samt eventuelt andre Indeed-produkter, inklusive, men ikke begrænset til, Indeed-produkter, hvor du ikke har en ubetalt faktura eller udestående saldo.

Betalingsvaluta 

Hvis du befinder dig i USA, skal alle skyldige beløb betales i amerikanske dollars. Hvis din faktureringsadresse er i Indien, kan du kun betale skyldige beløb i indiske rupier. Hvis din faktureringsadresse er i Brasilien, kan du kun betale skyldige beløb i brasilianske real. Hvis din faktureringsadresse er i Asien og Stillehavsregionen*, kan du kun betale skyldige beløb i singaporeanske dollars, australske dollars, japanske yen og amerikanske dollars. Hvis din faktureringsadresse er et andet sted, kan du muligvis betale skyldige beløb i følgende valutaer, som du vælger, når du opretter en konto: amerikanske dollars, euro, engelske pund, canadiske dollars, australske dollars, schweizerfranc eller japanske yen. Hvilke valutaer du kan vælge, afgøres alene af Indeed efter eget skøn. Du fraskriver dig alle krav vedrørende afgifter, medmindre de fremsættes inden for 60 dage efter betaling (dette påvirker ikke dine rettigheder over for kreditkortudstederen). 

Skatter (hvis det er relevant)

Skyldige beløb vises eksklusive alle skatter, men inklusive moms. Du er ansvarlig for alle skatter, hvor det er relevant og påkrævet. Du er ansvarlig for at betale (y) alle skatter og afgifter til myndighederne og (z) rimelige udgifter og advokatsalærer, som Indeed skal betale i forbindelse med inddrivelse af for sen betaling. Al indbetaling af kildeskat til myndighederne er alene dit ansvar, og Indeed har intet erstatningsansvar i forbindelse med dette.  Hvis du befinder dig i Japan, skal der betales japansk forbrugerskat ved import af alle Indeed-produkter og -tjenester. 

Refusioner

En eventuel refusion for tjenester fra Indeed, der allerede er blevet leveret, kan udelukkende ske efter Indeeds eget skøn og kun i form af kredit til køb af annoncer på Indeeds ejendom. Hvis du bliver fjernet fra Indeed, men tidligere har betalt til Indeed, har du ikke ret til refusion af tidligere indbetalte beløb for tjenester, der allerede er blevet leveret. Refusioner for ubrugte tjenester fra Indeed, der er blevet forudbetalt, refunderes forholdsmæssigt og i henhold til produktspecifikke betalingsbetingelser kun de ubrugte fremtidige forudbetalte abonnementsfaktureringsperioder efter Indeeds eget skøn. Alle godkendte refusioner for ubrugte Indeed-tjenester skal først, efter Indeeds eget skøn, bruges til at betale alle udestående ubetalte saldi og renter for ethvert produkt eller enhver tjeneste fra Indeed, i tilfælde af at der er knyttet et produkt eller en tjeneste til din konto. 

Indeed kan vælge at pålægge (i) strafgebyrer for forsinket betaling i henhold til USA’s centralbanks gældende rentesats plus 10 % eller den maksimale rentesats, der er tilladt ved lov, alt efter hvilket beløb der er lavest, og (ii) et lovpligtigt engangsbeløb for inddrivelsesomkostninger, hvis det er fastsat i gældende lovgivning, og (iii) eventuelle rimelige gebyrer til advokater, som Indeed pådrager sig under inddrivelse af sådanne forsinkede betalinger.

Servicevilkår for Indeed-produkter

Senest opdateret: 5. maj 2022

Vilkår for Indeed Ads-programmet

Disse vilkår for Indeed Ads-programmet (“Vilkår for IAP”) udgør en del af og er inkorporeret i Indeeds servicevilkår og gælder for alle arbejdsgivere, der tilgår eller bruger Indeed Ads-programmet , herunder, men ikke begrænset til, slår en jobannonce op eller sponsorerer en jobannonce eller starter en kampagne via Indeed, eller som på anden måde angiver deres accept af disse vilkår for IAP. Når du tilgår eller bruger Indeed Ads-programmet eller på anden måde accepterer disse vilkår for IAP, accepterer du disse vilkår for IAP og Indeeds servicevilkår (“Aftalen”).

Ord med stort begyndelsesbogstav, som bruges, men ikke defineres i vilkårene for IAP, har den betydning, der er fastlagt i aftalen.

1. Programmet

Brug af Indeed Ads-programmet (“Programmet”) på eller gennem websiden er underlagt alle relevante Indeed-vilkår og -politikker, herunder, men ikke begrænset til, Indeeds privatlivspolitik og de instruktioner, som er angivet på websiden, hvis du bruger Ads-programmet via vores onlineformularer. Indeeds politikker kan til enhver tid ændres. Med hensyn til alle jobannoncer, du slår op eller sponsorerer gennem Indeed, enten mod betaling eller gratis og inklusive jobs, som er overført til Indeed via et XML-feed (“Jobopslag” eller “Jobannoncer”), accepterer du at være eneansvarlig for følgende: (a) indholdet i annoncer eller jobopslag, inklusive, men ikke begrænset til, jobbeskrivelser og screeningsspørgsmål eller andet brugerindhold i annoncen, samt destinations-webadresser (“Kreativt indhold”), uanset om det er udarbejdet af dig eller på vegne af dig, uanset om det er omformateret, eller ordene “Drevet af Indeed” eller en lignende sætning vises i annoncen, herunder, men ikke begrænset til, fotografier, videoer, billeder, tekster, mærker, logoer eller lyd, du måtte indsende til Indeed eller anmode om, at Indeed inkluderer, og (b) websider, der umiddelbart kan tilgås via de webadresser, som er en del af det kreative indhold, samt dine tjenester og produkter (under ét kaldet “Dine tjenester”). Du skal beskytte dine adgangskoder, og du har det fulde ansvar for din egen og en eventuel tredjeparts brug af dine konti. Jobannoncer kan blive placeret på (y) alt indhold, alle tjenester eller al ejendom, som Indeed leverer (“Indeeds ejendom”), og (z) alt andet indhold eller ejendom, som leveres af en tredjepart eller en tredjepartswebside (“Anden webside”), herunder, men ikke begrænset til, mobilapps og selskaber, der deltager i Indeeds udgivernetværk. Når du slår en jobannonce op eller sponsorerer en jobannonce på og gennem Indeed, bemyndiger du Indeed og andre websider til at omformatere jobannoncen, så den f.eks. kan blive vist mere effektivt på en mobilenhed, en tredjepartswebside eller bestemte placeringer på websiden. Indeed garanterer ikke jobannoncers rækkevidde, resultat eller placering og distribution på Indeed eller andre websider. Resultatet og placeringen af jobannoncer kan variere, afhængigt af Indeeds overvejelser i forbindelse med forskellige faktorer, f.eks. efterspørgsel, branche, jobtype, sponsorater og andet. Placering af en jobannonce på en bestemt side (f.eks. Indeed Gigs) udgør ingen erklæring (i juridisk forstand) vedrørende jobbets natur. Placeringen, positioneringen og størrelsen af en jobannonce på Indeeds ejendom eller andre websider sker efter Indeeds eget skøn. Du accepterer, at hvis din jobannonce således placeres på en eller flere andre websider, kan sådanne websider indsamle eller modtage oplysninger om din jobannonce og resultatet heraf.

Ved sponsorering af en jobannonce accepterer du at betale en pris for hvert bruger-“klik” (en brugerhandling, der resulterer i, at brugeren får vist en jobbeskrivelse), som denne annonce modtager, pr. påbegyndt ansøgning, som beskrevet nedenfor, eller pr. faktisk ansøger, som beskrevet nedenfor. Dette inkluderer klik på jobannoncer på Indeed samt på andre websider. Priserne pr. klik kan variere alt efter en række faktorer, herunder, men ikke begrænset til, udbud og efterspørgsel for annoncer og klik, trafikken på websiden, tidspunktet på dagen og andre faktorer. Du er indforstået med, at Indeed har begrænset viden om og kontrol med, hvordan klik måles på andre websider og må stole delvist på rapporter, der genereres af andre websider. Når du sponsorerer en jobannonce, herunder, men ikke begrænset til, som en del af en kampagne, anmoder du om, at Indeed styrer synligheden af dine jobannoncer på websiden, så dit job får større eksponering. Processen er designet til at give dig en bedre oplevelse med Indeed og gøre dine jobs mere synlige. Du anmoder også om, at Indeed administrerer synligheden af jobannoncerne på andre websider. “Eksponering” betyder ikke altid, at jobannoncen får en bestemt placering på siden, eller at den fremhæves med en speciel ordlyd, men at Indeed placerer den efter Indeeds vurdering og skøn, så den får, hvad Indeed efter eget skøn mener er den bedste synlighed for dette job i betragtning af budgettet. Når du sponsorerer et job, herunder, men ikke begrænset til, som en del af en kampagne, anmoder du Indeed om at administrere denne relative synlighed og eksponering på sin webside samt på andre websider. Du anerkender og accepterer, at denne administration af sponsorerede jobannoncer er efter Indeeds eget skøn og stilles til rådighed uden garanti for, hvordan og hvor Indeed vil placere sådanne jobannoncer. Al kommunikation vedrørende jobannoncer på andre websider skal udelukkende stiles til Indeed. 

Når du sponsorerer en jobannonce på Indeed, accepterer du, at Indeed kan inkludere tjenester eller funktioner, der påvirker dine annoncekampagner som f.eks. automatiseret annonceplacering og programmatisk budoptimering.

Når du slår en jobannonce op eller sponsorerer en jobannonce på eller via Indeed, herunder, men ikke begrænset til, som en del af en kampagne eller via et XML-feed, accepterer og tillader du, at Indeed kan omformatere og agere vært for (men ikke ændre indholdet i) jobannoncen på en side hos Indeed eller på andre websider på enhver måde, som Indeed betragter som passende. Du accepterer denne aktivitet (omformatering og hosting) for alle dine jobopslag, herunder opslag, som du ikke har opslået direkte på Indeed (f.eks. jobopslag, som er indekseret af Indeed, som du har opslået på din webside eller en webside tilhørende en tredjepart). Alle dashboards viser det samlede antal klik, inklusive klik, der åbner en side, som Indeed har omformateret eller er vært for eller andre websider. Hvis du giver Indeed tilkendegivelse om, at du gerne vil have besat dit job i løbet af kort tid, som det er bestemt af Indeed, kan Indeed indsætte en etiket (f.eks. “Haster”, “Til omgående ansættelse” eller lignende) på din jobannonce. Indeed kan bruge forskellige ord eller sætninger (f.eks. “Annonce”, “Til omgående ansættelse”, “Betalt”, “Promoveret”, “Sponsoreret”, “Haster” eller lignende) i forbindelse med en sponsoreret annonce på Indeed eller andre websider.

Jobannoncer, der er slået direkte op på Indeed, eller som Indeed er vært for, vises muligvis ikke længere på websiden efter en periode. I visse tilfælde skal sådanne jobannoncer sponsoreres for at forblive synlige eller blive synlige igen. Jobannoncer, der er indekseret af Indeed, men som Indeed ikke er vært for, udløber dog efter en periode, og Indeed kan muligvis ikke gøre dem synlige igen. Hvis du sponsorerer en jobannonce, men ikke oplyser en betalingsmetode for din kampagne, starter jobkampagnen ikke, og jobannoncen vil ikke være synlig. Indeed kan efter eget skøn fjerne budgettet og opslå jobbet med organisk synlighed. Indeed kan til enhver tid og uanset af hvilken årsag kræve sponsorat for visning af jobannoncer. Indeed kan anbefale eller foreslå et budget for en jobannonce for at bevare eller optimere dens synlighed. Forslaget stilles uden garanti og er ikke en garanti for hverken placering eller synlighed af jobannoncen. Hvis du befinder dig i Japan, anerkender du, at Indeeds politikker for ændring af indhold i visse tilfælde kan resultere i ændring af din jobannonce, og du accepterer denne aktivitet. Hvis du er en af Indeeds bureaupartnere, kan du være kvalificeret til at deltage i et Indeed-partnerprogram. Bureaupartnere i dette program kan opnå placeringen “Gold”, “Silver” eller “Bronze”, afhængigt af deres brug af og engagement i forbindelse med Indeed, målt efter omsætning. Indeeds fastlæggelse af et bureaus placering foretages efter Indeeds eget skøn og kan til enhver tid blive tilbagekaldt. Indeed kan give visse arbejdsgivere, som sponsorerer jobannoncer, mulighed for at opnå en mere fremtrædende eller bedre visning på websiden (“Featured Employer”). Featured Employer udpeges efter Indeeds eget skøn. Muligheden for at blive Featured Employer er som hovedregel et resultat af både antallet af ledige jobs i din virksomhed, og hvor meget du betaler. En Featured Employer kan også blive belønnet med abonnementer på Indeed CV-programmet i en begrænset periode (“CV-Rewards”). Disse uddeles efter Indeeds eget skøn. Indeed kan til enhver tid og efter eget skøn ændre eller fjerne Featured Employer-programmet og CV-Rewards.

Når du sponsorerer en jobannonce på eller gennem Indeed, kan Indeed inkludere tjenester med målrettede annoncer som en del af de tjenester, der leveres til dig, når du påbegynder en kampagne, og du bemyndiger Indeed til at levere sådanne tjenester. Targeted Ads vises muligvis på websiden eller på andre websider. Målgruppemedlemskab er delvist baseret på oplysninger og kriterier, som arbejdsgiveren har oplyst, f.eks. oplysninger, der fremgår af jobannoncen, men sammensætningen af hver målgruppe fastsættes af Indeed efter eget skøn. Indeed forbeholder sig eksempelvis ret til efter eget skøn at afgøre, hvor ofte eller hvor mange gange en annonce bliver vist for medlemmerne af målgruppen. I forbindelse med bestemte annoncer, der vises på andre websider, har Indeed begrænset kontrol over målgruppen, og du accepterer, at Indeed ikke er ansvarlig for sammensætningen af målgruppen under sådanne forhold. I forbindelse med annoncer, der vises på andre websider, fraskriver Indeed sig ethvert ansvar og stiller ingen garantier for målgruppen og relaterede krav, f.eks. krav, der måtte blive fremsat som følge af eller i forbindelse med personer, der kunne eller ikke kunne få vist jobannoncen.

Pris pr. faktisk ansøger Indeed kan tilbyde et værktøj, som giver en arbejdsgiver mulighed for at angive et annoncebudget for et sponsoreret job pr. faktisk ansøger. Dette kaldes “pris pr. faktisk ansøger” eller “betaling pr. faktisk ansøger”. Arbejdsgivere kan blive placeret i en testgruppe og som standard blive tilbudt produktet med pris pr. faktisk ansøger. Hvis du er placeret i en sådan testgruppe og ønsker at købe en annonceringsplan med pris pr. klik i stedet for pris pr. faktisk ansøger, kan du kontakte Client Success-afdelingen på telefon 1-800-475-4361. Gebyrer er baseret på faktiske ansøgere (“Faktiske ansøgere” eller “Faktisk ansøger”), defineret som enten 1) en ansøgning til en af dine jobannoncer, som leveres af Indeed på websiden 2) ansøgninger fra jobsøgere, hvis besvarelser opfylder de kvalifikationsspørgsmål, du har markeret som afgørende, eller 3) ansøgninger, som du vælger ikke at placere igen inden for en bestemt tidsramme, som fremgår af websiden, når du har fået mulighed for det, alt efter hvilken en der vises til dig på websiden. Hvis dine gebyrer er baseret på den tredje mulighed, opdateres antallet af faktiske ansøgere på dit analysedashboard, når den angivne tidsramme er gået. Indeed kontrollerer i ingen af tilfældene jobsøgernes besvarelser, vi bekræfter heller ikke nøjagtigheden af sådanne besvarelser. Indeed kan tilbyde estimater vedrørende antallet af ansøgninger for et bestemt budget. Sådanne oplysninger er udelukkende baseret på estimater og er ikke en garanti for fremtidig ydelse eller for et bestemt antal ansøgninger. Ved at vælge et ønsket antal ansøgninger på websiden anmoder du Indeed om efter eget skøn at vise din jobannonce ud fra det budget, du har valgt. Du bliver opkrævet betaling, a) når din annoncekampagne har brugt 500 USD eller derover, eller b) ved starten af kalendermåneden, efter at du har sponsoreret din jobannonce, alt efter hvad der kommer først. Hvis du tidligere har købt sponsorerede jobs med pris pr. klik fra den samme konto, kan du også blive opkrævet betaling, når din jobannoncekampagne har brugt USD 25,00. Kampagnen for din jobannonce sættes automatisk på pause, når det antal ansøgninger, du har valgt, er leveret, eller når du sætter jobbet på pause eller lukker jobbet. Opkrævningen er udelukkende baseret på Indeeds målinger af faktiske ansøgninger. Indeeds opgørelse over antallet af ansøgninger er bindende. Indeed, dets tilknyttede organisationer samt Indeeds og disses tredjepartslicensgivere fraskriver sig alle garantier vedrørende positionering, nøjagtighed eller niveauer eller timing for (i) pris pr. faktisk ansøger, (ii) levering af ansøgere eller (iii) interesseniveauet for eventuelle brugere, der ansøger om eller får vist dit job. Indeed fraskriver sig endvidere alle garantier vedrørende analyser og statistik leveret til arbejdsgivere i testgruppen for pris pr. faktisk ansøger, da sådanne oplysninger kan blive unøjagtige eller forældede under testen.

Betaling pr. påbegyndt ansøgning. Indeed kan tilbyde arbejdsgivere mulighed for at angive et annoncebudget for et sponsoreret job pr. påbegyndt ansøgning. Dette kaldes “betaling pr. påbegyndt ansøgning”. Opkrævningen er baseret på påbegyndte ansøgninger (“Påbegyndte ansøgninger”), som er defineret som 1) en bruger, der klikker på en knap eller et link i en jobannonce eller e-mail for at påbegynde eller fortsætte en ansøgning på websiden eller på en tredjepartswebside, 2) en bruger, der interagerer med en chatbot, qr-kode eller en anden metode for at starte en ansøgning i forbindelse med en jobannonce, 3) en bruger, der klikker på en knap eller et link i en jobannonce for at ringe til eller sende en e-mail til en arbejdsgiver, eller 4) en bruger, der klikker på en knap eller et link for at aftale en jobsamtale. Priserne pr. klik kan variere alt efter en række faktorer, herunder, men ikke begrænset til, udbud og efterspørgsel for annoncer og klik, trafikken på websiden, tidspunktet på dagen og andre faktorer. Du er indforstået med, at Indeed har begrænset viden om og kontrol med, hvordan påbegyndte ansøgninger måles på andre websider og må stole delvist på rapporter, der genereres af andre websider. Indeed kan tilbyde estimater vedrørende antallet af påbegyndte ansøgninger for et bestemt budget. Sådanne oplysninger er udelukkende baseret på estimater og er ikke en garanti for fremtidig ydelse eller for et bestemt antal påbegyndte ansøgninger. Ved at vælge et ønsket antal påbegyndte ansøgninger på websiden anmoder du Indeed om efter eget skøn at vise din jobannonce ud fra det budget, du har valgt. Kampagnen for din jobannonce sættes automatisk på pause, når det budget, du har accepteret, er blevet brugt, eller når du sætter jobbet på pause eller lukker jobbet. Opkrævningen er udelukkende baseret på Indeeds målinger af påbegyndte ansøgninger. Indeeds opgørelse over antallet af påbegyndte ansøgninger er bindende. Indeed, dets tilknyttede organisationer samt Indeeds og disses tredjepartslicensgivere fraskriver sig alle garantier vedrørende positionering, nøjagtighed eller niveauer eller timing for (i) pris pr. påbegyndt ansøgning, (ii) interesseniveauet for eventuelle brugere, der påbegynder en ansøgning i forbindelse med jobbet, (iii) at en bruger afslutter en ansøgning. Du bliver opkrævet betaling, a) når din annoncekampagne har brugt 500 USD eller derover, eller b) ved starten af kalendermåneden, efter at du har sponsoreret din jobannonce, alt efter hvad der kommer først. Indeed fraskriver sig endvidere alle garantier vedrørende analyser og statistik leveret til arbejdsgivere, da sådanne oplysninger kan blive unøjagtige eller forældede under testen af disse funktioner.

Indeed kan tilbyde konverteringssporing, som arbejdsgivere kan installere på deres egne websider (“Konverteringssporing”). Konverteringssporing giver Indeed besked, når en jobsøger fuldfører en ansøgning på arbejdsgiverens webside, så de pågældende ansøgninger kan blive vist på Employer Dashboard. Ved at installere eller bruge konverteringssporing erklærer og garanterer du, at du gør det i overensstemmelse med al gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, at du giver brugerne af din webside al nødvendig information og indhenter alt nødvendigt samtykke fra eller indgår alle nødvendige aftaler med sådanne brugere, så konverteringssporing kan fungere i henhold til gældende lov. Du accepterer endvidere at ville forsvare og skadesløsholde Indeed i tilfælde af manglende overholdelse heraf. Konverteringssporing leveres “som den er og forefindes”, “som den er tilgængelig” og uden garanti. Indeed fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for indhold, nøjagtighed, fuldstændighed, lovlighed, pålidelighed eller tilgængelighed af konverteringssporing.

I nogle tilfælde kan du muligvis indsætte dine egne sporings-pixels i din jobannonce for at måle præstationerne for dine annoncer. Dette leveres som en gratis tjeneste, og Indeed kan til enhver tid deaktivere denne funktion. Du er eneansvarlig for din brug af disse pixels, og Indeed fraskriver sig ethvert ansvar vedrørende en sådan brug. Indeed stiller ingen garantier for korrekt funktion af disse pixels, rapporterede tal eller fejlfri brug af pixels. Vi råder dig til ikke at forlade dig på disse pixels. Sådanne sporingspixel eller analyser udarbejdet på baggrund af dem må ikke bruges til at anfægte eller bestride Indeeds antal af klik, som er bindende. Du accepterer, at du ikke vil bruge oplysninger indsamlet ved hjælp af sporings-pixels til noget formål ud over at måle præstationerne for dine annoncer. Du må eksempelvis ikke bruge pixels til brugerprofilering eller adfærdsanalyse. I det omfang du beslutter at anvende pixels, erklærer du at overholde al gældende lov, herunder, men ikke begrænset til, lovgivning om privatlivs- og databeskyttelse, som vedrører en sådan anvendelse. Det kan eksempelvis ske ved at opdatere din privatlivspolitik efter behov. Du accepterer at ville forsvare og skadesløsholde Indeed i forhold til alle krav, der opstår som følge af dine sporingspixels.

2. Annullering

Medmindre andet er anført i en indsættelsesordre eller en anden aftale om annoncering hos Indeed, kan du til enhver tid annullere enhver enkeltannonce. Annulleringen træder generelt i kraft inden for 24 timer, og du er ansvarlig for at betale alle gebyrer som følge af annoncer, der vises i denne periode (f.eks. klik, mens annoncen stadigvæk vises på Indeed eller andre websider). Indeed kan til enhver tid afvikle programmet eller opsige disse vilkår for IAP, dog efter forudgående varsel. Indeed kan til enhver tid ændre programmet eller disse vilkår for IAP uden erstatningsansvar, og din fortsatte brug af programmet efter en meddelelse om ændring af disse vilkår for IAP angiver din accept af de opdaterede vilkår for IAP. Afsnit 1, 3, 4, 5 og 6 har gyldighed efter udløbet eller ophøret af disse vilkår for IAP.

3. Forbudt anvendelse

Du må ikke selv og må ikke bemyndige andre til at gøre følgende: (a) skabe automatiserede, svigagtige eller på anden måde ugyldige visninger eller klik eller (b) annoncere for ulovlige varer eller indgå i ulovlig eller svigagtig forretningsførelse i stater eller lande, hvor din annonce vises. Du erklærer og garanterer, at (x) alle oplysninger om dig er korrekte og opdaterede, (y) du har og giver Indeed og andre websider alle rettigheder til at kopiere, distribuere og vise det kreative indhold (“Brug”), og at (z) denne brug og websider, der linkes til i dine jobannoncer (inklusive dine tjenester), ikke overtræder og ikke opfordrer til at overtræde gældende lovgivning. Manglende overholdelse af disse politikker kan resultere i omgående ophør af disse vilkår for IAP, at der opsættes begrænsninger for din konto, og/eller at din konto opsiges uden varsel eller i søgsmål og juridiske konsekvenser for dig. Indeed eller andre websider kan afvise eller fjerne enhver jobannonce, og Indeed kan deaktivere enhver arbejdsgivers konto, af enhver grund eller uden begrundelse og uden varsel. Indeed kan angive, hvorfor et job eller en konto er blevet fjernet eller deaktiveret, men vi kan ikke angive enhver årsag til, hvorfor et job eller en virksomhed kan blive fjernet, og vi forbeholder os altid ret til at fjerne et job, uanset om det er sponsoreret, hvis vi føler, at det er i vores eller vores brugeres interesse. Du kan se eksempler på, hvorfor Indeed kan afvise sådanne jobannoncer fra arbejdsgivere, i Indeeds politikker for søgningskvalitet, som er vejledende og ikke tilbundsgående. Ved indsending af din jobannonce til eller gennem Indeed er du indforstået med, at Indeed ingen forpligtelse har til at acceptere, hoste eller udgive din jobannonce. Denne beslutning træffer Indeed alene efter eget skøn. Indeed-teamet, der er ansvarligt for vedligeholdelsen af websidens kvalitet, er uafhængigt, og dets beslutninger er endelige og ikke underlagt gennemgang. Indeed kan kræve, at visse jobannoncer bliver sponsoreret, for at bekræfte den pågældende jobannonces og/eller arbejdsgivers legitimitet, for at forhindre misbrug af det gratis opslagssystem, for at forbedre vores tjenester eller af andre årsager efter Indeeds eget skøn. Indeed kan også begrænse det antal gratis jobannoncer, du må slå op på et givet tidspunkt, efter Indeeds eget skøn. Vi kan eksempelvis kræve, at du sponsorerer følgende typer jobannoncer: identiske jobs, der er slået op på forskellige steder, jobs, der er slået op med et fortroligt eller generisk virksomhedsnavn, jobs med ren provisionsløn, jobs, der er vanskelige at besætte, jobs, der er slået op af et rekrutteringsbureau, en outsourcer af rekrutteringsprocessen eller andre rekrutteringsbaserede virksomheder og andre jobtyper efter Indeeds skøn. Indeed kan desuden vælge ikke at acceptere en arbejdsgivers XML-feed eller enhver jobannonce i et XML-feed af enhver grund eller uden begrundelse. Hvis du efter Indeeds opfattelse repræsenterer en jobopslagstavle, forbeholder Indeed sig ret til at inkludere eller afvise nogle af eller alle dine jobannoncer. Ved indsendelse af jobannoncer til eller gennem Indeed accepterer du, at afgørelsen af, hvorvidt du vurderes at repræsentere en jobopslagstavle, træffes af Indeed efter eget skøn, og at denne beslutning er bindende. Du accepterer endvidere, at Indeed ikke er forpligtet til at acceptere, være vært for eller offentliggøre din jobannonce. Denne beslutning træffer Indeed alene efter eget skøn. Indeed-teamet, der er ansvarligt for vedligeholdelsen af websidens kvalitet, er uafhængigt, og dets beslutninger er endelige og ikke underlagt gennemgang. Du kan se eksempler på, hvorfor Indeed kan holde op med at acceptere sådanne jobannoncer fra jobopslagstavler, i retningslinjerne for jobopslagstavler. Hvis du repræsenterer en jobopslagstavle, må du kun slå jobannoncer op på websiden for din egen virksomhed. Du må ikke slå jobannoncer op på websiden på vegne af dine kunder, og hvis du gør det eller forsøger at gøre det, forbeholder Indeed sig ret til at begrænse eller deaktivere din konto. Indeed forbeholder sig endvidere ret til at afslå jobannoncer, der annoncerer for rekrutteringsmuligheder eller -platforme i stedet for faktiske jobs. Du anerkender, at inklusion af jobs, som overtræder disse retningslinjer, på Indeeds webside kan være til skade for Indeed og dets brugere.

4. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af erstatningsansvar

INDEED STILLER PROGRAMMET OG WEBSIDEN TIL RÅDIGHED, “SOM DE ER OG FOREFINDES”, OG “SOM DE ER TILGÆNGELIGE”. HVAD ANGÅR PROGRAMMET OG DIN BRUG HERAF, FRASKRIVER INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE SIG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TITEL, GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, TJENESTEKVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU BRUGER INDEED, WEBSIDEN OG PROGRAMMET PÅ EGEN RISIKO. Indeed garanterer ikke, at websiden eller programmet altid fungerer uafbrudt eller er fejlfrit, sikkert eller beskyttet. Indeed og dets tilknyttede organisationer samt Indeed og disses tredjepartslicensgivere fraskriver sig alle garantier vedrørende positionering, niveauer eller timing i forbindelse med følgende: (i) pris pr. klik, (ii) click-through-rater, (iii) levering af visninger, besvarelser, klik eller ansøgninger på en udgivers ejendom eller Indeeds ejendom eller andre websidedele heraf, (iv) klik, (v) faktiske ansøgninger, (vi) påbegyndte ansøgninger, (vii) konverteringer som følge af noget kreativt indhold eller (viii) rækkevidden for en annonce, (ix) nøjagtigheden eller et vellykket resultat som følge af en annoncemålretning eller sammensætningen af enhver målgruppe eller (x) interesse i dit jobopslag. De tidligere nævnte ansvarsfraskrivelser gælder, uanset om et jobopslag vises på en computer eller en mobilenhed. KLIK ER ANONYME, OG INDEED HAR INTET ANSVAR FOR AT BEKRÆFTE EN BRUGERS IDENTITET. ET KLIK PÅ DIT JOBOPSLAG ER INGEN GARANTI FOR INTERESSE I DET PÅGÆLDENDE JOBOPSLAG. MED UNDTAGELSE AF SKYLDIGE BELØB I MEDFØR AF AFSNIT 6 HERUNDER OG AF EVENTUEL MISLIGHOLDELSE FRA DIN SIDE SOM ANFØRT I AFSNIT 1 GÆLDER FØLGENDE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER DET: (a) I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IAP HAR INGEN AF PARTERNE NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR NOGEN FØLGESKADE, DOKUMENTERET, INDIREKTE ELLER PØNALT BEGRUNDET SKADE ELLER ANDRE SKADER, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, DELIKT ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS DE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM ET EVENTUELT RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT PÅTÆNKTE FORMÅL, OG (b) HVER ENKELT PARTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEN ANDEN I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IAP BEGRÆNSER SIG TIL DET BELØB, DER ER BETALT ELLER SKAL BETALES AF DIG TIL INDEED FOR DE JOBANNONCER, DER HAR GIVET ANLEDNING TIL KRAVET.

5. Betaling

Du bliver opkrævet betaling baseret på antallet af klik, uanset om du har angivet et samlet budget. Hvis du befinder dig i USA, skal alle skyldige beløb betales i amerikanske dollars. Hvis din faktureringsadresse er i Indien, kan du kun betale skyldige beløb i indiske rupier. Hvis din faktureringsadresse er i Brasilien, kan du kun betale skyldige beløb i brasilianske real. Hvis din faktureringsadresse er i Asien og Stillehavsregionen*, kan du kun betale skyldige beløb i singaporeanske dollars, australske dollars, japanske yen og amerikanske dollars. Hvis din faktureringsadresse er et andet sted, kan du muligvis betale skyldige beløb i følgende valutaer, som du vælger, når du opretter en konto: amerikanske dollars, euro, engelske pund, canadiske dollars, australske dollars, schweizerfranc eller japanske yen. Hvilke valutaer du kan vælge, afgøres alene af Indeed efter eget skøn. Skyldige beløb vises eksklusive alle skatter, men inklusive moms. Du er ansvarlig for alle skatter, hvor det er relevant og påkrævet. Du er ansvarlig for at betale (y) alle skatter og afgifter til myndighederne og (z) rimelige udgifter og advokatsalærer, som Indeed skal betale i forbindelse med inddrivelse af for sen betaling. Hvis du befinder dig i Japan, skal der betales japansk forbrugerskat ved import af alle Indeed-produkter og -tjenester. Du fraskriver dig alle krav vedrørende afgifter, medmindre de fremsættes inden for 60 dage efter betaling (dette påvirker ikke dine rettigheder over for kreditkortudstederen). Opkrævningen er udelukkende baseret på Indeeds målinger af klik, der i nogle tilfælde kan inkludere målinger fra tredjepartsleverandører. Indeed fraskriver sig enhver garanti for målinger leveret af tredjepartsleverandører. Indeeds opgørelse over antallet af klik er bindende i alle sådanne tilfælde. En eventuel refusion kan udelukkende ske efter Indeeds eget skøn og kun i form af kredit til køb af annoncer på Indeeds ejendom. Hvis du bliver fjernet fra Indeed, men tidligere har betalt til Indeed, har du ikke ret til refusion af tidligere indbetalte beløb. Du anerkender og accepterer, at alle kreditkortoplysninger og lignende fakturerings- og betalingsoplysninger, som du stiller til rådighed for Indeed, kan blive videresendt fra Indeed til virksomheder, der agerer på vegne af Indeed, f.eks. betalingsplatforme og/eller kreditvurderingsselskaber, udelukkende med det formål at kontrollere din kreditværdighed, gennemføre en betaling til Indeed og servicere din konto. Indeed kan desuden videregive oplysninger i forbindelse med legitime retshandlinger, f.eks. vidnestævninger, ransagningskendelser og retskendelser, eller for at etablere eller håndhæve sine juridiske rettigheder eller forsvare sig imod søgsmål. Indeed har intet erstatningsansvar i forbindelse med sådanne tredjeparters brug eller videregivelse af disse oplysninger. Al indbetaling af kildeskat til myndighederne er alene dit ansvar, og Indeed har intet erstatningsansvar i forbindelse med dette. Du kan få tilsendt fakturaer via elektronisk post. Hvis du har forsømt at betale en faktura eller har en udestående saldo for et hvilket som helst Indeed-produkt, forbeholder Indeed sig i det omfang, loven tillader det, ret til at suspendere eller stoppe din brug af det pågældende Indeed-produkt samt eventuelt andre Indeed-produkter, inklusive, men ikke begrænset til, Indeed-produkter, hvor du ikke har en ubetalt faktura eller udestående saldo.

6. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og friholde Indeed, dets agenter, tilknyttede organisationer, licensgivere og udgivere mod alle krav eller erstatningskrav fra en tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, rimelige sagsomkostninger), der opstår som følge af din brug af programmet, dit kreative indhold, din webside eller dine tjenester, eller af manglende overholdelse af disse vilkår for IAP.

Vilkår for Indeed CV-søgningsprogrammet

Disse vilkår for Indeed CV-søgningsprogrammet (under ét kaldet “Vilkår for IRSP”) udgør en del af og er inkorporeret i Indeeds servicevilkår (“Aftalen”) og gælder for alle arbejdsgivere, der tilgår eller bruger Indeed CV-søgningstilbuddet eller som på anden måde angiver deres accept af disse vilkår for Indeed CV-søgningsprogrammet. Når du accepterer vilkårene for Indeed CV-søgningsprogrammet, accepterer du også Indeeds servicevilkår.

Ord med stort begyndelsesbogstav, som bruges, men ikke defineres i disse vilkår for IRSP, har den betydning, der er fastlagt i aftalen.

1. Programmet

Brug af Indeed CV-søgningsprogrammet (“Programmet”) af en enkeltperson, som opretter sit CV på websiden (herefter kaldet “CV-ejeren”), eller af en arbejdsgiver på eller gennem websiden er underlagt alle Indeeds gældende best practice-retningslinjer, politikker og andre vilkår og betingelser, som gøres tilgængelige for dig, herunder gennem websiden, på abonnements- eller plankøbssiden samt på siden med ofte stillede spørgsmål for det land, du køber abonnementet eller planen til, som alle til enhver tid kan ændres. Ved køb af yderligere abonnementer eller planer eller ændring af eksisterende abonnementer eller planer kan den månedlige faktureringsdato for abonnementer eller planer, der er knyttet til din konto, blive nulstillet, hvilket kan medføre pro rata-opkrævninger på din konto for den nye dato. Hvis du køber en ny plan i Indien, mens din nuværende plan stadig er gældende, træder den nye plan i kraft, når din nuværende plan slutter. Du må udelukkende benytte oplysninger indhentet fra websiden til intern brug ved udvælgelse og kontakt af CV-ejere gennem Indeed med det formål at få besat ledige stillinger i forbindelse med dine jobopslag. Du må ikke bruge Indeed CV-søgningsprogrammer til nogen direkte eller indirekte ulovlige, diskriminerende eller svigagtige formål. Du er eneansvarlig for din brug af programmet, herunder, men ikke begrænset til, hvordan du søger efter jobsøgere, hvem du beslutter at kontakte, og enhver beslutning i forbindelse med et ansættelsesforhold, som du træffer. Kontaktoplysninger leveret af Indeed, herunder en e-mailadresse fra en videresendelsestjeneste, er udelukkende til din egen brug og må ikke videregives til andre personer. Det er udtrykkeligt forbudt at bruge produkter eller systemer med det formål at udvinde oplysningerne fra et CV, så du kan omgå CV-kontaktsystemet. Brug af et sådant system medfører øjeblikkelig bortvisning fra programmet. Indeed kan desuden som et led i sine tjenester under IRSP på dine vegne sende e-mails til jobsøgere for at indikere, at dit jobopslag kan stemme overens med jobsøgerens CV. I visse tilfælde kan Indeed begrænset antallet og/eller hyppigheden af de gange, du kontakter en jobsøger gennem websiden. Hvis du f.eks. kontakter en jobsøger, og jobsøgeren ikke udviser interesse eller kontakter dig igen, kan du muligvis ikke kontakte vedkommende igen i en periode.

VIGTIGT! DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT FØLGENDE: Når du køber eller får adgang til programmet, betaler du Indeed det beløb, der er angivet på websiden, for, at Indeed formidler kontakt mellem dig og CV-ejeren ved at sende en besked til den e-mailadresse, den pågældende CV-ejer har angivet til Indeed, eller ved at sætte dig i telefonisk forbindelse med det nummer, CV-ejeren har oplyst. Din brug af programmet er underlagt alle Indeeds regler og politikker for websiden, herunder Indeeds privatlivspolitik og andre politikker i forbindelse med videresendelsestjenesterne. Indeed garanterer ikke, at e-mailadressen stadig er i brug, at en sådan besked bliver modtaget eller læst, at den pågældende CV-ejer vil reagere på den, eller at den pågældende CV-ejers CV eller oplysninger heri er gyldige, nøjagtige eller fuldstændige på nogen måde. Indeed kan returnere forskellige resultater for den samme CV-søgeforespørgsel og kan selv vælge, hvilke CV’er eller profiler der vises som svar på en specifik søgning. Indeed tillader ikke, at dets program, herunder, men ikke begrænset til, CV-kontakttjeneste bruges til et formål, der minder om spam, og du accepterer udtrykkeligt, at programtjenesten ikke bruges på en sådan facon. Indeed definerer “formål, der minder om spam” som at sende anmodninger om ledige jobs til personer, der vurderet ud fra Indeeds erfaring og CV-ejerens adfærd og reaktion, ikke er egnede til rollen, eller som har indikeret, at sådanne anmodninger er uønskede. Indeed forbeholder sig ret til at deaktivere sin CV-søgningstjeneste for enhver bruger, der efter Indeeds eget skøn overtræder disse vilkår for IRSP, herunder det foregående vilkår. Vi forbeholder os ret til af enhver grund eller uden begrundelse at kassere enhver meddelelse, herunder, men ikke begrænset til, meddelelser med en vedhæftet fil af typen .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .so, .dll, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh eller .zip eller andre vedhæftede filer, der indeholder scripts, makroer eller anden kode, eller andre meddelelser, vi mistænker for at være skadelige eller spam. Den eneste acceptable brug af IRSP er, at du kontakter en CV-ejer gennem Indeed vedrørende et jobopslag eller en mulig ansættelse. Ingen anden brug af IRSP er tilladt.Hvis du udfører udtræk fra Indeeds CV-database, som kan omfatte enhver jobsøgers CV, eller bruger den til noget andet formål end det tilladte, vil det resultere i et sagsanlæg mod dig. Vi kan efter eget skøn begrænse din mulighed for at søge i CV-databasen, hvis vi har mistanke om, at din brug kan påvirke Indeeds system negativt, at du bruger CV-databasen på en skadelig eller stødende måde, eller du har overtrådt denne aftale. Hvis du er konkurrent til Indeed (herunder, men ikke begrænset til, hvis du er tilknyttet websider med joboversigter eller jobopslag), må du desuden ikke bruge Indeeds CV-søgningsdatabase til at kontakte en CV-ejer med det formål at sende vedkommende et jobtilbud fra dine kunder, og enhver sådan brug af Indeeds CV-søgningsdatabase til konkurrenceformål kan resultere i, at Indeed blokerer din adgang til websiden, blokerer din mulighed for at kontakte CV-ejere og blokerer adgangen til dine kontaktpersoners e-mailadresser til disse CV-ejere, og du erklærer dig indforstået med dette. Indeed kan begrænse, hvor mange enheder der kan være logget på hver konto. Med undtagelse af planer for bestemte markeder, f.eks. Indien, hvor du har mulighed for at tildele ekstra pladser til en plan, må ethvert CV-abonnement eller enhver plan udelukkende bruges af den person, som abonnementet eller planen blev tildelt, og må ikke deles med andre brugere. Hvis du har en plan i Indien, accepterer du, at tilføjelsen af ekstra pladser til planen, ikke føjer ekstra kontakter til abonnementsplanen. Hvis du tilføjer en plads, på et tidspunkt efter din abonnementsplan er trådt i kraft, beregnes den pris, du betaler, forholdsmæssigt, men antallet af kontakter forbliver uændret. I forbindelse med planer i Indien forholder det sig sådan, at når perioden for din abonnementsplan udløber, udløber resterende kontakter også. Uudnyttede kontakter overføres ikke til den nye plan.

Hvis jobsøgeren oplyser telefonnumre i CV’et, garanterer Indeed ikke for disses gyldighed og kan ikke bekræfte, om de pågældende numre er fastnet- eller mobilnumre. Du accepterer kun at ville ringe til jobsøgere vedrørende relevante jobmuligheder. Du er eneansvarlig for at overholde alle retningslinjer i den amerikanske lov om forbrugerbeskyttelse samt anden lovgivning imod automatiserede opkaldssystemer eller lovgivning omkring telefon- eller mobilkommunikation i din jurisdiktion.

Oplysningerne i jobsøgeres CV’er er opgivet af jobsøgerne selv og er ikke bekræftet af Indeed. Værktøjer til filtrering, sortering, matching eller prioritering, som du har adgang til som en del af CV-søgningsprogrammet, er baseret på disse oplysninger, som jobsøgere har angivet, og/eller oplysninger, som du giver til Indeed om jobkrav eller -præferencer. At en bestemt jobsøgers CV optræder i søgeresultaterne eller som et match er ikke nogen garanti for, at den pågældende jobsøger besidder de egenskaber eller den erfaring, du har valgt, eller at vedkommende er interesseret i et job. Når du bruger programmet, garanterer Indeed ikke, at du får vist ønskværdige, eller nogen, søgeresultater som svar på hver forespørgsel, eller at du får vist ønskværdige, eller nogen, daglige match. Matching-tilbuddet leveres til dig som betaversion og er underlagt vores servicevilkår for betaversioner.

Du accepterer, at Indeed når som helst og efter eget skøn kan opdatere, ændre eller standse CV-søgningsprogrammet, uden erstatningsansvar over for dig. Du accepterer og anerkender, at programpriserne og -tilbuddene kan blive ændret.

2. Annullering

Når du først har anmodet Indeed om at kontakte en CV-ejer, kan anmodningen ikke tilbagekaldes. Hvis du vil opsige din brug af IRSP, skal dette ske i henhold til de annulleringspolitikker, der er anført på websiden.

Indeed forbeholder sig retten til at annullere ethvert abonnement til enhver tid og af enhver eller uden begrundelse. Indeed kan til enhver tid afvikle programmet eller opsige disse vilkår for IRSP, dog efter forudgående varsel. Indeed kan til enhver tid ændre programmet eller disse vilkår for IRSP uden erstatningsansvar, og din fortsatte brug af programmet efter en meddelelse om ændring af disse vilkår for IRSP angiver din accept af de opdaterede vilkår for IRSP. Afsnit 1, 3, 4, 5 og 6 har gyldighed efter udløbet eller ophøret af disse vilkår for IRSP.

3. Dine oplysninger

Du erklærer og garanterer, at alle de oplysninger, du overdrager til Indeed, er korrekte og opdaterede. Du erklærer over for Indeed, at du er arbejdsgiver og er interesseret i at vurdere CV-ejeren som en potentiel ansat.

4. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af erstatningsansvar

INDEED STILLER PROGRAMMET OG WEBSIDEN TIL RÅDIGHED, “SOM DE ER OG FOREFINDES”, OG “SOM DE ER TILGÆNGELIGE”. HVAD ANGÅR PROGRAMMET OG DIN BRUG HERAF, FRASKRIVER INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER GARANTI FOR, AT EN E-MAILADRESSE, SOM INDEED HAR FÅET OPLYST, ER GYLDIG, AT EN E-MAIL, DER ER SENDT AF INDEED EFTER ANMODNING FRA DIG VIL NÅ DEN TILTÆNKTE MODTAGER, AT DEN TILTÆNKTE MODTAGER AF ENHVER SÅDAN E-MAIL VIL LÆSE DEN, ELLER AT DEN TILTÆNKTE MODTAGER VIL REAGERE PÅ EN SÅDAN E-MAIL. INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE ANDRE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, TITEL, TJENESTEKVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU BRUGER INDEED, WEBSIDEN OG PROGRAMMET PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE, AT WEBSIDEN ELLER PROGRAMMET ALTID ER FEJLFRIT, SIKKERT ELLER BESKYTTET.

MED UNDTAGELSE AF SKYLDIGE BELØB I MEDFØR AF AFSNIT 6 HERUNDER OG AF EVENTUEL MISLIGHOLDELSE FRA DIN SIDE SOM ANFØRT I AFSNIT 1 GÆLDER FØLGENDE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER: (a) I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IRSP HAR INGEN AF PARTERNE NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR NOGEN FØLGESKADE, DOKUMENTERET, INDIREKTE ELLER PØNALT BEGRUNDET SKADE ELLER ANDRE SKADER, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, DELIKT ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS DE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM ET EVENTUELT RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT PÅTÆNKTE FORMÅL, OG (b) HVER ENKELT PARTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEN ANDEN I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IRSP BEGRÆNSER SIG TIL DET BELØB, DER ER BETALT ELLER SKAL BETALES AF DIG TIL INDEED FOR INDEED CV-TJENESTEN, DER HAR GIVET ANLEDNING TIL KRAVET.

5. Betaling

Du bliver afkrævet betaling, hvis og når det er angivet på websiden. Efter anmodning fra dig kan Indeed efter eget skøn sætte dit abonnement eller din plan og tilknyttede udgifter på pause. Når Indeed genoptager abonnementet eller planen, fortsætter det eller den i den resterende løbetid, til abonnementet eller planen udløber og automatisk bliver fornyet. Du kan finde oplysninger vedrørende CV-abonnementsplanen på websiden. Hvis din faktureringsadresse er i USA, skal alle skyldige beløb betales i amerikanske dollars. Hvis din faktureringsadresse er i Indien, kan du kun betale skyldige beløb i indiske rupier. Hvis din faktureringsadresse er i Brasilien, kan du kun betale skyldige beløb i brasilianske real. Hvis din faktureringsadresse er i Asien og Stillehavsregionen*, kan du kun betale skyldige beløb i singaporeanske dollars, australske dollars, japanske yen og amerikanske dollars. Hvis din faktureringsadresse er et andet sted, kan du muligvis betale skyldige beløb i følgende valutaer, som du vælger, når du opretter en konto: amerikanske dollars, euro, engelske pund, canadiske dollars, australske dollars, schweizerfranc eller japanske yen. Hvilke valutaer du kan vælge, afgøres alene af Indeed efter eget skøn. Skyldige beløb vises eksklusive skatter, men inklusive moms. Du er ansvarlig for alle skatter, hvor det er relevant og påkrævet. Du er ansvarlig for at betale (y) alle skatter og afgifter til myndighederne og (z) rimelige udgifter og advokatsalærer, som Indeed skal betale i forbindelse med inddrivelse af for sen betaling. Hvis du befinder dig i Japan, skal der betales japansk forbrugerskat ved import af alle Indeed-produkter og -tjenester. Du fraskriver dig alle krav vedrørende afgifter, medmindre de fremsættes inden for 60 dage efter betaling (dette påvirker ikke dine rettigheder over for kreditkortudstederen). BETALINGER REFUNDERES IKKE, OG DER YDES IKKE REFUSION ELLER KREDIT FOR DELVIST ANVENDTE ABONNEMENTSPERIODER I HENHOLD TIL DET RELEVANTE CV-ABONNEMENT ELLER DEN RELEVANTE CV-PLAN. I forbindelse med opsigelse har du dog fortsat adgang til tjenesten indtil afslutningen af den indeværende faktureringsperiode. En eventuel refusion kan udelukkende ske efter Indeeds eget skøn og kun i form af kredit til køb af Indeed-tjenester. Du anerkender og accepterer, at alle kreditkortoplysninger og lignende fakturerings- og betalingsoplysninger, som du stiller til rådighed for Indeed, kan blive videresendt fra Indeed til virksomheder, der agerer på vegne af Indeed, f.eks. betalingsplatforme og/eller kreditvurderingsselskaber, udelukkende med det formål at kontrollere din kreditværdighed, gennemføre en betaling til Indeed og servicere din konto. Indeed kan desuden videregive oplysninger i forbindelse med legitime retshandlinger, f.eks. vidnestævninger, ransagningskendelser og retskendelser, eller for at etablere eller håndhæve sine juridiske rettigheder eller forsvare sig imod søgsmål. Indeed har intet erstatningsansvar i forbindelse med sådanne tredjeparters brug eller videregivelse af disse oplysninger. Al indbetaling af kildeskat til myndighederne er alene dit ansvar, og Indeed har intet erstatningsansvar i forbindelse med dette. Du kan få tilsendt fakturaer via elektronisk post, medmindre andet er angivet af Indeed. Med undtagelse af planer i Indien: Hvis du køber en abonnementsplan, anerkender og accepterer du, at abonnementet bliver fornyet automatisk, og at Indeed løbende opkræver betaling fra dig, indtil du opsiger abonnementet, og opsigelsen træder i kraft, hvilket muligvis først sker ved den næste faktureringsperiode. Et abonnement eller en plan bliver ikke opsagt, hvis du sætter abonnementet eller planen på pause. Abonnementet bliver fortsat fornyet automatisk, når det bliver genoptaget. Faktureringsperioden (f.eks. månedlig eller årlig) afhænger af de vilkår, der er opnået enighed om.

6. Skadesløsholdelse

Du skal forsvare, skadesløsholde og friholde Indeed, dets agenter, tilknyttede organisationer og licensgivere mod alle krav eller erstatningskrav fra tredjeparter (herunder, men ikke begrænset til, rimelige sagsomkostninger), som måtte opstå som følge af din brug af Indeed CV-søgningsprogrammet, herunder, men ikke begrænset til, hvordan du foretager søgningen, enhver kontakt, du har med modtageren (eller den tiltænkte modtager), enhver e-mail, du anmoder om at få sendt i medfør af disse vilkår for IRSP, eller ethvert telefonopkald eller enhver sms fra dig til en modtager og aktiviteter fra enhver tredjepartstjenesteudbyder, du indgår samarbejde med om at facilitere dine sourcingaktiviteter via Indeed CV-søgningsprogrammet, f.eks. et rekrutteringssystem.

Vilkår for Indeed Assessments

Disse vilkår for Indeed Assessments (“Vilkår for IA”) udgør en del af og er inkorporeret i Indeeds servicevilkår. Når du får adgang til eller bruger Indeed Assessments på nogen måde som arbejdsgiver eller tilmelder dig Indeed Assessments som arbejdsgiver eller på anden måde accepterer disse vilkår for IA, accepterer du disse vilkår for Indeed Assessments og Indeeds servicevilkår. Ord med stort begyndelsesbogstav, som bruges, men ikke defineres i vilkårene for IA, har den betydning, der er fastlagt i aftalen.

1. Introduktion

Indeed Assessments er et onlineværktøj til tilvejebringelse og gennemgang af vurderinger, som arbejdsgivere har udvalgt (“Vurderinger”) for at anmode om besvarelser fra jobsøgere (“Besvarelser”) via websiden. “Vurderinger” omfatter enhver vurdering, som tilbydes eller publiceres af Indeed og/eller tredjepartsudbydere af vurderinger, som du kan vælge at sende til en jobsøger gennem Indeed.

2. Vurderinger

Du accepterer, at en vurdering, der sendes af Indeed til en jobsøger, udelukkende sendes på dine vegne, og du erklærer og garanterer, at du har den pågældende jobsøgers samtykke til, at Indeed må kontakte jobsøgeren med det formål at sende den eller de vurderinger, du har valgt. Du anerkender også, at når du har anmodet Indeed om at sende din vurdering til en jobsøger, kan anmodningen ikke annulleres. Indeed garanterer ikke, at en bestemt jobsøger modtager, åbner, læser eller besvarer en vurdering, eller at der ikke opstår fejltagelser under overførsel af disse data. Indeed kan dog advare dig, hvis en af ovenstående hændelser indtræffer.

Du accepterer, at du har besluttet at bruge Indeed Assessments som en del af din ansøgningsproces, og at de typer spørgsmål, der stilles i en vurdering eller i en samling af vurderinger, som du sender til en jobsøger, udelukkende stilles af dig og ikke af Indeed. Med undtagelse af tredjepartsvurderinger tilbyder Indeed udelukkende vurderinger i sin egenskab af udvikler og udgiver. Du accepterer, at du er eneansvarlig for at bruge vurderinger og besvarelser i overensstemmelse med lovgivningen, herunder den amerikanske lov om rimelig kreditvurdering (Fair Credit Reporting Act) og tilsvarende lokal lovgivning. Du er eneansvarlig for din brug af Indeed Assessments, herunder, men ikke begrænset til, resultater, der anses for at have en “uønsket effekt”. Du accepterer desuden, at det er dit eneansvar at tilbyde alternative screeningsmetoder, hvis det kræves af den amerikanske handicaplovgivning (Americans with Disabilities Act) eller tilsvarende lokal lovgivning. Du anerkender, at Indeed kan, men ikke er forpligtet til, at stille en metode til rådighed, som jobsøgere kan benytte til at anmode om en sådan alternativ metode eller andre tilpasninger fra dig. Indeed følger retningslinjerne i WCAG 2.1 (Level AA) i vores bestræbelser på at designe og udvikle handicapvenlige tilbud som beskrevet i vores erklæring om handicapvenlighed, men Indeed garanterer ikke, at metoden til levering af et vilkårligt vurderingsspørgsmål er i overensstemmelse med den amerikanske handicaplovgivning (Americans with Disabilities Act) eller tilsvarende lokal lovgivning.

Du er den eneste part til at afgøre, hvilken vurdering der sendes til en jobsøger. Du accepterer, at en vurdering udelukkende er beregnet til at evaluere en bestemt kompetence. Den evaluerer ikke en jobsøgers kvalifikationer til et job eller vedkommendes evne til at udføre et job på en sikker måde. Om en bestemt kompetence er relevant for et job, eller hvorvidt en jobsøger er kvalificeret og den rette til et job, besluttes udelukkende af dig. Indeed forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre vurderinger eller de spørgsmål, der stilles i vurderinger, af en hvilken som helst grund, herunder, men ikke begrænset til, kvalitetskontrol, eller uden grund.

Afsendelse af en vurdering til en jobsøger er ikke en garanti for, at du får en besvarelse eller yderligere kommunikation eller handling fra en jobsøger. Du accepterer, at din vurdering og anden kommunikation, der sendes gennem Indeed Assessments, bliver behandlet og analyseret af Indeed i henhold til denne aftale og Indeeds privatlivspolitik.

3. Besvarelser 

Du er indforstået med, at jobsøgere sender en besvarelse på en vurdering efter eget skøn. Når en jobsøger har sendt en besvarelse, kan du bruge Indeed Assessments-platformen til at gennemse besvarelsen. Hvis der er tale om en tredjepartsvurdering, kan du muligvis kun få vist begrænsede oplysninger, f.eks. et link til det endelige resultat af en vurdering. En jobsøger kan også vælge en vurdering og knytte besvarelsen til sin Indeed-profil, som vil være synlig for arbejdsgivere i henhold til vores vilkår. Hvis der er flere versioner af den samme vurdering, vurderes den procentvise besvarelse for en jobsøger kun i forhold til andre besvarelser af den samme version af den pågældende vurdering. Vurderinger, der oprettes, udgives eller administreres af tredjeparter bortset fra Indeed, får tildelt point i henhold til pointmodellerne, som udelukkende fastsættes af sådanne tredjeparter. 

Som arbejdsgiver er du den eneste part, der kan vurdere, om en besvarelse, herunder, men ikke begrænset til, et resultat viser, at en jobsøger er kvalificeret. Du kan instruere Indeed i at udsende meddelelser om afvisning, hvis jobsøgeren ikke har besvaret vurderingerne på en måde, der er acceptabel for dig, og du anerkender, at Indeed ikke tager stilling i forbindelse med udsendelse af sådanne afvisninger. Som arbejdsgiver er du eneansvarlig for at beslutte, om jobsøgeren skal have et nyt forsøg til at gennemføre den vurdering, du har sendt, eller opdatere eller ændre sin besvarelse.

Du anerkender og accepterer, at besvarelser leveres på den betingelse, at du bruger dem ansvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen som del af din rekrutteringsproces. Dette inkluderer, at du tager højde for andre relevante oplysninger om jobsøgeren. Indeed kan vise uddrag eller opsummeringer af besvarelser i andre produkter, f.eks. Indeed CV. Disse opsummeringer er udelukkende til orientering og må ikke bruges i stedet for den fulde besvarelse i sin rette kontekst. Du accepterer, at du ikke udelukkende vil forlade dig på sådanne uddrag eller opsummeringer, når du træffer en rekrutteringsbeslutning i forbindelse med en jobsøger.

4. Regler for brug af Indeed Assessments

Som arbejdsgiver erklærer og garanterer du, at du ikke tilgår eller bruger Indeed Assessments til direkte eller indirekte ulovlige, diskriminerende eller svigagtige formål. Du må ikke oprette eller sende en vurdering, som direkte eller indirekte er ulovlig, svigagtig, diskriminerende, truende, nedsættende, krænkende, injurierende, uanstændig eller på anden måde forkastelig, eller som indeholder seksuelle, etniske, racistiske eller på anden måde diskriminerende bemærkninger, eller som ikke har noget relevant eller konstruktivt indhold. Du må ligeledes ikke oprette eller sende en vurdering, der indeholder patentbeskyttede oplysninger, forretningshemmeligheder, fortrolige oplysninger, annoncer, tilbud, kædebreve, pyramidespil, investeringsmuligheder eller anden uønsket kommerciel kommunikation (undtagen hvor vi udtrykkeligt har givet tilladelse hertil skriftligt).

Indeed Assessments må ikke bruges som værktøj til at udbede sig personfølsomme oplysninger om jobsøgere. Arbejdsgivere må ikke oprette eller sende en vurdering, der søger meget fortrolige personlige oplysninger fra jobsøgere, f.eks. oplysninger om bankkonto eller kreditkort, onlinekontooplysninger, CPR-nummer, sundhedsoplysninger eller andre kategorier af persondata, der er underlagt en særlig underretningspligt i et land. 

En arbejdsgiver, som modtager en anmodning om tilpasning gennem Indeed Assessments, skal tilvejebringe en sådan tilpasning i det omfang, gældende lovgivning kræver det, og skal desuden straks levere beviser på efterkommelse af dette krav til Indeed, hvis Indeed anmoder om dette. Manglende overholdelse af disse krav er en væsentlig overtrædelse af vilkårene i denne aftale, og Indeed kan omgående lukke din konto og din adgang til Indeed Assessments uden yderligere forpligtelser over for dig. Du accepterer at ville forsvare og skadesløsholde Indeed i forhold til alle krav, der opstår som følge af din manglende overholdelse af kravene i dette afsnit.

Du er indforstået med og accepterer, at Indeed ikke er ansvarlig for at screene en vurdering eller besvarelse eller at udgive en vurdering eller besvarelse på websiden, og at Indeed uden varsel kan udelukke eller fjerne en vurdering eller besvarelse fra websiden uden grund og uden erstatningsansvar.

5. Indeeds rolle

Indeed fungerer ikke som et rekrutteringsbureau ved at stille værktøjet Indeed Assessments til rådighed. Når du bruger Indeed Assessments, anerkender og accepterer du, at Indeed ikke leverer ansatte til arbejdsgivere eller jobmuligheder til jobsøgere. Indeed stiller alene et værktøj til rådighed, der giver arbejdsgivere og jobsøgere mulighed for at udveksle vurderinger og besvarelser efter eget valg. Arbejdsgiverne og jobsøgerne bærer hele ansvaret for de oplysninger, der findes i en vurdering eller en besvarelse, enhver beslutning om at fortsætte eller ikke at fortsætte med jobsamtaler eller tilbud, for eventuelle problemer som følge af accept eller afvisning af et jobtilbud samt alle andre problemer, der kan opstå som følge af brug af Indeed Assessments.

Indeed kan ikke bekræfte oplysninger, der sendes af en jobsøger eller en anden bruger, herunder identiteten af en bruger. Indeed undersøger ikke jobsøgeres baggrund og forsøger ikke at bekræfte jobsøgeres udsagn. Du er ansvarlig for at udføre baggrundstjek, kontrollere referencer eller på anden måde udvise den rettidige omhu, du måtte kræve, inden en jobsøger tilbydes ansættelse. Du er ansvarlig for at overholde alle love og retningslinjer i forbindelse med enhver jobsøgers ansættelse. I de tilfælde hvor formelle licenser eller certificeringer foreligger for en kompetence, fungerer vurderinger desuden ikke som en erstatning for sådanne licenser eller certificeringer og siger ikke noget om, hvorvidt en jobsøger er kvalificeret til eller har en sådan licens eller certificering. Arbejdsgiveren er alene ansvarlig for at afgøre, hvilke licenser eller certificeringer der er nødvendige for et job, og om en jobsøger har en sådan licens eller certificering. Indeed giver ligeledes ingen erklæring om, hvorvidt en bestemt kompetence er nødvendig for et job, og arbejdsgiveren er alene ansvarlig for at foretage en sådan afgørelse (eller søge passende juridisk bistand for at gøre dette), i overensstemmelse med bestemmelserne fra den amerikanske kommission om lige beskæftigelsesmuligheder (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) eller anden gældende lovgivning.

Indeed er ikke part eller begunstiget tredjepart og har intet erstatningsansvar i forbindelse med eventuelle aftaler, tilbud eller løfter mellem en arbejdsgiver og en jobsøger, uanset om Indeed modtager betaling fra arbejdsgiveren i forbindelse med transaktionen. Indeed har intet erstatningsansvar for omkostninger eller skader, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med en sådan transaktion.

Indeed påtager sig intet ansvar og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for indhold, nøjagtighed, gyldighed, fuldstændighed, lovlighed, pålidelighed eller tilgængelighed på websiden, værktøjet Indeed Assessments samt eventuelle vurderinger eller besvarelser.

6. Gebyrer

Indeed Assessments er i øjeblikket gratis for arbejdsgivere. Indeed kan til enhver tid og efter eget skøn stoppe arbejdsgivernes gratis brug af Indeed Assessments og begynde at fakturere arbejdsgivere for at bruge Indeed Assessments som et separat produkt eller sammen med en arbejdsgivers brug af et andet Indeed-produkt.

7. Fortrolighed

Du accepterer at holde alle oplysninger, du får ved brug af Indeed Assessments, fortrolige. Du accepterer, at du (1) kun vil bruge alt indhold indsendt af jobsøgere i henhold til relevante privatlivs- og databeskyttelseslove, (2) ikke vil afsløre navne eller identiteter eller dele profilen for nogen jobsøger uden for din rekrutteringsafdeling og (3) vil iværksætte passende fysiske, tekniske og administrative tiltag for at beskytte det indhold, du får gennem din brug af Indeed Assessments, mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller destruktion.

8. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af erstatningsansvar

INDEED ASSESSMENTS OG ALLE MATERIALER, OPLYSNINGER, VURDERINGER, BESVARELSER, PRODUKTER OG TJENESTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER VIA INDEED ASSESSMENTS, STILLES TIL RÅDIGHED, “SOM DE ER OG FOREFINDES” UDEN NOGEN FORM FOR UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI.INDEED FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL ENHVER GARANTI FOR, AT EN VURDERING ELLER EN BESVARELSE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ET RESULTAT, DER ER OPLYST TIL INDEED, ER GYLDIGT ELLER PRÆCIST, AT EN VURDERING ELLER BESVARELSE NØJAGTIGT ELLER FULDSTÆNDIGT EVALUERER EN BESTEMT KOMPETENCE ELLER ER RELATERET TIL ET JOBKRAV, AT KOMMUNIKATION (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, VURDERINGER OG BESVARELSER) VIL NÅ DEN TILTÆNKTE MODTAGER, AT DEN TILTÆNKTE MODTAGER AF KOMMUNIKATION, DER SENDES EFTER ANMODNING FRA DIG, VIL LÆSE DEN, ELLER AT DEN TILTÆNKTE MODTAGER AF KOMMUNIKATIONEN VIL REAGERE PÅ DEN. INDEED FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE ANDRE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, TITEL, TJENESTEKVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. INDEED FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI FOR, AT INDEED ASSESSMENTS ER FEJLFRI ELLER FUNGERER UAFBRUDT, ELLER AT ALLE FEJL KORRIGERES. DU BRUGER INDEED, WEBSIDEN OG INDEED ASSESSMENTS PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE, AT WEBSIDEN ELLER INDEED ASSESSMENTS ALTID ER FEJLFRIT, SIKKERT ELLER BESKYTTET.

MED UNDTAGELSE AF DIN OVERTRÆDELSE AF AFSNIT 7 (FORTROLIGHED) ELLER SKYLDIGE SKADESLØSHOLDELSESBELØB I MEDFØR AF DISSE VILKÅR GÆLDER FØLGENDE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER: (a) INGEN AF PARTERNE HAR NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR NOGEN FØLGESKADE, DOKUMENTERET, INDIREKTE ELLER PØNALT BEGRUNDET SKADE ELLER ANDRE SKADER, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, DELIKT ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS DE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM ET EVENTUELT RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT PÅTÆNKTE FORMÅL, OG (b) HVER PARTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEN ANDEN BEGRÆNSER SIG TIL DET BELØB, DER ER BETALT ELLER SKAL BETALES AF DIG TIL INDEED.

9. Skadesløsholdelse

Du accepterer at ville forsvare, skadesløsholde og friholde Indeed mod alle krav, skader, forpligtelser, tab, erstatningskrav, omkostninger, gæld eller udgifter (herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer), der måtte opstå som følge af: (a) din manglende overholdelse af ethvert vilkår i denne aftale, (b) din brug af og adgang til Indeed Assessments eller websiden, (c) dit tab af eller din videregivelse af oplysninger, du har fået gennem din brug af Indeed Assessments eller websiden, (d) din overtrædelse af relevant lovgivning eller relevante bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, den amerikanske lov om rimelig kreditvurdering (Fair Credit Reporting Act), alle gældende love om ansættelse, ligestilling eller diskrimination samt relevante databeskyttelseslove eller love om beskyttelse af personlige oplysninger, (e) din krænkelse af enhver tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, ejendomsret eller privatlivsret, (f) enhver påstand om, at dit indhold har forårsaget skade for en tredjepart, eller (g) din beslutning om at tilføje, oprette eller bruge en vurdering, herunder, men ikke begrænset til, et rekrutteringsarrangement, en planlagt jobsamtale eller som en del af en jobansøgning, eller (h) dine handlinger som arbejdsgiver, herunder, men ikke begrænset til, handlinger eller manglende handlinger i forbindelse med: screening, ansættelse, forfremmelse eller degradering af en medarbejder eller jobsøger. Du accepterer endvidere, at du har pligt til at forsvare Indeed mod sådanne krav. Du accepterer, at denne skadesløsholdelse inkluderer, at du skal betale rimelige advokatsalærer, sagsomkostninger, forlig og udlæg for Indeed. Denne forpligtelse til forsvar og skadesløsholdelse er stadig gyldig efter udløbet af denne aftale og efter din brug af Indeed Assessments.

10. Ophør

Indeed kan efter eget skøn, til enhver tid og med eller uden varsel suspendere Indeed Assessments, websiden, din konto eller alle andre værktøjer, vi har stillet til din rådighed, og opsige denne aftale med dig. Hvis du ønsker at opsige denne aftale, kan du til enhver tid gøre det ved at give Indeed besked og lukke din konto. Alle bestemmelser i denne aftale, der på grund af deres art stadig er gyldige efter ophøret af aftalen, vil stadig være gyldige efter ophør, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelser vedrørende ejerskab, ansvarsfraskrivelser, skadesløsholdelse og begrænsninger af erstatningsansvar.  

Indeed kan efter eget skøn, til enhver tid og med eller uden varsel suspendere Indeed Assessments, websiden, din konto eller alle andre værktøjer, vi har stillet til din rådighed, og opsige denne aftale med dig. Hvis du ønsker at opsige denne aftale, kan du til enhver tid gøre det ved at give Indeed besked og lukke din konto. Alle bestemmelser i denne aftale, der på grund af deres art stadig er gyldige efter ophøret af aftalen, vil stadig være gyldige efter ophør, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelser vedrørende ejerskab, ansvarsfraskrivelser, skadesløsholdelse og begrænsninger af erstatningsansvar.

Vilkår for Indeed Targeted Ads

Disse vilkår for Indeed Targeted Ads (“Vilkår for ITA”) udgør en del af og er inkorporeret i Indeeds servicevilkår og gælder for alle arbejdsgivere, der tilgår eller bruger Indeed Targeted Ads-programmet eller som på anden måde angiver deres accept af disse vilkår for ITA.  Disse vilkår for ITA gælder for begge Indeeds Targeted Ads-tjenester: 1) Indeed Targeted Ads: Brand (“ITA Brand”) og 2) Indeed Targeted Ads: Apply (“ITA Apply”). Når du tilgår eller bruger Indeed Targeted Ads-programmet eller på anden måde accepterer disse vilkår for ITA, accepterer du disse vilkår for ITA og Indeeds servicevilkår (“Aftalen”).

Ord med stort begyndelsesbogstav, som bruges, men ikke er defineret i vilkårene for ITA, har den betydning, der er fastlagt i aftalen.

1. Programmet

Brug af Indeed Targeted Ads-programmet (“ITA”) på eller gennem websiden er underlagt alle relevante Indeed-vilkår og -politikker, herunder, men ikke begrænset til, Indeeds privatlivspolitik og de instruktioner, som er angivet på websiden, hvis du bruger ITA via vores onlineformularer. Indeeds politikker kan til enhver tid ændres. Med hensyn til alle job- eller brandannoncer, du slår op på eller via Indeed gennem ITA (“Targeted Ads”), accepterer du at være eneansvarlig for følgende: (a) indholdet af annoncer eller jobopslag samt destinations-webadresser eller andet brugerindhold i annoncerne (“Kreativt Indhold”), uanset om det er leveret eller udarbejdet af dig eller på vegne af dig, uanset om det er omformateret, eller formuleringen “Drevet af Indeed” eller lignende vises i annoncen, herunder, men ikke begrænset til, billeder, fotografi(er), tekst, mærker, logoer, video eller lyd, du stiller til rådighed for Indeed, og (b) websider, der kan tilgås via de webadresser, som er en del af det kreative indhold, samt dine tjenester og produkter (under ét kaldet “Dine Tjenester”). Du skal beskytte dine adgangskoder, og du har det fulde ansvar for din egen og en eventuel tredjeparts brug af dine konti. Du accepterer, at Targeted Ads og kreativt indhold kan anbringes i forbindelse med enhver form for webside, indhold eller ejendom, der er stillet til rådighed af Indeed (“Indeeds Ejendom”), eller på en tredjepartswebside, herunder, men ikke begrænset til, mobilapps. Når du slår en Targeted Ad op på eller gennem Indeed, bemyndiger du Indeed og den tredjepartswebside, hvor annoncen vises, til at omformatere jobannoncen. Indeed eller tredjepartswebsiden kan eksempelvis omformatere jobannoncen, så den kan vises effektivt på en mobilenhed, en tredjepartswebside eller bestemte placeringer på websiden. Du accepterer, at Indeed har begrænset kontrol over annoncer, der vises på tredjepartswebsider, og du accepterer de risici, der er forbundet med, at annoncer vises på sådanne websider. Indeed stiller ingen garantier og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar og enhver garanti for indholdet eller arten af de tredjepartswebsider, Targeted Ads kan blive vist på. Målgruppemedlemskab er delvist baseret på oplysninger og kriterier, som arbejdsgiveren har oplyst, men sammensætningen af hver målgruppe fastsættes af Indeed efter eget skøn. Indeed forbeholder sig eksempelvis ret til efter eget skøn at afgøre, hvor ofte eller hvor mange gange en annonce bliver vist for medlemmerne af målgruppen. I forbindelse med bestemte annoncer, der vises på tredjepartswebsider, har Indeed begrænset kontrol over målgruppen, og du accepterer, at Indeed ikke er ansvarlig for sammensætningen af målgruppen under sådanne forhold. I forbindelse med annoncer, der vises på tredjepartswebsider, fraskriver Indeed sig ethvert ansvar og stiller ingen garantier for målgruppen og relaterede krav, f.eks. krav, der måtte blive fremsat som følge af eller i forbindelse med personer, der kunne eller ikke kunne få vist jobannoncen. I nogle tilfælde kan du muligvis indsætte dine egne sporings-pixels i ITA’er for at måle resultaterne af dine annoncer. Dette leveres som en gratis tjeneste, og Indeed kan til enhver tid deaktivere denne funktion. Du er eneansvarlig for din brug af disse pixels, og Indeed fraskriver sig ethvert ansvar vedrørende en sådan brug. Indeed stiller ingen garantier for korrekt funktion af disse pixels, rapporterede tal eller fejlfri brug af pixels. Vi råder dig til ikke at forlade dig på disse pixels. Sådanne sporingspixels eller analyser udarbejdet på baggrund af dem må ikke bruges til at anfægte eller bestride Indeeds tælling af visninger eller ansøgninger, som er bindende. Du accepterer, at du ikke vil bruge oplysninger indsamlet ved hjælp af sporings-pixels til noget formål ud over at måle resultaterne af dine annoncer. Du må eksempelvis ikke bruge pixels til brugerprofilering eller adfærdsanalyse. I det omfang du beslutter at anvende pixels, erklærer du at overholde al gældende lov, herunder, men ikke begrænset til, lovgivning om privatlivs- og databeskyttelse, som vedrører en sådan anvendelse. Det kan eksempelvis ske ved at opdatere din privatlivspolitik efter behov. Du accepterer at ville forsvare og skadesløsholde Indeed i forhold til alle krav, der opstår som følge af dine sporingspixels.

ITA Apply: For at deltage i ITA Apply skal du enten bruge Indeed Apply til at modtage ansøgninger eller tilføje Indeeds udsnit til konverteringssporing på den sidste side i din jobansøgning, også kendt som siden efter ansøgning (“Siden efter ansøgning”). Du skal aftale med Indeed, på hvilken side efter ansøgning Indeeds udsnit til konverteringssporing skal tilføjes. Bemærk dog, at hvis du på eget initiativ placerer Indeeds udsnit til konverteringssporing på en anden side end den, der er indgået aftale om, og dermed overtræder denne aftale, betragter Indeed stadig den aftalte side som siden efter ansøgning, opkræve betaling fra dig for eventuelle ansøgninger (som defineret nedenfor) på denne side og kræver muligvis, at du korrigerer placeringen. Enhver fjernelse af dette udsnit til konverteringssporing eller tilføjelse af en metode, der giver jobsøgere mulighed for at søge en stilling, som tilsidesætter dette udsnit, medfører, at du ikke er kvalificeret til deltagelse i programmet, og at Indeed har ret til eventuel erstatning. Det er dit ansvar at oplyse dine ansøgere om, at et sådant udsnit er i brug. Konverteringssporingen angiver Indeed som kilde til en ansøgning, hver gang en jobsøger påbegyndte sin søgning på Indeed uanset mellemliggende aktivitet. Hvis du bruger ITA Apply-tjenester, kan du desuden få mulighed for at inkludere ansøgningsspørgsmål for dit jobopslag i en ITA som led i din ansøgningsproces. Hvis du anmoder om, at Indeed inkluderer de spørgsmål, du har valgt, som en del af din ITA-annonce, anerkender du, at jobsøgere, som ikke besvarer dine spørgsmål på den måde, der er beskrevet i dine instruktioner, muligvis ikke kan fortsætte med ansøgningsprocessen gennem ITA-annoncen, og at du anmoder Indeed om at foretage denne handling. Du anerkender desuden, at din brug af disse spørgsmål leveres til dig via en licens til værktøjet til ansøgningsspørgsmål. Indeed fraskriver sig alle garantier for resultatet af disse spørgsmål, herunder, men ikke begrænset til, nøjagtigheden af jobsøgernes besvarelser af dine ansøgningsspørgsmål. 

2. Annullering

Medmindre andet er anført i en indsættelsesordre eller en anden aftale om annoncering hos Indeed, kan du til enhver tid annullere enhver Targeted Ad online (annulleringen træder som regel i kraft i løbet af 24 timer for en Targeted Ad, der vises på Indeed). Indeed kan til enhver tid opsige ITA eller disse vilkår for ITA. Indeed kan til enhver tid ændre ITA eller disse vilkår for ITA uden erstatningsansvar, og din fortsatte brug af ITA efter en meddelelse om ændring af disse vilkår for ITA angiver din accept af de opdaterede vilkår for ITA. Afsnit 1, 3, 4, 5 og 6 har gyldighed efter udløb eller ophør af disse vilkår for ITA.

3. Forbudt anvendelse

Du må ikke give nogen part tilladelse til at (a) oprette automatiske, svigagtige eller på anden måde ugyldige visninger, ansøgninger eller klik, (b) forårsage underrapportering eller omgå eller forhindre rapportering af en ansøgning på nogen måde, herunder, men ikke begrænset til, brug af en alternativ metode, hvormed en jobsøger kan indsende en ansøgning i forbindelse med din jobannonce og omgå siden efter ansøgning, eller (c) annoncere noget ulovligt eller udføre ulovlig eller svigagtig forretning i stater eller lande, hvor din annonce vises. Du erklærer og garanterer, at (x) alle oplysninger om dig er korrekte og opdaterede, (y) du har og giver Indeed, Indeeds leverandører og de tredjepartswebsider, hvor Targeted Ads kan blive vist, herunder, men ikke begrænset til, mobilapps, alle rettigheder til at kopiere, distribuere og vise det kreative indhold (“Brug”), og at (z) denne brug og websider, der linkes til fra dine Targeted Ads (inklusive dine tjenester på disse), ikke overtræder og ikke opfordrer til overtrædelse af gældende lovgivning. Manglende overholdelse af disse politikker kan resultere i omgående ophør af disse vilkår for ITA eller din konto uden varsel eller i søgsmål og juridiske konsekvenser for dig. Indeed eller Indeeds leverandører kan afvise eller fjerne enhver Targeted Ad, og Indeed kan deaktivere enhver arbejdsgivers konto af enhver grund eller uden begrundelse og uden varsel.

4. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR

INDEED STILLER PROGRAMMET OG WEBSIDEN TIL RÅDIGHED, “SOM DE ER OG FOREFINDES”, OG “SOM DE ER TILGÆNGELIGE”. HVAD ANGÅR PROGRAMMET OG DIN BRUG HERAF, FRASKRIVER INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE SIG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, TITEL, TJENESTEKVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU BRUGER INDEED, WEBSIDEN OG PROGRAMMET PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE, AT WEBSIDEN ELLER PROGRAMMET ALTID FUNGERER UAFBRUDT ELLER ER FEJLFRIT, SIKKERT ELLER BESKYTTET. Indeed og dets tilknyttede organisationer samt Indeeds og disses tredjepartslicensgivere fraskriver sig alle garantier vedrørende positionering, nøjagtighed, niveauer eller timing i forbindelse med følgende: (i) pris pr. faktisk ansøger eller pr. klik, (ii) pris pr. visning, (iii) levering af visninger, deltagersvar, klik eller ansøgninger, (v) ansøgninger, (vi) visninger, (vii) konverteringer som følge af noget kreativt indhold, (viii) målrettede brugere eller (ix) en annonces rækkevidde, x) nøjagtigheden eller et vellykket resultat som følge af en annoncemålretning eller sammensætningen af enhver målgruppe, (xii) interesseniveauet for brugere, der søger eller får vist dit job, eller (xiii) klik. ET KLIK PÅ DIN JOBANNONCE ER INGEN GARANTI FOR INTERESSE I DEN PÅGÆLDENDE JOBANNONCE. MED UNDTAGELSE AF SKYLDIGE BELØB I MEDFØR AF AFSNIT 6 HERUNDER OG AF EVENTUEL MISLIGHOLDELSE FRA DIN SIDE SOM ANFØRT I AFSNIT 1 GÆLDER FØLGENDE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER DET: (a) I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IAP HAR INGEN AF PARTERNE NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR NOGEN FØLGESKADE, DOKUMENTERET, INDIREKTE ELLER PØNALT BEGRUNDET SKADE ELLER ANDRE SKADER, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, DELIKT ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS DE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM ET EVENTUELT RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT PÅTÆNKTE FORMÅL, OG (b) HVER ENKELT PARTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEN ANDEN I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IAP BEGRÆNSER SIG TIL DET BELØB, DER ER BETALT ELLER SKAL BETALES AF DIG TIL INDEED FOR DE JOBANNONCER, DER HAR GIVET ANLEDNING TIL KRAVET.

5. Betaling

Du bliver opkrævet betaling i henhold til de priser, der er anført i en særskilt aftale eller indsættelsesordre, som er indgået mellem dig og Indeed, baseret på ansøgninger (“Ansøgninger” eller “Ansøgning”) og/eller klik, hvis du er arbejdsgiver og bruger ITA-ansøgning, eller på visninger (“ITA-brandvisninger”), hvis du er arbejdsgiver og bruger ITA-brand. Ansøgninger defineres som en brugers besøg på den aftalte side efter ansøgning. I forbindelse med annoncer uden video (også kaldet displayannonce) defineres ITA-brandvisninger som en annonce, der vises på en side på websiden eller en tredjepartswebside, herunder, men ikke begrænset til, mobilapps, som er blevet vist til en bruger. I forbindelse med annoncer uden video samt videoannoncer kan ITA-brandvisninger blive talt forskelligt, til dels afhængigt af den eller de websider, de vises på, eftersom tredjepartswebsider eller -tjenester, der muliggør visningen af sådanne annoncer på sådanne websider, muligvis tæller visninger anderledes (Indeed forlader sig på disse tredjeparter i forbindelse med målingen af visninger). En ITA-brandvisning er i alle tilfælde dog ingen garanti for, at en jobsøger faktisk har set den pågældende annonce. Hvis du er arbejdsgiver og bruger ITA-brand, er din pris pr. ITA-brandvisning, som findes på en indsættelsesordre under ITA-brand, defineret som prisen pr. 1.000 visninger. Hvis din indsættelsesordre til ITA ikke inkluderer en slutdato, bliver du fortsat faktureret, indtil du kontakter Indeed og anmoder om at blive fjernet fra ITA-programmet. Hvis der er registreret et kreditkort for din Indeed-arbejdsgiverkonto til Indeed Ads-programmet, opkræver vi betalingen for dine Indeed Målrettede Annoncer på dette kreditkort. Hvis din faktureringsadresse er i USA, skal alle skyldige beløb betales i amerikanske dollars. Hvis din faktureringsadresse er i Indien, kan du kun betale skyldige beløb i indiske rupier.  Hvis din faktureringsadresse er i Brasilien, kan du kun betale skyldige beløb i brasilianske real. Hvis din faktureringsadresse er i Asien og Stillehavsregionen*, kan du kun betale skyldige beløb i singaporeanske dollars, australske dollars, japanske yen og amerikanske dollars.  Hvis din faktureringsadresse er et andet sted, kan du muligvis betale skyldige beløb i følgende valutaer, som du vælger, når du opretter en konto: amerikanske dollars, euro, engelske pund, canadiske dollars, australske dollars, schweizerfranc eller japanske yen. Hvilke valutaer du kan vælge, afgøres alene af Indeed efter eget skøn. Skyldige beløb vises eksklusive skatter, men inklusive moms. Du er ansvarlig for alle skatter, hvor det er relevant og påkrævet. Du er ansvarlig for at betale (y) alle skatter og afgifter til myndighederne og (z) rimelige udgifter og advokatsalærer, som Indeed skal betale i forbindelse med inddrivelse af for sen betaling. Hvis du befinder dig i Japan, skal der betales japansk forbrugerskat ved import af alle Indeed-produkter og -tjenester. Du fraskriver dig alle krav vedrørende afgifter, medmindre de fremsættes inden for 60 dage efter betaling (dette påvirker ikke dine rettigheder over for kreditkortudstederen). Det opkrævede beløb er udelukkende baseret på Indeeds målinger af ansøgninger, klik eller ITA-brandvisninger. Indeeds målinger kan omfatte målinger fra tredjepartsleverandører. Indeed fraskriver sig enhver garanti for målinger leveret af tredjepartsleverandører. Indeeds fastsættelse af antallet af ansøgninger, klik eller ITA-brandvisninger er bindende, selv i tilfælde hvor tallet omfatter målinger leveret af en tredjepartsleverandør. En eventuel refusion kan udelukkende ske efter Indeeds eget skøn og kun i form af kredit til køb af annoncer på Indeeds ejendom. Du anerkender og accepterer, at alle kreditkortoplysninger og lignende fakturerings- og betalingsoplysninger, som du stiller til rådighed for Indeed, kan blive videresendt fra Indeed til virksomheder, der agerer på vegne af Indeed, f.eks. betalingsplatforme og/eller kreditvurderingsselskaber, udelukkende med det formål at kontrollere din kreditværdighed, gennemføre en betaling til Indeed og servicere din konto. Indeed kan desuden videregive oplysninger i forbindelse med legitime retshandlinger, f.eks. vidnestævninger, ransagningskendelser og retskendelser, eller for at etablere eller håndhæve sine juridiske rettigheder eller forsvare sig imod søgsmål. Indeed har intet erstatningsansvar i forbindelse med sådanne tredjeparters brug eller videregivelse af disse oplysninger. Al indbetaling af kildeskat til myndighederne er alene dit ansvar, og Indeed har intet erstatningsansvar i forbindelse med dette. Du kan få tilsendt fakturaer via elektronisk post.

6. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og friholde Indeed, dets agenter, tilknyttede organisationer, licensgivere og partnere mod alle krav eller erstatningskrav fra tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, rimelige sagsomkostninger), der opstår som følge af din brug af ITA, dit kreative indhold, din webside eller dine tjenester eller af manglende overholdelse af disse vilkår for ITA.

Vilkår for Indeed API

Disse vilkår for Indeed API (“Vilkår for Indeed API”) er den del af og inkorporerer Indeeds servicevilkår og gælder for alle, der tilgår eller bruger en programmeringsgrænseflade til et program, der er oprettet og vedligeholdt af Indeed (“API”), eller relateret dokumentation (“Dokumentation”), udarbejder programmer, der kommunikerer eller fungerer sammen med et API, websiden eller enhver Indeed-tjeneste (“Program”), eller som på anden måde tilkendegiver accept af disse vilkår for API.  Når du tilgår eller bruger et API eller dokumentation eller på anden måde accepterer disse vilkår for API, accepterer du disse vilkår for API og Indeeds servicevilkår (“Aftalen”), herunder alle vilkår, der er tilknyttet enhver Indeed-tjeneste, som du bruger, og alle Indeeds politikker, inklusive Indeeds privatlivspolitik og cookiepolitik. Ord med stort begyndelsesbogstav, som bruges, men ikke defineres i vilkårene for API, har den betydning, der er fastlagt i aftalen.

1. API’er

Indeed kan give dig adgang til et eller flere API’er såvel som ledsagende dokumentation, der udelukkende er til intern brug i din virksomhed til udvikling og brug af programmer eller til Indeed for at behandle og analysere indsendte oplysninger og adfærdsdata i overensstemmelse med Indeeds privatlivspolitik. Indeed påtager sig intet ansvar og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for en jobannonces indhold, nøjagtighed, fuldstændighed, lovlighed, pålidelighed, funktionalitet eller tilgængelighed eller materiale på eller gennem et API. Brug websiden direkte for at få de nyeste og mest nøjagtige oplysninger. 

Din licens er underlagt og betinget af din overholdelse af alle vilkår og betingelser, som er fastlagt i aftalen. Licensen kan tilbagekaldes, er ikke eksklusiv og kan ikke overføres eller underlicenseres. Der gives ingen underforstået licens. Indeed forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles i aftalen. 

Du kan udvikle et program, der fungerer sammen med et Indeed-API og kan bruges af dine ansatte eller uafhængige kontraktparter til dine interne virksomhedsmål (“Slutbrugere”). Din og slutbrugernes brug af et API eller program til at tilgå websiden eller enhver Indeed-app er underlagt de gældende servicevilkår for websiden eller Indeed-app, og du accepterer, at du skal kræve, at dine slutbrugere accepterer og overholder disse servicevilkår såvel som disse vilkår for API. Du accepterer, at du er ansvarlig for dine slutbrugeres brug af dit program og ethvert API. Det er også dit og dine slutbrugeres ansvar jævnligt at gennemse enhver Indeed-app eller websiden for at få de mest opdaterede oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, forklaringer på, hvordan funktioner fungerer, ansvarsfraskrivelser og videregivelser vedrørende de leverede tjenester eller opkrævningsmetode) om Indeeds produkter og tjenester. Ved at bruge et program eller et rekrutteringsprogram via et API i stedet for direkte at bruge websiden eller en Indeed-app accepterer du alle oplysninger, der angives på websiden eller i en Indeed-app. Brugen af et program via API’et i stedet for direkte brug af websiden eller en Indeed-app er ikke en undskyldning for manglende oplysninger eller forståelse i forbindelse med Indeeds produkter og tjenester, hvis disse oplysninger på nogen måde er angivet på websiden eller i en Indeed-app. 

Du accepterer, at Indeed kan overvåge din og slutbrugernes brug af ethvert API og kan behandle og analysere indsendte oplysninger og adfærdsmæssige data i henhold til Indeeds privatlivspolitik. Denne overvågning kan omfatte, at Indeed tilgår og anvender dit program. Du må ikke påvirke denne overvågning. Indeed kan bruge alle tekniske midler til at imødegå en sådan påvirkning. Du accepterer, at når du eller slutbrugere benytter et rekrutteringssystem via et API, kan sådanne rekrutteringssystemer tilgå, overvåge, behandle eller analysere oplysninger og adfærdsdata, der indsendes.

Du er indforstået med, at du omgående giver Indeed besked forud for din beslutning om at standse brugen af ethvert API, der giver Indeed mulighed for at behandle og analysere oplysninger og adfærdsdata, der er blevet indsendt.

Indeed forbeholder sig ret til efter eget skøn at begrænse adgangen til ethvert API (herunder, men ikke begrænset til, antallet af kald eller anmodninger) og overvåge brugen af API’er for at håndhæve disse begrænsninger. Du kan få oplysninger om disse begrænsninger i dokumentationen eller via anden kommunikation fra Indeed.

Når du anvender Indeeds API, er du indforstået med og accepterer periodiske gennemgange af din brug. Indeed anmoder om metrikværdierne for dit dataforbrug, og du skal oplyse (eller få din agent til at oplyse) disse, så Indeed kan gennemgå dem. Hvis Indeed mener, at du har overtrådt disse retningslinjer, kan din brug af Indeeds API blive begrænset eller bragt til ophør.

Indeed kan til enhver tid opdatere, ændre eller udfase API’et efter eget skøn og uden ansvar over for dig, og du er muligvis forpligtet til at anskaffe og bruge den nyeste version. Du er forpligtet til at opdatere dit program i overensstemmelse hermed for egen regning. Du anerkender, at Indeeds opdatering af et API kan påvirke dit programs evne til at kommunikere med websiden eller en Indeed-app, og du accepterer, at Indeed fraskriver sig ethvert ansvar for dette. Hvis du bruger et API, efter at Indeed har opdateret det, accepterer du opdateringen. Indeed forbeholder sig retten til at udvikle produkter eller tjenester, som ligner eller kan konkurrere med ethvert program. 

2. Begrænsninger

Adgang til eller brug af websiden eller enhver Indeed-app via et API er underlagt websidens regler, disse vilkår for API og alle yderligere regler, retningslinjer og politikker, som Indeed har gjort tilgængelige. Sådanne ekstra regler, retningslinjer eller politikker kan være beskrevet i detaljer i dokumentationen, disse vilkår for API eller på anden måde kommunikeret til dig af Indeed. Når du f.eks. bruger Indeed Apply API sammen med dine jobopslag, accepterer du, at du ikke kræver eller på anden måde bebyrder en jobsøger med at indsende endnu en ansøgning via andre metoder, hvis den pågældende jobsøger allerede har besvaret din jobannonce gennem Indeed Apply. Du accepterer endvidere at beskrive nøjagtigt over for en jobsøger, hvilke oplysninger og data du indsamler fra og om den pågældende jobsøger, når jobsøgeren besvarer din jobannonce gennem Indeed Apply, inklusive hvordan du håndterer og deler sådanne oplysninger og data. Du accepterer også at honorere en jobsøgers anmodning om vedkommendes oplysninger og data, som du indsamler i forbindelse med ethvert API. Når du bruger Indeed Apply API, accepterer du ligeledes at bruge HTTPS POST URL(webadresser). 

Du accepterer at gøre følgende i forbindelse med din adgang til og brug af ethvert API eller udvikling eller brug af ethvert program: (a) at overholde aftalen, vilkår for API, websidens regler, alle gældende love, regler og bestemmelser samt alle retningslinjer, standarder og krav, Indeed stiller til din rådighed, (b) at overvåge brugen af dine programmer for at identificere enhver aktivitet, der overtræder disse vilkår for API, (c) omgående at forhindre alle slutbrugere, der overtræder disse vilkår for API, i at bruge dit program, og (d) omgående at meddele Indeed om din eller slutbrugernes overtrædelse af disse vilkår for API. 

Du accepterer, at hverken du, dit program eller dine slutbrugere gør følgende i forbindelse med din adgang til eller brug af ethvert API eller udvikling eller brug af ethvert program: (a) overtræder websidens regler eller øvrige regler eller politik, der vedrører websiden, eller enhver gældende lov eller forordning, (b) kopierer, duplikerer, ændrer eller skaber afledte værker af et API, hverken i en komplet eller delvis version, (c) foretager reverse engineering, demonterer, dekompilerer, afkoder, tilpasser eller på anden måde forsøger at aflede eller få adgang til enhver kildekodekomponent i et API, (d) fjerner eventuelle bemærkninger om ejendomsret fra ethvert materiale, der er stillet til rådighed gennem et API, (e) gør API’er eller programmer tilgængelige for en tredjepart, medmindre det er tilladt i en skriftlig aftale med Indeed, (f) omgår begrænsningerne for den adgang til API’et, som Indeed har fastsat, (g) udfører udtræk, opbygger databaser eller på anden måde opretter permanente kopier af brugerindhold, medmindre det er udtrykkeligt tilladt i dokumentationen, eller (h) ændrer, fejlrepræsenterer eller på anden vis manipulerer data, der leveres af et API.

Når du rapporterer Indeed-data, der leveres af et API, accepterer du at repræsentere disse data præcist. Du accepterer, at disse data ikke må inkludere: (a) blandede gebyrer fra tredjepart, herunder gebyrer fra den enhed, der kalder API’et, (b) data fra tredjeparter, f.eks. andre annonceringsudbydere, eller (c) sponsorerede data blandet med organiske data. Hvis du bruger et API til at levere Indeed-serviceydelser til en arbejdsgiver, accepterer du at rapportere de serviceydelser, der anskaffes ved hjælp af API’et, samt den værdi, de leverede serviceydelser repræsenterer, præcist til arbejdsgiveren. Du accepterer at rapportere data til arbejdsgivere på en struktureret og lettilgængelig måde, så arbejdsgiverne kan filtrere og sortere datakategorier, f.eks. klik, påbegyndte ansøgninger, medieforbrug og andre metrikker.

Du accepterer at anvende og overholde en privatlivspolitik for dit program, som nøjagtigt beskriver for slutbrugeren og/eller jobsøgerne, hvilke brugeroplysninger du indsamler, og hvordan du bruger og deler oplysninger med Indeed og andre tredjeparter.

3. Adgang og API-nøgle

Du accepterer kun at tilgå et API på de måder, der er beskrevet i dets dokumentation. Hvis du vil kalde eller på anden måde tilgå eller bruge et API, kræver Indeed, at du følger den tilhørende registrerings- og implementeringsproces, herunder oplyser om dit program og en eventuel kontaktperson, som Indeed kan kommunikere med om dit program eller din API-adgang og -brug. Indeed kræver, at du bruger en adgangskode, nøgle eller anden sikkerhedsanordning til at tilgå et API (“API-nøgle”). Instruktioner om anskaffelse af en API-nøgle er inkluderet i den relevante dokumentation. Du er ansvarlig for al adgang til og brug af API’et med din API-nøgle. Du accepterer at sikre fortroligheden og sikkerheden af din API-nøgle og ikke dele den med nogen tredjepart og kun bruge den i overensstemmelse med disse vilkår for API. Du fejlrepræsenterer ikke dig selv eller skjuler hverken din eller dit programs identitet. Beslutningen om at tildele dig API-adgang eller adgang til en API-nøgle sker udelukkende efter Indeeds eget skøn. Indeed kan til enhver tid begrænse eller annullere din API-adgang eller API-nøgle.

4. Immateriel ejendom

Du er indforstået med og anerkender, at Indeed eller dets tilknyttede organisationer eller Indeeds eller disses licensgivere ejer enhver form for rettighed, adkomst og interesse i relation til API’et, websiden og Indeed-apps samt alle ejendomsrettigheder i forbindelse hermed. Indeed forbeholder sig alle rettigheder, som ikke specifikt er overdraget heri. Du må ikke ændre nogen meddelelser om ophavsret, ophavsretligt beskyttet tekst, henførelser af varemærker og servicemærker, patentangivelser eller andre tegn på ejerskab til de materialer, du får adgang til gennem API’et, med undtagelse af dit brugerindhold. 

Hvis du giver feedback om eller forslag til vores API’er, kan vi bruge disse oplysninger uden nogen forpligtelse over for dig. 

Du anerkender, at brugerindhold, som det er defineret i aftalen, kan være tilgængeligt via API’er, og at ansvaret for dette brugerindhold udelukkende bæres af den person, som gav det til Indeed. 

5.  Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af erstatningsansvar

WEBSIDEN, API’ERNE OG DOKUMENTATIONEN LEVERES, “SOM DE ER OG FOREFINDES” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT OG I SÅ VIDT ET OMFANG, SOM LOVEN TILLADER DET, ALLE GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, LOVBEFALEDE ELLER PÅ ANDEN VIS, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, TITEL, TJENESTEKVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT IKKE-KRÆNKELSE AF EJENDOMSRET. INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE API’ERNES OG DOKUMENTATIONENS SIKKERHED, DRIFTSSIKKERHED, TILGÆNGELIGHED OG YDEEVNE SAMT FOR ALLE DE MATERIALER, OPLYSNINGER, RÅD, JOBOPSLAG, BRUGERINDHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER GENNEM API’ER. INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE TJENESTER ELLER VARER, SOM ER MODTAGET VED HJÆLP AF ET API. INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE GARANTERER IKKE, AT WEBSIDEN, API’ERNE, DOKUMENTATIONEN SAMT ALLE DE MATERIALER, OPLYSNINGER, RÅD, JOBOPSLAG, BRUGERINDHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER GENNEM API’ER, ALTID FUNGERER UDEN AFBRYDELSER ELLER ER FEJLFRIT, SIKKERT ELLER BESKYTTET .

DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DU TILGÅR OG BRUGER EN INDEED-API EFTER EGET SKØN OG PÅ EGET ANSVAR. DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DU ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER FOR TAB AF DATA, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DENNE ADGANG ELLER BRUG.

DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DIN OPRETTELSE AF ET PROGRAM HELT OG HOLDENT SKER EFTER DIT EGET SKØN OG PÅ EGET ANSVAR, OG AT DU BÆRER DET FULDE ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIT ELLER EN ANDEN PERSONS COMPUTERSYSTEM ELLER FOR TAB AF DATA, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIT PROGRAM.

MED UNDTAGELSE AF SKYLDIGE BELØB I MEDFØR AF AFSNIT 8 HERUNDER OG AF EVENTUEL MISLIGHOLDELSE FRA DIN SIDE SOM ANFØRT I AFSNIT 1 GÆLDER FØLGENDE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER: (a) I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR API HAR INGEN AF PARTERNE NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR NOGEN FØLGESKADE, DOKUMENTERET, INDIREKTE ELLER PØNALT BEGRUNDET SKADE ELLER ANDRE SKADER, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, DELIKT ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS DE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM ET EVENTUELT RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT PÅTÆNKTE FORMÅL, OG (b) HVER ENKELT PARTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEN ANDEN I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR API BEGRÆNSER SIG TIL DET BELØB, DER ER BETALT ELLER SKAL BETALES AF DIG TIL INDEED FOR DE INDEED-TJENESTER, DER HAR GIVET ANLEDNING TIL KRAVET.

6.  Betaling

Medmindre du har en særskilt skriftlig aftale med Indeed, bliver du opkrævet ud fra din eller dine slutbrugeres brug af en Indeed-app eller websiden i overensstemmelse med Indeed-appens eller websidens servicevilkår og andre betalingsoplysninger, der er stillet til rådighed i Indeed-appen eller på websiden, og baseret på Indeeds målinger af brugen. Det er dit og dine slutbrugeres ansvar regelmæssigt at gennemgå enhver Indeed-app eller websiden for at få de mest opdaterede oplysninger om betaling og om, hvordan Indeed opkræver dig for din brug af Indeeds produkter og tjenester.

7.  Annullering

Medmindre andet er angivet i en aftale med Indeed, kan du til enhver tid opsige denne aftale ved at indstille din brug af API’erne og slette dit program. Indeed kan til enhver tid afbryde ethvert API, enhver del eller funktion heri eller din adgang af enhver grund uden erstatningsansvar eller anden forpligtelse over for dig. Indeed kan til enhver tid afvikle API’et eller opsige disse vilkår for API, dog efter forudgående varsel. Indeed kan til enhver tid ændre disse vilkår for API uden erstatningsansvar, og din fortsatte brug af et API eller et program efter en meddelelse om ændring af disse vilkår for API tilkendegiver din accept af de opdaterede vilkår for API.

Ved opsigelse af denne aftale (a) udløber din licens til at tilgå eller bruge ethvert Indeed-API omgående, og (b) du skal slette dit program og alt brugerindhold, der er indhentet ved hjælp af websiden eller API’et. Du accepterer, at Indeed kan bede enhver slutbruger om at gøre opmærksom på opsigelsen af denne aftale eller din ret til at bruge et API. Afsnit 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8 er stadig gyldige efter ophør af disse vilkår for API. 

8.  Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og friholde Indeed, dets agenter, tilknyttede organisationer og licensgivere mod alle krav eller erstatningskrav fra tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, rimelige sagsomkostninger), der opstår som følge af din eller slutbrugernes brug af API’et, brugerindhold, dit program eller af manglende overholdelse af disse vilkår for API.

Vilkår for Indeed for Chrome

Disse vilkår for Indeed for Chrome (“Vilkår for IC”) udgør en del af og er inkorporeret i Indeeds servicevilkår. Ved at tilgå eller bruge Indeed for Chrome eller ved på nogen måde at acceptere disse vilkår for IC, accepterer du disse vilkår for IC og , der fastlægger betingelserne for brug eller adgang til Indeed for Chrome og websiden. Ord med stort begyndelsesbogstav, som bruges, men ikke er defineret i vilkårene for IC, har den betydning, der er fastlagt i aftalen. “Du” henviser til alle jobsøgere, enkeltpersoner eller enheder, der downloader eller bruger Indeed for Chrome, og/eller bureauer eller netværk, der handler på dine vegne, og som også er underlagt disse vilkår for IC.

1. Introduktion

Indeed for Chrome er en browserudvidelse udviklet af Indeed, som kan downloades via Google Chrome Webshop. Indeed for Chrome er en gratis udvidelse, som giver dig mulighed for at bruge Indeeds jobsøgningsfunktioner via et udvidelsesvindue. Med Indeed for Chrome kan du gemme jobs direkte i udvidelsen, og mange jobopslag genkendes automatisk. Indeed for Chrome genkender joboplysninger, herunder titel, virksomhedsnavn, placering og webadresser til jobannoncer. Hvis et job gemmes, udfyldes de relevante oplysninger automatisk i felterne med joboplysninger. Du kan angive yderligere detaljer og oplysninger manuelt direkte i udvidelsen. Indeed for Chrome giver også adgang til de notifikationer og meddelelser, der findes på din Indeed-konto. Indeed for Chrome kan genkende, når du søger efter jobs på tredjepartswebsider, og kan vise ekstra jobopslag på websider i din browser.

Når du installerer Indeed for Chrome, accepterer du Indeeds indsamling af data, der er relateret til dit besøg på tredjepartswebsider, som beskrevet i Indeeds privatlivspolitik. Disse data kan inkludere jobannoncer, du gemmer, noter eller ansøgningsstatusser, du gemmer eller opdaterer, eller data vedrørende den måde, du bruger websider på, eller andre handlinger, du foretager på disse websider, inklusive webadresser på de websider, du besøger.

2. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af erstatningsansvar

INDEED STILLER INDEED FOR CHROME OG WEBSIDEN TIL RÅDIGHED, “SOM DE ER OG FOREFINDES”, OG “SOM DE ER TILGÆNGELIGE”. HVAD ANGÅR INDEED FOR CHROME OG DIN BRUG HERAF, FRASKRIVER INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER GARANTI FOR, AT EN E-MAILADRESSE, SOM INDEED HAR FÅET OPLYST, ER GYLDIG, AT EN E-MAIL, DER ER SENDT AF INDEED EFTER ANMODNING FRA DIG, NÅR DEN TILTÆNKTE MODTAGER, AT DEN TILTÆNKTE MODTAGER AF ENHVER SÅDAN E-MAIL LÆSER DEN, ELLER AT DEN TILTÆNKTE MODTAGER REAGERER PÅ EN SÅDAN E-MAIL. INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE ANDRE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, TITEL, TJENESTEKVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU BRUGER INDEED, WEBSIDEN OG INDEED FOR CHROME PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE, AT WEBSIDEN ELLER INDEED FOR CHROME ALTID ER FEJLFRI, SIKKER ELLER BESKYTTET.

MED UNDTAGELSE AF SKYLDIGE BELØB I MEDFØR AF AFSNIT 3 GÆLDER FØLGENDE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER DET: (a) I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IC HAR INGEN AF PARTERNE NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR NOGEN FØLGESKADE, DOKUMENTERET, INDIREKTE ELLER PØNALT BEGRUNDET SKADE ELLER ANDRE SKADER, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, DELIKT ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS DE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM ET EVENTUELT RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT PÅTÆNKTE FORMÅL, OG (b) HVER ENKELT PARTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEN ANDEN I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IC BEGRÆNSER SIG TIL DET BELØB, DER ER BETALT ELLER SKAL BETALES AF DIG TIL INDEED FOR DEN INDEED-TJENESTE, DER HAR GIVET ANLEDNING TIL KRAVET.

3. Skadesløsholdelse

Du accepterer at ville forsvare, skadesløsholde og friholde Indeed mod alle krav, skader, forpligtelser, tab, erstatningskrav, omkostninger, gæld eller udgifter (herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer), der måtte opstå som følge af: (a) din manglende overholdelse af ethvert vilkår i denne aftale, (b) din brug af og adgang til Indeed for Chrome eller websiden, (c) dit tab af eller din videregivelse af oplysninger, du har fået gennem din brug af Indeed for Chrome eller websiden, (d) din overtrædelse af relevant lovgivning eller relevante bestemmelser, alle gældende love om ansættelse, ligestilling eller diskrimination samt relevante databeskyttelseslove eller love om beskyttelse af personlige oplysninger, (e) din krænkelse af enhver tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, ejendomsret eller privatlivsret, (f) enhver påstand om, at dit indhold har forårsaget skade for en tredjepart, eller (g) dine handlinger som arbejdsgiver, herunder, men ikke begrænset til, handlinger eller manglende handlinger i forbindelse med: screening, ansættelse, forfremmelse eller degradering af en medarbejder eller kandidat. Du accepterer endvidere, at du har pligt til at forsvare Indeed mod sådanne krav. Du accepterer, at denne skadesløsholdelse inkluderer, at du skal betale rimelige advokatsalærer, sagsomkostninger, forlig og udlæg for Indeed. Denne forpligtelse til forsvar og skadesløsholdelse er stadig gyldig efter udløbet af denne aftale og efter din brug af Indeed for Chrome.

4. Ophør

Indeed kan efter eget skøn, til enhver tid og med eller uden varsel suspendere Indeed for Chrome, websiden, din konto eller alle andre værktøjer, vi har stillet til din rådighed, og vi kan opsige denne aftale med dig. Hvis du ønsker at opsige denne aftale, kan du til enhver tid gøre det ved at give Indeed besked og lukke din konto. Alle bestemmelser i denne aftale, der på grund af deres art stadig er gyldige efter ophøret af aftalen, vil stadig være gyldige efter ophør, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelser vedrørende ejerskab, ansvarsfraskrivelser, skadesløsholdelse og begrænsninger af erstatningsansvar.

Vilkår for Indeed Hiring Events-programmet

Disse vilkår for Indeed Hiring Events-programmet (“Vilkår for IHEP”) udgør en del af og er inkorporeret i Indeeds servicevilkår og gælder for alle arbejdsgivere, der tilgår eller bruger Indeed Hiring Events-programmet, Hiring Center eller relaterede tjenester, eller som på anden måde angiver deres accept af disse vilkår for IHEP. Når du tilgår eller bruger Indeed Hiring Events-programmet, Hiring Center eller relaterede tjenester eller på anden måde accepterer disse vilkår for IHEP, accepterer du disse vilkår for IHEP og Indeeds servicevilkår (“Aftalen”).

Ord med stort begyndelsesbogstav, som bruges, men ikke defineres i vilkårene for IHEP, har den betydning, der er fastlagt i aftalen.

1. Programmet

Brug af Indeed Hiring Events-programmet (“Programmet”) på eller gennem websiden er underlagt alle gældende Indeed-vilkår og -politikker, herunder, men ikke begrænset til, Indeeds privatlivspolitik og de instruktioner, som er angivet på websiden. Indeeds politikker kan til enhver tid ændres. Du skal beskytte dine adgangskoder, og du har det fulde ansvar for din egen og en eventuel tredjeparts brug af dine konti.

Ved brug af programmet og accept af disse vilkår for IHEP anerkender og accepterer du, at du beder Indeed om at gøre følgende: 1) slå henholdsvis jobopslag eller jobannoncer, som du har oprettet, op på websiden på dine vegne og håndtere en sådan annoncekampagne ved hjælp af oplysninger såsom antallet af deltagersvar, 2) inkludere en deltagersvar-funktion på websiden til et rekrutteringsarrangement (“Arrangement”), som svarer til hver af dine jobannoncer eller jobopslag, 3) modtage deltagersvar til dine arrangementer fra jobsøgere, 4) sende oplysninger fra en jobsøger, som giver deltagersvar til dine arrangementer, til dig og/eller andre personer, som du identificerer, og 5) formidle oplysninger (via e-mail eller sms) i forbindelse med dine arrangementer til jobsøgere, som har givet deltagersvar til dine arrangementer. Hvis du anmoder Indeed om at sende oplysninger fra en jobsøger, som giver deltagersvar i forbindelse med dine arrangementer, til dig eller andre personer, som du identificerer, bekræfter og garanterer du, at denne person er en del af din organisation eller på anden måde har tilladelse til at modtage disse oplysninger.

I forbindelse med jobannoncer, der slås op på Indeed via programmet, herunder jobannoncer for dit arrangement, der er slået op efter Indeeds skøn, accepterer du, at en sådan jobannonce er underlagt vilkårene for Indeed Ads-programmet og vilkårene for Indeed Targeted Ads-programmet, og vilkårene for Indeed Ads-programmet og Indeed Targeted Ads-programmet er indeholdt heri.

Du accepterer desuden, at du er eneansvarlig for alt i forbindelse med dit arrangement eller dine arrangementer, uanset om du arrangerer dem eller deltager i dem, herunder, men ikke begrænset til, indholdet i jobopslaget eller jobannoncen, screenings- eller screenerspørgsmål, håndteringen og sikringen af jobsøgerens oplysninger, som du og/eller andre personer, som du har udpeget som autoriserede til at modtage oplysninger, har fået udleveret om arrangementet eller en jobsøger, arrangementets placering, dine deltagere i arrangementet, eller litteratur, skiltning eller anden dokumentation forbundet med arrangementet. Du er ansvarlig for at efterkomme jobsøgeres anmodninger eller behov under jobsamtaler eller ansøgningsprocesser under arrangementet. Du erklærer og garanterer, at data, som du indsamler fra deltagere og deler med Indeed, er indsamlet i overensstemmelse med lokale privatlivsbeskyttelsesregler. Du giver endvidere Indeed, dets tilknyttede organisationer og underlicenstagere licens til at bruge dit navn, dit brugernavn og/eller dine varemærker og logoer i forbindelse med sådant brugerindhold eller markedsføringsmateriale for Indeed eller til handlinger foretaget af Indeed for at promovere eller videregive sådant brugerindhold (f.eks. jobopslag), herunder brugen af nøgleord på tredjepartssøgemaskiner på internettet. Du accepterer, at Indeed kan promovere dit jobopslag eller din jobannonce via enhver metode efter Indeeds eget skøn, herunder, men ikke begrænset til, målrettede reklamer eller brug af nøgleord i en tredjepartssøgemaskine på internettet. Du anerkender og accepterer endvidere, at Indeed ikke er ansvarlig for at gennemgå kvalifikationer, kontrollere identifikation eller på anden måde screene jobsøgere under hvert enkelt arrangement, og at du er eneansvarlig for at gøre dette.

2. Annullering

Medmindre andet er anført i en indsættelsesordre eller en anden aftale om annoncering hos Indeed, kan du til enhver tid annullere ethvert jobopslag eller enhver jobannonce (og tilsvarende arrangement) (annulleringen træder i reglen i kraft i løbet af 24 timer). Hvis du aflyser et arrangement, fakturerer Indeed dig stadigvæk i overensstemmelse med de priser, der er anført i en separat aftale, eller som på anden måde er aftalt mellem dig og Indeed, for deltagersvar, klik, ansøgninger eller visninger, der er påløbet, mens jobannoncen for det pågældende arrangement var på websiden, og eventuelle platformgebyrer, hvis det er relevant. Indeed kan kontakte jobsøgere for at informere om aflysningen af dit arrangement. Indeed kan til enhver tid afvikle programmet eller dele heraf eller annullere disse vilkår for IHEP, dog efter forudgående varsel. Indeed kan til enhver tid ændre programmet eller disse vilkår for IHEP uden erstatningsansvar, og din fortsatte brug af programmet efter en meddelelse om ændring af disse vilkår for IHEP angiver din accept af de opdaterede vilkår for IHEP. Afsnit 1, 3, 4, 5 og 6 har gyldighed efter udløbet eller ophøret af disse vilkår for IHEP.

3. Forbudt anvendelse

Du må ikke selv og må ikke bemyndige eller hjælpe nogen anden part til at annoncere for ulovlige varer eller indgå i ulovlige eller svigagtige aktiviteter eller ulovlig eller svigagtig forretningsførelse i nogen stat eller noget land, hvor dit jobopslag eller din jobannonce vises. Du erklærer og garanterer, at (x) alle oplysninger om dig og alle oplysninger, som du giver til Indeed, er korrekte og opdaterede, (y) du har og giver Indeed og dets partnere alle rettigheder til at kopiere, distribuere og vise det jobopslag eller jobannoncer (“Brug”), og (z) denne brug og websider, der linkes til i dine jobopslag eller jobannoncer (inklusive dine tjenester), ikke overtræder og ikke opfordrer til at overtræde gældende lovgivning. Manglende overholdelse af disse politikker kan resultere i omgående ophør af disse vilkår for IHEP eller din konto uden varsel eller i søgsmål og juridiske konsekvenser for dig. Indeed eller dets partnere kan afvise eller fjerne ethvert jobopslag, enhver jobannonce og indhold heri, og Indeed kan deaktivere enhver arbejdsgivers konto af enhver grund eller uden begrundelse og uden varsel.

4. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af erstatningsansvar

INDEED STILLER PROGRAMMET OG WEBSIDEN TIL RÅDIGHED, “SOM DE ER OG FOREFINDES”, OG “SOM DE ER TILGÆNGELIGE”. HVAD ANGÅR PROGRAMMET OG DIN BRUG HERAF, FRASKRIVER INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE SIG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, TITEL, TJENESTEKVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU BRUGER INDEED, WEBSIDEN OG PROGRAMMET PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE, AT WEBSIDEN ELLER PROGRAMMET ALTID FUNGERER UAFBRUDT ELLER ER FEJLFRIT, SIKKERT ELLER BESKYTTET. Indeed og dets tilknyttede organisationer samt Indeeds og disses tredjepartslicensgivere fraskriver sig alle garantier vedrørende positionering, nøjagtighed, niveauer eller timing i forbindelse med følgende: (i) pris pr. deltagersvar, klik, ansøgning eller visning, (ii) deltagersvarrater, click-through-rater, ansøgningsrater eller visningsrater (herunder ethvert estimat af rater angivet i en indsættelsesordre), (iii) levering af visninger på en partnerejendom eller Indeeds ejendom eller dele heraf, (iv) deltagersvar, klik, ansøgninger eller visninger, (v) interesse i din jobannonce, (vi) deltagelse i dit eller dine arrangementer og (vii) kvaliteten af deltagere ved dit eller dine arrangementer. ET DELTAGERSVAR TIL DIT ELLER DINE ARRANGEMENT(ER) ER IKKE EN GARANTI FOR INTERESSE I DIN JOBANNONCE. MED UNDTAGELSE AF SKYLDIGE BELØB I MEDFØR AF AFSNIT 6 HERUNDER OG AF EVENTUEL MISLIGHOLDELSE FRA DIN SIDE SOM ANFØRT I AFSNIT 1 GÆLDER FØLGENDE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER DET: (a) I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IHEP HAR INGEN AF PARTERNE NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR NOGEN FØLGESKADE, DOKUMENTERET, INDIREKTE ELLER PØNALT BEGRUNDET SKADE ELLER ANDRE SKADER, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, DELIKT ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS DE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM ET EVENTUELT RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT PÅTÆNKTE FORMÅL, OG (b) HVER ENKELT PARTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEN ANDEN I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IHEP BEGRÆNSER SIG TIL DET BELØB, DER ER BETALT ELLER SKAL BETALES AF DIG TIL INDEED FOR DE JOBANNONCER ELLER JOBOPSLAG, DER HAR GIVET ANLEDNING TIL KRAVET.

5. Betaling

Du bliver afkrævet betaling i overensstemmelse med de priser, der er anført i en separat aftale eller indsættelsesordre mellem dig og Indeed, og baseret på klik, deltagersvar, ansøgninger eller visninger (distribueret inden for dit budget efter Indeeds eget skøn) samt platformgebyr, hvis det er relevant. Deltagersvar defineres som en bruger, der udfylder deltagersvarformularen online og accepterer at deltage i dit arrangement, der fremgår af en jobannonce. Et deltagersvar garanterer dog ikke, at en jobsøger deltager i et sådant arrangement. Hvis der er registreret et kreditkort for din Indeed-arbejdsgiverkonto til Indeed Ads-programmet eller andre Indeed-tjenester, opkræver vi betalingen for deltagersvar til dine Indeed Hiring Events på dette kreditkort.

Hvis du befinder dig i USA, skal alle skyldige beløb betales i amerikanske dollars. Hvis din faktureringsadresse er i Indien, kan du kun betale skyldige beløb i indiske rupier. Hvis din faktureringsadresse er i Brasilien, kan du kun betale skyldige beløb i brasilianske real. Hvis din faktureringsadresse er i Asien og Stillehavsregionen*, kan du kun betale skyldige beløb i singaporeanske dollars, australske dollars, japanske yen og amerikanske dollars. Hvis din faktureringsadresse er et andet sted, kan du muligvis betale skyldige beløb i følgende valutaer, som du vælger, når du opretter en konto: amerikanske dollars, euro, engelske pund, canadiske dollars, australske dollars, schweizerfranc eller japanske yen. Skyldige beløb vises eksklusive alle skatter, men inklusive moms. Du er ansvarlig for alle skatter, hvor det er relevant og påkrævet. Du er ansvarlig for at betale (y) alle skatter og afgifter til myndighederne og (z) rimelige udgifter og advokatsalærer, som Indeed skal betale i forbindelse med inddrivelse af for sen betaling. Hvis du befinder dig i Japan, skal der betales japansk forbrugerskat ved import af alle Indeed-produkter og -tjenester. Du fraskriver dig alle krav vedrørende afgifter, medmindre de fremsættes inden for 60 dage efter betaling (dette påvirker ikke dine rettigheder over for kreditkortudstederen). Opkrævningen er udelukkende baseret på Indeeds målinger af klik, deltagersvar, ansøgninger eller visninger. Indeeds opgørelse af antallet af klik, deltagersvar, ansøgninger eller visninger er bindende. En eventuel refusion kan udelukkende ske efter Indeeds eget skøn og kun i form af kredit til køb af annoncer på Indeeds ejendom. Hvis du bliver fjernet fra Indeed, men tidligere har betalt til Indeed, har du ikke ret til refusion af tidligere indbetalte beløb.

Du anerkender og accepterer, at alle kreditkortoplysninger og lignende fakturerings- og betalingsoplysninger, som du stiller til rådighed for Indeed, kan blive videresendt fra Indeed til virksomheder, der agerer på vegne af Indeed, f.eks. betalingsplatforme og/eller kreditvurderingsselskaber, udelukkende med det formål at kontrollere din kreditværdighed, gennemføre en betaling til Indeed og servicere din konto. Indeed kan desuden videregive oplysninger i forbindelse med legitime retshandlinger, f.eks. vidnestævninger, ransagningskendelser og retskendelser, eller for at etablere eller håndhæve sine juridiske rettigheder eller forsvare sig imod søgsmål. Indeed har intet erstatningsansvar i forbindelse med sådanne tredjeparters brug eller videregivelse af disse oplysninger.

Al indbetaling af kildeskat til myndighederne er alene dit ansvar, og Indeed har intet erstatningsansvar i forbindelse med dette. Du kan få tilsendt fakturaer via elektronisk post. Hvis du har forsømt at betale en faktura eller har en udestående saldo for et hvilket som helst Indeed-produkt, forbeholder Indeed sig i det omfang, loven tillader det, ret til at suspendere eller stoppe din brug af det pågældende Indeed-produkt samt eventuelt andre Indeed-produkter, herunder, men ikke begrænset til, Indeed-produkter, hvor du ikke har en ubetalt faktura eller udestående saldo.

6. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og friholde Indeed, dets agenter, tilknyttede organisationer, licensgivere og partnere mod alle krav eller erstatningskrav fra tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, rimelige sagsomkostninger), der opstår som følge af din brug af programmet, dit jobopslag, din jobannonce, screening- eller screeningsspørgsmål, dit arrangement, din webside eller dine tjenester, eller af manglende overholdelse af disse vilkår for IHEP.

Vilkår for Indeed Hiring Platform

Disse vilkår for Indeed Hiring Platform (“Vilkår for IHP”) udgør en del af og er inkorporeret i Indeeds servicevilkår og gælder for alle Arbejdsgivere eller Jobsøgere, der tilgår eller bruger Indeed Hiring Platform eller relaterede tjenester, eller som på anden måde angiver deres accept af disse Vilkår for IHP. Når du tilgår eller bruger Indeed Hiring Platform eller relaterede tjenester eller på anden måde accepterer disse vilkår for IHP, accepterer du disse vilkår for IHP og Indeeds servicevilkår (“Aftalen”).

Ord med stort begyndelsesbogstav, som bruges, men ikke defineres i vilkårene for IHP, har den betydning, der er fastlagt i aftalen.

1. Programmet

Indeed Hiring Platform er en platform, der er designet til at automatisere og strømline dine beslutningsprocesser i forbindelse med rekruttering og ansættelse. Det sker ved at give brugerne adgang til forskellige produkter som Indeed jobsamtale eller relaterede tjenester (“Programmet”). Du er indforstået med, at brugen af Indeed Hiring Platform og relaterede produkter sker efter dit eget skøn, og at sådanne værktøjer bruges i din rekrutteringsproces og til dine ledige stillinger på en måde, du vælger. DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DU ER ANSVARLIG FOR AT OVERHOLDE GÆLDENDE LOVGIVNING VEDRØRENDE DIN REKRUTTERINGS- OG ANSÆTTELSESPRAKSIS, HERUNDER DEN AMERIKANSKE DISKRIMINATIONSLOVGIVNING, OG AT DU SKAL HOLDE INDEED SKADESLØS MOD ALLE KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DIN BRUG AF INDEED HIRING PLATFORM ELLER LIGNENDE PRODUKTER. INDEED FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR OG GARANTERER IKKE, AT DIN BRUG AF TJENESTERNE OVERHOLDER DEN AMERIKANSKE DISKRIMINATIONSLOVGIVNING ELLER TILSVARENDE LOVGIVNING. Indeed eller dets tilknyttede selskaber hævder ikke at fungere som rekrutteringsbureau ved at tilbyde Indeed Hiring Platform og relaterede værktøjer. Du er indforstået med, at Indeed ikke leverer ansatte til dig eller jobmuligheder til jobsøgere.

Ved brug af programmet og accept af disse vilkår for IHP anerkender og accepterer du, at du beder Indeed om at gøre følgende: 1) slå henholdsvis jobopslag eller jobannoncer, som du har oprettet, op på websiden på dine vegne og håndtere en sådan annoncekampagne ved hjælp af oplysninger såsom antallet af deltagersvar, 2) inkludere en deltagersvar-funktion på websiden til et rekrutteringsarrangement, et samtalearrangement eller et samtaleopslag (“Arrangement”), som svarer til hver af dine jobannoncer eller jobopslag, 3) modtage deltagersvar til dine arrangementer fra jobsøgere, 4) tilføje screeningsværktøjer, som du vælger, herunder, men ikke begrænset til, screeningsspørgsmål, evalueringsmetoder og vurderinger, 5) sende oplysninger fra en jobsøger, som giver deltagersvar til dine arrangementer, til dig og/eller andre personer, som du identificerer, og 6) formidle oplysninger (via e-mail eller sms) i forbindelse med dine arrangementer til jobsøgere, som har givet deltagersvar til dine arrangementer. Hvis du anmoder Indeed om at sende oplysninger fra en jobsøger, som giver deltagersvar i forbindelse med dine arrangementer, til dig eller andre personer, som du identificerer, bekræfter og garanterer du, at denne person er en del af din organisation eller på anden måde har tilladelse til at modtage disse oplysninger.

I forbindelse med jobannoncer, der slås op på Indeed via programmet, herunder jobannoncer for dit arrangement, der er slået op efter Indeeds skøn, accepterer du, at en sådan jobannonce er underlagt vilkårene for Indeed Ads-programmet og vilkårene for Indeed Targeted Ads-programmet, og vilkårene for Indeed Ads-programmet og Indeed Targeted Ads-programmet er indeholdt heri. På samme måde er din brug af værktøjer, som Indeed tilbyder, underlagt de gældende servicevilkår. Brug af Assessments er f.eks. underlagt vilkårene for Indeed Assessments.

Du accepterer desuden, at du er eneansvarlig for alt i forbindelse med dit arrangement eller dine arrangementer, uanset om du arrangerer dem eller deltager i dem, herunder, men ikke begrænset til, indholdet i jobopslaget eller jobannoncen, screenings- eller screenerspørgsmål, Assessments, håndteringen og sikringen af jobsøgerens oplysninger, som du og/eller andre personer, som du har udpeget som autoriserede til at modtage oplysninger, har fået udleveret om arrangementet eller en jobsøger, arrangementets placering, dine deltagere i arrangementet, eller litteratur, skiltning eller anden dokumentation forbundet med arrangementet. Du er ansvarlig for at efterkomme jobsøgeres anmodninger eller behov under jobsamtaler eller ansøgningsprocesser under arrangementet. Du erklærer og garanterer, at data, som du indsamler fra deltagere og deler med Indeed, er indsamlet i overensstemmelse med lokale privatlivsbeskyttelsesregler. Du giver endvidere Indeed, dets tilknyttede organisationer og underlicenstagere licens til at bruge dit navn, dit brugernavn og/eller dine varemærker og logoer i forbindelse med sådant brugerindhold eller markedsføringsmateriale for Indeed eller til handlinger foretaget af Indeed for at promovere eller videregive sådant brugerindhold (f.eks. jobopslag), herunder brugen af nøgleord på tredjepartssøgemaskiner på internettet. Du accepterer, at Indeed kan promovere dit jobopslag eller din jobannonce via enhver metode efter Indeeds eget skøn, herunder, men ikke begrænset til, målrettede reklamer på tredjepartswebsider, herunder, men ikke begrænset til, apps eller brug af nøgleord i tredjepartssøgemaskiner på internettet. Du anerkender og accepterer endvidere, at Indeed ikke er ansvarlig for at gennemgå kvalifikationer, kontrollere identifikation eller på anden måde screene jobsøgere under hvert enkelt arrangement, og at du er eneansvarlig for at gøre dette.

Når jobsøgere besvarer din jobannonce, kan Indeed anmode dem om bestemte demografiske oplysninger, f.eks. race, etnicitet, køn, alder, medlemskab af LGBTQ+-fællesskabet samt handicap (“Demografiske oplysninger”). Når du bruger programmet, accepterer du, at Indeed kan indsamle demografiske oplysninger fra jobsøgere, der besvarer din jobannonce, og at Indeed kan bruge dem til at evaluere og forbedre vores produkter. Du accepterer endvidere, at du som arbejdsgiver ikke har mulighed for eller ret til at få vist eller tilgå de demografiske oplysninger for nogen jobsøger uden vedkommendes tilladelse. Du accepterer, at du er eneansvarlig for at overholde gældende lovgivning om ligebehandling. Indeed fraskriver sig enhver garanti vedrørende den demografiske sammensætning af jobsøgere, der ansøger om et bestemt job.

2. Annullering

Medmindre andet er anført i en indsættelsesordre eller en anden aftale om annoncering hos Indeed, kan du til enhver tid annullere ethvert jobopslag eller enhver jobannonce (og tilsvarende arrangement) (annulleringen træder i reglen i kraft i løbet af 24 timer). Hvis du aflyser et arrangement, fakturerer Indeed dig stadigvæk i overensstemmelse med de priser, der er anført i en separat aftale, eller som på anden måde er aftalt mellem dig og Indeed, for deltagersvar, klik, ansøgninger eller visninger, der er påløbet, mens jobannoncen for det pågældende arrangement var på websiden, og eventuelle platformgebyrer, hvis det er relevant. Indeed kan kontakte jobsøgere for at informere om aflysningen af dit arrangement. Indeed kan til enhver tid og efter forudgående varsel afvikle programmet eller dele heraf eller annullere disse vilkår for IHP. Indeed kan til enhver tid ændre programmet eller disse vilkår for IHP uden erstatningsansvar, og din fortsatte brug af programmet efter en meddelelse om ændring af disse vilkår for IHP angiver din accept af de opdaterede vilkår for IHP. Afsnit 1, 3, 4, 5 og 6 har gyldighed efter udløbet eller ophøret af disse vilkår for IHP.

3. Forbudt anvendelse

Du må ikke selv og må ikke bemyndige eller hjælpe nogen anden part til at annoncere for ulovlige varer eller indgå i ulovlige eller svigagtige aktiviteter eller ulovlig eller svigagtig forretningsførelse i nogen stat eller noget land, hvor dit jobopslag eller din jobannonce vises. Du erklærer og garanterer, at alle oplysninger om dig og alle oplysninger, som du giver til Indeed, er korrekte og opdaterede, du har og giver Indeed og dets partnere alle rettigheder til at kopiere, distribuere og vise jobopslag eller jobannoncer (“Brug”), og denne brug og websider, der linkes til i dine jobopslag eller jobannoncer (inklusive dine tjenester), ikke overtræder og ikke opfordrer til at overtræde gældende lovgivning. Manglende overholdelse af disse politikker kan resultere i omgående ophør af disse vilkår for IHP eller din konto uden varsel eller i søgsmål og juridiske konsekvenser for dig. Indeed eller dets partnere kan afvise eller fjerne ethvert jobopslag, enhver jobannonce og indhold heri, og Indeed kan deaktivere enhver arbejdsgivers konto af enhver grund eller uden begrundelse og uden varsel.

4. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af erstatningsansvar

INDEED STILLER PROGRAMMET OG WEBSIDEN TIL RÅDIGHED, “SOM DE ER OG FOREFINDES”, OG “SOM DE ER TILGÆNGELIGE”. HVAD ANGÅR PROGRAMMET OG DIN BRUG HERAF, FRASKRIVER INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE SIG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, TITEL, TJENESTEKVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU BRUGER INDEED, WEBSIDEN OG PROGRAMMET PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE, AT WEBSIDEN ELLER PROGRAMMET ALTID FUNGERER UAFBRUDT ELLER ER FEJLFRIT, SIKKERT ELLER BESKYTTET.  Indeed og dets tilknyttede organisationer samt Indeeds og disses tredjepartslicensgivere fraskriver sig alle garantier vedrørende positionering, nøjagtighed, niveauer eller timing i forbindelse med følgende: (i) pris pr. deltagersvar, klik, ansøgning eller visning, (ii) deltagersvarrater, click-through-rater, ansøgningsrater eller visningsrater (herunder ethvert estimat af rater angivet i en indsættelsesordre), (iii) levering af visninger på en partnerejendom eller Indeeds ejendom eller dele heraf, (iv) deltagersvar, klik, ansøgninger eller visninger, (v) interesse i din jobannonce, (vi) deltagelse i dit eller dine arrangementer og (vii) kvaliteten af deltagere ved dit eller dine arrangementer. ET DELTAGERSVAR TIL DIT ELLER DINE ARRANGEMENT(ER) ER IKKE EN GARANTI FOR INTERESSE I DIN JOBANNONCE. MED UNDTAGELSE AF SKYLDIGE BELØB I MEDFØR AF AFSNIT 6 HERUNDER OG AF EVENTUEL MISLIGHOLDELSE FRA DIN SIDE SOM ANFØRT I AFSNIT 1 GÆLDER FØLGENDE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER DET: (a) I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IHP ER INGEN AF PARTERNE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOGEN FØLGESKADE, DOKUMENTERET, INDIREKTE ELLER PØNALT BEGRUNDET SKADE ELLER ANDRE SKADER, UANSET OM DISSE ER BASERET PÅ KONTRAKT, DELIKT ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS DE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM ET EVENTUELT RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT PÅTÆNKTE FORMÅL, OG (b) HVER ENKELT PARTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEN ANDEN I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IHP BEGRÆNSER SIG TIL DET BELØB, DER ER BETALT ELLER SKAL BETALES AF DIG TIL INDEED FOR DE JOBANNONCER ELLER JOBOPSLAG, DER HAR GIVET ANLEDNING TIL KRAVET.

5. Betaling

Du bliver afkrævet betaling i overensstemmelse med de priser, der er anført i en separat aftale eller indsættelsesordre mellem dig og Indeed, og baseret på klik, deltagersvar, ansøgninger eller visninger (distribueret inden for dit budget efter Indeeds eget skøn) samt platformgebyr, hvis det er relevant. Indeed kan tilbyde en abonnementsbetalingsordning, hvor du bliver afkrævet betaling som angivet i en indsættelsesordre. Deltagersvar defineres som en bruger, der udfylder deltagersvarformularen online og accepterer at deltage i dit arrangement, der fremgår af en jobannonce. Et deltagersvar garanterer dog ikke, at en jobsøger deltager i et sådant arrangement. Hvis der er registreret et kreditkort for din Indeed-arbejdsgiverkonto til Indeed Ads-programmet eller andre Indeed-tjenester, opkræver vi betalingen for dine deltagersvar under Indeed Hiring Platform på dette kreditkort.

Hvis du befinder dig i USA, skal alle skyldige beløb betales i amerikanske dollars. Hvis din faktureringsadresse er i Indien, kan du kun betale skyldige beløb i indiske rupier. Hvis din faktureringsadresse er i Brasilien, kan du kun betale skyldige beløb i brasilianske real. Hvis din faktureringsadresse er i Asien og Stillehavsregionen*, kan du kun betale skyldige beløb i singaporeanske dollars, australske dollars, japanske yen og amerikanske dollars. Hvis din faktureringsadresse er et andet sted, kan du muligvis betale skyldige beløb i følgende valutaer, som du vælger, når du opretter en konto: amerikanske dollars, euro, engelske pund, canadiske dollars, australske dollars, schweizerfranc eller japanske yen. Skyldige beløb vises eksklusive alle skatter, men inklusive moms. Du er ansvarlig for alle skatter, hvor det er relevant og påkrævet. Du er ansvarlig for at betale alle skatter og afgifter til myndighederne og rimelige udgifter og advokatsalærer, som Indeed skal betale i forbindelse med inddrivelse af for sen betaling. Hvis du befinder dig i Japan, skal der betales japansk forbrugerskat ved import af alle Indeed-produkter og -tjenester. Du fraskriver dig alle krav vedrørende afgifter, medmindre de fremsættes inden for 60 dage efter betaling (dette påvirker ikke dine rettigheder over for kreditkortudstederen). Opkrævningen er udelukkende baseret på Indeeds målinger af klik, deltagersvar, ansøgninger eller visninger. Indeeds opgørelse af antallet af klik, deltagersvar, ansøgninger eller visninger er bindende. En eventuel refusion kan udelukkende ske efter Indeeds eget skøn og kun i form af kredit til køb af annoncer på Indeeds ejendom. Hvis du bliver fjernet fra Indeed, men tidligere har betalt til Indeed, har du ikke ret til refusion af tidligere indbetalte beløb.

Du anerkender og accepterer, at alle kreditkortoplysninger og lignende fakturerings- og betalingsoplysninger, som du stiller til rådighed for Indeed, kan blive videresendt fra Indeed til virksomheder, der agerer på vegne af Indeed, f.eks. betalingsplatforme og/eller kreditvurderingsselskaber, udelukkende med det formål at kontrollere din kreditværdighed, gennemføre en betaling til Indeed og servicere din konto. Indeed kan desuden videregive oplysninger i forbindelse med legitime retshandlinger, f.eks. vidnestævninger, ransagningskendelser og retskendelser, eller for at etablere eller håndhæve sine juridiske rettigheder eller forsvare sig imod søgsmål. Indeed har intet erstatningsansvar i forbindelse med sådanne tredjeparters brug eller videregivelse af disse oplysninger.

Al indbetaling af kildeskat til myndighederne er alene dit ansvar, og Indeed har intet erstatningsansvar i forbindelse med dette. Du kan få tilsendt fakturaer via elektronisk post. Hvis du har forsømt at betale en faktura eller har en udestående saldo for et hvilket som helst Indeed-produkt, forbeholder Indeed sig i det omfang, loven tillader det, ret til at suspendere eller stoppe din brug af det pågældende Indeed-produkt samt eventuelt andre Indeed-produkter, herunder, men ikke begrænset til, Indeed-produkter, hvor du ikke har en ubetalt faktura eller udestående saldo.

6. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og friholde Indeed, dets agenter, tilknyttede organisationer, licensgivere og partnere mod alle krav eller erstatningskrav fra tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, rimelige sagsomkostninger), der opstår som følge af din brug af programmet, dit jobopslag, din jobannonce, screening- eller screeningsspørgsmål, dit arrangement, din webside eller dine tjenester, eller af manglende overholdelse af disse vilkår for IHP.

Vilkår for Indeed IQ-værktøjet

Disse vilkår for Indeed IQ-værktøjet (“Vilkår for Indeed IQ”) udgør en del af og er inkorporeret i Indeeds servicevilkår og gælder for alle arbejdsgivere, der tilgår eller bruger Indeed IQ-værktøjet, eller som på anden måde tilkendegiver deres accept af disse vilkår for Indeed IQ. Når du tilgår eller bruger Indeed IQ-værktøjet eller på anden måde accepterer disse vilkår for Indeed IQ, accepterer du disse vilkår for Indeed IQ og Indeeds servicevilkår  (“Aftalen”).

Ord med stort begyndelsesbogstav, som bruges, men ikke defineres i vilkårene for Indeed IQ, har den betydning, der er fastlagt i aftalen. 

1. Værktøjet

Brug af Indeed IQ-værktøjet og -tjenesterne (under ét kaldet “Indeed IQ”) på eller gennem websiden er underlagt alle relevante Indeed-vilkår og -politikker, herunder, men ikke begrænset til, Indeeds privatlivspolitik og de instruktioner, som er angivet på websiden, hvis du bruger Indeed IQ via vores onlineformularer. Indeeds politikker kan til enhver tid ændres.

Indeed leverer i alt væsentligt tjenesterne til dig i henhold til en eller flere indsættelsesordrer (IO). Eventuelle datoer for udførelse, der er angivet i en IO, er udelukkende estimater. Indeed har ret til at foretage eventuelle ændringer af tjenesterne, der er nødvendige for at overholde gældende lovgivning, eller som ikke i væsentlig grad påvirker tjenesternes art eller kvalitet. Indeed giver dig besked, hvis dette sker.

Du skal forsyne Indeed med de oplysninger og materialer, som Indeed med rimelighed måtte have brug for i forbindelse med leveringen af tjenesterne, og du skal sikre, at sådanne oplysninger i alt væsentligt er nøjagtige. Du skal indhente og ajourføre alle nødvendige licenser, tilladelser og samtykker, der måtte være påkrævet, inden den dato hvor tjenesterne skal starte. Du skal overholde eventuelle andre forpligtelser, der måtte være anført i IO’en. 

Du er eneansvarlig for alt annonce- og jobindhold og alle destinationswebadresser, uanset om de er udarbejdet af eller for dig, samt for alle websider, som umiddelbart kan tilgås via webadresser og dine tjenester og produkter (“Kreativt Indhold”). Hvis Indeed ikke kan levere tjenesterne på grund af handlinger eller manglende handlinger fra din side, kan Indeed efter eget skøn suspendere tjenesternes funktion, til du leverer en løsning. Indeed kan påberåbe sig, at du fritager Indeed fra sine forpligtelser i det omfang, du forhindrer eller forsinker Indeed i at opfylde dem. Indeed har intet erstatningsansvar for omkostninger eller tab, du måtte pådrage dig, som direkte eller indirekte skyldes Indeeds manglende eller forsinkede opfyldelse af sine forpligtelser som beskrevet i denne paragraf, og du vil efter skriftlig anmodning refundere Indeed for omkostninger eller tab, Indeed måtte have pådraget sig direkte eller indirekte fra dig.

Du bemyndiger endvidere Indeed til ud fra dit forbrug at implementere kampagneplaner og medieplaner på det tidspunkt og sted og inden for de øvrige rammer, værktøjet måtte tilsige.

2. Licens til værktøjet

Indeed giver dig en ikke-eksklusiv ret til at give yderligere brugere tilladelse til at bruge værktøjet i aftaleperioden (“Autoriserede Brugere”). Du må ikke overdrage eller underlicensere denne ret uden forudgående skriftlig samtykke fra Indeed. I forhold til autoriserede brugere indestår du for følgende: (a) Det maksimale antal autoriserede brugere, som du autoriserer til at tilgå og bruge værktøjet, må ikke overstige det antal brugerabonnementer, du til enhver tid har fået tildelt fra Indeed. (b) Du vil ikke tillade eller acceptere, at et brugerabonnement bruges af mere end én individuel autoriseret bruger, medmindre det er blevet overdraget til en anden individuel autoriseret bruger i sin helhed, hvorefter den foregående autoriserede brugere ikke længere har ret til at tilgå eller bruge værktøjet. (c) Hver autoriseret bruger skal oprette en sikker adgangskode til sin brug af værktøjet, og hver autoriseret bruger skal holde denne adgangskode fortrolig. 

Du skal træffe alle rimelige forholdsregler for at forhindre uautoriseret adgang til eller brug af værktøjet, og i tilfælde af uautoriseret adgang skal du straks give Indeed besked. De rettigheder, der gives i denne paragraf, gives til dig alene og må ikke betragtes som værende givet til et datterselskab eller holdingselskab under din kontrol. 

3. Opsigelse og ændringer

Indeed forbeholder sig ret til uden forudgående varsel til dig at (a) afvise eller fjerne enhver annonce uden at skulle oplyse en årsag eller (b) ændre, annullere eller udsætte udgivelsen af en annonce.

I sådanne tilfælde refunderer Indeed alle beløb, du måtte have betalt i forbindelse med den pågældende annonce. Hvis du opsiger eller ændrer en bestemt IO, skal dette ske skriftligt, og du skal betale følgende til Indeed: afgifter i forbindelse med alle sådanne tjenester, eventuelle afgifter eller udgifter, Indeed har pådraget sig eller som Indeed har pligt til at betale i forbindelse med sådanne tjenester, samt afgifter, Indeed får pålagt af tredjeparter som følge af opsigelsen eller ændringen. For at undgå enhver tvivl præciseres det, at denne bestemmelse ikke må udlægges som en tilladelse til opsigelse af aftalen. Opsigelse skal ske i henhold til disse vilkår og betingelser.

4. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af erstatningsansvar

INDEED STILLER VÆRKTØJET, WEBSIDEN OG TJENESTERNE TIL RÅDIGHED, “SOM DE ER OG FOREFINDES”, OG “SOM DE ER TILGÆNGELIGE”. HVAD ANGÅR INDEED IQ OG DIN BRUG HERAF, FRASKRIVER INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE SIG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, TITEL, TJENESTEKVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU BRUGER INDEED, WEBSIDEN OG PROGRAMMET PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE, AT WEBSIDEN ELLER PROGRAMMET ALTID FUNGERER UAFBRUDT ELLER ER FEJLFRIT, SIKKERT ELLER BESKYTTET. Indeed og dets tilknyttede organisationer samt Indeed og disses tredjepartslicensgivere fraskriver sig alle garantier vedrørende positionering, niveauer eller timing i forbindelse med følgende: (i) pris pr. klik, (ii) click-through-rater, (iii) levering af visninger på en udgivers ejendom eller Indeeds ejendom eller dele heraf, (iv) klik, (v) konverteringer som følge af noget kreativt indhold eller (vi) interesse i dit jobopslag. De tidligere nævnte ansvarsfraskrivelser gælder, uanset om et jobopslag vises på en computer eller en mobilenhed. KLIK ER ANONYME, OG INDEED HAR INTET ANSVAR FOR AT BEKRÆFTE EN BRUGERS IDENTITET. ET KLIK PÅ DIT JOBOPSLAG ER INGEN GARANTI FOR INTERESSE I DET PÅGÆLDENDE JOBOPSLAG. MED UNDTAGELSE AF SKYLDIGE BELØB I MEDFØR AF AFSNIT 6 HERUNDER OG AF EVENTUEL MISLIGHOLDELSE FRA DIN SIDE SOM ANFØRT I AFSNIT 1 GÆLDER FØLGENDE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER DET: (a) I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IAP HAR INGEN AF PARTERNE NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR NOGEN FØLGESKADE, DOKUMENTERET, INDIREKTE ELLER PØNALT BEGRUNDET SKADE ELLER ANDRE SKADER, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, DELIKT ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS DE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM ET EVENTUELT RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT PÅTÆNKTE FORMÅL, OG (b) HVER ENKELT PARTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEN ANDEN I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IAP BEGRÆNSER SIG TIL DET BELØB, DER ER BETALT ELLER SKAL BETALES AF DIG TIL INDEED FOR DE JOBANNONCER, DER HAR GIVET ANLEDNING TIL KRAVET.

5. Immateriel ejendom

Du anerkender og accepterer, at Indeed og/eller dets licensgivere har alle immaterielle ejendomsrettigheder til værktøjet. Undtagen hvor det udtrykkeligt er angivet heri, giver disse vilkår dig ingen ret eller adkomst til patenter, ophavsret, databaserettigheder, forretningshemmeligheder, handelsnavne, varemærker (registrerede eller ikke-registrerede) eller andre rettigheder eller licenser i forbindelse med værktøjet. Du giver Indeed ret til gratis at benytte de af dine immaterialrettigheder, som Indeed skønner nødvendige for at levere tjenesterne. Indeed har kontinuerlig ret til at gøre brug af sådanne rettigheder med det formål at promovere Indeed og dets tjenester. Du skal sikre, at alle domænenavne eller immaterialrettigheder, som bruges i forbindelse med tjenesterne, ikke krænker en tredjeparts rettigheder, og du skal forsvare og skadesløsholde Indeed, dets agenter og ansatte i forhold til erstatningsansvar, omkostninger, tab, erstatninger, kendelser, afgørelser eller andre udgifter af nogen art (herunder advokat- og konsulenthonorarer), der måtte opstå som følge af krav, fordringer eller sagsanlæg, hvor det hævdes, at sådanne domænenavne eller immaterialrettigheder krænker en tredjeparts rettigheder.

6. Betaling

Du skal betale et gebyr baseret på (a) en eventuel kommission eller andre gebyrer angivet i IO, (b) medietid og -plads til de satser, der til enhver tid udgives, (c) prisen på tjenester, der leveres af tredjeparter, og som Indeed skal bruge for at kunne levere tjenesterne, samt (d) prisen for eventuelle materialer. Indeed må ikke pådrage sig udgifter til de beskrevne elementer ud over det beløb, du til enhver tid måtte angive. For at undgå enhver tvivl præciseres det, at Indeed opkræver betaling fra dig for en eventuel kommission og andre gebyrer angivet i IO ud over dit budget til kampagneforbrug. Alle medieomkostninger faktureres og betales på en sådan måde, at du er sikker på at kunne udnytte eventuelle tilgængelige rabatter (mængderabat eller andet), der gælder for køb foretaget af Indeed på dine vegne, hvor du er den faktiske modtager. For at undgå enhver tvivl præciseres det, at eventuelle rabatter på dit medieforbrug kommer dig til gode, medmindre du og Indeed skriftligt har aftalt andet. 

Hvis en tredjepartsmedieudbyder udsteder en kontooversigt, ordreoversigt eller meddelelse om udgifter, som viser et beløb, der er højere end en kontooversigt fra værktøjet, betragtes dette (hvis der ikke er åbenlyse fejl) som endeligt bevis på medieforbruget i forhold til den pågældende medieudbyder for de tjenester, den pågældende kontooversigt, ordreoversigt eller meddelelse vedrører, uanset indikationer eller oversigter fra værktøjet, der siger noget andet. Hvis værktøjet eksempelvis siger, at en annonce har fået 90 klik, men en medieudbyder udsteder en kontooversigt om, at den samme annonce har fået 100 klik, betragtes medieudbyderens kontooversigt som endelig, og gebyret beregnes på baggrund af medieudbyderens kontooversigt.

Indeeds udgifter til medier, tjenester eller materialer, der er købt i udlandet, kan på grund af svingende valutakurser være større eller mindre end antaget på den dato, hvor Indeed bestilte de pågældende medier, tjenester eller materialer. Indeeds opkrævning fra dig baseres på den valutakurs, der er gældende på den dato, hvor Indeed betaler for de pågældende medier, tjenester eller materialer.

Indeed fakturerer dig i henhold til IO. Du accepterer, at Indeed kan modtage fakturaer fra medieudgivere på dine vegne. Hvis lovgivningen kræver det, skal Indeed gøre fakturaer fra medieudgivere tilgængelige for dig, hvis du anmoder om det. Indeed kan også bede medieudgivere om at fakturere dig direkte.

Hvis du befinder dig i USA, skal alle skyldige beløb betales i amerikanske dollars. Hvis din faktureringsadresse er i Indien, kan du kun betale skyldige beløb i indiske rupier. Hvis din faktureringsadresse er i Brasilien, kan du kun betale skyldige beløb i brasilianske real. Hvis din faktureringsadresse er i Asien og Stillehavsregionen*, kan du kun betale skyldige beløb i singaporeanske dollars, australske dollars, japanske yen og amerikanske dollars. Hvis din faktureringsadresse er et andet sted, kan du muligvis betale skyldige beløb i følgende valutaer, som du vælger, når du opretter en konto: amerikanske dollars, euro, engelske pund, canadiske dollars, australske dollars, schweizerfranc eller japanske yen. Hvilke valutaer du kan vælge, afgøres alene af Indeed efter eget skøn. Skyldige beløb vises eksklusive alle skatter, men inklusive moms. Du er ansvarlig for alle skatter, hvor det er relevant og påkrævet.

Du skal betale alle fakturaer sendt af Indeed inden for 30 dage efter fakturadatoen. Det fulde beløb skal betales til en bankkonto oplyst skriftligt af Indeed, og rettidig betaling er vigtigt for aftalen.

Du skal betale alle skyldige beløb i henhold til aftalen fuldt ud uden modregning, modkrav, fradrag eller tilbageholdelse (med undtagelse af fradrag eller tilbageholdelse, som kræves af lovgivningen). Indeed kan til enhver tid uden begrænsning af sine andre rettigheder eller beføjelser modregne alle beløb, du skylder Indeed, i eventuelle beløb, Indeed måtte skylde dig.

7. Ophør

Uden at begrænse øvrige rettigheder eller beføjelser og under hensyntagen til en eventuel fast løbetid anført i IO kan begge parter opsige aftalen skriftligt over for den anden part med to måneders varsel.

Uden at begrænse øvrige rettigheder eller beføjelser kan begge parter opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved at give den anden part skriftlig meddelelse derom i følgende situationer: Hvis den anden part i væsentlig grad overtræder nogen af aftalens bestemmelser og (hvis overtrædelsen kan afhjælpes) ikke afhjælper overtrædelsen inden for 20 arbejdsdage, efter at den pågældende part skriftligt er blevet orienteret om at skulle gøre det, hvis den anden part tager skridt eller udfører handlinger i forbindelse med, at parten går i betalingsstandsning, går konkurs eller indgår forlig eller aftale med sine kreditorer (undtagen i forbindelse med solvent omstrukturering), bliver afviklet (af egen vilje eller som følge af en retskendelse), får udpeget en bobestyrer for sine aktiver eller indstiller sine forretningsaktiviteter eller – hvis skridtet eller handlingen foregår i en anden jurisdiktion – hvis den anden part i forbindelse med en lignende procedure i den pågældende jurisdiktion suspenderer eller truer med at suspendere, ophører med eller truer med at ophøre med at indstille al eller en væsentlig del af sine forretningsaktiviteter, eller hvis den anden parts økonomiske situation forværres i en sådan grad, at parten efter den opsigende parts opfattelse er i fare for at miste evnen til på fyldestgørende vis at leve op til sine forpligtelser i henhold til aftalen.

Uden at begrænse øvrige rettigheder eller beføjelser kan Indeed opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved at give dig skriftlig besked i følgende situationer: Hvis du undlader at betale et skyldigt beløb i henhold til aftalen på forfaldsdatoen for betalingen og stadig ikke har betalt mere end 45 dage efter at være blevet orienteret om, at betalingen skal gennemføres, hvis du modsætter dig udpegelsen af en ekstra underdatabehandler eller udskiftning af en eksisterende underdatabehandler, eller hvis der sker kontrolændringer.

Indeed kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved at give dig skriftlig besked, hvis du ikke leverer forudbetaling inden for 14 dage efter en skriftlig anmodning fra Indeed herom. Uden begrænsning af øvrige rettigheder eller beføjelser kan Indeed suspendere levering af tjenesterne, hvis du undlader at betale et skyldigt beløb under denne aftale på forfaldsdatoen for betaling, eller hvis du modsætter dig udpegelsen af en ekstra underdatabehandler eller udskiftning af en eksisterende underdatabehandler.

8. Konsekvenser af ophør

Når aftalen bringes til ophør uanset af hvilken årsag, har det følgende konsekvenser: Du skal straks betale alle udestående, ikke-betalte fakturaer og renter til Indeed. I forbindelse med tjenester, der er leveret, men ikke faktureret, skal Indeed sende en faktura, som du skal betale straks ved modtagelse. Du skal returnere alle Indeed-materialer og alle leverancer, der ikke er betalt fuldt ud. Parternes vedtagne rettigheder, beføjelser, forpligtelser og erstatningsansvar på ophørstidspunktet forbliver uændrede, herunder retten til at kræve erstatning i tilfælde af overtrædelser af aftalen, som fandt sted på eller inden ophørs- eller udløbsdatoen. Bestemmelser, som udtrykkeligt eller implicit forbliver i kraft efter aftalens ophør, har fortsat fuld gyldighed og retsvirkning.

Når aftalen ophører, og du har betalt alle skyldige beløb, samarbejder Indeed i rimelig udstrækning med dig om overførsel af alle reservationer, kontrakter og aftaler med medier eller andre leverandører, som endnu ikke er leveret, underlagt eventuelle tredjeparters godkendelse, hvor det er relevant, og i henhold til alle rettigheder og krav i denne forbindelse.

Efter aftalens ophør må du ikke bruge nogen kampagneplan eller medieplan eller noget andet produkt, Indeed har udarbejdet til dig, uden forudgående skriftligt samtykke fra Indeed. Indeed har ret til at opkræve et licensgebyr eller royalties for en sådan kampagneplan eller medieplan eller et andet produkt. 

9. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og friholde Indeed, dets agenter, tilknyttede organisationer, licensgivere, ansatte og udgivere i forhold til alle krav eller erstatningskrav fra tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, rimelige sagsomkostninger), der opstår som følge af din brug af Indeed IQ, dit kreative indhold, din webside eller dine tjenester eller af manglende overholdelse af disse vilkår, herunder, men ikke begrænset til, handlinger, krav og fordringer, som hævder, at en annonce eller et produkt er i modstrid med gældende lovgivning eller bestemmelser.

10. Fortrolighed

Du accepterer og anerkender, at du ikke uden forudgående skriftlig tilladelse må afsløre fortrolige oplysninger om Indeed vedrørende Indeeds forretning, kunder eller leverandører over for nogen, medmindre en sådan afsløring er nødvendig for levering af Indeeds tjenester. “Fortrolige oplysninger om Indeed” inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende: (a) al software, teknologi, programmering, specifikationer, materialer, retningslinjer og dokumentation fra Indeed vedrørende Indeed IQ, (b) click-through-rater eller anden ydelsesstatistik vedrørende Indeed IQ, som Indeed stiller til rådighed for dig, og (c) alle andre oplysninger, som Indeed skriftligt har betegnet som “fortrolige” eller en tilsvarende betegnelse.

Du accepterer endvidere, at du kun bruger fortrolige oplysninger om Indeed til at leve op til dine forpligtelser. Intet i denne aftale forhindrer Indeed i efter eget skøn at bruge eventuelle generelle indsigter om markedsføring eller annoncering, som Indeed måtte have høstet i forbindelse med levering af tjenesterne.

Indeeds belønningsprogram for sikkerhedssvagheder

Beskrivelse af programmet

Som et led i Indeeds engagement i at garantere vores jobsøgeres, annoncørers og udgiveres sikkerhed har vi i partnerskab med Bugcrowd lanceret et belønningsprogram for sikkerhedssvagheder. Detaljerede regler og oplysninger om omfanget af dette belønningsprogram findes på vores Bugcrowd-side. Hvis du arbejder med it-sikkerhed på whitehat-basis og mener at have opdaget en sikkerhedssvaghed i et Indeed-produkt eller har andre sikkerhedsrelaterede spørgsmål, kan du tilmelde dig som tester på Bugcrowd for at komme med i Indeeds belønningsprogram for sikkerhedssvagheder. Sikkerhedssvagheder indsendt uden om Bugcrowd vil ikke blive taget i betragtning.

Juridiske bemærkninger

Indeed udbetaler ikke belønninger til it-sikkerhedsarbejdere fra lande på sanktionslister (f.eks. Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien). Den lokale lovgivning kan desuden begrænse dine muligheder for at deltage. Dit testarbejde må ikke overtræde nogen love eller beskadige eller kompromittere data, der ikke tilhører dig.

Vilkår for ZapInfo

Disse vilkår for ZapInfo udgør en del af og er inkorporeret i Indeeds servicevilkår og gælder for alle arbejdsgivere, der tilgår eller bruger ZapInfo-tjenesten (defineret herunder), eller som på anden måde tilkendegiver deres accept af disse vilkår for ZapInfo. Når du tilgår eller bruger ZapInfo-tjenesten eller på anden måde accepterer disse vilkår for ZapInfo-tjenesten, accepterer du disse vilkår for ZapInfo-tjenesten og Indeeds servicevilkår (“Aftalen”).

Ord med stort begyndelsesbogstav, som bruges, men ikke defineres i vilkårene for ZapInfo, har den betydning, der er fastlagt i aftalen.

1. ZapInfo-tjenesten

En arbejdsgivers brug af ZapInfo-tjenesten er, uanset om den stilles til rådighed i form af en webside, app eller browserudvidelse (under ét kaldet “ZapInfo-tjenesten”), underlagt alle gældende regler, retningslinjer, politikker og andre vilkår og betingelser, som Indeed har gjort tilgængelige for dig, herunder gennem websiden og på alle sider med FAQ og yderligere oplysninger, Indeed stiller til rådighed, og som alle kan ændres til enhver tid. 

ZapInfo-tjenesten indeholder et værktøj, arbejdsgivere kan bruge til at kopiere og gemme oplysninger om kandidater efter arbejdsgiverens eget valg. Indeed spiller ingen rolle ved valg, vurdering eller indsamling af sådanne oplysninger ud over ved at stille ZapInfo-tjenesten til rådighed. ZapInfo-tjenesten anmoder ikke om og indhenter ikke oplysninger om kandidater fra tredjeparter, men gemmer udelukkende oplysninger leveret af arbejdsgiveren. Du er ansvarlig for, og Indeed fraskriver sig ethvert ansvar for, nøjagtigheden, rettidigheden, nytteværdien eller tilgængeligheden af oplysninger om kandidater, du gemmer med ZapInfo-tjenesten. 

Indeed undersøger ikke jobsøgeres baggrund og forsøger ikke at bekræfte oplysninger, du gemmer med ZapInfo-tjenesten. Indeeds rolle er begrænset til at gemme de oplysninger, du udvælger. Det er alene op til dig som arbejdsgiver at afgøre, om sådanne oplysninger er nøjagtige, om de har noget at gøre med en bestemt jobsøger, eller om de indikerer, at en bestemt jobsøger er kvalificeret til et bestemt job. Du er ansvarlig for at udføre baggrundstjek, kontrollere referencer eller på anden måde udvise den rettidige omhu, du måtte kræve, inden en jobsøger tilbydes ansættelse. 

ZapInfo-tjenesten kan også indeholde et værktøj, der hjælper arbejdsgivere med at skrive og indsende forespørgsler til tredjepartssøgemaskiner (“Search Builder”). Search Builder stilles til rådighed uden garanti, og Indeed stiller ingen garantier vedrørende en eventuel tredjepartssøgemaskines tilgængelighed, nøjagtighed eller driftssikkerhed eller vedrørende oplysninger indhentet ved brug af Search Builder. 

ZapInfo-tjenesten kan tilbyde integrationsfunktioner, der giver en arbejdsgiver mulighed for at indsende oplysninger gemt i et rekrutteringssystem eller en anden tredjepartstjeneste til sin konto (“ZapInfo-integration”). Indeed garanterer ikke, at en bestemt ZapInfo-integration er eller vedbliver med at være tilgængelig. Alle ZapInfo-integrationer stilles udelukkende til rådighed uden garanti, “som de og forefindes”, og “som de er tilgængelige”, og Indeed fraskriver sig ethvert ansvar for utilgængelighed eller tekniske defekter i en sådan integration, herunder beskadigelse af din eller enhver anden persons computer, mobilenhed eller anden hardware eller software, som vedrører eller opstår som resultat af en sådan integration. 

Indeed kan stille en platform til rådighed for dig, der giver dig, eller en, der agerer på vegne af dig eller er bemyndiget af dig (f.eks. en rekrutteringstjeneste), mulighed for at uploade oplysninger om jobansøgere til Indeed og interagere med disse personer og anmode Indeed om at interagere med disse personer på vegne af dig (herefter “Import af kandidater”). I det omfang, de oplysninger, som du angiver eller på anden måde gør tilgængelige for Indeed gennem vores tjeneste til import af kandidater, omfatter kunders persondata, instruerer du Indeed i at behandle sådanne oplysninger på dine vegne i henhold til denne aftale og databehandlingsappendikset. Kunders personlige data og Indeed som anvendt i denne sætning skal have de betydninger, der fremgår af databehandlingsappendikset. Når du bruger funktionen til import af kandidater, repræsenterer og garanterer du, at du har indhentet alle de nødvendige rettigheder og tilladelser fra, og leveret alle de nødvendige oplysninger og videregivelser til jobansøgere som krævet i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, for at du kan levere eller på anden måde stille kunders persondata til rådighed for Indeed ved at bruge funktionen til import af kandidater, og uden at begrænse det foregående, (a) ingen person, hvis persondata, du leverer eller på anden måde stiller til rådighed for Indeed ved hjælp af funktionen til import af kandidater har udøvet nogen rettighed eller fremsat en anmodning til dig, der ville forhindre eller på anden måde begrænse din mulighed for at dele en sådan persons persondata med Indeed til behandling i forbindelse med denne aftale og (b) alle jobansøgere har givet deres samtykke til, at deres data deles med Indeed (i henhold til Indeeds vilkår og privatlivspolitik), og at Indeed kan kontakte dem via e-mail som en del af din ansættelsesproces, herunder at anmode dem om at oprette en konto hos Indeed. Du accepterer at ville forsvare og skadesløsholde Indeed i forhold til enhver overtrædelse af den foregående sætning.

ZapInfo-tjenesten kan blive stillet til rådighed i form af en Chrome-udvidelse. Når du installerer udvidelsen, accepterer du Indeeds indsamling af data, der er relateret til dit besøg på tredjeparters websider, som beskrevet i Indeeds privatlivspolitik. Disse data kan inkludere kandidatoplysninger, du gemmer, noter, du gemmer eller opdaterer, eller data vedrørende den måde, du bruger websider på, eller andre handlinger, du foretager på disse websider, inklusive webadresser på de websider, du besøger. 

2. Privatliv

Din brug af ZapInfo-tjenesten er underlagt Indeeds privatlivspolitik. Du anerkender og accepterer endvidere, at du er eneansvarlig for al adgang til oplysninger på din konto, som du giver til tredjeparter via ZapInfo-integrationer, og for at sikre, at al sådan adgang overholder relevante nationale og lokale love og bestemmelser.

3. Gebyrer

ZapInfo er i øjeblikket gratis for arbejdsgivere. Indeed kan til enhver tid og efter eget skøn stoppe arbejdsgivernes gratis brug af ZapInfo og begynde at fakturere arbejdsgivere for at bruge ZapInfo som et separat produkt eller sammen med en arbejdsgivers brug af et andet Indeed-produkt.

4. Regler, arbejdsgiverens erklæringer og garantier

Din brug af ZapInfo-tjenesten er underlagt denne aftale, inklusive, men ikke begrænset til, reglerne for Indeeds webside. Du erklærer og garanterer over for Indeed, at a) alle oplysninger, du oplyser over for Indeed, er korrekte og opdaterede, b) du kun vil bruge ZapInfo-tjenesten i overensstemmelse med gældende love, regler og bestemmelser, c) din brug af ZapInfo-tjenesten ikke krænker nogen persons rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, privatlivsrettigheder eller rettigheder, der gives under den amerikanske lov om rimelig kreditvurdering (Fair Credit Reporting Act). 

5. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af erstatningsansvar

INDEED STILLER ZAPINFO-TJENESTEN OG WEBSIDEN TIL RÅDIGHED, “SOM DE ER OG FOREFINDES”, OG “SOM DE ER TILGÆNGELIGE”. HVAD ANGÅR ZAPINFO-TJENESTEN OG DIN BRUG HERAF, FRASKRIVER INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE SIG UDTRYKKELIGT ALLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR, AT DE OPLYSNINGER, DU SER, INDSAMLER ELLER GEMMER, ER NØJAGTIGE. INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE ANDRE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, TITEL, TJENESTEKVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU BRUGER ZAPINFO-TJENESTEN OG WEBSIDEN PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE, AT WEBSIDEN ELLER ZAPINFO-TJENESTEN ALTID FUNGERER UAFBRUDT ELLER ER FEJLFRI, SIKKER ELLER BESKYTTET. 

MED UNDTAGELSE AF EVENTUEL MISLIGHOLDELSE FRA DIN SIDE SOM ANFØRT I AFSNIT 6 HERUNDER GÆLDER FØLGENDE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER DET: (a) I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR ZAPINFO HAR INGEN AF PARTERNE NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR NOGEN FØLGESKADE, DOKUMENTERET, INDIREKTE ELLER PØNALT BEGRUNDET SKADE ELLER ANDRE SKADER, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, DELIKT ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS DE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM ET EVENTUELT RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT PÅTÆNKTE FORMÅL, OG (b) HVER ENKELT PARTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEN ANDEN I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR ZAPINFO BEGRÆNSER SIG TIL DET BELØB, DER ER BETALT ELLER SKAL BETALES AF DIG TIL INDEED FOR DE INDEED-TJENESTER, DER HAR GIVET ANLEDNING TIL KRAVET.

6. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og friholde Indeed, dets agenter, tilknyttede organisationer og licensgivere i forhold til alle krav eller erstatningskrav fra tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, rimelige sagsomkostninger), der opstår som følge af din misligholdelse af disse vilkår, din installation eller brug af ZapInfo-tjenesten eller oplysninger, du får vist, indsamler eller gemmer via ZapInfo-tjenesten. 

7. Ophør

Indeed kan efter eget skøn og til enhver tid suspendere ZapInfo-tjenesten, websiden, din konto eller alle andre værktøjer, vi har stillet til din rådighed, og vi kan opsige denne aftale med dig med eller uden varsel. Hvis du ønsker at opsige denne aftale, kan du til enhver tid gøre det ved at give Indeed besked og lukke din konto. Alle bestemmelser i denne aftale, der på grund af deres art stadig er gyldige efter ophøret af aftalen, vil stadig være gyldige efter ophør, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelser vedrørende ejerskab, ansvarsfraskrivelser, skadesløsholdelse og begrænsninger af erstatningsansvar.

Deltagervilkår for Indeed Business Perks

Disse deltagervilkår for Indeed Business Perks (“Deltagervilkår”) udgør en del af og er indeholdt i Indeeds servicevilkår. De gælder for alle enkeltpersoner eller organisationer, der tilmelder sig som leverandører eller deltagere i Indeed Business Perks-programmet eller på anden måde angiver deres accept af disse deltagervilkår (“Deltager”, “du” eller “dig”). Når du tilgår eller bruger Indeed Business Perks-programmet eller på anden måde accepterer disse deltagervilkår, accepterer du disse deltagervilkår og Indeeds servicevilkår  (“Aftalen”). Ord med stort begyndelsesbogstav, som bruges, men ikke defineres i deltagervilkårene, har den betydning, der er fastlagt i aftalen.

1. Programmet

Indeed kan give deltagere mulighed for at ansøge om at få annoncemateriale, inklusive billeder, tekst og oplysninger om deltagerens produkt eller tjeneste (“Deltageropslag”), optaget i Business Perks-programmet. Deltageren er ansvarlig for at angive nøjagtige oplysninger i deltageropslaget. Hvis en eller flere oplysninger er unøjagtige eller skal opdateres eller ændres, skal deltageren omgående sende rettelser, opdateringer eller ændringer til Indeed. Ved at indsende et deltageropslag til Indeed anmoder du om, at Indeed viser dit deltageropslag i Indeed Business Perks-programmet, hvor det kan blive vist for brugere, som besøger websiden (“Slutbrugere”).

Deltagelse i Indeed Business Perks-programmet er underlagt Indeeds godkendelse, og Indeed kan til enhver tid, efter eget skøn og af en hvilken som helst årsag eller uden nogen årsag afvise enhver deltager, ethvert deltageropslag eller enhver webside i sin helhed eller dele deraf. Brugen af Indeed Business Perks og websiden er underlagt alle relevante Indeed-vilkår og -politikker, herunder, men ikke begrænset til, aftalen og Indeeds cookiepolitik og privatlivspolitik. Indeeds politikker kan til enhver tid ændres.  

Deltageren accepterer, at Indeed kan omformatere og hoste (men ikke ændre indholdet af) deltageropslaget på websiden på enhver måde, Indeed finder passende. Distribution og placering af deltageropslag sker efter Indeeds eget skøn og kan variere alt efter efterspørgsel, branche, sponsorater og andre faktorer. Indeed stiller ingen garantier vedrørende præstationer eller placering for et deltageropslag. Deltageren accepterer, at Indeed kan tilføje mærker (med tekst som “fremhævet” eller “foretrukket”) i forbindelse med et deltageropslag, og at der ikke stilles nogen garantier for sådanne mærker. 

2. Landingsside 

Deltageren har eneret til og ansvar for at udvikle og drive en webside, hvor slutbrugere kan købe de produkter eller tjenester, der er beskrevet i deltageropslaget (“Landingsside”). Deltageren bærer hele ansvaret for at vedligeholde og yde support på Landingssiden og for at levere sådanne varer eller tjenester til slutbrugerne. 

Landingssiden skal drives i henhold til al relevant lovgivning. Deltageren skal beskytte alle oplysninger om slutbrugere, der bliver indsamlet i forbindelse med deltagelse i Indeed Business Perks (herunder, men ikke begrænset til, persondata), mod uautoriseret brug. Deltageren skal straks informere slutbrugere om enhver uautoriseret adgang til eller brug af sådanne oplysninger. Deltageren må ikke sælge data leveret af Indeed eller indsamlet fra slutbrugere. Deltageren må heller ikke give sådanne data i licens eller dele dem med eller overføre dem til en tredjepart, medmindre dette er nødvendigt for, at deltageropslaget eller landingssiden kan fungere. I sådanne tilfælde må det kun ske i overensstemmelse med (i) gældende lovgivning og (ii) eventuelle garantier, erklæringer og aftaler, deltageren har fremsat over for eller indgået med slutbrugerne. 

Deltageren er ansvarlig for indholdet i sit deltageropslag, på landingssiden og på alle websider, der er umiddelbart tilgængelige fra disse, uanset om indholdet er oprettet af eller på vegne af deltageren. Dette inkluderer uden begrænsning at sikre, at sådant indhold er nøjagtigt, lovligt og passende. Deltageren erklærer og garanterer, at alle oplysninger fra deltageren er korrekte og opdaterede, og at hverken Indeeds brug af sådanne oplysninger eller deltageropslaget eller landingssiden krænker eller opfordrer til krænkelse af gældende lovgivning. Alle deltageropslag, der indsendes til Indeed, betragtes som brugerindhold i henhold til aftalen og skal overholde de regler for brug af vores webside, der er indeholdt heri. 

Deltageren bærer det fulde ansvar samt risikoen og erstatningsansvaret for alle aspekter af driften af deltagerens virksomhed. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, (i) tilbud om alle produkter og tjenester, der sælges eller gives i licens i deltageropslaget og på landingssiden, (ii) relationen til besøgende og brugere på websiden, leverandører, licenstagere, licensgivere, juridiske instanser, offentlige myndigheder og andre tredjeparter og (iii) relationen til deltagerens kunder, herunder, men ikke begrænset til, slutbrugere. Indeed kan udpege deltageren som ansvarlig for deltageropslaget og landingssiden, herunder, men ikke begrænset til, ved at henvise klager fra slutbrugere til deltageren.

3. Henvisninger 

Deltageren kan henvise mulige kundeemner for nye abonnementer på Indeeds produkter eller tjenester til Indeed (“Foreslåede kundeemner”). I henhold til en gebyrplan underskrevet af Indeed og deltageren kompenserer Indeed deltageren for foreslåede kundeemner, som accepteres af Indeed og resulterer i et nyt kundeabonnement på Indeeds produkter eller tjenester. Indeed er ikke forpligtet til at acceptere et foreslået kundeemne og kan afvise eller nægte at acceptere ethvert foreslået kundeemne af enhver årsag eller uden nogen årsag. Dette afgøres efter eget skøn af Indeed. Årsager kan inkludere, men er ikke begrænset til, at (i) det foreslåede kundeemne allerede var kunde hos Indeed på tidspunktet for henvisningen fra deltageren, (ii) deltageren allerede var involveret i en drøftelse om salg af Indeeds produkter eller tjenesten til det foreslåede kundeemne på tidspunktet for henvisningen til Indeed, eller (iii) det foreslåede kundeemne tidligere var blevet henvist til Indeed af deltageren eller en anden tredjepart. 

4. Forbudt anvendelse

Deltageropslag, landingssider og relateret materiale må ikke indeholde eller promovere noget, der er ulovligt eller krænker de regler for brug af vores webside, som er indeholdt i aftalen. Deltagere må ikke og må ikke bemyndige andre til at (i) udarbejde automatiserede, svigagtige eller på anden måde ugyldige visninger eller klik, (ii) foretage reverse engineering, disassemblere eller dekompilere Indeed-kode eller -teknologi, der bruges i forbindelse med websiden eller (iii) udføre handlinger, som påvirker, skader eller på en uautoriseret måde tilgår eller bruger hardware, software, netværk, teknologier, ejendom eller tjenester tilhørende Indeed, en slutbruger eller en tredjepart. 

Deltageren accepterer og anerkender, at (i) Indeed kan bruge teknologiske tiltag og andre lovlige midler til at kontrollere, at deltageren overholder vilkårene i aftalen, og håndhæve Indeeds rettigheder, (ii) Indeed kan nægte enhver person at tilgå og/eller bruge websiden, og (iii) Indeed og dets repræsentanter i forbindelse med levering af Indeed Business Perks kan indsamle, vedligeholde, behandle og bruge diagnostiske, tekniske, brugsrelaterede og beslægtede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, brug af deltageropslaget. Oplysningerne behandles og analyseres i henhold til aftalen og Indeeds privatlivspolitik. Ved at tilgå, bruge og angive oplysninger til eller gennem Indeed Business Perks accepterer deltageren alle sådanne handlinger udført af Indeed med hensyn til oplysninger om deltageren. Indeed forbeholder sig desuden ret til at tilgå og bruge deltageropslaget, og deltageren må ikke påvirke en sådan tilgang til og brug af deltageropslaget. 

Deltageren må ikke sende markedsføringsrelaterede meddelelser til en slutbruger uden denne slutbrugers udtrykkelige skriftlige tilsagn, og deltageren skal omgående efterkomme enhver slutbrugers anmodning om at tilbagekalde et sådant tilsagn. Deltageren må ikke tilbyde, sælge eller markedsføre andre produkter eller tjenester end deltageropslaget over for en slutbruger, indtil og medmindre den pågældende slutbruger eller Indeed efterfølgende anmoder om yderligere oplysninger. 

Deltageren må ikke under nogen omstændigheder rette henvendelse til nogen person telefonisk eller via sms og nævne, henvise til, anbefale eller på nogen måde antyde en forbindelse til Indeed eller Business Perks-programmet.

5. Gebyrer og betaling

Deltageren modtager kommission for gyldige klik (fastsat af Indeed alene og underlagt et eventuelt maksimumbeløb fastsat af Indeed alene) vedrørende deltageropslag vist på Indeed Business Perks i henhold til den gebyrplan, der er tilknyttet deltagerens aftale og indarbejdet i selve Business Perks-programmet. DELTAGEREN ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT ANTALLET AF KLIK OG BELØBET FOR EN SÅDAN PROVISIONSBETALING I HVERT ENKELT TILFÆLDE ALENE FASTLÆGGES AF INDEED EFTER EGET SKØN, OG AT PROVISIONSBELØBET KAN VÆRE UNDERLAGT ET MAKSIMUMBELØB, SOM LIGELEDES FASTSÆTTES AF INDEED EFTER EGET SKØN, OG SOM TIL ENHVER TID KAN ÆNDRES. Desuden anerkender og accepterer deltageren, at alle kreditkortoplysninger og lignende fakturerings- og betalingsoplysninger, som deltageren stiller til rådighed for Indeed, kan blive videresendt fra Indeed til virksomheder, der agerer på vegne af Indeed, f.eks. betalingsplatforme, udelukkende med det formål at gennemføre en betaling til deltageren og servicere dennes konto. Deltageren modtager ingen kompensation for transaktioner, der udføres af deltageren eller en part, som agerer på vegne af deltageren. Indeed er desuden ikke forpligtet til at betale, hvis Indeed afgør, at der er tale om kunstige og/eller svigagtige visninger eller klik, eller hvis deltageren ikke overholder nærværende deltagervilkår. Uden begrænsning af ovenstående skal deltageren desuden refundere andelen af den indtjening, der er udbetalt til deltageren, hvis den skyldes kunstige eller svigagtige visninger. Dashboards eller andre visninger af klikantal kan aldrig betragtes som kontraktligt bindende for Indeed. Alle provisionsbeløb kan være underlagt en overordnet beløbsgrænse, som kan indføres efter Indeeds eget skøn og til enhver tid kan ændres. Betalinger er inklusive alle skatter og moms. 

6. Immateriel ejendom

Deltageren giver hermed Indeed tilladelse til at henvise til deltageren og dennes websider i Indeeds markedsføringsmaterialer, uanset hvor sådanne markedsføringsmaterialer vises. Hvis deltageren udvikler eller administrerer en webside, der viser en liste over virksomheder, som har en forretningsmæssig relation til deltageren, skal deltageren desuden inkludere Indeed på en sådan webside i aftalens løbetid og skal bruge Indeeds logo som vist på https://www.indeed.com/p/jobsearch.gif i henhold til aftalen. 

En deltager må under ingen omstændigheder udgive sig for at være eller agere som Indeed på nogen webside (herunder at byde på Indeeds navne eller varemærker på nogen annonceringsplatform i forbindelse med markedsføring på søgemaskiner), herunder, men ikke begrænset til, tredjepartswebsider. Deltageren erklærer og garanterer over for Indeed, at al markedsføring udført af deltageren overholder alle love i den jurisdiktion, hvor markedsføringen foregår, herunder, men ikke begrænset til, lovgivning vedrørende markedsføring via e-mail og sms samt markedsføring generelt. Deltageren erklærer ikke at ville fremsætte erklæringer eller garantier, (i) der krænker lovgivning eller bestemmelser, herunder lovgivning om falsk reklame eller forbrugerbeskyttelse, (ii) som angår Indeed, Indeed Business Perks eller Indeeds produkter eller tjenester eller (iii) som eller på vegne af Indeed. 

Med undtagelse af, hvor det udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne aftale, må deltageren ikke udarbejde eller forestå udarbejdelse af erklæringer, offentlige meddelelser eller indleveringer, krav eller erklæringer om en forretningsmæssig relation med Indeed uden Indeeds udtrykkelige skriftlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Deltageren må ikke sende markedsføringsmeddelelser til slutbrugere inden for produktområder, der vedrører Indeeds produkter, uden Indeeds udtrykkelige skriftlige tilladelse. Deltageren må ikke sende sms’er på vegne af Indeed.

7. Annullering

Deltageren kan anmode om at få fjernet et deltageropslag fra Indeed Business Perks ved at rette skriftlig henvendelse til Indeed (sådanne anmodninger efterkommes som regel inden for to arbejdsdage). Deltageren kan af enhver årsag opsige sin deltagelse i programmet eller uden nogen årsag med tredive (30) dages forudgående skriftligt varsel.  Indeed kan til enhver tid afvikle Business Perks-programmet eller opsige disse deltagervilkår, dog efter forudgående varsel. Indeed kan efter eget skøn, til enhver tid og af enhver årsag fjerne eller annullere ethvert deltageropslag, opsige eller suspendere disse deltagervilkår, alle rettigheder givet i dem, Indeed Business Perks og deltagerens rettigheder i henhold til disse deltagervilkår eller spærre adgangen til Indeed Business Perks. Indeed kan til enhver tid ændre programmet eller disse deltagervilkår uden erstatningsansvar, og din fortsatte brug af programmet efter en meddelelse om ændring af disse deltagervilkår angiver din accept af de opdaterede deltagervilkår. I tilfælde af ophør skal deltageren fortsat over for slutbrugerne overholde betingelserne for alle relevante tilbud fremsat i deltageropslag. Indeed kan efter eget skøn orientere slutbrugere om ophør. Afsnit 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 og 10 har gyldighed efter ophør eller afbrydelse af disse deltagervilkår.

8. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af erstatningsansvar

INDEED BUSINESS PERKS-PROGRAMMET OG WEBSIDEN LEVERES, “SOM DE ER OG FOREFINDES” OG “SOM DE ER TILGÆNGELIGE”, UDEN NOGEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. HVAD ANGÅR BUSINESS PERKS-PROGRAMMET OG DELTAGERNES BRUG HERAF, FRASKRIVER INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE SIG ALLE UDTRYKKELIGE, STILTIENDE, LOVBEFALEDE ELLER ANDRE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE AF EJENDOMSRET, TITEL, TJENESTEKVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU BRUGER INDEED BUSINESS PERKS-PROGRAMMET OG WEBSIDEN PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE, AT WEBSIDEN ELLER INDEED BUSINESS PERKS-PROGRAMMET ALTID FUNGERER UAFBRUDT ELLER ER FEJLFRIT, SIKKERT ELLER BESKYTTET. 

Indeed og dets tilknyttede organisationer samt Indeeds og disses tredjepartslicensgivere fraskriver sig alle garantier vedrørende positionering, niveauer eller timing i forbindelse med følgende: (i) click-through-rater, (ii) klik, (iii) konverteringer for et vilkårligt deltageropslag eller (iv) interesse i et vilkårligt deltageropslag. Indeed forpligter sig ikke til at levere, garantere eller fremsætte bindende erklæringer om mængden af visninger, levering af klik, henvisninger, salg eller trafik til deltagerens webside eller landingsside. 

INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE STILLER INGEN FORM FOR GARANTI FOR, AT INDEED BUSINESS PERKS ELLER MATERIALER, INFORMATION, RÅD, JOBOPSLAG, BRUGERINDHOLD, TJENESTER ELLER PRODUKTER, DER ER RESULTATET AF ELLER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER GENNEM INDEED BUSINESS PERKS, LEVER OP TIL DELTAGERENS ELLER NOGEN ANDEN PERSONS KRAV (HERUNDER GARANTIER OM PÅLIDELIGHED, RETTIDIGHED OG FUNKTION), FUNGERER UDEN AFBRYDELSER, OPNÅR DE TILTÆNKTE RESULTATER, ER KOMPATIBLE ELLER FUNGERER MED DELTAGERENS ELLER EN TREDJEPARTS SOFTWARE, SYSTEM ELLER ANDRE TJENESTER ELLER ER SIKRE, NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE ELLER ER FRI FOR SKADELIG KODE ELLER FEJL, ELLER AT EVENTUELLE FEJL ELLER MANGLER KAN ELLER VIL BLIVE RETTET. INDEED HAR INTET ANSVAR FOR AT BEKRÆFTE EN SLUTBRUGERS IDENTITET. ET KLIK PÅ ET DELTAGEROPSLAG ER INGEN GARANTI FOR INTERESSE. INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE TJENESTER ELLER VARER, SOM ER MODTAGET GENNEM INDEED BUSINESS PERKS.

DELTAGEREN ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DELTAGERENS ADGANG TIL OG BRUG AF INDEED BUSINESS PERKS HELT OG HOLDENT SKER EFTER EGET SKØN OG PÅ EGET ANSVAR, OG AT DELTAGEREN BÆRER DET FULDE ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DELTAGERENS COMPUTERSYSTEM ELLER FOR TAB AF DATA, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DENNE ADGANG ELLER BRUG. DELTAGEREN ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DELTAGERENS OPRETTELSE AF ET DELTAGEROPSLAG SKER HELT EFTER EGET SKØN OG PÅ EGET ANSVAR, OG AT DELTAGEREN BÆRER DET FULDE ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DELTAGERENS ELLER EN ANDEN PERSONS COMPUTERSYSTEM ELLER FOR TAB AF DATA, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DELTAGERENS DELTAGEROPSLAG.

MED UNDTAGELSE AF SKYLDIGE BELØB I MEDFØR AF AFSNIT 9 HERUNDER OG AF EVENTUEL MISLIGHOLDELSE FRA DELTAGERENS SIDE SOM ANFØRT I AFSNIT 2 GÆLDER FØLGENDE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER: (a) I HENHOLD TIL DISSE DELTAGERVILKÅR ER INGEN AF PARTERNE ERSTATNINGSPLIGTIGE FOR NOGEN FØLGESKADE, DOKUMENTERET, INDIREKTE ELLER PØNALT BEGRUNDET SKADE ELLER ANDRE SKADER, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, DELIKT ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS DE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM ET EVENTUELT RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT PÅTÆNKTE FORMÅL, OG (b) HVER ENKELT PARTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEN ANDEN I HENHOLD TIL DISSE DELTAGERVILKÅR BEGRÆNSER SIG TIL DET BELØB, DER ER BETALT ELLER SKAL BETALES AF DELTAGEREN TIL INDEED FOR DET DELTAGEROPSLAG, DER HAR GIVET ANLEDNING TIL KRAVET.

9. Skadesløsholdelse

Deltageren accepterer at ville skadesløsholde, forsvare og friholde Indeed, dets agenter, tilknyttede organisationer og licensgivere imod alle krav eller erstatningskrav fra tredjeparter (herunder uden begrænsning rimelige advokatsalærer), der måtte opstå som følge af deltagelse i Business Perks-programmet, deltageropslag eller andet materiale indleveret til Indeed, eventuel kommunikation med slutbrugere eller manglende overholdelse af disse deltagervilkår.

10. Lovvalg og konfliktløsning

Disse deltagervilkår og eventuelle konflikter, der måtte opstå som følge af eller i nogen som helst forbindelse med disse deltagervilkår eller i forbindelse med websiden (“Konflikt”), er i enhver henseende, herunder, men ikke begrænset til, spørgsmål om disse deltagervilkårs gyldighed, opbygning og håndhævelse, underlagt loven i Texas, USA, uden at konflikter mellem disse steders retsprincipper kan få retsvirkning. Alle søgsmål, sagsanlæg eller andre retshandlinger i forbindelse med en sådan konflikt skal indgives ved den føderale eller statslige domstol i Austin, Texas, USA. Begge parter accepterer hermed, at den føderale eller statslige domstol i Austin, Texas, USA har enekompetence.

Du fraskriver dig desuden hermed enhver ret til en nævningesag i forbindelse med enhver retshandling eller proces, der på nogen måde måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug af websiden eller disse deltagervilkår, hvis du befinder dig i USA.

11. Fraskrivelse af kollektivt søgsmål

Ved at bruge websiden og som gengæld for de tjenester, Indeed tilbyder, anerkender deltageren, at Indeed udelukkende kan tilbyde Business Perks-programmet på de vilkår og betingelser, der er fremsat heri. Som del af deltagerens modydelse for brug af websiden og disse tjenester accepterer deltageren ikke at ville sagsøge Indeed som del af eller repræsentant for en gruppe, tilslutte sig et kollektivt søgsmål eller på nogen måde agere som modpart til Indeed i et kollektivt søgsmål mod Indeed. Intet i dette afsnit begrænser dog deltagerens ret til et individuelt søgsmål, herunder søgsmål af begrænset værdi, i henhold til jurisdiktionskravene i afsnit 10 ovenfor.

Servicevilkår for betaversioner

Senest opdateret: 20. juli 2021

Disse servicevilkår for Indeeds betaprodukter (“Vilkår for IBP”) inkorporerer Indeeds servicevilkår og gælder for alle brugere, der tilgår eller bruger et Indeed-betaprodukt (“IBP”), eller som på anden måde angiver deres accept af disse vilkår for IBP. Når du tilgår eller bruger Indeeds betaprodukter eller på anden måde accepterer disse vilkår for IBP, accepterer du disse vilkår for IBP og Indeeds servicevilkår (“Aftalen”). Alle produkter, der betrages som et IBP, og som er underlagt disse vilkår for IBP, følger generelt konventionen for navne: “Betaversion af Indeed [Produktnavn]”.

Ord med stort begyndelsesbogstav, som bruges, men ikke defineres i disse vilkår for IBP, har den betydning, der er fastlagt i aftalen.

1. Ansvarsfraskrivelse for beta

BETAPRODUKTER, DER ER UNDERLAGT DISSE VILKÅR, ER I EN TESTFASE OG LEVERES, “SOM DE ER OG FOREFINDES”. DE FORMODES AT INDEHOLDE FEJL, OG ET AF DE PRIMÆRE FORMÅL MED DENNE BETATEST ER AT FÅ FEEDBACK PÅ PRODUKTETS FUNKTION. DU RÅDES TIL AT SIKRE VIGTIGE DATA, VÆRE FORSIGTIG OG IKKE PÅ NOGEN MÅDE VÆRE AFHÆNGIG AF, AT BETAPRODUKTET OG/ELLER TILHØRENDE MATERIALER FUNGERER KORREKT. BRUGEN AF ET IBP SKER PÅ EGEN RISIKO.

2. Programmet

Brugen af ethvert IBP er underlagt alle relevante Indeed-vilkår og -politikker, herunder, men ikke begrænset til, Indeeds privatlivspolitik og de instruktioner, som er angivet på websiden. Indeeds politikker kan til enhver tid ændres. Med hensyn til alt indhold, du slår op på websiden gennem IBP, accepterer du at være eneansvarlig for følgende: (a) indholdet og destinations-webadresser (“Kreativt Indhold”), uanset om det er udarbejdet af dig eller på vegne af dig, og (b) websider, der umiddelbart kan tilgås via de webadresser, som er en del af det kreative indhold, samt dine tjenester og produkter (under ét kaldet “Dine Tjenester”). Du skal beskytte dine adgangskoder, og du har det fulde ansvar for din egen og en eventuel tredjeparts brug af dine konti. Som et led i at bruge ethvert IBP kan Indeed give dig mulighed for at indsende kommentarer, forslag eller anden feedback vedrørende din brug af IBP. Du accepterer i fraværet af en separat skriftlig aftale om andet, at Indeed frit kan bruge den feedback, du giver, til et hvilket som helst formål og uden kompensation.

3. Fortrolighed

Hvis du er arbejdsgiver og er blevet inviteret til at teste et IBP, accepterer du, medmindre andet udtrykkeligt fremgår heri eller er aftalt skriftligt med Indeed, at ethvert IBP og al dokumentation, der leveres sammen med et IBP, er fortroligt ejendomsretligt materiale, der tilhører Indeed. Du må kun give autoriserede brugere, som har opnået retmæssig adgang til IBP, adgang til IBP eller tilhørende dokumentation. Du er indforstået med, at du ikke må overføre, kopiere, offentliggøre, levere eller på anden måde stille sådanne fortrolige oplysninger til rådighed over for en tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Indeed.

4. Annullering

Medmindre andet er anført i en indsættelsesordre eller anden aftale med Indeed, kan du til enhver tid annullere din brug af ethvert IBP (annulleringen træder som regel i kraft i løbet af 24 timer). Indeed kan til enhver tid annullere ethvert IBP eller opsige disse vilkår for IBP. Indeed kan til enhver tid ændre ethvert IBP eller disse vilkår for IBP uden erstatningsansvar, og din fortsatte brug af ethvert IBP eller disse vilkår for IBP efter en meddelelse om ændring af disse vilkår for IBP angiver din accept af de opdaterede vilkår for IBP. Afsnit 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 8 har gyldighed efter udløb eller ophør af disse vilkår for IBP.

5. Forbudt anvendelse

Du erklærer og garanterer, at (a) alle oplysninger om dig er korrekte og opdaterede, (b) du har og giver Indeed og dets partnere alle rettigheder til at kopiere, distribuere og vise det kreative indhold (“brug”), og (c) denne brug og websider, der linkes fra alt indhold, som er slået op via et IBP (inklusive dine tjenester på disse), ikke overtræder og ikke opfordrer til overtrædelse af gældende lovgivning. Manglende overholdelse af disse politikker kan resultere i omgående ophør af disse vilkår for IBP eller din konto uden varsel eller i søgsmål og juridiske konsekvenser for dig. Indeed kan afvise eller fjerne alt indhold, der er slået på via et IBP, og Indeed kan deaktivere enhver arbejdsgivers konto af enhver grund eller uden begrundelse og uden varsel.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR

INDEED STILLER ETHVERT IBP OG WEBSIDEN TIL RÅDIGHED, “SOM DE ER OG FOREFINDES”, OG “SOM DE ER TILGÆNGELIGE”. HVAD ANGÅR PRODUKTET OG DIN BRUG HERAF, FRASKRIVER INDEED OG DETS TILKNYTTEDE ORGANISATIONER SAMT INDEEDS OG DISSES TREDJEPARTSLICENSGIVERE SIG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, TITEL, TJENESTEKVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. BRUGEN AF ET IBP OG WEBSIDEN SKER PÅ EGEN RISIKO. INDEED GARANTERER IKKE, AT WEBSIDEN ELLER ET IBP ALTID FUNGERER UAFBRUDT ELLER ER FEJLFRIT, SIKKERT ELLER BESKYTTET. 

MED UNDTAGELSE AF SKYLDIGE BELØB I MEDFØR AF AFSNIT 7 HERUNDER OG AF EVENTUEL MISLIGHOLDELSE FRA DIN SIDE SOM ANFØRT I AFSNIT 2 GÆLDER FØLGENDE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, LOVEN TILLADER: (a) I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IBP HAR INGEN AF PARTERNE NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR NOGEN FØLGESKADE, DOKUMENTERET, INDIREKTE ELLER PØNALT BEGRUNDET SKADE ELLER ANDRE SKADER, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, DELIKT ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS DE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM ET EVENTUELT RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT PÅTÆNKTE FORMÅL, OG (b) HVER ENKELT PARTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEN ANDEN I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR FOR IBP BEGRÆNSER SIG TIL DET BELØB, DER ER BETALT ELLER SKAL BETALES AF DIG TIL INDEED FOR DE JOBANNONCER, DER HAR GIVET ANLEDNING TIL KRAVET.

7. Betaling

Hvis det er relevant, bliver du afkrævet betaling i overensstemmelse med den pris, der er anført i en separat aftale eller indsættelsesordre med Indeed, eller som vist på websiden sammen med ethvert IBP, der er stillet til rådighed for dig. Under alle omstændigheder baseres opkrævningen udelukkende på Indeeds målinger, og Indeeds beslutning om opkrævninger er bindende.

8. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og friholde Indeed, dets agenter, tilknyttede organisationer, licensgivere og partnere mod alle krav eller erstatningskrav fra tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, rimelige sagsomkostninger), der opstår som følge af vores brug af vores IBP, kreative indhold, websiden eller dine tjenester, eller af din manglende overholdelse af disse vilkår for IBP.

Indeeds politik for acceptabel brug for tilknyttede organisationer

Senest opdateret: 25. oktober 2021

1. Generelt

Indeeds politik for acceptabel brug for tilknyttede organisationer (“AAUP”) gælder Indeed Inc.’s tilknyttede organisationer (“Tilknyttede organisationer”), som udgiver deres websider eller tilvejebringer links fra deres websider til websider, der indeholder ethvert af følgende elementer, som Indeed leverer (samlet “Programelementer”): Jobsøgningsresultater, JobrollTM, jobsøgningsfelt, betaling pr. klik-annoncer, links, indsættelseskode og ethvert Indeed-logo og andre elementer, som Indeed leverer til brug på websider for tilknyttede organisationer eller websider med fælles branding af Indeed og den tilknyttede organisation. Tilknyttede organisationer omfatter den part, der udgiver resultaterne og/eller enhver agent eller ethvert netværk, der agerer på organisationens eller organisationernes vegne, som også er bundet af vilkårene i denne AAUP. Du er som udgiver ansvarlig for at overholde al lokal eller gældende lovgivning, herunder marketing- eller annonceringslovgivning. Indeed kompenserer kun udgivere for klik, der forekommer på din side, og ikke klik, der opnås på andre måder, herunder, men ikke begrænset til, sms-beskeder.

2. Begrænsede websider

Programelementer må ikke udgives på eller linkes til af tilknyttede organisationer fra nogen websider, der: (a) Er under opbygning, er ufuldstændige, eller som ikke fungerer, (b) indeholder materiale, der krænker eller misbruger andres rettigheder, herunder ophavsret, (c) indeholder pornografisk, uanstændigt, ærekrænkende, voldeligt eller hadorienteret materiale, (d) opfordrer til spam eller (e) er i strid med enhver gældende lovgivning eller fremmer ulovlige varer, tjenester eller aktiviteter eller (f) engagerer sig i andre aktiviteter, uanset om de er ulovlige eller lovlige, og som Indeed vurderer som værende skadelige for Indeeds omdømme, goodwill, andre tilknyttede organisationer, kunder eller aktiviteter.

3. Placering og levering af programelementer

En tilknyttet organisation må ikke levere (i) mere end ét programelement på en enkelt webside uden forudgående skriftlig tilladelse fra Indeed, (ii) noget programelement på en webside, der ikke indeholder væsentligt indhold ud over den pågældende Jobroll, eller (iii) noget programelement på en side, der udgives specifikt med det formål at vise annoncer, uanset sidens indhold. En tilknyttet organisation må ikke levere programelementer på eller linke til websider, der indeholder programelementer fra (a) softwareprogrammer, der kan downloades, uden skriftligt samtykke fra Indeed, (b) software, der kan udløse pop op-vinduer, omdirigere brugere til uønskede websider, ændre browserindstillinger eller på anden måde forstyrre navigationen på siden, (c) en webside, der ikke direkte kontrolleres af den tilknyttede organisation, eller (d) nyhedsgrupper, opslagstavler, e-mails, linkfarme, tællemekanismer, chatrum, gæstebøger, websider med domæneparkering, pop op-vinduer eller pop under-vinduer. Al brug af Indeeds XML Application Programming Interface (“API”) af en tilknyttet organisation må udelukkende foregå i overensstemmelse med de retningslinjer, som Indeed har fastsat for brugen af API’et, som kan omfatte informationsmæssige krav eller begrænsninger for størrelser på anmodninger, hyppighed og kompleksiteten af forespørgsler.

4. Forbudte aktiviteter

En tilknyttet organisation må ikke (a) ændre programelementerne uden forudgående skriftligt samtykke fra Indeed, (b) placere opslag i nærheden af et programelement for at opfordre eller kræve, at brugere klikker for at benytte tjenesterne (tilknyttede organisationer må dog angive: “Klik her for at besøge vores sponsor” eller “Klik her for at besøge vores annoncører”), (c) forsyne programelementer med anden tekst end “leveret af Indeed” eller “annoncer fra Indeed” eller inkludere tekst i nærheden af programelementer, der kan blive forvekslet med eller forbundet med programelementer, (d) bruge vildledende eller unaturlige metoder til at henlede opmærksomheden på eller tilskynde klik eller brug af programelementer, (e) kræve, at brugerne klikker på et programelement, før de tilgår en tilknyttet organisations webside eller et område heri eller kommer med incitamenter af enhver art for at tilskynde eller kræve, at brugerne klikker på eller på anden måde benytte programelementer, (f) benytte sig af nogen som helst metode for kunstigt og/eller svigagtigt at øge mængden af visninger eller klik forbundet med programelementer eller andre sponsorerede annoncer, herunder, men ikke begrænset til, automatiske søgeværktøjer og/eller computergenererede søgeanmodninger, automatisk omdirigering af brugere, brug af pop op-vinduer eller nogen anden teknologi til at generere automatiske eller svigagtige (som fastsat af Indeed, der handler rimeligt i tråd med praksis i branchen) click-throughs og/eller visninger, (g) bruge rammer eller på anden måde ændre brugeroplevelsen, når en bruger klikker videre til en anden webside fra Indeed-jobsøgningsresultatet, (h) videredistribuere jobsøgningsresultatet eller dele heraf til en tredjepart, (i) andet end leveringen af jobsøgningsresultatet på en tilknyttet organisations webside til slutbrugerne af den webside, der genererede det, lagre jobsøgningsindhold, (j) sende sms-beskeder på vegne af Indeed eller (k) markedsføre eller reklamere for Indeeds jobs i strid med lokal eller gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, lovgivning omkring e-mails, spam eller sms-beskeder.

5. Adgangskoder, API-nøgler og andre sikkerhedsenheder

Hvis Indeed giver en tilknyttet organisation en adgangskode, en API-nøgle eller en anden sikkerhedsenhed for at få adgang til programelementer eller områder af Indeeds webside eller system, der ikke er adgang til for offentligheden, skal den pågældende tilknyttede organisation opretholde fortroligheden for denne adgangskode, API-nøgle eller anden sikkerhedsenhed og ikke dele eller give adgang til sådanne områder for tredjeparter eller bruge dem til nogen uautoriserede formål.

6. Jobsøgningsindhold

Indeed forbeholder sig retten til efter eget skøn at bestemme, om bestemte annoncer skal udelades.

7. Levering af programelementer

Den tilknyttede organisation accepterer at ville følge de specifikationer, Indeed til enhver tid stiller til rådighed for at muliggøre korrekt levering, visning, sporing og rapportering af programelementerne.

8. Samarbejde med Indeed og myndigheder

Indeed vil samarbejde med de retshåndhævende myndigheder i forbindelse med efterforskning af påstande om ulovlige aktiviteter eller mistanke om ulovlig aktivitet, herunder, men ikke begrænset til, svigagtigt at øge mængden af visninger eller klik. De tilknyttede organisationer vil samarbejde med Indeed om eventuelle korrigerende foranstaltninger, som Indeed vurderer nødvendige for at korrigere og forebygge ulovlig brug af programelementerne, herunder uden begrænsning at give Indeed alle de fornødne oplysninger til efterforskning af mistanke om overtrædelsen.

9. Ændringer af denne politik

Indeed kan til enhver tid ændre denne AAUP, uden ansvar, som Indeed finder passende og efter eget skøn. Din brug af programelementer efter meddelelse om, at denne AAUP er blevet ændret, indikerer accept af den opdaterede AAUP.

FAQ om vilkår

Du kan få flere oplysninger om Indeeds servicevilkår i vores FAQ om vilkår.